Sıfatlarda as........as Konusu, Kullanımı ve Örnek Cümleler


Bu yazımızda, ingilizce as...as konusunu işleyeceğiz. As...as yapısı nasıl oluşturulur, nerelerde ve hangi anlamlarda kullanılır konularını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz. İngilizce (not) as....as kalıbı, kişi ya da nesnelerin bir yönden benzer olduklarını ya da olmadıklarını söylemek için kullanılır:

I don’t think Ahmet is going to be as tall as his sister.
Ahmet’in kız kardeşi kadar uzun olacağını sanmıyorum.

----------------------------------------

Your hands are as cold as ice.
Ellerin buz gibi soğuk.

----------------------------------------

Veli’s hands aren’t as small as Mehmet’s.
Veli’nin elleri Mehmet’inkiler kadar küçük değil.


as....as ile birlikte, ...as I am / as you are şeklinde bir kullanım söz konusudur. Konuşma İngilizcesinde

ise bu kullanım ..as me/you/him/it/us/them şeklindedir.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:


Ayşe’s prettier than her sister.
Ayşe’s sister isn’t as pretty as her.

----------------------------------------

Ayşe’s sister isn’t as pretty as she is.
Ayşe’nin kız kardeşi onun kadar hoş değil.

Bu örnekte görüldüğü gibi, iki cümlenin verdiği anlam, tek cümle ile verilmiş oldu.

as...as yapısından önce, just, nearly, not quite, half, twice, three times vs. gibi kelimeleri kullanabiliriz:


Örnekleri inceleyelim:

He’s just as handsome as his brother.
O tek kelimeyle kardeşi kadar yakışıklı.

----------------------------------------

My hair is not quite as fair as my sister’s hair.
Benim saçım kız kardeşimin saçı kadar sarışın değil.

----------------------------------------

Brazil is half as big as Russia.
Brezilya, Rusya’nın yarısı kadar büyük.


as much as ve as many as yapısını isimlerle birlikte kullanabiliriz:


Ahmet doesn’t work as many hours as I do.
Ahmet benim çalıştığım saat kadar çok çalışmıyor.

----------------------------------------

He makes just as much money as me.
O neredeyse benim kadar para kazanıyor.

----------------------------------------

Veli has twice as much money as Mehmet.
Veli’nin, Mehmetin iki katı kadar çok parası var.

Admin

Taglar: SıfatlardaKonusuKullanımıÖrnekCümleler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin