Türkçe Ders Notları

Türkçe Ders Notlarını ayrıntılı bir şekilde bulabileceğiniz içerik kategorisi.

 1. Zamir Nedir? Zamirler Ders Notları

  Zamir Nedir? İsmin yerini tutan,ismin yerine kullanılabilen kelime ve eklere zamir denir. Sözcük Halindeki Zamirler; Kişi Zamiri, İşaret Zamiri, Belgisiz Zamir, Soru Zamiri. Ek Halindeki Zamirler; İyelik Zamiri, İlgi Zamiri

 2. İsimler (Adlar)

  Varlıklara Verilişlerine Göre; Özel İsim, Cins İsmi. Maddelerine Göre İsimler; Somut İsim, Soyut İsim. C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler; Tekil İsim, Çoğul İsim, Topluluk İsmi

 3. Özel İsimler

  Kâinatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere denir. Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamazsa cins ismi zanned

 4. Cins İsimler

  Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir. taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza

 5. Maddelerine Göre İsimler

  Maddelerine Göre İsimler; Somut isimler, soyut isimler. İsimler, karşıladıkları varlıkların beş duyu organından herhangi biriyle algılanıp algılanamamasına göre ikiye ayrılırlar.

 6. Varlıklarına Göre İsimler

  Varlıklarına Göre İsimler; Tekil isimler, çoğul isimler, topluluk isimleri

 7. Yapılarına Göre İsimler

  Yapılarına Göre İsimler; basit isimler, türemiş isimler, birleşik isimler. Anlam kayması veya ses kayması yolu ile türeyenler.

 8. İsimlerde Küçültme

  Bir varlığın, bir ismin küçüklüğü genel olarak, başına getirilen "küçük, mini, ufak" gibi sıfatlarla ifade edilir:Küçük köy, ufak el, mini kasa

 9. İsmin Halleri

  İsmin Halleri; Yalın hali, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma - uzaklaşma hali, eşitlik hali, vasıta hali, ilgi hali.

 10. İsim Tamlamaları

  Belirtili isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Takısız isim tamlaması. Zincirleme isim tamlaması. Karma Tamlama

 11. Sıfatlar (Ön adlar) Türleri

  Sıfat Çeşitleri; Niteleme Sıfatları, Belirtme Sıfatları. İşaret Sıfatları, Sayı Sıfatları; Asıl Sayı Sıfatları, Sıra Sayı Sıfatları, Kesir Sayı Sıfatları, Üleştirme Sayı Sıfatları, Topluluk Sayı Sıfatları. Belgisiz Sıfatl

 12. Edatlar (İlgeçler) Türleri

  Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.

 13. Bağlaçlar

  Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.

 14. Ünlemler, Ünlem Nedir?

  Âniden ortaya çıkan duyguların etkisiyle ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya sözlerdir.

 15. Zamirler

  Zamir türleri; Şahıs Zamirleri, Dönüşlülük zamiri, İşaret zamirleri, Belgisiz zamirler, Soru zamirleri, İlgi zamiri, İyelik zamiri. Yapı bakımından zemirler; Basit Zamirler, Birleşik Zamirler, Öbekleşmiş Zamirler, Ek Hâlindeki Zamirler

 16. Zarflar Türleri ve Özellikleri

  Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.

 17. Fiiller (Eylemler) Türleri, Özellikleri

  Kelime (Sözcük): Cümlenin anlamlı en küçük birimine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (sözcük) denir.Taglar: TürkçeDersNotları

Mesaj / Bildirim Gönderin