Bilgi güçtür, ne biliyorsanız gücünüzün temeli odur, bütün enerjinizi ondan alırsınız.

Steve Chandler

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.

Ebu Hanife

Bildiklerimiz değil, doğru zannettiklerimiz başımızı belaya sokar.

Abraham Lincoln

Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Sokrates

Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.

Rene Descartes

Şaşılacak kadar çok aklım olmalı! Bazen, haftada bir kez aklımı başıma toplamam gerekiyor.

Mark Twain

İnançla cesaret arasında küçük bir fark var. Yapabilirim: bu inançtır. Sadece ben yapabilirim: bu cesarettir.

Ghajini Filminden

Doğru ile yanlış arasında seçim yapmak kolaydır. Asıl seçim; iki doğrudan fazla olanı, iki yanlıştan az olanı seçmektir.

Fanaa Filminden

Mükemmeli yakalamaya uğraş, o zaman başarı zaten seni kovalar.

3 İdiot Filminden

Bir alan bile kırbaç korkusu ile sandalyeye oturmayı öğreniyor. Bu aslan iyi eğitilmiş diyoruz. İyi eğitim almış demiyoruz.

3 İdiot Filminden

Adama bak! Türkçe defterine Kürtçe yazıyor.

İki Dil Bir Bavul Filminden

Umarım geçici bir öğretmenin tavsiyesi ile, çocukta kalıcı hasar oluşturmayız

Yerdeki Yıldızlar Filminden

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur.

Ukrayna Atasözü

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Albert Einstein

Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir.

Theodore Hesburgh

Eğitim, kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil.

Mark Twain

Batıl inanç, zayıf akılların sahip olduğu dindir.

Edmund Burke

Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir.

James Madison

Düşünüyorum, öyleyse varım.

Rene Descartes

Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.

John Kenneth Galbraith

İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin.

Galileo

Pratik, bütün öğretmenlerin en iyisidir.

Publius Syrus

Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir.

Martin Luther King

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.

Thomas Jefferson

Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.

Francis Bacon

Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır.

Benjamin Disraeli

Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.

Konfüçyüs

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Mustafa Kemal Atatürk

Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.

Lao-Tzu

İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.

Napolyon

Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.

Hz. Muhammed

İnsan, kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır.

Abraham Maslow

Zulüm bizdense, ben bizden değilim.

Rachel Corrie