Fizik Ders Notları


 1. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık

  Boyuttaki Değişmeler: Büyültme ve Küçültmeler, Adezyon (Yapışma) Kuvveti. Kohezyon (Tutma) Kuvveti. Yüzey Gerilimi. Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler

 2. Kaldırma Kuvveti

  Cisimlerin Sıvıdaki Denge Durumları. Batan (dibe çöken) Cisimler. Askıda Kalan Cisimler. Yüzen Cisimler. Kaldırma Kuvveti ile İlgili Bazı Özellikler

 3. Fizikte Basınç

  Piezo Elektrik Olayı. Sıvı Basıncı. Basınç Kuvveti. Torricelli (Toriçelli) Deneyi

 4. Isı - Sıcaklık ve Genleşme

  Sıcaklık, Isı Enerjisi, İç Enerji, Sıcaklığın Ölçümü ve Termometreler, İletim Yoluyla Isının Aktarılması, Konveksiyon Yoluyla Isının Aktarılması, Işıma Yoluyla Isının Aktarılması. Erime ve Donma, Buharlaşma, Kaynama ve Yoğuşma. Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişkinin Grafik Yardımıyla Yorumlanması. Suyun Genleşmesi ve Büzülmesi

 5. Kuvvet ve Moment (Tork) Dengesi

  Bileşke Kuvvet, Kesişen Kuvvetlerin Dengesi. Bileşke Moment

 6. Kütle Merkezi

  Kütle ve Ağırlık Kavramları, Kararlı ve Kararsız Denge. Düzgün Geometrik Yapılı Bazı Cisimlerin Kütle Merkezi. Koordinat Ekseni Üzerindeki Cisimlerin Kütle Merkezi

 7. Basit Makinelerde ve Binicili Terazide Denge

  Kaldıraçlarda Denge, Sabit Makarada Denge, Hareketli Makarada Denge, Palangalarda Denge, Eğik Düzlem, Çıkrık, Vida.

 8. Doğrusal Hareket

  Yörünge, Konum, Yer Değiştirme. Ortalama Hız, Sürat. Konum - Zaman Grafiğinin Analizi. Düzgün Doğrusal Hareket, Düzgün Değişen Doğrusal Hareket. Doğrusal Hareket Denklemleri

Mesaj / Bildirim Gönderin