Sayılabilen ve Sayılamayan İsim Örnekleri


İngilizcede bir çok isim hem sayılabilen hem de sayılamayan isim olarak kullanılabilir. Burada fark oluşturan nokta, anlamdaki farklılıktır.


Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:


Noise: Sayılabilen (countable)

Did you hear a noise just now?
(Belirli bir isimden bahsediyor.)

Noise: Sayılamayan (uncountable)
I can’t work here. There’s too much noise

------------------------------------------------------

Paper: Sayılabilen
I bought a paper to read.
(= a newspaper, gazete)

Paper: Sayılamayan
I need some paper to write on.
(üzerine yazacak birşey)

------------------------------------------------------

Hair: Sayılabilen
There’s a hair in my soup. (tek bir saç)

Hair: Sayılamayan
You’ve got very long hair. ("hairs" değil)
(kafadaki bütün saçlar.)

------------------------------------------------------

Room: sayılabilen
You can stay with us. There is a spare room.
(evin içinde bir oda)

Room: sayılamayan
You can’t sit here. There isn’t room.
(boş yer yok anlamında.)

------------------------------------------------------

Experience: sayılabilen
I had some interesting experiences while I was away.
(başıma gelen işler)

Experience: sayılamayan
They offered me the job because I had a lot of experience.
("experiences" değil)

------------------------------------------------------

Time: sayılabilen
Enjoy your holiday. Have a good time.

Time: sayılamayan
I can’t wait. I haven’t got time.

------------------------------------------------------

Coffee / tea / beer / juice gibi içecekler normalde sayılamazlar.

I don’t drink coffee very often.
Fakat, "bir bardak, fincan (a cup / a glass)" olarak düşünürsek sayılabilirler.
(restoranda) Two coffees and an orange juice, please.

------------------------------------------------------

İngilizcede sayılamayan fakat diğer dillerde sayılabilen bazı isimler vardır.

accommodation, behaviour, damage, luck, permission, traffic, advice, bread, furniture, luggage, progress, weather, baggage, chaos, information, news, scenery, work

Bu isimler genellikle sayılamayan isimlerdir:

Bu kelimelerle birlikte a/an kullanamayız: "a bread", "an advice" söylenmez.

Normalde çoğul olarak da kullanılmazlar: "breads", "advices" söylenmez.


I’m going to buy some bread. ya da … a lot of bread.
("a bread" değil.)


Enjoy your holiday! I hope you have good weather.
("a good weather" değil.)


Where are you going to put all your furniture?
("furnitures" değil.)News, sayılamayan bir isimdir, çoğul değildir.

The news was very depressing.
("the news were" değil.)

Travel, genel anlamda seyahat etmek anlamında kullanılır. "a journey" ya da "a trip" anlamında "a travel" şeklinde kullanamayız.
We had a very good journey. ("a good travel" değil.)

 

Aşağıdaki sayılabilen ve sayılamayan isimleri inceleyin:

Sayılabilen isimler Sayılamayan isimler

 

 
I’m looking for a job. I’m looking for work. (“a work”değil)
What a beautiful view! What beautiful scenery!
It’s a nice day today. It’s nice weather today.
We had a lot of bags and cases. We had a lot of luggage. (“luggages” değil)
These chairs are mine. This furniture is mine.
It was a good suggestion. It was good advice.Aşağıdaki örneklerde sayılabilen ve sayılamayan isimlerin nası kullanıldıklarını inceleyin:


1. "Did you hear a noise just now?" "No, I didn’t hear anything."

2. If you want to know the news, you can read a paper. I want to write some letters but I haven’t got any paper to write on.

3. I thought there was somebody in the house because there was a light on inside. Light comes from the sun.

4. I was in a hurry this morning. I didn’t have a time for breakfast.  "Did you enjoy your holiday?" "Yes, we had a wonderful time."

5. Sue was very helpful. She gave us some very useful advice.

6. We had very good weather while we were on holiday.

7. We were very unfortunate. We had bad luck.

8. It’s very difficult to find job at the moment.

9. Our journey from London to Istanbul by train was very tiring.

10. When the fire alarm rang, there was total chaos.

11. I had to buy some bread because I wanted to make some sandwiches.

12. Bad news doesn’t make people happy.

13. Your hair is too long. You should have it cut.

14. Nobody was hurt in the accident but the damage to the car was quite bad.Aşağıdaki kelimelerin nasıl kullanıldıklarını inceleyelim:


chair / information / experience / luggage / progress / permission / furniture / progress / hair / work / work / job


1. I didn’t have much luggage just two small bags.

2. They’ll tell you all you want to know. They’ll give you plenty of information.

3. There is room for everybody to sit down. There are plenty of chairs.

4. We have no furniture, not even a bed or a table.

5. "What does Alan look like?" "He’s got a long beard and very short hair.

6. Carla’s English is better than it was. She’s made progress.

7. George is unemployed. He’s looking for a job.

8. George is unemployed. He’s looking for work.

9. If you want to leave work early, you have to ask for permission.

10. I don’t think Ann will get the job. She hasn’t got enough experience.

11. Rita has done many interesting things. She should write a book about her experiences.

Admin

Taglar: SayılabilenSayılamayanİsimÖrnekleri

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler (countable and uncountable nouns)

Bu konumuzda sizlere ingilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimleri açıklamaya çalışacağız. İngilizce karşılığı: countable and uncountable nouns.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin