Meslek Hastalıkları

Meslek ve İş Hasatalıkları ile ilgili tanı rehberi.
Sayın Mehmet Berk. Daire Başkanı; Sayın Nefise Burcu Ünal. İSG Uzmanı Sayın Ali Rıza Ergun. İSG Uzmanı; Sayın Nuri Vidinli. Tabip: Sayın Emine Kaplan

 1. Meslek Hastalıkları Rehberi Kısaltmalar

  Meslek ve iş hastalıkları rehberinde bulunan kısaltmaların anlamlarını bu içerikte bulacaksınız.

 2. Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri

  İyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlaması ve ilerlemesini engeller, hem de işyerindeki diğer çalışanların korunmasını sağlar. İşyeri hekimi meslek hastalıkları tanısı koyabilmek için şu üç konuda yeteneğini artırmalıd

 3. Maden ve Taş Ocaklarında Sağlık Tehlikeleri

  Madencilik farklı mesleklerin bir arada bulunduğu bir endüstridir. Geleneksel olarak; metal veya kömür madenciliği; yüzey veya yeraltı madenciliği gibi sınıflandırmalar yapılabilir.

 4. Metal Sektöründe Sağlık Tehlikeleri

  Metal eritme ve arıtma endüstrisinde saf metalleri elde etmek için metal cevherleri ve hurdaları işlenir. Metal işleme endüstrisi ise sanayi ve diğer farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu makine ve makine parçaları, alet ve araçların üretimi

 5. İnşaat Sektöründe Sağlık Tehlikeleri

  İnşaat işleri ev, işyeri, fabrika, hastane, yol, köprü, tünel, stadyum, rıhtım, havaalanı gibi her çeşit inşaatın yapımı, bakımı, onarımı, yenilenmesi, değiştirilmesi, yıkılması işlerinin tamamıdır. İnşaat işçileri genellik

 6. Berilyuma Bağlı Hastalıklar

  Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 7. Kadmiyuma Bağlı Hastalıklar

  Kadmiyum ve Bileişiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 8. Kroma Bağlı Hastalıklar

  Krom ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 9. Manganeze Bağlı Hastalıklar

  Manganez ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 10. Arsenike Bağlı Hastalıklar

  Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 11. Meslek Hastalığı Nedir?

  Hızla gelişen bilim ve teknoloji, sanayileşme sürecini beraberinde getirmiş ve böylece toplumsal değişimlere yol açmıştır. Her ülkenin sanayileşme süreci o ülkenin çalışma hayatını iş sağlığı ve güvenliği konusunda farklı boyu

 12. Meslek Hastalığı İstatikstikleri

  2010-2011 yıllarında SGK istatistiklerine göre meslek hastalıkları;

 13. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

  Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir.

 14. Mesleki Kan Hastalıkları

  Lenfo hematopoetik sistemi kan, kemik iliği, dalak, timüs, lenf kanalları ve lenf düğümleri oluşturur. Kan ve kemik iliği birlikte hematopoetik sistem olarak adlandırılır.

 15. Mesleki Kanserler

  Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

 16. Mesleki Dolaşım Sistemi Hastalıkları

  Dolaşım sistemi hastalıkları özellikle endüstrileşmiş ülkelerde çalışma nüfusunda hastalıkların ve ölümlerin en yaygın nedenidir.

 17. Mesleki Sindirim Sistemi Hastalıkları

  Sindirim sistemi vücudun verimliliği ve çalışma kapasitesi üzerine önemli bir etki gösterir ve sindirim sisteminin akut ve kronik hastalıkları iş göremezliğin ve sakatlığın en yaygın nedenleri arasındadır.

 18. Mesleki Psikolojik Hastalıklar

  Mesleki Psikolojik hastalıklar Türkiye Meslek Hastalıkları listesinde yer almamaktadır.

 19. Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

  Tendon, sinir, kas ve diğer yumuşak dokularda hasar yapacak tekrarlayıcı fiziksel hareketler ile oluşmaktadır.

 20. Sinir Sistemi Hastalıkları

  Sinir sistemi hastalıklarına neden olan etmenlerin hemen hemen hepsi kimyasal etmenlerdir.

 21. Üriner Sistemi Hastalıkları

  Üriner Sistemi Hastalıkları. Fiziksel ve kimyasal etmenler neden olabilir.

 22. Üreme Sistemi Hastalıkları

  Erkek ve dişi üreme sistemi hastalıkları mesleki sağlık tehlikeleri açısından gittikçe artan bir ilgiyle incelenmektedir. Üreme toksisitesi çevresel etkenlere maruz kalma sonucu üreme sistemi üzerindeki olumsuz etkilerdir.

 23. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıklar

  Havadaki başlıca kirleticilerden biri olan toz, mesleki akciğer hastalıklarının temel nedenlerinden biridir.

 24. Mesleki İşitme Kayıpları

  Dış kulak ve orta kulakla ilgili hastalıklar genel olarak iletim tipi işitme kaybı yaparken, iç kulak, işitme siniri ve beyinle ilgili hastalıklar ve gürültü maruziyeti sensörinöral tip işitme kaybı yaparlar.

 25. Mesleki Cilt Hastalıkları

  Deri Kanserleri. Mesleki Deri Hastalıklarına Neden Olan Etkenler. Kanser Dışı Deri Hastalıkları

 26. Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler

  Kimyasl etkenler, fiziksel etkenler, biyolojik etkenler. Tozlar

 27. Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığıdır?

  Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir.Taglar: MeslekHastalıkları

Mesaj / Bildirim Gönderin