İngilizce Yes / No Soru Cümle Yapısı - Evet / Hayır Soru Yapısı


AM I? HAVE YOU? CAN SHE? DO YOU?

İngilizcede Yes-No sorusu yapmak için tek yapmanız gereken yardımcı fiili cümlenin başına getirmektir.

Bu yardımcı fiiller şunlardır:

be (am,is,are), have/has/had, will, would, can, could, shall, should, may, might ve must Örnek bazı cümleler:


Olumlu cümle: The taxi is here. Ann has arrived. You can play.

Soru cümlesi: Is the taxi here? Has Ann arrived? Can you play?


Aşağıdaki tabloda, solda karışık verilen kelimeler, sağda düzeltilerek soru cümlesi yapılmıştır:

you ready are Are you ready?

telephoned she has Mary Has she telephoned Mary?
swim your brother can Can your brother swim?
tired ate you Are you tired?
he at is home Is he at home?
go must now you Must you go now?
Spanish they speak can Can they speak Spanish?
tomorrow you be here will Will you be here tomorrow?
she will arrive by train Will she arrive by train?


Eğer olumlu cümlede bir yardımcı fiil yok ise, özneden önce do/does/did yardımcı fiilleri cümlenin başına getirilir. Fiiller de yalın yani mastar halde (to olmadan) kullanılır. -s almış ise -s kaldırılır, fiil 2. halde kullanılmış ise 1. hale çevrilir.


Olumlu cümle: I need a visa.

Soru cümlesi: Do I need visa?

Olumlu cümle: John wants to go home.

Soru cümlesi: Does John want to go home?Aşağıda you ile kurulmuş yes/no sorularını inceleyelim:

Do you understand?

Did you call me?

Do you drink coffee?

Do you like jazz?

Did you know Andrew?

Do you work in London?Aşağıda he ile kurulmuş yes/no sorularını inceleyelim:

Does he play football?

Does he speak Arabic?

Does he know Mr Peters?

Does he work in London?


Özneden önce sadece yardımcı fiil kullanılır:

Doğru: Is her father working today

Yanlış: Is working her father today?

Doğru: Has your brother got children?

Yanlış: Has got your brother children?


Eğer cümleler uzun öznelere sahipse buna da dikkat edelim:

Is Ann coming tomorrow?

Are Ann and her mother coming tomorrow?


Aşağıdaki cümlelerin, Yes-No soru cümlesi yapılmış hallerini inceleyelim:

The boss’s secretary travels a lot. Does the boss’s secretary travel a lot?

The President and her husband have arrived. Have the President and her husband arrived?

Your sister Caroline is talking to the police. Is your sister Caroline talking to the police?

All the people here understand Spanish. Do all the people here understand Spanish?

The man at the table in the corner is asleep.

Is the man at the table in the cornet asleep?

Admin

Taglar: İngilizceSoruCümleYapısıEvetHayırSoruYapısı

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin