Aranan: Devlet

 1. Ünye Askerlik Şubesi Başkanlığı / Ünye

  Telefon: 0 452 323 10 03, Adres: Çamurlu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No:409 52300 Ünye-Ordu

 2. Ünye Askerlik Şubesi Başkanlığı / İkizce

  Telefon: 0 452 323 10 03, Adres: Çamurlu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No:409 52300 Ünye-Ordu

 3. Ünye Askerlik Şubesi Başkanlığı / Çaybaşı

  Telefon: 0 452 323 10 03, Adres: Çamurlu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No:409 52300 Ünye-Ordu

 4. Ünye Askerlik Şubesi Başkanlığı / Akkuş

  Telefon: 0 452 323 10 03, Adres: Çamurlu Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No:409 52300 Ünye-Ordu

 5. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

  Telefon: (312) 415 11 69, Adres: Maliye Bakanlığı Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 Yeni Hizmet Binası 3. Kat Çankaya/ANKARA 06100 TÜRKİYE

 6. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 222 12 34, Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. (Tepe Prime Yanı) Çankaya/ANKARA Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 7. Savunma Sanayii Ve Teknoloji Eğitim Merkezi (satem) Komutanlığı

  Telefon: 3124106095-96-97-98, Adres: Devlet Mahallesi Merasim Sk. ARGE Kışlası No: 10 Yücetepe TÜRKİYE

 8. Sahil Güvenlik Komutanlığı

  Telefon: 31241750 50/52-0312 4164890/92, Adres: Devlet Mah. Dikmen Cad. Merasim Sok. No:10 06650 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 9. Rize Kan Bağış Merkezi (kbm)

  Telefon: (0464) 217 12 92 Faks: (0464) 217 12 42 , Adres: Eminettin Mah.Rize Devlet Hastanesi Karşısı RİZE

 10. Yedi Yıl Savaşları

  Yedi Yıl Savaşları, Avrupa’nın belli başlı devletleri arasında, 1756-1763 arasında gerçekleşen bir dizi askeri çatışmadır. Avusturya, Avusturya Veraset Savaşları’nda (1740-1748) elinden çıkan Silezya bölgesini geri alabilmek için i

 11. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 310 19 45, Adres: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ulus/ ANKARA 06050 TÜRKİYE

 12. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 417 83 00 (20 Hat), Adres: İsmet İnönü Bulvarı Yücetepe 06100 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 13. Haçlı Seferleri (1096-1270)

  1096 -1270 yılları arasında yaklaşık iki yüzyıl süren Avrupa Devletlerinin Türk-İslam Dünyasına yaptıkları seferlere denir. Kısaca Haç ile Hilal arasındaki mücadeledir. Avrupalıların elbiselerinde, kullandıkları araç-gereçlerde ha

 14. Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

  Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

 15. Devlet Personel Başkanlığı

  Telefon: (312) 408 70 00 - (312) 408 75 75, Adres: İzmir cad. No: 41 Kızılay 06420 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 16. Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 229 76 25, Adres: Hanımeli Sok. No:11 Sıhhiye 06050 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 17. Türklerden Önce Anadolunun Durumu

  Türklerin Anadoluya gelişinden önce, Anadolu Bizans ve Sasani devletleri arasında yaşanan savaşlar yüzünden harabeye dönmüştü

 18. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 410 30 00, Adres: İnönü Bulvarı No:18 Yücetepe 06041 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 19. Türkiye Tarihi (11-13. yy’lar)

  Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular, Çaka Beyliği ve diğer Türk Devletleri

 20. Büyük Selçuklu Devletinde Kültür ve Medeniyet

  Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı Karahanlılar, Samanoğulları, Gazneliler ve Abbasilerin teşkilatından yararlanılarak oluşturulmuştur. Selçuklular Türk devlet geleneğinin temel özelliklerini bozmadan,

 21. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 204 20 00, Adres: Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler 06330 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 22. Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler

  Selçuklu Devleti’nde merkeziyetçi devlet anlayışının benimsenmemesi, ülkenin hanedanın malı sayılması ve fethedilen yerlerin fethedenin malı sayılması anlayışları nedeniyle devletin zayıflamasıyla birlikte çok sayıda hanedana ait de

 23. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 344 59 09, Adres: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İvedik Caddesi No: 59 06180 Yenimahalle ANKARA TÜRKİYE

 24. Büyük Selçuklu Devleti’nin Dağılması

  Ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşılması ve sonu gelmez taht mücadeleleri ilk Türk devletlerinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti’nin de yıkılış dönemine girdi. Fetret Dönemi adı verilen bu dönem, 1091 ile 1118 yıllarını k

 25. Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)

  Oğuz: Boylar, kabileler demektir. Oğuz Kağan Destanı’ndaki Oğuz Han’ın Asya Hun hükümdarı Mete Han olduğu kabul edilmektedir.

 26. İlk Türk İslam Devletleri

  Karahanlılar, Gazneliler. Hâkaniye ve İlig-Hanlar adlarıyla da anılan Karahanlı Devleti, başta Karluklar olmak üzere Çiğil, Yağma ve Tuhsi gibi Türk Boylarına dayanıyordu.

 27. Türk - İslam Devletleri

  Abbasi Devleti’nin parçalanma sürecine girdiği sırada Mısır’da vali olarak görevli olan Tolunoğlu Ahmet’in burada kendi devletini kurması ile birlikte 1000 yıl boyunca sürecek olan Türk egemenliği başlamıştır.

 28. İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Değerlendirme Soruları

  İslamiyetin doğuşu sırasında Arap Yarımadası’nda siyasal birliğin sağlanamamasının nedenlerini yazınız. İslamiyetin doğuşu sırasında Arap Yarımadasındaki dini yapı ve inanışlar hakkında bilgi veriniz.

 29. Abbasiler (750 - 1258)

  Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

 30. Beni Ahmer Devleti (1031 – 1492)

  Endülüs Emevileri yıkılınca başkenti Gırnata olarak kurulan bir beyliktir. Bir bakıma Endülüs Emevileri nin devamı da sayılabilir. Başkenti Gırnata olduğu için bu devlete "Gırnata İslam Devleti" de denmektedir.

 31. Edirne Kan Bağış Merkezi (kbm)

  Telefon: (0284) 213 03 69 - (0284) 214 54 95 Faks: (0284) 214 44 88 , Adres: Sarıcapaşa Mah. Devlet Hastanesi Yanı EDİRNE

 32. Endülüs Emevileri (756 – 1031)

  Abbasilerin halifeliklerini ilan etmesinden altı yıl sonra Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya geçti. Buradaki Müslümanlar Abdurrahman’a bağlılıklarını bildirince İspanya’da yeni bir devlet kuruldu (756).

 33. Coğrafi Bölgeler - Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle komşudur.

 34. Emeviler Devleti (661 - 750)

  Hz.Ali’nin şehid edilmesinden sonra, Muaviye’nin, Şam’da bağımsızlığını ilan edip Emevi devletini kurduğu sırada, Irak’ta bulunan Müslümanlar, Hz. Ali’nin büyük oğlu Hasan’ı Kûfe’de halife seçmişler,Irak-İran-Horasan-Hic

 35. Osmanlı Sanatı (Osmanlıda Sanat)

  Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer

 36. İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri

  Mecusilik, mecus dinine ait inanç ve akidelere dayalı tutum ve davranışların bütünü; temel akideleri ateşe (ışık) tapmak olan Zerdüştilik, Mithrailik, Zurvailik, Manilik ve Mazdekilik gibi çeşitli fırka ve mezheplerin ortak adı.

 37. Türk İslam Devletlerinde Sanat

  Türk-İslam sanatının temelleri KARAHANLILAR döneminde atılmıştır.Bu dönemin mimari eserleri diğer dönemlere örnek teşkil etmiştir. Süslemelerde bitki ve hayvan motifleri kullanılmıştır.

 38. İlk Türk Devletleri Ünite Değerlendirme Soruları

  GÖKTÜRK DEVLETİ döneminde yazılan Orhun Kitabelerinde Türk kelimesi TÜRÜK şeklinde geçmektedir. Türklerin ana yurdu ORTA ASYA dır.

 39. İlk Türk Devletlerinde Sanat

  Orta Asya Türk sanatının temeli ilk Türk devletlerinde görülen altı göçebe kültürüne dayanmaktadır.Konargöçer bir yaşam tarzını benimseyen Hunlarda ve Köktürklerde taşınabilir sanat eserleri öne çıkarken yerleşik hayata geçen Uy

 40. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

  Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Oğuzlar, Sabirler, Türgişler, Kırgızlar, Karluklar

 41. Uygurlar (744-840)

  Devletin son dönemlerinde ortaya çıkan kıtlık,açlık ve salgın hastalıklar sebebiyle devlet dağılmış; Çin sınırlarında farklı adlarla (Kansu Uygur Develeti, Turfan Uygurları) bir sure varlıklarını sürdürmüşler ve Moğolların haki

 42. Köktürkler (Göktürkler)

  I. Köktürk Devleti (552-659), II. Köktürk (Kutluk) Devleti (682-744). Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları yerdir. Orhun ve Selenga ırmakları arasında kalır ve bütün Türk boyları tarafından kutsal kabul edilir.

 43. Osmanlı Devletinde Eğitim (13 - 18. yy)

  Sıbyan eğitimi, Medreseler, Saray eğitimi, Askeri eğitim, Esnaf eğitimi, Halk eğitimi. İlköğretim, ortaöğretim, lise

 44. Avrupa Hun Devleti

  BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

 45. Türk İslam Devletlerinde Eğitim

  Türk-İslam devletlerinde Karahanlılar dönemi bir dönüm noktasıdır. İlk türk devletlerinde dağınık şekilde verilen eğitim bu dönemde bir plana bağlanmıştır. Eğitimin tüm toplum kesimleri için önemli olduğu görüşü ağırlık kaz

 46. İlk Türk Devletlerinde Eğitim

  Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

 47. Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri

  Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletidir. Merkezi Ötüken’dir. En Bilinen ilk Hükümdarı Teoman; en ünlü hükümdarı ise Mete Han’dır (En parlak dönem, en geniş sınırlar).

 48. Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

  Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

 49. Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

  Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

 50. Milli Mücadele Yöntemi

  1. Himaye düşüncesi. 2. Ayrılıkçılık ve bölgesel kurtuluş yolları görüşünde olanlar. 3. Din devleti teorisini savunanlar

 51. İlk Türk Devletleri

  Türk Adının Anlamı. Türklerin İlk Anayurdu. Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları. Asya Hun Devleti. Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

 52. Ege ve Yunan Uygarlığı

  Makedonya kralı II. Filip, Yunan şehir devletlerini birleştirerek bir devlet kurmuş ve Helen birliğini sağlamıştır. Ölümünden sonar devletin başına geçen Büyük İskender kurduğu büyük ordu ile ASYA SEFERİ’ne çıkarak devleti İmpar

 53. Anadolu Uygarlığı

  Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

 54. Osmanlı Ekonomisi Tüketim

  Osmanlı Devleti’nde tüketim alışkanlıkları köylerde, kasabalarda ve şehirlerde yaşam şekillerine göre farklılık göstermiştir.

 55. Mütareke Döneminde Azınlıklar ve Örgütler

  Türkiye toprakları üzerinde yüzyıllar boyu birlikte yaşamış değişik halklar Osmanlı Devleti’nin savaştan yenik çıkması sonrasında gerçek yüzlerini ortaya koyarak Türk komşularından intikam almaya kalkıştılar.

 56. Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonucu

  Osmanlı Devleti yöneticilerinin 1918 yılına gelindiğinde savaşın müttefik devletler tarafından kazanılamayacağını anladığını görmekteyiz.

 57. Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

  İkta sistemi, Vergi sistemi, Ahilik, Vakıf sistemi. Türk-İslam devletlerinde ekonomi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanırdı. Karahanlılardan başlamak üzere hemen tüm Türk-İslam devletleri İpek ve Baharat yolunun kontrolüne önem vermiş

 58. İlk Türk Devletlerinde Ekonomi

  Bozkır hayatında göçebe toplum olarak varlığını sürdüren İlk Türklerde ekonominin temelini hayvancılık oluşturur. En çok koyun ve at yetiştirilirdi. Zenginler at eti, diğer insanlar ise koyun eti yerlerdi. Kısrak sütünden kımız, dar

 59. Mısır Uygarlığı

  Afrika’nın Kuzeydoğusunda NİL NEHRİ etrafında kurulmuştur. NOM adı verilen şehir devletleri şekelinde teşkilatlanmıştır.

 60. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

  Telefon: (312) 419 07 97, Adres: Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe 06580 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 61. Osmanlı Devletinin Paylaşılması

  İstanbul Antlaşması. Londra Antlaşması. Sykes-Pichot Antlaşması. St. Jean de Maurienne Antlaşması.

 62. Mezopotamya Uygarlığı

  Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve verimli arazilerden oluşan geniş bölgeye MEZOPOTAMYA adı verilir. Mezopotamyada kurulan devletler şunlardır: Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller, Asurlular

 63. Osmanlı Devletinde Hukuk

  Osmanlı devletinde diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’i ve Örfi Hukuk geçerli olmuştur. Osmanlı devletinde özellikle Yönetim işlerinde Örfi hukuk daha çok kullanılmıştır.

 64. Paris Barış Konferansının (18 Ocak 1919) Önemi Nedir?

  İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmak için Paris’te toplandılar.

 65. Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

  1914 Yılı başlarında Almanya Osmanlı Devletini partner olarak düşünmüyordu. Fakat Temmuz 1914’de savaş durumu belirince Almanya, Türk ordusunun iyi donatılması halinde kendisine yararlı olacağını düşündü.

 66. Türk İslam Devletlerinde Hukuk

  Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk ikiye ayrılmıştır.

 67. 1. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu

  Osmanlı Devleti dünyanın iki büyük gruba bölünmesinden oldukça fazla etkilenmiştir. İngiltere’ye dayalı yaşam politikası güden Osmanlı Devleti İngiltere’nin bu politikadan vazgeçmesi üzerine ister istemez Avrupa’da yeni bir güç o

 68. İlk Türk Devletlerinde Hukuk

  İlk Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktu. Bunun yerine Töre adı verilen ve nesilden nesile aktarılan örf ve adetler vardı. Törede toplumun ve zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilikler ve düzenlemeler yapılırdı.

 69. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi Nedir? (30 Ekim 1918)

  Antlaşmanın 7.Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi “ çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir.

 70. I. Dünya Savaşının Genel Sonuçları Nelerdir?

  Osmanlı İmparatorlğu, Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu.

 71. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Klasik Sorular

  İlk Türk devletlerinde dini hayat ve inanışlar hakkında bilgi veriniz. Klasik dönem Osmanlı toplum yapısı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devletinde uygulanan “Millet Sistemi” hakkında bilgi veriniz.

 72. Batıcılık Akımı Nedir?

  Öncülüğünü Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Süleyman Nazif, Ahmet Muhtar Paşa gibi düşünür ve devlet adamlarının yaptığı batıcılık düşüncesi batının teknolojik üstünlüğü ve onu yakalamak için yapılması gerekenler üzerinde oda

 73. I. Dünya Savaşında İmzalanan Antlaşmalar Nelerdir?

  Mondros ateşkes antlaşması Osmanlı Devletini I. Dünya savaşından çıkaran ateşkes antlaşmasıdır. Sevr antlaşması hazırlanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir.

 74. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı

  Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahipti. Ancak Türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru meydana getiriyordu. Fakat yine de bütün Müslümanlar hakim unsur durumundaydılar.

 75. Staj Ücretine Devlet Katkısı Üç Yılı Uzatıldı

  Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin 2018-2019’dan itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına kar

 76. Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

  Büyük Selçuklular döneminde toplumlar arası kaynaşma sağlanmış; Türk İslam toplum yapısı oluşmaya başlamıştır. Selçuklular zamanında toplum, yönetenler, yönetilenler olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

 77. Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

  İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

 78. İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

  İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı; toplumsal yapı, yaşayış ve dini hayat.

 79. İslamcılık Akımı Nedir?

  Avrupa’da gelişen Pan Germanizm ve Pan Slavizm’den de esinlenen II. ABDÜLHAMİD devlet içindeki İslam unsurlarının dağılmasını engellemek için Cemalettin i Afgani’nin düşüncelerinin de etkisiyle İslamcılığı bir sistem olarak kabul

 80. YKS Tarih Konuları

  Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, İlk Türk Devletleri, İslam Tarihi ve Uygarlığı, Türk-İslam Devletleri, Türkiye Tarihi, Beylikten Devlete (1300-1453), Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600), Arayış Yılları (17.

 81. Osmancılık Akımı Nedir?

  I. ve II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları. Osmancılık Akımı Nedir? Fransız Devriminin ortaya koyduğu ulusçuluk düşüncesi Osmanlı Devletini özellikle Balkanlardaki Hıristiyan halkını etkilemiştir.

 82. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

  Kafkas ,Kanal ,Filistin ,Irak, Çanakkale, Suriye ,Hicaz-Yemen Cepheleridir.

 83. Türklerde Devlet Teşkilatı Boşluk Doldurma Soruları

  İlk Türk Devletlerinde Türklerde devlete İl (el) adı verilirdi. İlk Türk Devletlerinde hükümdar yönetme yetkisini Gök tanrı dan alır ve yaptığı tüm işlerden Gök Tanrı ya karşı sorumludur. Buna ( Kut Anlayışı) denir.

 84. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girme Nedenleri Nelerdir?

  Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi. Alman hayranlığı ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması

 85. Türklerde Devlet Teşkilatı Kavram Bilgisi

  Tigin : İlk Türk Devletlerinde Kağanın erkek çocuklarına verilen ad. Ataman: İlk Türk Devletlerinde Kağanın erkek çocuklarının eğitiminden sorumlu öğretmen Kurultay :İlk Türk devletlerinde devleti ilgilendiren konuların görüşülüp k

 86. I. Dünya Savaşı’nın Sebepleri Nelerdir?

  Sömürge rekabeti :Birliğini geç tamamlayan İtalya(1870) ve Almanya’nın(1871) sömürge yarışında İngiltere’ye ve Fransa’ya rakip olmaları bu devletler arasında düşmanlığa neden olmuştur.

 87. II. Meşrutiyet

  Osmanlı Rus savaşı bahane edilerek I Meşrutiyet ortadan kaldırılırken II. Abdülhamit’le birlikte “Demir Yumruk” yönetimi yani mutlakıyet yönetimi iktidar şansını yakalamış ve uzunca bir süre devlet bu şekilde yönetilmiştir.

 88. Türklerde Devlet Teşkilatı Klasik Sorular

  Türklerde Devleti Oluşturan Unsurları yazarak kısaca açıklayınız, Türk-İslam Ordusunun genel özeliklerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız

 89. 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

  Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

 90. I. Meşrutiyet

  Tanzimat ve Islahat fermanları devleti kurtarmada başarılı olamadılar. Ancak bu fermanların etkisinde meşruti sistemi amaçlayan yeni bir nesil yetişebilmiştir. Nitekim bu nesil örgütlü bir yapıya da bürünebilmiştir.

 91. II. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

  I. Balkan Savaşı’nda aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamayan Balkan ülkeleri kendi aralarında savaşa tutuştular. Osmanlı Devleti bunu fırsat olarak gördü ve saldırarak Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı

 92. Atatürkçülük Konu Anlatımı

  Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı­ğa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetimi­nin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine

 93. I. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

  1912’de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar

 94. Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarma Çalışmaları

  Osmanlı Devleti 18 yüzyılda uğramaya başladığı peş peşe yenilgilerden sonra çökmeye başladığını anladı. Bunun nedeni olarak askeri gerileme en önemli neden görüldüğünden askeri tedbirler ilk kurtuluş çalışmaları olarak karşı

 95. Osmanlı Klasik Dönem Devlet Teşkilatı

  Osmanlı Devlet Anlayışı, Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı, Ordu teşkilatı

 96. Türk-İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı

  Türk-İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı, Orta Asya da kurulan ilk Türk-İslam devleti Karahanlılar’dır. İlk Türk devletlerindeki anlayışlar Türk-İslam devletlerinde de devam etti. Türk-İslam devletlerinde Devlet anlayışının dayandı

 97. UŞİ Antlaşmasının Önemi Nedir?

  İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912’de Trablusgarp savaşından sonra imzalanmıştır.

 98. İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

  İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

 99. Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Nedenleri

  Başlangıçta devletin kuruluşunda itici bir güç olarak kullanılmış olan din faktörü yorum farklılığı nedeniyle daha sonraları yıkılışta önemli bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle ULEMA adıyla ortaya çıkan din adamları sınıfı

 100. Atatürk Pul Arşivi

  Atatürk Posterinin basılı olduğu; seri, tekli ve yabancı devletlerin pullarını bulabilirsiniz.


 1. Sancaktepe » 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Sarıgazi Mah. Namık Kemal Cad. No: 61 İç Kapı No: 1 Sancaktepe / İstanbul

 2. Acıpayam » Acıpayam Devlet Hastanesi

  Çamlık Mah. Sağlık Cad. Acıpayam

 3. Dinar » Afyon 277 Devlet Hastanesi

  ıncirli Mah. Askerlik Subesi . Sok. No:3

 4. Dinar » Afyon 277 Haydarlı Devlet Hastanesi

  Afyon 277 Haydarlı Devlet Hastanesi

 5. Başmakçı » Afyon Başmakçı Devlet Hastanesi

  Afyon Başmakçı Devlet Hastanesi

 6. Bolvadin » Afyon Bolvadin Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi

  Emirdağ Cad. No: 220. Afyon

 7. Çay » Afyon Çay Devlet Hastanesi

  Afyon Çay Devlet Hastanesi

 8. Bayat » Afyon Dr.mete Tan Bayat Devlet Hastanesi

  Afyon Dr. Mete Tan Bayat Devlet Hastanesi

 9. Emirdağ » Afyon Emirdağ Devlet Hastanesi

  Konya Yolu Üzeri Emirdağ

 10. İscehisar » Afyon İscehisar Devlet Hastanesi

  İscehisar Devlet Hastanesi İscehisar

 11. Sandıklı » Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi

  Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi

 12. Sinanpaşa » Afyon Sincanlı Devlet Hastanesi

  Afyon Sincanlı Devlet Hastanesi

 13. Şuhut » Afyon Şuhut Devlet Hastanesi

  Taşlıca Mah. Afyon Cad. Şuhut

 14. Sultandağı » Afyon Sultandağı Devlet Hastanesi

  Çavuş Mah. Belediye Binası 2. Kat Sultandağı

 15. Merkez » Afyonkarahisar Kocatepe Devlet Hastanesi

  Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:19

 16. Ağaçören » Ağaçören Devlet Hastanesi

  Aksaray Agaçören Devlet Hastanesi ağaçören, Aksaray

 17. Merkez » Ağrı Devlet Hastanesi

  Ağrı Devlet Hastanesi

 18. Akçaabat » Akçaabat Devlet Hastanesi

  Sahil Cad. Akçaabat

 19. Merkez » Aksaray Devlet Hastanesi

  Zafer Mah. Nevşehir Cad. 68100 / Aksaray

 20. Merkez » Aksaray Dr.şahap Kocatopçu Devlet Hastanesi

  Zafer Mah. Nevşehir Cad. No:52 Aksaray

 21. Eskil » Aksaray Eskil Devlet Hastanesi

  Eskil Devlet Hastanesi / Aksaray

 22. Ortaköy » Aksaray Ortaköy Devlet Hastanesi

  Kırşehir Yolu 4. Km ortaköy Aksaray

 23. Alaca » Alaca Devlet Hastanesi

  Alaca Devlet Hastanesi

 24. Alanya » Alanya Devlet Hastanesi

  Güller Pınarı Mah. Alanya

 25. Alucra » Alucra Devlet Hastanesi

  Mesudiye Mah. Hürriyet Cd. Kanuni Okul Sk. No:1 Alucra

 26. Tepebaşı » Anadolu Ün. Devlet Konser. Müzik Ve Sahne Sanatları Lisesi

  Yeşiltepe Mah. İsmetinönü-2 Cad. No: 2 İç Kapı No: A Tepebaşı / Eskişehir

 27. Merkez » Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

  Anafartalar Güllük Cad.

 28. Demre » Antalya Demre Devlet Hastanesi

  Beymelek Beldesi Demre

 29. Merkez » Antalya Devlet Hastanesi

  Varlık Mah. Kazım Karabekir Cad. Soğuksu

 30. Merkez » Ardahan Devlet Hastanesi

  İnönü Mh. 75000 Ardahan

 31. Göle » Ardahan Göle Devlet Hastanesi

  Oltu Caddesi Göle

 32. Posof » Ardahan Posof Devlet Hastanesi

  Ardahan Posof Devlet Hastanesi

 33. Ardanuç » Ardanuç Devlet Hastanesi

  Ardanuç / Artvin

 34. Arhavi » Arhavi Devlet Hastanesi

 35. Merkez » Artvin Devlet Hastanesi

  Çarşı Mah. Artvin

 36. Aşkale » Aşkale Devlet Hastanesi

  Aşkale Devlet Hastanesi

 37. Merkez » Atatürk Devlet Hastanesi

  Kurtuluş Mah. Aydın

 38. Arkaracalar » Atkaracalar Devlet Hastanesi

  Atkaracalar

 39. ISTANBUL » AVAROGLU ECZ UMR DEVLET HST KARSISI

  AVAROGLU ECZ UMR DEVLET HST KARSISI

 40. Ayaş » Ayaş Devlet Hastanesi

  Süzen Cad. No:1 Ayaş

 41. Aydıncık » Aydıncık Devlet Hastanesi

  Aydıncık Devlet Hastanesi

 42. Ayvacık » Ayvacık Devlet Hastanesi

  Ayvacık Devlet Hastanesi

 43. Ayvalık » Ayvalık Devlet Hastanesi

  Ayvalık / Balıkesir

 44. Merkez » Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi

  Yıldız Mahallesi Soma Caddesi

 45. Bandırma » Bandırma Devlet Hastanesi

  Bandırma Devlet Hastanesi

 46. Merkez » Bartın Devlet Hastanesi

  Tuna Mahallesi Ömer Tepesi Mevkii 74100 Bartın

 47. Ulus » Bartın Ulus Devlet Hastanesi

  Mezgeller Mah. Hastane Sok.

 48. Merkez » Batman Devlet Hastanesi

  Batman Devlet Hastanesi

 49. Gercüş » Batman Gercüş Devlet Hastanesi

  Gercüş Devlet Hastanesi

 50. Kozluk » Batman Kozluk Devlet Hastanesi

  Kozluk Devlet Hastanesi Baştabibliği

 51. Sason » Batman Sason Devlet Hastanesi

  Sason Batman

 52. Bayat » Bayat Devlet Hastanesi

  Bayat Devlet Hastanesi

 53. Bayramiç » Bayramiç Devlet Hastanesi

  İnönü Cad. No:1 Bayramiç

 54. Beypazarı » Beypazarı Devlet Hastanesi

  Halil Şıvgın Cad. No:5 Beypazarı

 55. Biga » Biga Devlet Hastanesi

  Kıbrış Şehitleri Cad. Biga

 56. Bigadiç » Bigadiç Devlet Hastanesi

  Bigadiç Devlet Hastanesi

 57. Boğazkale » Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi

  Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi

 58. Borçka » Borçka Devlet Hastanesi

  Aksu Mah. Sigorta Cad.

 59. Bozüyük » Bozüyük Devlet Hastanesi

  4 Eylül Mah. Bozöyük

 60. Buca » Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi

  Yaylacık Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No: 24 / 34 İç Kapı No: 34 Buca / İzmir

 61. Bulancak » Bulancak Devlet Hastanesi

  İsmetpaşa Mah. Millet Cad.  bulancak Giresun

 62. Buldan » Buldan Devlet Hastanesi

  Buldan Devlet Hastanesi

 63. Burhaniye » Burhaniye Devlet Hastanesi

  Hürriyet Cad. No:47 Burhaniye

 64. Osmangazi » Bursa Devlet Hastanesi

  Hasta Yurdu Cad. No:31 Tophane

 65. Büyükçekmece » Büyükçekmece Devlet Hastanesi

  Atatürk Mah. Mustafa K. Paşa Cad. Hülya Koçyiğit Sok No: 1 Büyükçekmece

 66. Çal » Çal Devlet Hastanesi

  Çal Devlet Hastanesi

 67. Çan » Çan Devlet Hastanesi

  Karşıyaka Mah. Orhan Caneri Sok. Çan

 68. Merkez » Çankırı Devlet Hastanesi

  Aksu Mah Öğretmenler Sok. Çankırı

 69. Çatak » Çatak Devlet Hastanesi

  Çatak Devlet Hastanesi

 70. Çatalca » Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

  Ferhatpaşa Mah. Atatürk Caddesi Yolu Üzeri Çatalca

 71. Çatalzeytin » Çatalzeytin Devlet Has

  Çatalzeytin Devlet Hastanesi

 72. Çayıralan » Çayıralan Devlet Hastanesi

  Çayıralan Devlet Hastanesi

 73. Etimesgut » Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi

  Celal Ertuğ Etimesgut Dev. Hastanesi

 74. Çerkeş » Çerkeş Devlet Hastanesi

  Cumhuriyet Mah. Reis İsmail Yenigün Cad. No:17 Çerkeş

 75. Çifteler » Çifteler Devlet Hastanesi

  Çifteler Devlet Hastanesi

 76. Çivril » Çivril Devlet Hastanesi

  Uşak Yolu Üzeri Çivril

 77. Merkez » Cizre Devlet Hastanesi

  Dicle Mh. Şırnak

 78. Cizre » Cizre Devlet Hastanesi

  Sur Mahallesi Banecırf Mevkii Cizre / Şırnak

 79. Merkez » Çorum Devlet Hastanesi

  Bahçelievler Mah. Çorum

 80. Sarıçam » Çukurova Ün.devlet Konservatuvarı Müzik Ve Bale Ortaokulu

  Sarıçam Mah. Merkez Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıçam / Adana

 81. Sarıçam » Çukurova Ün.devlet Konservatuvarı Müzik Ve Sahne Sanatları Lisesi

  Sarıçam Mah. Merkez Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıçam / Adana

 82. Daday » Daday Devlet Hastanesi

  Merkez Mahallesi Eflani Caddesi 37860 Daday

 83. Delice » Delice Devlet Hastanesi

  Delice Devlet Hastanesi

 84. Çardak » Denizli Çardak Devlet Hastanesi

  Denizli Çardak Devlet Hastanesi

 85. Merkez » Denizli Devlet Hastanesi

  Murat Dede Mah. No:1 Denizli

 86. Serinhisar » Denizli Serinhisar Devlet Hastanesi

  Denizli Serinhisar Devlet Hastanesi

 87. Merkez » Denizli Servergazi Devlet Hastanesi

  Tedaş Mevki Bereketli Beldesi Denizli

 88. Dereli » Dereli Devlet Hastanesi

  Cumhuriyet Cad. No: 1 Dereli

 89. Balçova » Deü Devlet Konservatuarı Müzik Ve Bale Ortaokulu

  İnciraltı Mah. Yavuz Bingöl Sanat Sk. Devlet Konservatuarı Blok No: 2 İç Kapı No: 1 Balçova / İzmir

 90. ETIMESGUT » DEVLET ECZANESI

  ATAKENT MAH.1469 SOK.NO:15/B

 91. Kuşadası » Devlet Hastanesi

  Kuşadası Devlet Hastanesi

 92. Merkez » Devlet Hastanesi

  Ege Mah. Yeniyol Cad. Balıkesir

 93. Merkez » Devlet Hastanesi

  Şingah Mahallesi İbni Sina Caddesi No:2 Bayburt

 94. Merkez » Devlet Hastanesi

  Bingöl Devlet Hastanesi

 95. Merkez » Devlet Hastanesi

  Beş Minare Mah. 160 Evler Bitlis

 96. Ahlat » Devlet Hastanesi

  Selcuklu Mah. Hastane Cad

 97. Tatvan » Devlet Hastanesi

  Ahlat Yolu Üzeri / Tatvan

 98. Merkez » Devlet Hastanesi

  İsmetpaşa Mah. Çanakkale

 99. Merkez » Devlet Hastanesi

  Hatay Devlet Hastanesi

 100. Gelendost » Devlet Hastanesi

  Gelendost


 1. Anlaşık Devletler

  Birinci Dünya Savaşından önce bağdaşık devletlere karşı aralarında anlaşan Almanya, Avust

 2. Avrupa Birleşik Devletleri

  Avrupa Ekonomik Topluluğu çerçevesinde siyasal birliği de amaçlayan en son aşama.

 3. Bağdaşık Devletler

  Birinci Dünya Savaşından önce aralarında bir antlaşma yapmış olan İngiltere, Fransa ve Rusy

 4. Bağımsız Devletler Topluluğu

  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra Rusya, Ukrayna, Be

 5. Başına Devlet (talih) Kuşu Konmak

  Beklemediği büyük bir nimeti ele geçirmek.

 6. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

  Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gana, Gine, Yeni Gine, Liberya, Mali,

 7. Birleşik Devlet

  Alanı ve nüfusuyla ayrımlı birkaç devletin bir bütün durumunda ortak bir siyasal yönetimde b

 8. Birleşik Devletler

  Aralarında birlik kurulup tek devlet durumuna gelmiş olan devletler: Amerika Birleşik Devletleri

 9. Büyük Devlet

  Yeryüzünde kapladığı alan, yönetimindeki insan niceliği, özellikle ekonomik ve siyasal alanl

 10. Devlet

  Sınırları belirli bir yurt ve türe düzeni içinde, ülküdeş insanların topluca ve kamu yarar

 11. Devlet

  1. Toplumun siyasal örgütlenişi. 2. Toplumdaki siyasal örgütlerin tümü.

 12. Devlet Adama Ayağıyla Gelmez

  Zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir.

 13. Devlet Bankası

  Sermayesinin tamamının ya da büyük bir kısmının devlete ait olduğu banka.

 14. Devlet Borçları

  Devletin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağladığı borçlar.

 15. Devlet Borçları

  1. Devletin içerden ve dışardan almış olduğu borçlar. 2. Osmanlılarda 1854'ten beri sık sı

 16. Devlet Çiftliği

  Devletçe, yine devlet toprakları üzerinde kurulan tarımsal işletme.

 17. Devlet Felsefesi

  Devletin ve toplumsal yaşamın özü, doğuşu, anlamı, temel ilkeleri ve temel biçimleri üzerin

 18. Devlet Gelirleri

  Devletin vergileme yetkisine dayanarak kanun yoluyla sağladığı gelirler ile iktisadi etkinlikler

 19. Devlet Giderleri

  Devletin iktisadi ve işlevsel harcamaları olarak sınıflandırılan kamu harcamaları.

 20. Devlet Gömüsü

  Devlet malı, parası ya da bunların saklandığı yer.

 21. Devlet İç Borçlanma Senetleri

  Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla çıkarmı

 22. Devlet İç Borçlanma Senetleri Dizini

  Devlet iç borçlanma senetlerinin fiyat ve getirilerindeki değişimleri gösteren dizin.

 23. Devlet Kapitalizmi

  Özel kesimde olduğu gibi devletin üretim araçları mülkiyetine sahip olup piyasa koşullarında

 24. Devlet Müdahaleciliği

  Devletin iktisadi etkinliklerini düzenlemek ve yönlendirmek için aldığı kararların tümü.

 25. Devlet Muhasebesi

  Devletin gelir, gider ve ayniyat akımlarıyla ilgili tüm işlemlerini içeren kayıt sistemi.

 26. Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akedemisi

  Endüstrinin, üniversite öğrenimi gereksindirmeyen üst görevlerine güçlü uygulayıcı (prati

 27. Devlet Oğul, Mal Tahıl, Mülk Değirmen

  En büyük mutluluk ve zenginlik, çocuk sahibi olmak en gerekli mal, tahıl en değerli mülk, değ

 28. Devlet Planlama Teşkilatı

  Ülkenin iktisadi kaynak ve olanaklarını belirleyerek, izlenmesi gereken iktisadi, sosyal ve kült

 29. Devlet Sanayi Ofisi

  Devletin ya tek başına ya da özel kesimle ortak olarak oluşturduğu sınaî tesislerle imâlat s

 30. Devlet Tahvili

  Devletin ödünç fon sağlamak amacıyla değişken veya sabit faizli, kupon ödemeli ya da iskonto

 31. Devlet Tiyatrosu

  Devleten ödenek alan, kamu hizmeti ile sorumlu olan geniş olanaklı tiyatro.

 32. Devlet Yatırım Bankası

  İktisadi Devlet Teşekkülerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamakla ve özel kurulu

 33. Devletçilik

  1. Devleti tüm toplumsal görevlerin özellikle de ekonomik ve kültürel yaşamın düzenleyicisi

 34. Devletçilik

  Bir ulusun yönetimsel ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünle

 35. Devletçilik

  1. Devleti tüm toplumsal görevlerin özellikle de ekonomik ve kültürel yaşamın düzenleyicisi

 36. Devletin Malı Deniz, Yemeyen Domuz

  Devlete hıyanet etmeyi sanat hâline getirenlere göre devletin bitmez tükenmez malı vardır. Yol

 37. Devletin Yararlanma Yetkisi

  Yasalarda belirtilen durumlar için, gene yasalarda belirtilen biçim ve koşullarla devlete tanına

 38. Devletlerbirliği

  Küçük devletlerin bağlaşmaları ile oluşan büyük devlet: Germanya Devletlerbirliği.

 39. Devletleştirme

  Özel ellerde bulunan herhangi bir ekonomik işlev ya da kuruluşun kamuiaştırılarak devletçe y

 40. Devletli Gözü Perdeli Olur

  Zengin, işi yolunda kimse yoksulların hâlinden anlamaz.

 41. Devletli İle Deli Bildiğini İşler

  Yüksek rütbeliler, deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.

 42. Devletli Yanını Kaşısa Yoksul Para Verecek Sanır

  Bir isteğinin yerine getirilmesini ilgililerden bekleyen kimse, onların bu işle ilgisi bulunmayan

 43. Devletliye Dokun Geç, Fukaradan Sakın Geç

  Zenginle, az da olsa bir ilişkin bulunsun belki yararlanırsın ama fakire yaklaşma, o senden yara

 44. Dış Ticaretin Devletleştirilmesi

  Devletin dış ticaret kazançlarını kamuya mal etmek veya stratejik amaçlarla dış ticareti yö

 45. Eksen Devletleri

  II. dünya savaşından önce aralarında bir bağlaşma yapan Almanya, Japonya ve İtalya devletler

 46. Genel Devlet

  Kamu kesiminin, merkezi yönetim bütçesi (2006 yılı öncesi konsolide bütçe) kapsamındaki kur

 47. Genel Devlet Bütçesi

  Merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları, yerel yönetimler, döner sermayeleri ve fo

 48. Gönenç Devleti

  Halk anamalcılığı'na göre 20. yüzyıl anamalcı toplumlarında üretim kargaşasını ve ekono

 49. İktisadi Devlet Teşekkülleri

  İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye bi

 50. Jandarma Devleti

  Devletin sadece güvenlik, savunma, adalet, eğitim ve diplomasi görevlerini yerine getirmesi ve pi

 51. Kanaat Gibi Devlet Olmaz

  Elindekiyle yetinmesini bilen kişi yokluk nedir bilmez.

 52. Kentdevleti

  Eski zamanlarda, kendi yasaları ile yönetilen bir ya da birkaç kentten oluşan devlet.

 53. Korporatist Devlet

  Korporatizmin öngördüğü devlet biçimi.

 54. Lonca Devleti

  Sendikacılığı ortadan kaldırmak, işçileri uygar hak ve özgürlüklerinden yoksun kılmak ve

 55. Rantiye Devlet

  Ulusal hasılalarının tamamını veya önemli bir kısmını, sermaye, petrol, doğalgaz gibi iç

 56. Senden Devletliye Ortak Olma

  İki insan arasındaki beraberliğin sağlıklı yürüyebilmesi, anlaşma koşullarının her iki t

 57. Sonradan Gelen Devlet Devlet Değildir

  Kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz.

 58. Tıkama Bölgesi Devleti

  Coğrafî konumu bakımından, güçlü ve birbirine düşman iki devlet arasında bulunan devlet.

 59. Uydu Devlet

  Bağımsız olmakla birlikte, izlediği siyasa ve ekonomisinde, başka bir devletin az ya da çok et

 60. Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe

  Sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır.

 61. Yapıtın Devletçe Denetlenmesi

  Yayımlanan bir yapıtın kamu zararına olmamasını sağlamak için denetlenmesi.

 62. Yiğit Başından Devlet ırak Değildir

  Bir gencin zengin olması her zaman beklenebilir.Mesaj / Bildirim Gönderin