Avrupa Hun Devleti


* BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

* En ünlü hükümdarları ATTİLA dır. Attila döneminde Avrupa Hun devleti en güçlü dönemini yaşamıştır.

* Attila döneminde Doğu Roma ve Batı Roma ile mücadele edilmiştir.Doğu Roma ile MARGUS BARIŞI ve ANATOLİOS BARIŞI yapılmıştır. Batı Roma üzerine sefer düzenlenerek İtalya’ya girilmiş ancak; Papanın (Katolik hristiyanlığın dini lideri) Attila’dan Roma’nın bağışlanmasını istemesi üzerine sefere son verilmiştir.

* Attila nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti eski gücünü kaybetmiş ve Bizans ın saldırıları ile iyice zayıflamış ve yıkılmıştır.(469) Avrupa’da kalan hunlar zamanla Batı Kültürü içinde asimile(Kendi kültür özelliklerini kaybederek,başka bir kültürün etkisi altına girmek) olmuşlardır.

Admin

Taglar: AvrupaDevleti

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Batınilik Faaliyetleri

Batınilik; Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtınil

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin