Türklerde Devlet Teşkilatı Kavram Bilgisi


KAVRAMLAR

Tigin : İlk Türk Devletlerinde Kağanın erkek çocuklarına verilen ad.

Ataman: İlk Türk Devletlerinde Kağanın erkek çocuklarının eğitiminden sorumlu öğretmen

Kurultay :İlk Türk devletlerinde devleti ilgilendiren konuların görüşülüp karar bağlandığı meclislere Kurultay denir.

Melik :Türk İslam Devletlerinde Sultanın erkek çocuklarına verilen ad.

Meşrutiyet: Hükümdarın yanında meclis açılarak halkın kısmen yönetime katıldığı devlet idare şekline meşrutiyet denir.

EŞLEŞTİRME

** Aşağıdaki Türk İslam Devletlerindeki Saray görevlileri ile görev alanlarını uygun şekilde eşleştiriniz.


 

 
Saray Görevlileri
 

 
Görev Alanlarını
( a ) Hares Emiri ( c ) Hükümdarın Yiyecek işlerini yürütür.
( b ) Abdar ( e ) Hükümdarın Elbiseleri ile ilgilenir.
( c ) Çaşnigir ( a ) Saray güvenlikçisidir.
( d ) Candar ( f ) Bayrak ve sancakları korur savaşa götürür
( e ) Camedar ( b ) Hükümdarın Temizlik işlerini yürütür.
( f ) Alemdar ( d ) Sarayı dışarıdan gelen sadırlara karşı korur
( g ) Emir-i Ahur ( h ) Hükümdarın av işlerini yürütüri
( h ) Emir-i Şikar ( g ) Sarayın atlarına bakar


** Aşağıda verilen Türk İslam Devletlerindeki divanlar ile görev alanlarını uygun şekilde eşleştiriniz.


 

 

 
Divanlar
 

 
Görev Alanlarını
( a ) Divan-ı Tuğra ( c ) Denetleme işleriyle ilgilenir.
( b ) Divan-ı İstifa ( d ) Askeri işlerle ilgilenir.
( c ) Divan-ı İşraf ( a ) Devletin tüm iç ve dış yazışmalarını yapar.
( d ) Divan-ı Arz ( b ) Devletin her türlü mali işleriyle ilgilenir.


Admin

Taglar: TürklerdeDevletTeşkilatıKavramBilgisi

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

Osmanlı Klasik Dönem Devlet Teşkilatı

Osmanlı Devlet Anlayışı, Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı, Ordu teşkilatıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin