Köktürkler (Göktürkler)


I. KÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)

* 552 yılında merkezi Ötüken olmak üzere Bumin Kağan tarafından kurulmuştur.

* Tarihte Türk Adını devlet adı olarak kullanan ilk Türk Devletidir.

* En parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir.

* Devlet doğu ve batı(doğunun kutsallığı ve üstünlüğü) olmak üzere ikiye ayrılmış, Bumin Kağan devletin doğu kanadını, amcası İstemi Kağan ise batı kanadını yönetmiştir.

* Budizmin din olarak Kabul edilmesi yöneticiler ile halk arasında sorunlarasebep olmuştur.

* Devlet 582 de iç karışıklıklar ve Çin’in etkisi ile ikiye bölünmüş; doğu ve Batı Kötürkler Çin egemenliğine girmişlerdir.

ÖTÜKEN: Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları yerdir. Orhun ve Selenga ırmakları arasında kalır ve bütün Türk boyları tarafından kutsal kabul edilir. Hun, Köktürk ve Uygur devletlerinin merkezi olmuştur. Orhun kitabeleri de buradadır. Günümüzde MOĞOLİSTAN devletinin sınırları içerisindedir.

II. KÖKTÜRK ( KUTLUK) DEVLETİ (682-744)

* Çin esareti altında yaşayan Türklerin KÜRŞAT AYAKLANMASI ile çine başkaldırması ve bağımsızlıklarını elde etmeleri ile 682 de kurulmuştur.

* En parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.

* Bu dönemde Türk Edebiyetının ilk yazılı örnekleri olan ORHUN YAZITLARI (KİTABELERİ) oluşturulmuştur.

* Karluk. Basmil ve Uygurlar birleşerek 744 de II.Köktürk Devleti’ne son vermişlerdir.


NOT: Köktürkler parayı alışverişte kullanan ilk Türk devletidir.

Admin

Taglar: KöktürklerGöktürkler

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Batınilik Faaliyetleri

Batınilik; Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtınil

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin