İlk Türk Devletleri


KONULAR

1.TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI

* Türk Adının Anlamı

* Türklerin İlk Anayurdu

* Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları


2.ORTA ASYA’DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

* Asya Hun Devleti

* Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

* Kök Türk Devleti

* Uygur Devleti


3.DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

* Avarlar

* Bulgarlar

* Hazarlar

* Macarlar

* Peçenekler

* Kıpçaklar ( kumanlar)

* Oğuzlar

* Sabirler

* Başkırtlar

* Türgişler

* Kırgızlar

* Karluklar

* Kimekler

Admin

Taglar: İlkTürkDevletleri

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin