Mısır Uygarlığı


* Afrika’nın Kuzeydoğusunda NİL NEHRİ etrafında kurulmuştur.

* NOM adı verilen şehir devletleri şekelinde teşkilatlanmıştır.

* FİRAVUN denilen Tanrı-Krallar tarafından yönetilmiştir

* Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan KADEŞ ANTLAŞMASI Mısır ile Hititler arasında yapılmıştır.

* Toplum çeşitli sınıflara ( rahipler, katipler, askerler, tüccarlar, çifçiler, köleler vb.) ayrılmıştır.

* Ekonomi tarım ticaret ve madenciliğe dayalıdır.

* HİYEROGLİF denilen resim yazısını Kullanmışlardır.Yazılarını PAPİRÜS adı verilen bitkinin yapraklarına yazmışlardır.

* Çok Tanrılı dini inanışları vardır. Ölümden sonar yaşama inandıklarından MUMYACILIK gelişmiştir.

* Tıp, Eczacılık ve matematikte gelişmişlerdir.Ondalik sayı sistemini bulmuşlar, Pİ SAYISINI bugünkü değerine yakın olarak hesaplamışlardır.

* Astronomide gelişmişler ve GÜNEŞ TAKVİMİNİ icat etmişlerdir

* Firavunlar için PİRAMİT, halk için ise LABİRENT adı verilen mezarlar yapılmış ve bu mezarlara ölüler eşyalarıyla birlikte gömülmüşlerdir.


MISIRLILARA ÖZGÜ KAVRAMLAR: Firavun, Nom Şehir Devletleri

Admin

Taglar: MısırUygarlığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

İlk Çağ Uygarlıkları

Mezopotamya Uygarlığı. Orta Asya Uygarlığı. Mısır Uygarlığı. İran Uygarlığı (Persler). Hint Uygarlığı

Maden Çağları

Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır.

Mezopotamya Uygarlığı

Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve verimli arazilerden oluşan geniş bölgeye MEZOPOTAMYA adı verilir. Mezopotamyada kurulan devletler şunlardır: Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller, AsurlularSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin