Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları


AVARLAR:

* 562 de Orta Avrupa’da, Tuna boylarında kuruldu.

* İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devletidir.(İki defa kuşatmışlardır.)

* Orta Avrupa toplumları nı kültürel yönden etkilemişlerdir.

* Hristiyanlığı Kabul etmiş ve zamanla slavlaşmışlardır.


BULGARLAR:

* 630 da farklı Türk Boylarının karışımından (Bulgar sözcügü Öz Türkçe karışmak anlamındaki Bulgamak sözcüğünden gelmektedir.Farklı Türk Boylarının karışmasını ifade eder.) oluşan gruplarca Tuna Boylarında kurulmuştur.

* Hazarların saldırıları ile dağılarak; Tuna ve Itil Bulgarları adlarıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir.


HAZARLAR:

* 630 da Karadenizin kuzeyi ve Kafkaslar bölgesinde kurulmuştur.

* Müslüman Araplar ve Bizans ile ticari,siyasi ve askeri ilişkiler kurmuşlardır.

* Hazarlar ile Müslüman Araplar arasında ilk savaş Hz. Osman döneminde gerçekleşmiştir.

* Yönetici kesim Museviliği (Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk Devleti Hazarlardır.) Kabul etmişse de halk arasında İslamiyete ve Hristiyanlığa inanlar da olmuştur.Hazarlar’da dini hoşgörü hakimdir.

* Rusları askeri ve devlet teşkilatı alanlarında etkilemişlerdir.

* 968 de Ruslar tarafından yıkılmışlardır.


MACARLAR:

* Bugünkü Macaristan bölgesinde kuruldular.Hristiyanlığı Kabul ederek zaman içinde benliklerini yitirdiler.


PEÇENEKLER:

* Batı da Volga Boylarında yerleşmişler ve Ruslarla mücadele ederek onların Güneye inmelerini engellemişlerdir.

* Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapmışlardır.Bizans ile Büyük Selçuklular arasında yapılan Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirerek Selçuklu ordusuna katılmışlar ve savaşı Selçukluların kazanmasında rol oynamışlardır.


KIPÇAKLAR (KUMANLAR):

* Altınordu devletinin Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.


OĞUZLAR:

* Türklerin en kalabalık gruplarındandır.24 boydan oluşurlar.

* İslamiyeti Kabul etmişlerdir.

* Büyük Selçuklu Devleti,Anadolu Selçuklu Devleti Ve Osmanlı devletini Kurmuşlardır.SABİRLER:

* Bugünkü Sibirya bölgesine adlarını verdiler.TÜRGİŞLER:

* Türgiş Hükümdarı Baga Tarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır.KIRGIZLAR:

* Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanını oluşturmuşlardır.KARLUKLAR:

* Talas Savaşında Çin’e karşı Müslüman Araplara yardım etmişlerdir.İslamı Kabul eden ilk Türk topluluğudur.İlk Müslüman Türk devleti olan KARAHANLILAR’I kurmuşlardır.

Admin

Taglar: DiğerTürkDevletleriToplulukları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Batınilik Faaliyetleri

Batınilik; Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtınil

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin