Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)


KURULUŞ DÖNEMİ:

* Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar. Fetihlere devam ederek İznik’i ele geçirdiler. Selcuk Bey’in torunu Kutalmış’ın oğullarından Süleyman Şah tarafından 1075 yılındaİznik merkez olmak üzere Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti kurulmuştur.

* Bizans taht kavgalarına (Botaniates’i destekledi) karışarak İznik’te gücünü pekiştirdi ve yaptığı akınlarla Üsküdar-Kadıköy’e kadar sınırları genişletti. Boğaz’ın Anadolu yakasını kontrol altına aldı. Ayrıca Boğaz’dan geçen gemilerden vergi almaya başladı, Türk ilerleyişini durdurmak Aleksi Komnen ile Süleyman Şah arasında 1081 yılında Dragos Antlaşması yapılmıştır (Selçuklular İstanbul boğazını terk edecek, Bizans vergi verecek, Dragos çayı sınır olacak).

* 1084 yılında Antakya ve ardından Çukurova alındı. Halep Emiri Şerifüddevle ile savaş yapılmış (Halep Emiri Antakya için vergi alıyordu) Emir Şerifüddevle ölmüştür.

* Süleyman Şah’ın Halep’i kuşatması ve Suriye’yi ele geçirmek istemesi, Büyük Selçukluları rahatsız etti. Suriye Selçukluları hükümdarı Tutuş Bey, Artukoğullarıyla işbirliği yaparak, Halep yakınlarında Süleyman Şah’ı mağlup etti.Süleyman Şah yenilgiye dayanamıyarak ölmüştür. (1086).

* Süleyman Şah’ın türbesi, Halep’tedir. Caber Kalesi yada Türk Mezarı olarakta bilinir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları dışında kalan, Türk askerinin koruduğu toprak parçasıdır.

* Büyük Selçuklu Sultanı MelikŞah, vasalların birbirleriyle mücadele etmelerini engellemek için Suriye’ye geldi. Antakya, Halep ve Urfa’yı merkeze bağladı. Süleyman Şah’ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ı yanına alarak Isfahan’a geri döndü. Melik Şah ölünceye kadar bu şehzadeleri yanında tuttu (1092).

* 1086 - 1092 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti altı yıl hükümdarsız kalarak Fetret Dönemi yaşamıştır. Bu fetret döneminde ülkeyi Vezir Ebul Kasım ve onun kardeşi Ebul Gazi yönettiler.


I.KILIÇ ARSLAN DÖNEMI (1092-1107):

* Melikşah’ın ölümüyle (1092) serbest kalan I. Kılıç Arslan ve kardeşi Kulan Arslan Anadolu’ya döndüler. I.Kılıç Arslan Sultan ünvanınıalarak İznik’te tahta çıktı.

* Bozulan otoriteyi sağlamaya çalıştı.İzmir’de güçlü bir beylik kuran Çaka Bey’in kızıyla evlenerek desteğini sağladı. Bizans’ın kışkırtmaları sonucu 1093 yılında Çaka Bey’I ortadan kaldırdı.

* Doğuya yönelen I.Kılıç Arslan Malatya’yı kuşattı. Ancak I.Haçlı Seferi’nin başlaması üzerine kuşatmayı kaldırarak geri döndü. Fakat İznik’e ulaştığında başkentin Haçlı kuşatması altında olduğunu gördü. Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapmasına rağmen İznik’i boşaltmak zorunda kaldı. Konya’yı başkent yaptı. Ayrıca Batı Anadolu’da elden çıktı.

* I.Kılıç Arslan,Anadolu Türk Birliğini sağlamak için doğuya sefer düzenledi. Danişmentoğullarından Elbistan, Maraş ve Malatya’yı aldı. Hakimiyet sahasını Musul’a kadar genişletti. Telaşa kapılan Irak ve Suriye Selçukluları Emir Çavlı idaresinde birleşerek I.Kılıç Arslan üzerine yürüdüler. Habur Nehri kenarında yapılan savaşta I.Kılıç Arslan kahramanca savaştı. Ancak yenileceğini anlayınca Habur Nehrini geçerek kurtulmak istedi. Fakat kendisinin ve atının zırh ağırlığından dolayı boğularak öldü (1107).

* Oğulları arasında 1107-1116 tarihleri arası taht mücadelesi yaşandı. Mesud, Danişmend Gazi’nin desteğiyle bu mücadeleyi kazandı ve tahta çıktı. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ikinci kez Fetret Devri yaşandı.

Admin

Taglar: AnadoluSelçukluDevleti10751308

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Haçlı Seferleri (1096-1270)

1096 -1270 yılları arasında yaklaşık iki yüzyıl süren Avrupa Devletlerinin Türk-İslam Dünyasına yaptıkları seferlere denir. Kısaca Haç ile Hilal arasındaki mücadeledir. Avrupalıların elbiselerinde, kullandıkları araç-gereçlerde ha

Otuz Yıl Savaşları

Otuzyıl Savaşları on yedinci yüzyılda Hıristiyanlığın Avrupa kıtasındaki mezhep kavgalarının 1618-1648 yılları arasındaki safhası.

Romalılar Döneminde Bilim

M.I. 30 yilinda Romalilar Iskenderiye’yi ele geçirdiler ve bilinen Dünya’yı hakimiyetleri altina aldilar. Eski ve yeni kentleri, yollarla ve köprülerle birbirlerine bagladilar ve Roma hukuku araciligiyla, idareleri altindaki genis eyaletlere öte

Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardırSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin