Anadolu Uygarlığı


Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını oluşturan devletler şunlardır:

HATTİLER - HİTİTLER - İYONYALILAR - URARTULAR - FİRİGYALILAR - LİDYALILARA) HATTİLER

Bu devlet ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Hititlerle kaynaşarak kültürlerini devam ettirmişlerdir.B) HİTİTLER

* Hititler, M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir. Hititler, M.Ö. 1400 yıllarında imparatorluk haline gelmişlerdir

* Şehir devletlerinden merkezi krallığa geçmişlerdir.

* Merkez Hattuşaş’tır. (Çorum – Boğazköy).

* Hükümdarlar rahip-kral özelliği gösterirler.

* Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir.

* Soylulardan oluşan “Pankuş Meclisi” önemli kararların alınmasında etkilidir. (Meşrutiyet rejiminin ilk örneği.)

* Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.(asiller,rahipler,askereler,sanatcılar,memurlar,köleler vs)

* Anadoludaki ilk kanunlarıoluşturmuşlardır.Aile hukuku gelişmiştir. (Medeni hukukun temelini atmışlar.)

* Çok tanrılı din vardır. Bu dönemde Anadolu’ya “Bin tanrı ili” denir. Ahiret inançları zayıftır.

* Yıllıklar (ANAL) tutmaları ile tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

* Hititler ile Mısırlılar arasında M.Ö. 1296’da yapılan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

* Çivi ve resim(hiyeroglif) yazılarını kullanmışlardır.


HİTİTLERE ÖZGÜ KAVRAMLAR: Bin tanrı ili -“Pankuş Meclisi”- Hattuşaş- Tavananna-Anal- Kadeş AntlaşmasıC) İYONYALILAR

* Izmir ile Büyük Menderes nehri arasındaki bölgede şehir devletleri(site) halinde yaşamışlardır.EFES,MİLET,FOÇA İZMİR)

* Özgür düşünce ve pozitif bilimlerin öncüsüdürler.

* Felsefe tıp ve matematik alanlarında gelişmişlerdir.D) URARTULAR

* Merkezi TUŞPA (bugünkü Van Şehri) dir.

* Kalıntıları günümüze kadar ulaşan sulama kanalları ve şehir içme suyu şebekesi kurmuşlardır.E) FİRİGYALILAR

* Merkezi GORDİON dur.

* Tarımla ilgili kanunlar yapmışlar;tarıma zarar verenleri cezalandırmışlardır.Buna gore öküz kesenin,saban kıranın cezası ölümdür.

* İlk hayvan hikayelerini (FALB) oluşturmuşlardır.F) LİDYALILAR

* Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede yaşamışlardır.

* Merkezi SARD şehridir.

* Anadoluda ÜRETLİ ASKERLİK SİSTEMİ ni oluşturmuşlardır.

* Devlet FEODAL bir yapıdadır.

* Sard’dan başlayarak Mezopotamyaya kadar uzanan KRAL YOLU nu kullanarak kara ticaretinde gelişmişlerdir.Bu ticaret doğu ve batı kültürleri arasında kültürel etkileşimi arttırmıştır.

* İlk defa PARA yı kullanarak;ekonomide takas usulünden paraya dayalı alışveriş sistemine geçmişlerdir.

Admin

Taglar: AnadoluUygarlığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.

Hint Uygarlığı

Toplum KAST SİSTEMİ (Kast Sisteminde meslekler babadan oğula geçer.Bir Kasta mensup kişi başka bir sınıfa geçemez.Diğer kastlarla sosyal ilişki kurmak yasaktır) denilen katı sınıf ayrımı ile sınıflara ayrılmıştır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin