İlk Türk Devletleri Ünite Değerlendirme Soruları


BOŞLUK DOLDURMA

1. Tarihte ilk defa Türk adına ÇIN Yıllıklarında rastlanmaktadır.

2. GÖKTÜRK DEVLETİ döneminde yazılan Orhun Kitabelerinde Türk kelimesi TÜRÜK şeklinde geçmektedir.
Türklerin ana yurdu ORTA ASYA dır.

3. BÜYÜK HUN DEVLETI Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletidir.

4. METE HAN ilk düzenli Türk ordusunu temelini atmış ve onluk sistemi geliştirmiştir.

5. Çin , HUN akınlarını durdurabilmek için Çin Seddi’ni oluşturmuştur.

6. Hunlar ile Çin arasında İPEK YOLU’nun hakimiyeti için mücadeleler yaşanmıştır

7. Balamir önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü MACARISTAN bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

8. Avrupa hun devleti Attila döneminde DOĞU ROMA ile Margus Barişi ve Anatolios Barişi yapmıştır.

9. Avrupa hun devleti ‘nin En ünlü hükümdarları ATTİLA dır.

10. GÖKTÜRK DEVLETİ Tarihte Türk Adını devlet adı olarak kullanan ilk Türk Devletidir.

11. Göktürk Devleti 552 yılında merkezi Ötüken olmak üzere BUMIN KAĞAN tarafından kurulmuştur.

12. Kutluk Devleti (2. GÖKTÜRK )Çin esareti altında yaşayan Türklerin KÜRŞAT AYAKLANMASI ile çine başkaldırması ve bağımsızlıklarını elde etmeleri ile 682 de kurulmuştur.

13. Türk Edebiyetının ilk yazılı örnekleri olan ORHUN YAZITLARI (KİTABELERİ) , KUTLUK DEVLETİ döneminde oluşturulmuştur

14. KÖKTÜRKLER parayı alışverişte kullanan ilk Türk devletidir.

15. UYGURLAR Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.


EŞLEŞTİRME

1. İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devletidir-------- AVARLAR

2. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk Devletidir.---------- HAZARLAR

3. Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapmışlardır.Bizans ile Büyük Selçuklular arasında yapılan Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirerek Selçuklu ordusuna katılmışlar ve savaşı Selçukluların kazanmasında rol oynamışlardır. ----------------PEÇENEKLER

4. Büyük Selçuklu Devleti,Anadolu Selçuklu Devleti Ve Osmanlı devletini Kuran Türk Boyudur-------- OĞUZLAR

5. Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanını oluşturmuşlardır.----------- KIRGIZLAR

6. Talas Savaşında Çin’e karşı Müslüman Araplara yardım etmişlerdir.İslamı Kabul eden ilk Türk topluluğudur.İlk Müslüman Türk devleti olan KARAHANLILAR’I kurmuşlardır.----KARLUKLAR


KLASİK

1. Türk adının anlamı hakkında bilgi veriniz.

2. Türklerde Orta Asya da hakim olan göçebe kültürün Türklerin yaşayışları üzerinde ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir? Yazınız.

3. Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları nelerdir? Yazınız.

4. Kavimler Göçü nedir açıklayınız.

5. Kavimler Göçünün sonuçlarını yazınız.

6. Uygur Devleti hakkındabilgi veriniz.


KAVRAM

YAZLAK

KIŞLAK

ASİMİLE OLMAK

SKOLASTİK DÜŞÜNCE

FEODALİTEAdmin

Taglar: İlkTürkDevletleriÜniteDeğerlendirmeSoruları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Batınilik Faaliyetleri

Batınilik; Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtınil

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin