Mezopotamya Uygarlığı


Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve verimli arazilerden oluşan geniş bölgeye MEZOPOTAMYA adı verilir. Mezopotamyada kurulan devletler şunlardır:


Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller, Asurlular

A) SÜMERLER

* Mezopotamyadaki ilk şehir devletlerini (SİTE )kurmuşlardır.

* Sitelerin başında PATESİ ve ENSİ denilen krallar vardır.

* ZİGGURAT adı verilen tapınakları oluşturmuşlardır.

* Devlet yönetimindekrala yardımcı olan danışma meclisleri vardır.

* Kraliçe devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur.

* Hal sosyal sınıflara ayrılmıştır.(Krallar, Rahipler, Hürler, Köleler)

* Çok Tanrılı bir dini inanışları vardır.. sonraki yaşama inanmamışlardır

* Gılgamış,Tufan ve Yaradılış destanlarını oluşturmuşlardır.

* Kara sabanı ve sulama kanallarını kullanarak tarımı geliştirmişlerdir.

* Astronomi ve matematik alanlarında gelişmişler dört işlemi kullanmışlar ve yüzey –alan hesaplamaları yapmışlardır.


SÜMERLERE ÖZGÜ KAVRAMLAR: Ziggurat- Gılgamış destanı – Tufan Destanı – Yaradılış Destanı-Patesi – Ensi


NOT: Sümerce ve Türkçedeki sözcük benzerlikleri sebebiyle (örnek. Su) Sümerlerin Türk kökenli oldukları iddia edilmektedir.


B) AKADLAR

* Sami kökenliidİrler.Başkentleri Agade’dir.

* İlk düzenli ordu sistemini kurmuşlardır.

* Tarihte bilinen ilk İmparatorluğu (çok milletli devletler) kurmuşlardır.

* Çok Tanrılı bir dini inanışları vardır..C) ELAMLAR

* Merkezi Sus şehridir.

* Çömlek ve seramik yapımında gelişmişlerdir.

* Çivi yazısını kullanmışlardır.

* Asurlular tarafından yıkılmışlardır.


D) BABİLLER (AMURRULAR)

* En güçlü kralı HAMMURABİ’dir. Hammurabi güçlü bir ordu kurarak mutlak krallık oluşturmuştur.

* Kral Hammurabi ceza, mülkiyet ve ticaret alanlarında kanunlar oluşturmuştur. (HAMMURABİ KANUNLARI)

* Tıp ve astronomide gelişmişlerdir.

* Başlıca geçim kaynakları tarım ve ticarettir.

* Mimari açıdan dönemin en gelişmiş devletidir.Günümüze kadar gelen BABİLİN ASMA BAHÇELERİNİ oluşturmuşlardır


BABİLLERE ÖZGÜ KAVRAMLAR: Hammurabi Kanunları- Babilin Asma Bahçeleri


E) ASURLULAR

* Başkentleri NİNOVA dır.

* Anadoluda; Kültepe, Alişar ve Boğazköyde ticaret kolonileri (ticaret şehirleri ,merkezleri) kurmuşlardır.

* Yazıyı Anadoluya taşımışlardır.

* Ticareti canlandırmak için KRAL YOLU nu kullanmışlardır.

* Anadoludaki ilk yazılı kaynaklar olan KÜLTEPE TABLETLERİ ni (Çivi yazısı ile üzerlerine yazı yazılan düz taşlar.) oluşturmuşlardır.

* Tarihte bilinen İlk Kütüphaneyi Ninova’da kurmuşlardır.

* Heykelcilikte gelişmişlerdir.


ASURLULARA ÖZGÜ KAVRAMLAR: Kral yolu- Kültepe Tabletleri

Admin

Taglar: MezopotamyaUygarlığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

İlk Çağ Uygarlıkları

Mezopotamya Uygarlığı. Orta Asya Uygarlığı. Mısır Uygarlığı. İran Uygarlığı (Persler). Hint Uygarlığı

Maden Çağları

Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır.

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşamSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin