Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler


OSMANLI DEVLETİ’NİN KENDİ TOPRAKLARINDA SAVAŞTIĞI CEPHELER HANGİLERİDİR?

* Kafkas ,Kanal ,Filistin ,Irak, Çanakkale, Suriye ,Hicaz-Yemen Cepheleridir.


OSMANLI DEVLETİ’NİN KENDİ TOPRAKLARI DIŞINDA SAVAŞTIĞI CEPHELER HANGİLERİDİR?

* Makedonya,Romanya,Galiçya Cepheleridir.


KAFKASYA CEPHESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

* 1 Kasım 1914 ‘te Rusların Doğudan saldırıya geçmesiyle bu cephe açılmıştır.

* Enver Paşanın Anadolu’daki Türkler ile Orta Asya’daki Türkleri birleştirerek büyük Türk devleti kurmak istemesi

* Bakü petrollerini ele geçirmek isteyen Almanya’nın bu cephenin açılması için Osmanlı’yı kışkırtması

* 22 Aralık 1914’te 150 bin kişi ile başlatılan” Sarıkamış Harekatı” hezimetle sonuçlanmış ve 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. Ruslar Erzurum, Muş,Bitlis ve Erzincan’ı ele geçirmişlerdir. M. Kemal 1916’da Muş ve Bitlis’i geri almıştır.

* Rusların 3 Mart 1918’de imzaladığı Brest Litowsk Antlaşmasıyla I. Dünya savaşından ayrılmış ve doğu cephesi kapanmıştır.(Bu ant. İle Berlin ant. İle kaybettiğimiz Kars,Ardahan,Batum Rusya’dan Osmanlı Devletine geçmiştir.)

Admin

Taglar: OsmanlıDevletininDünyaSavaşındaSavaştığıCepheler

İnkılap Tarihi Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

Genelge ve Kongreler

Havza Genelgesi - 29 Mayıs 1919. Amasya Genelgesi - 22 Haziran 1919. Erzurum Kongresi - 23 Temmuz 1919. Sivas Kongresi - 4-11 Eylül 1919. Amasya Görüşmeleri - 20-22 Ekim 1919

I. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

1912’de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar

I. Dünya Savaşı’nın Sebepleri Nelerdir?

Sömürge rekabeti :Birliğini geç tamamlayan İtalya(1870) ve Almanya’nın(1871) sömürge yarışında İngiltere’ye ve Fransa’ya rakip olmaları bu devletler arasında düşmanlığa neden olmuştur.

I. Meşrutiyet’in İlanı (23 Aralık 1876)

Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin