Ege ve Yunan Uygarlığı


* POLİS adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır.

* Karadeniz Akdeni ve Ege denizi kıyılarında Ticaret Kolonileri kurmuşlardır.

* Halk çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

* Sosyal yaşamın düzenlenmesi amacıyla DRAGON KANUNLARI denilen hukuki düzenlemeler yapmışlardır. Bu kanunlar ile deomuorasi anlayışı gelişmeye başlamıştır.

* Çok tanrılı bir yapı vardır. Tanrılar insane şeklindeki heykeller ile tasfir edilmiştir. Heykel sanatı ve mimari gelişmiştir.

* Tarih, tıp matematik, geometri,astronomi ve felsefe alanlarında gelişmişlerdir. Sokrates, Platon, Aristotales Yunan felsefesinin temsilcileridir.

* Ege ve Yunan uygarlığı GİRİT, MİKEN ve ESKİ YUNAN olmal üzere üç döneme ayrılır.İSKENDER İMPARATORLUĞU:

Makedonya kralı II. Filip, Yunan şehir devletlerini birleştirerek bir devlet kurmuş ve Helen birliğini sağlamıştır. Ölümünden sonar devletin başına geçen Büyük İskender kurduğu büyük ordu ile ASYA SEFERİ’ne çıkarak devleti İmparatorluk haline getirmiştir.


Büyük İskender, Asya Seferi ile Tüm Anadolu ,Mezopotamya coğrafyaları ile buralarda bulunan devletlere hakim olmuş;Yunan ve Ege medeniyeti ile Doğu Medeniyetini kaynaştırarak HELENİSTİK KÜLTÜR’ün ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Admin

Taglar: YunanUygarlığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin