Türk - İslam Devletleri


Mısır’da Kurulan ve Mısır’ı Yöneten Türk İslâm devletleri İlk Türk İslâm Devletleri
2.TOLUNOĞULLARI (868 - 905) 1. KARAHANLILAR (840 - 1212)
3.İHŞİDİLER ( AKŞİTLER ) (935 – 969) 4. GAZNELİLER (963 - 1187)
7. EYYUBİLER (1174 - 1250) 5.Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)
8. MEMLÛKLER (1250 – 1517) 6.HARZEMŞAHLAR (1097 – 1231)
  9.OSMANLILAR  (1517 –1881)MISIR’DA KURULAN ve MISIR’I YÖNETEN TÜRK DEVLETLERİ

Abbasi Devleti’nin parçalanma sürecine girdiği sırada Mısır’da vali olarak görevli olan Tolunoğlu Ahmet’in burada kendi devletini kurması ile birlikte 1000 yıl boyunca sürecek olan Türk egemenliği başlamıştır.


TOLUNOĞULLARI ( 868 - 905 )

* Tolunoğulları; Mısır’da kurulan ilk Müslüman-Türk devletidir.


Uyarı: Başkenti Fustat (Kahire) olan Tolunoğulları’nın en önemli özelliklerinden biri dehalkının Arap, yöneticilerin ve askerlerin ise Türk olmasıdır.

* Mısır’ı dini ve sosyal tesislerle donatarak bayındır ve yaşanabilir hale getirmişlerdir. Nil Nehri üzerine bentler ve su kanalları yaparak Mısır tarımını geliştirmişlerdir.

* Tolunoğlu Ahmet Camii’nin yanına kurdukları eczane ile dinine bakılmaksızın herkese ilaç verilmiştir. Maristan adı verilen hastanelerde de herkese sağlık hizmeti verilmiştir.


Ülkede yaşanan taht kavgalarından yararlanan Abbasiler 905 yılında Tolunoğulları’nı yıkarak Mısır’ı tekrar ele geçirdiler.


İHŞİDİLER ( AKŞİTLER )( 935 - 969 )

* Mısır ve Suriye’de hüküm süren ikinci Türk hanedanıdır. Kurucusu Ferganalı Ebu Bekir Mehmet (Muhammed bin Togaç) dır. Başkenti Fustat (Kahire) şehriydi.

Uyarı: İhşid, “ak” ve “şit” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. “Beyaz Güneş” anlamına gelmektedir. Fergana hükümdarları tarafından “Sultanların Sultanı ” ifadesi karşılığında kullanılmıştır.

* İhşidiler’de de halkın Arap, yönetici ve askerlerin Türk olması bölgede tutunmasını zorlaştırdı. Fatımîler, taht kavgaları ve iç karışıklıklardan yararlanarak Mısır’ı işgal ettiler ve İhşidî Devleti’ne son verdiler (969).

Yorum:Yönetim ve ordunun Türklerden oluştuğu Tolunoğulları ve İhşidilerin kısa sürede yıkılmalarında halkın Arap olması önemli rol oynamıştır.

Admin

Taglar: TürkİslamDevletleri

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Batınilik Faaliyetleri

Batınilik; Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumlayan ve ayetlerin gizli (batıni) manaları olduğunu iddia eden bir harekettir. Liderleri olan Hasan Sabbah’ın amacı; Selçukluları içten çökertmek ve Sünni Selçuklular arasında Bâtınil

Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)

Oğuz: Boylar, kabileler demektir. Oğuz Kağan Destanı’ndaki Oğuz Han’ın Asya Hun hükümdarı Mete Han olduğu kabul edilmektedir.

Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardırSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin