Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girme Nedenleri Nelerdir?


* Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi

* Alman hayranlığı ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması

* İngiltere,Fransa ve Rusya’nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği

* İngiltere,Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları

* Goben(Yavuz),Breslav(Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.


ALMANYA’NIN OSMANLI DEVLETİNİ KENDİ YANINDA SAVAŞA SOKMAK İSTEMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

* Savaşı daha geniş alanlara yaymak***

* Osmanlı Devletinin Jeopolitik konumundan (Dünya üzerindeki yeri) yararlanmak istemesi

* Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmak ve İtilaf Devletlerinin sömürgeleri olan Müslüman ülkeleri ayaklandırarak,sömürgeleri içten çökertmek

* Sömürgelere giden yolları kontrol altında tutmak istemesi***

Admin

Taglar: OsmanlıDevletininDünyaSavaşınaGirmeNedenleriNelerdir

İnkılap Tarihi Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

Genelge ve Kongreler

Havza Genelgesi - 29 Mayıs 1919. Amasya Genelgesi - 22 Haziran 1919. Erzurum Kongresi - 23 Temmuz 1919. Sivas Kongresi - 4-11 Eylül 1919. Amasya Görüşmeleri - 20-22 Ekim 1919

I. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

1912’de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar

I. Dünya Savaşı’nın Sebepleri Nelerdir?

Sömürge rekabeti :Birliğini geç tamamlayan İtalya(1870) ve Almanya’nın(1871) sömürge yarışında İngiltere’ye ve Fransa’ya rakip olmaları bu devletler arasında düşmanlığa neden olmuştur.

I. Meşrutiyet’in İlanı (23 Aralık 1876)

Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin