Veteriner Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  2,3 Bifosfogliserat
  2,3 Bpg
  2,3-difosfogliserat
  2,3-dpg
  2,3-pentandiyon
  2,4-dinitrofenol
  21-hidroksilaz Enzim Yetersizliği
  2x2 Tablo
  4-aminopiridin
  6-merkaptopürin
  7 Alfa-hidroksilaz
  7-dehidrokolesterol
  A Bandı
  A Dna
  A Hücresi
  A Vitamini
  A Vitamini Eksikliği
  A Vitamini Tamamlayıcısı
  A Vitamini Yağı
  A-c Kusuru
  A-c Sendromu
  A-mod Görüntü
  Abaksiyal
  Abamektin
  Abaza Peyniri
  Abdominal Ovaryektomi
  Abdominal Palpasyon
  Abdominal Radyografi
  Abdominalis
  Abdominoskopi
  Abduksiyo
  Abduktor
  Abdusens
  Aberrans
  Aberrant
  Abetalipoproteinemi
  Abiyogenez
  Abiyoloji
  Abiyotik
  Abiyotrofi
  Ablasyon
  Ablatif Tedavi
  Ablefari
  Abnöral
  Abomazal Refluks Sendromu
  Abomazopeksi
  Abomazum Deplasmanı
  Abomazum Dilatasyonu
  Abomazum Geçişinin Mekanik Tıkanıklığı
  Abomazum Genişlemesi
  Abomazum Timpanisi
  Abomazumda Kum Toplanması
  Abomazumun Gıdasal Dolgunluğu
  Aboral
  Abortif
  Abortif Enfeksiyon
  Abortif Tedavi
  Abortif Transdüksiyon
  Abrahisefali
  Abrak Sığırı
  Abraş
  Abrazyon
  Absidiatürleri
  Absolüt Kalp Yetmezliği
  Absolüt Respiratorik Yetmezlik
  Absolüt Yavru Büyüklüğü
  Absorbans
  Absorbe Edilebilen
  Absorbe Etmek
  Absorbe Olan Dikiş Materyali
  Absorbe Olmayan Dikiş Materyali
  Absorbsiyometri
  Absorbsiyometri Dual-foton
  Absorbsiyometri Dual-x Ray
  Absorbsiyon Bozukluğu
  Absorbsiyon Bozukluğu Sendromu
  Absorbsiyon Spektrumu
  Absterjan
  Abstraktum
  Ac Tavuğu
  Acanthamoeba
  Acanthamoeba Castellanii
  Acanthobdellidea
  Acanthocephala
  Acanthocephalus
  Acanthocheilonema
  Acarapis Woodi
  Acari
  Acaridae
  Acarina
  Acartomyia
  Acarus
  Acarus Siro
  Acarus Tritici
  Aceraria
  Acetobacter
  Achatinidae
  Achromobacter
  Achucarroboyama Yöntemi
  Acı Badem
  Acı Bakla
  Acı Bakla Zehirlenmesi
  Acı Çiğdem
  Acı Çiğdem Zehirlenmesi
  Açık Besi
  Açık Damlatma Yöntemi
  Açık Kılcallar
  Açık Kırık
  Açık Koşu
  Açık Okuma Alanı
  Açık Onam
  Açık Pastörizasyon
  Açık Tüberküloz
  Açık Üstü Ses
  Açıklama Vektörü
  Açil Grubu
  Açil Koenzim A Sentetaz
  Açil Taşıyıcı Protein
  Acılaşma
  Açılı Kötü Kaynama
  Acılık Tayini
  Acıpayam Koyunu
  Ackernechtorganı
  Açlık
  Açlık Alkalozisi
  Açlık Atrofisi
  Açlık Çukurluğundan Karnın Açılması
  Açlık Çukuru
  Açlık Osteoporozisi
  Acth-rh
  Actinomyces Pyogenes Enfeksiyonu
  Ada Soğanı
  Adaçayı
  Adaktili
  Adal Koyunu
  Adam-stokes Hastalığı
  Adamantinus
  Adamas
  Adamotu
  Adaptasyon
  Adaptojen
  Addisonhastalığı
  Adduksiyon
  Adduktor
  Addusere
  Adeleidea
  Adelomorfa
  Aden Ülseri
  Adeniform
  Adenilat
  Adenilat Siklaz
  Adenililtransferaz
  Adenin
  Adenin Fosforibozil Transferaz
  Adenin Nükleotit Translokaz
  Adenitis
  Adenohipofiz Hormonları
  Adenoid
  Adenoid Kistik Karsinom
  Adenokarsinom
  Adenokistik Karsinom
  Adenokondrom
  Adenokrom
  Adenolenfom
  Adenolipom
  Adenom
  Adenomatoid
  Adenomatöz Allantois Displazisi
  Adenomatöz Bağırsak Hiperplazisi
  Adenomatozis
  Adenomer
  Adenomiyofibrom
  Adenomiyozis
  Adenosit
  Adenosklerozis
  Adenovirüs Enfeksiyonları
  Adenovirüsler
  Adenovirüslerle İlişkili Virüsler
  Adenozin
  Adenozin Deaminaz
  Adenozin Difosfat
  Adenozin Monofosfat
  Adenozin Trifosfat
  Adenozin Trifosfataz
  Adeps
  Adesidual Plasenta
  Adezinler
  Adezyo İntertalamika
  Adezyon
  Adi Acı Marul
  Adi Fiğ
  Adi Kuzukıran
  Adi Mürdümük
  Adi Sıçan Piresi
  Adi Yonca
  Adifenin
  Adım Sayıcı
  Adipoz
  Adire
  Adisplazi
  Aditus
  Aditus Faringis
  Aditus Laringis
  Aditus Nazosfenoideus
  Aditus Orbita
  Adiüretin
  Adjuvant
  Adminikulum
  Adolescaria
  Adolfaktoryum
  Adoptif Bağışıklık
  Adoptif Transfer
  Adrenal Bez
  Adrenal Hormonlar
  Adrenal Korteks
  Adrenal Medulla
  Adrenal Virilizm
  Adrenalektomi
  Adrenalin
  Adrenalizm
  Adrenerjik
  Adrenerjik Agonistler
  Adrenerjik Almaç
  Adrenerjik Almaç Engelleyici İlaç
  Adrenerjik Nöron Engelleyici İlaç
  Adrenokortikotropik Hormon Salgılatıcı Hormon
  Adrenolitik
  Adrenomegali
  Adrenotropik
  Adriya Hücresi
  Adriyamisin
  Adriyamisin Kardiyotoksisitesi
  Adsorban
  Adsorbat
  Adsorpsiyon
  Advenire
  Adventisya
  Adventisyal Plasentasyon
  Adventisyus
  Aedes
  Aedes Aegypti
  Aedes Africanus
  Aedes Albopictus
  Aedes Atlanticus
  Aedes Canadensis
  Aedes Cinereus
  Aedes Flavescens
  Aedes İngrami
  Aedes Leucocelaenus
  Aedes Melanimon
  Aedes Polynesiensis
  Aedes Pseudoscutellaris
  Aedes Scapularis
  Aedes Serratus
  Aedes Simpsoni
  Aedes Sollicitans
  Aedes Spencerii
  Aedes Taeniorhynchus
  Aedes Togoi
  Aedes Triseriatus
  Aedes Varipalpus
  Aedini
  Aelurostrongylus
  Aelurostrongylus Abstrusus
  Aerob
  Aerobik
  Aerobiyoloji
  Aerobiyoz
  Aerofilik
  Aeromonas
  Aeropil
  Aerosol
  Aerosol Krema
  Aerosol Tereyağı
  Aerotaksis
  Aerotolerant
  Afaji
  Afaki
  Afanipteriozis
  Afazmid
  Afebril
  Afferent
  Afferent Arteryol
  Afferent Lenfatik Damar
  Afferent Sinir
  Affiksus
  Affinite
  Affinite Kromatografisi
  Afgan Arap Koyunu
  Afgan Tazılarının Miyelopatisi
  Afgan Tazısı
  Afisit
  Aflatoksikozis
  Aflatoksin
  Afoni
  Africandersığırı
  Afrika Aslan Avcısı
  Afrika Domuz Humması
  Afrika Koyunu
  Afrika Sahil Ateşi
  Afrika Tripanosomiyazisi
  Afrika Uyku Hastalığı
  Afrodiziomanya
  Afrodizyak
  Aftovirüsler
  Afyon
  Ağ Tabaka
  Agalaksi
  Agamaglobulinemi
  Agamofilaria
  Agangliyonik
  Agangliyonik Megakolon
  Agangliyonozis
  Agar Jel İmmünodifüzyon Testi
  Agar Sucuğu
  Agaroz
  Agaroz Jel Elektroforez
  Agaroz Jeli
  Ağca Otu
  Agenezis
  Agenitalizm
  Agger
  Aggregata
  Ağır Adi Yürüyüş
  Ağır İzotop
  Agiria
  Ağırlıklı Ortalama
  Ağız Açısı
  Ağız Açısı Atardamarı
  Ağız Bezi
  Ağız Boşluğu
  Ağız Koridoru
  Ağız Nekrobasillozisi
  Ağız Padanı
  Ağız Papillomatozisi
  Ağız Sütü
  Ağız Tavanı Yarığı
  Ağız Yangısı
  Aglisemi
  Aglosi
  Aglossostomi
  Aglütinasyon Test
  Aglütinin
  Aglütinojen
  Aglütinojen Aşılar
  Aglütinojen Olmayan Aşılar
  Agmatin
  Agnati
  Agnor
  Agnor Boyama Yöntemi
  Agnosya
  Agoni
  Agonik
  Agonist
  Agonist İlaç
  Agraf
  Agraf Çıkarma Pensi
  Agraf Uygulama Pensi
  Agranülosit
  Agranülositozis
  Agregasyon
  Agregatus
  Ağrı Kesici İlaç
  Ağrı Kesilmesi
  Ağrı Perküsyonu
  Ağrılı ıkınma
  Agriolimax
  Agriolimax Laevis
  Ağsı Lökotrikiya
  Aguirre Sendromu
  Ağulanma
  Ağzı Kilitli
  Ahır Besisi
  Ahır Sineği
  Ahır Tetanisi
  Ahır Yeli
  Ahır Yemlemesi
  Ahlak
  Ahlak Duyusu
  Ahlak Yasası
  Ahlaki Erdemler
  Ahlaki Eylem
  Ahreç Don
  Aibini Düğümcükleri
  Aile Altı
  Ailevi Akantolizis
  Ailevi Karaciğer Yangısı
  Ainovirüs Enfeksiyonu
  Airedaleteriyeri
  Airsakkulitis
  Ak Çizgi
  Ak Çizgi Dikişi
  Ak Çizgi Hastalığı
  Ak Düşmesi
  Ak İndeksi
  Ak Keçi
  Ak Madde
  Ak Üçgül
  Ak Üçgül Zehirlenmesi
  Akabane Hastalığı
  Akabane Virüs Hastalığı
  Akal Teke Atı
  Akantamebiyozis
  Akantella
  Akantoid
  Akantokeratodermi
  Akantolizis
  Akantom
  Akantomatöz Epulis
  Akantor
  Akantosefalan
  Akantosefalöz
  Akantosefalozis
  Akantosit
  Akantositozis
  Akantotik
  Akantozis
  Akantozis Nigrikans
  Akarca
  Akardi
  Akarid
  Akariozis
  Akarisit
  Akarlar
  Akarodermatitis
  Akarofobi
  Akaroloji
  Akarolojist
  Akarotoksik
  Akasya
  Akasya Zamkı
  Akataleptik
  Akatarsi
  Akateksi
  Akbaş Köpeği
  Akbohça
  Akça Kurt
  Akçaağaç Şuruplu İdrar Hastalığı
  Akciğer
  Akciğer Amebiyozisi
  Akciğer Amfizemi
  Akciğer Anjiyografisi
  Akciğer Apsesi
  Akciğer Askariozisi
  Akciğer Atardamarı
  Akciğer Atardamarı Daralması
  Akciğer Distomatozisi
  Akciğer Dolaşımı
  Akciğer Göbeği
  Akciğer Habronemozisi
  Akciğer Hidatidozisi
  Akciğer Hipertansiyonu
  Akciğer İçi Basınç
  Akciğer İnfiltrasyonlu Eozinofili Sendromu
  Akciğer Karsinomatozisi
  Akciğer Kelebeği
  Akciğer Kelebeği Hastalığı
  Akciğer Kökü
  Akciğer Kompliyansı
  Akciğer Kurdu Hastalığı
  Akciğer Kurtları
  Akciğer Ödemi
  Akciğer Öskültasyon Sahası
  Akciğer Perküsyon Sahası
  Akciğer Resüsitasyonu
  Akciğer Şarbonu
  Akciğer Şistosomozisi
  Akciğer Strongiloidozisi
  Akciğer Toksoplasmozisi
  Akciğer Toplardamarları
  Akciğer Ventilasyonu
  Akciğer-kalp Hastalığı
  Akciğer-mide Siniri
  Akciğerde Eozinofilik Granülomatozis
  Akdarı
  Akdeniz Sahil Humması
  Akıcılık Derecesi
  Akım İzleri
  Akışkanlık
  Akistiya
  Akıtma
  Akkaraman Koyunu
  Aklid Organ
  Aklimasyon
  Aklimatize Türler
  Aklorhidri
  Akoli
  Akolüri
  Akolürik Sarılık
  Akomodasyon
  Akondrogenezis
  Akondroplastik Cücelik
  Akondroplazi
  Akonitin
  Akordiyon Tenetomi Yöntemi
  Akorn Buzağı
  Akraba Dışı Yetiştirme
  Akrabalı Yetiştirme
  Akrabalı Yetiştirme Baskısı
  Akrabalı Yetiştirme Derecesi
  Akral
  Akral Sakatlık Sendromu
  Akrania
  Akranyus
  Akraspedot
  Akrep Zehirlenmesi
  Akrep Zehri
  Akrepler
  Akridin
  Akridin Boyaları
  Akridin Turuncu Boyası
  Akrilik
  Akrodekstrin
  Akrodermatitis
  Akrokordon
  Akrolein
  Akrolein Deneyi
  Akromegali
  Akromelanizm
  Akromelik
  Akromiyon
  Akropaki
  Akropodyum
  Akrosentrik Kromozom
  Akrosiyanoz
  Akrozin
  Akrozom
  Akrozom Kesecikleri
  Akrozom Reaksiyonu
  Aksedere
  Akselerans
  Akselerasyon
  Akseleratör
  Akseptör
  Aksesör Korpus Luteum
  Aksesör Ovaryum
  Aksesörik Solunum Hareketleri
  Aksesoryus
  Aksillar Ak Zar
  Aksillaris
  Aksırık
  Aksis
  Aksiyal İplikçik
  Aksiyalis
  Aksiyoloji
  Aksiyolojik Etik
  Aksiyon Potansiyeli
  Aksoaksonik Sinaps
  Akson
  Akson Tepesi
  Aksonal
  Aksonal Distrofı
  Aksonal İletim
  Aksonapati
  Aksonem
  Aksonotmezis
  Aksoplazma
  Aksopodyum
  Aksositil
  Aktif
  Aktif Bağışıklık
  Aktif Hiperemi
  Aktif Klor Bileşikleri
  Aktif Kuru Maya
  Aktif Yangı
  Aktin
  Aktin İplikçiği
  Aktinik Hastalıklar
  Aktinik Radyasyon
  Aktinobasillozis
  Aktinomiçes
  Aktinomikom
  Aktinomikotik
  Aktinomikotik Meme Yangısı
  Aktinomikotik Misetom
  Aktinomikozis
  Aktinomisetom
  Aktinomisin
  Aktinomisin A
  Aktinomisin B
  Aktinomisin C
  Aktinomisin D
  Aktinoterapi
  Aktivasyon
  Aktivasyon İleti Süresi
  Aktivatör
  Aktivatör Protein
  Aktivin
  Aktivite ısısı
  Aktomiyozin
  Akuaduktus
  Akuaduktus Mezensefali
  Akuakültür
  Akümülatör Bitkiler
  Akupunktur
  Akustik Artış Artifaktı
  Akustik Gölge Artifaktı
  Akustikus
  Akut Enfeksiyon
  Akut Evre Cevabı
  Akut Evre Proteinleri
  Akut Evre Reaksiyonu
  Akut Evre Reaktanları
  Akut Hücre Şişliği
  Akut İdiopatik Polinöritis
  Akut İrinli Metritis
  Akut İşkembe Asidozu
  Akut Kanamalı Pankreas Yangısı
  Akut Kataral Endometritis
  Akut Kataral Meme Yangısı
  Akut Lösemi Virüs
  Akut Mastitis
  Akut Meme Yangısı
  Akut Mide Dilatasyonu
  Akut Mide Genişlemesi
  Akut Öldürücü Zehirlilik Testi
  Akut Omurilik Yangısı
  Akut Pankreas Nekrozu
  Akut Primer Rumen Timpanisi
  Akut Puerperal Metritis
  Akut Purulent Metritis
  Akut Rabdomiyolizis
  Akut Romatizma Artritisi
  Akut Rumen Asidozu
  Akut Sekunder Rumen Timpanisi
  Akut Sümüksü Endometritis
  Akut Sümüksü Meme Yangısı
  Akut Tubulus Nekrozu
  Akut Yangı
  Akyuvar
  Akyuvar Formülü
  Akyuvar İnklüzyonu
  Akyuvar Kemotaksisi
  Akyuvar Pipeti
  Al Don
  Ala Nazi
  Ala Ossis İlyi
  Ala Sakralis
  Ala Sentetaz
  Ala Vomeris
  Alabalık Ezmesi
  Alaca Donlar
  Alai Koyunu
  Alaka
  Alakrima
  Alanin
  Alanin Transaminaz
  Alaris
  Alarm Reaksiyonu
  Alaska Kurdu
  Alaslama
  Albendazol
  Alberes Sığırı
  Albert-lembert Dikişi
  Albikans
  Albinizm
  Albino
  Albinotik
  Albuginea
  Albümin
  Albümin Dejenerasyonu
  Albümin İndeksi
  Albüminli Süt
  Albuterol
  Alçak Seki
  Alcaligenes
  Alcarrena Koyunu
  Alcelaphine Herpesvirus 1
  Alçılı Sargı
  Aldarik Asitler
  Aldehit
  Aldırmazlık Etiği
  Aldolaz
  Aldonik Asitler
  Aldosteron
  Aldosteronizm
  Aldosteronüri
  Aldoz
  Aldrin
  Aleksiya
  Alentejana Sığırı
  Alerjen
  Alerji
  Alerjik
  Alerjik Astım
  Alerjik Beyin-omurilik Yangısı
  Alerjik Burun Yangısı
  Alerjik Cevap
  Alerjik Deri Yangısı
  Alerjik Dermatozis
  Alerjik Ekzantem
  Alerjik Ensefalomiyelitis
  Alerjik Klendusiti
  Alerjik Kolitis
  Alerjik Kurdeşen
  Alerjik Ödem
  Alerjik Purpura
  Alerjik Temas Dermatitisi
  Alerjik Tepki
  Aleuron Tabakası
  Aleutian Vizonlarının Hastalığı
  Alev Fotometri
  Alev Hücreleri
  Alexanderhastalığı
  Alfa Almaç
  Alfa Almaç Engelleyici İlaç
  Alfa Dönemi
  Alfa Fetoprotein
  Alfa Globulin
  Alfa Hemoliz
  Alfa Karoten
  Alfa Kazein
  Alfa Ketoglutarat Dehidrogenaz
  Alfa Koma
  Alfa Laktoz
  Alfa Linoleik Asit
  Alfa Lipoik Asit
  Alfa Lipoprotein
  Alfa Mannosidozis
  Alfa Polimeraz
  Alfa Reseptör Engelleyicisi İlaç
  Alfa Sarmal
  Alfa Tokoferol Asetat
  Alfa Tokoferol Eş Değeri
  Alfa-ketoglutarat
  Alfa-l-fukosidozis
  Alfa-şeker
  Alfa1-proteaz İnhibitörü
  Alfa2-makroglobulin
  Alfaherpesvirüs Alt Ailesi
  Alfanaftiltioüre
  Alfavirüsler
  Alfentanil Hidroklorür
  Algarve Churro Koyunu
  Algid Malarya
  Alifatik Amino Asitler
  Alilaminler
  Alimenter
  Alimenter İndigesyon
  Alimenter Toksik Alöki
  Alın Bölgesi Nişaneleri
  Alın Çukuru
  Alın Kemiği
  Alın Siniri
  Alın Toplardamarı
  Alışkanlık
  Alizarin Kırmızısı
  Alizarin Monofosfat
  Alizarin Sarısı
  Alizarinopurpurin
  Aljinat
  Aljinik Asit
  Alkalen Fosfataz
  Alkali
  Alkali Hastalığı
  Alkaligenler
  Alkalik
  Alkalik Ölüm Katılığı
  Alkalik Rigor
  Alkalimetri
  Alkalin Fosfataz Testi
  Alkalinite
  Alkaloidozis
  Alkaloit
  Alkalozis
  Alkapton
  Alkaptonüri
  Alkil Aril Sülfonat
  Alkil Benzin Sülfonat Tayini
  Alkilleme
  Alkilleyici İlaç
  Alkol
  Alkol Dehidrogenaz
  Alkol Fermantasyonu
  Alkol Tayini
  Alkolik Fermantasyon
  Alkolometre
  Allantoamniyon
  Allantois
  Allel Gen
  Allestezi
  Alletrin
  Allin
  Allisin
  Allmogekorsığırı
  Alloantijen
  Alloantikor
  Allodermanyssus
  Allogreft
  Alloimmün
  Alloimmünizasyon
  Allojenik Transplantasyon
  Alloksan
  Allontoik Asit
  Allontoin
  Alloplasti
  Allopurinol
  Allosteri
  Allosterik Enzim
  Allosterik Etkileşme Teorisi
  Allosterik Kontrol
  Allosterik Protein
  Allotip
  Allotoksin
  Allotransplantasyon
  Alloz
  Almaç
  Almaç Duyarsızlaşması
  Almaç Engellenmesi
  Almaç Engelleyicisi İlaç
  Almaç İşgal Teorisi
  Almaç Yoğunluğu
  Alman Angus Sığırı
  Alman Beyaz Başlı Etçi Koyunu
  Alman Çoban Köpeği
  Alman Et Merinosu
  Alman Hamam Böceği
  Alman Kalın Tüylü Poyıntırı
  Alman Kırmızı Alaca Sığırı
  Alman Kısa Tüylü Poyıntırı
  Alman Kurt Köpeği
  Alman Landracedomuzu
  Alman Mastı
  Alman Mavi Başlı Etçi Koyunu
  Alman Sarı Sığır ırkı
  Alman Siyah Başlı Etçi Koyunu
  Alman Tavus Kuşu
  Alman Yerli Merinosu
  Alocinma
  Alocinma Longicornis
  Aloe Vera Ekstresi
  Alopesi
  Alopesia Akuizita
  Alopesia Diffuza
  Alopesia Konjenita
  Alopesia Marginalis Travmatika
  Alopesia Senilis
  Alopesia Toksika
  Alopesia Totalis
  Alopesia Universalis
  Alöron
  Alösemik Lösemi
  Alotip
  Alphaherpesvirinae
  Alselafan Herpesvirüs 1
  Alsiyan Mavisi
  Alt Açı
  Alt Çene Diş Kemeri
  Alt Çene Dişleri Sinir Ağı
  Alt Çene Kemiği
  Alt Çene Kemiği Açısı
  Alt Çene Kısalığı
  Alt Çene Siniri
  Alt Çene Tükürük Bezi
  Alt Çene Tükürük Bezi Kanalı
  Alt Dudağı Aşağı Çeken Kas
  Alt Epidural Anestezi
  Alt Göz Kapağının Düşmesi
  Alt Karın Sinir Ağı
  Alt Paravertebral Anestezi
  Alt Solunum Grubu
  Alt Tür
  Alt Tüy
  Altaikoyunu
  Altay Koyunu
  Alternatif Yem Maddeleri
  Altın Avcı Köpeği
  Altın Montazah Tavuğu
  Altın Ritrivır
  Altın Standart
  Altın Sülün
  Altlık
  Altlık ıslatma Sendromu
  Altroz
  Alula
  Alüminyum Zehirlenmesi
  Alveokokkozis
  Alveol
  Alveol Duvarı
  Alveol Evresi
  Alveol Kesesi
  Alveolaris
  Alveolata
  Alveoler Amfizem
  Alveoler Bezler
  Alveoler Dental Zar
  Alveoler Epitelizasyon
  Alveoler Fosfolipidozis
  Alveoler Hidatit Hastalığı
  Alveoler Kanal
  Alveoler Kist
  Alveoler Lipoproteinozis
  Alveoler Makrofaj
  Alveoler Sıvı
  Alveoler Süt
  Alveoler Ventilasyon
  Alveoli Dentales
  Alveoli Pulmonis
  Alveolitis
  Alveolus
  Alveus
  Alyuvar
  Alyuvar Aplazisi
  Alyuvar Artışı
  Alyuvar Çökme Hızı
  Alyuvar Ozmotik Direnci
  Alyuvar Ozmotik Kırılganlığı
  Alyuvar Pipeti
  Alyuvar Sulandırma Eriyikleri
  Alyuvar Yapımı
  Alzheimer Boyası
  Alzheimerhastalığı
  Amalgam
  Amandibulata
  Amanita
  Amantadin
  Amaranthus Retroflexuszehirlenmesi
  Amastigot
  Amastiya
  Amatoksin
  Ambalaj
  Ambalaj Gazı
  Ambalajlama
  Ambarda Kurutma
  Amber Mutasyon
  Ambiguus
  Ambliyopi
  Amblyomma
  Amblyomma Americanum
  Amblyomma Cajennense
  Amblyomma Hebraeum
  Amblyomma Maculatum
  Amblyomma Ovale
  Amblyomma Tuberculatum
  Amblyomma Variegatum
  Amblyospora
  Ambroksol
  Ambulant
  Ambulatör
  Amdinosilin
  Ameba Verrukoza
  Amebapor
  Amebik
  Amebik Ülser
  Amebisit
  Amebiyozis Kutis
  Ameboflagellata
  Ameboid Hücre
  Ameboidizm
  Ameboma
  Amebosit
  Ameboyit
  Amebula
  Ameburi
  Amelanozis
  Ameli
  Ameliyat
  Ameliyat Masası
  Ameliyat Mikroskobu
  Ameliyat Örtüsü
  Ameliyat Sırası (içi) Radyoloji
  Ameloblast
  Ameloblastom
  Amenore
  Amerifaks Sığırı
  Amerikan Beyaz Park Sığırı
  Amerikan Bıldırcını
  Amerikan Hamam Böceği
  Amerikan Kancalı Kurdu
  Amerikan Kısa Kuyruklu Kedisi
  Amerikan Kısa Tüylü Kedisi
  Amerikan Kıvrık Kedisi
  Amerikan Köpek Kenesi
  Amerikan Kukır Spanyeli
  Amerikan Landrace Domuzu
  Amerikan Milli Araştırma Konseyi
  Amerikan Sığırı
  Amerikan Tarantulası
  Amerikan Tel Tüylü Kedisi
  Amerikan Tripanosomozisi
  Amerikan Vaşağı
  Ames Testi
  Ametocisimciği
  Ametokain
  Ametropi
  Amfenon B
  Amfetamin
  Amfiartrozis
  Amfibiyöz
  Amfibolik Yol
  Amfid
  Amfipatik
  Amfistom
  Amfistom Serker
  Amfistom Trematod
  Amfiyoksus
  Amfizem
  Amfizema Subkuteneum
  Amfizemli İdrar Torbası Yangısı
  Amfizemli Mide Yangısı
  Amfofilik
  Amforik Ses
  Amfoter Elektrolit
  Amfoterik
  Amfoterisin B
  Amfotropik Retrovirüsler
  Amidostomum
  Amidostomum Anseris
  Amigdalin
  Amigdalinus
  Amikarbalid
  Amikasin
  Amilaz
  Amilazemi
  Amilazüri
  Amilenhidrat
  Amilnitrit
  Amilodekstrin
  Amiloid
  Amiloid Aa
  Amiloid Al
  Amiloid İçeren Odontojenik Tümör
  Amiloidozis
  Amilolitik
  Amilopektin
  Amilopsin
  Amilorit
  Amiloz
  Aminakrin
  Amineptin
  Amino Asit
  Amino Asit Değeri
  Amino Asit Dengesizliği
  Amino Asit Dizisi
  Amino Grubu
  Aminoaçil-trna Sentetaz
  Aminofilin
  Aminoglikozit
  Aminoglutetimit
  Aminokaproik Asit
  Aminoksidazlar
  Aminolevülinik Asit Sentetaz
  Aminonitrotiyazol
  Aminopeptidaz
  Aminotransferaz
  Amiodaron
  Amip Apsesi
  Amip Dizanterisi
  Amipli Dizanteri
  Amitotik
  Amitoz
  Amitraz
  Amiyelensefali
  Amiyeli
  Amiyelik
  Amiyelinik
  Amiyeloblastik Lösemi
  Ammonotelik
  Ammonotelik Hayvanlar
  Ammonyemi
  Amnaljezi
  Amnezi
  Amniyon
  Amniyon Hidropsu
  Amniyon Plakları
  Amniyon Sıvı Embolisi
  Amniyon Sıvısı
  Amniyonitis
  Amniyoreksis
  Amniyosentez
  Amobarbital
  Amöboid Hareket
  Amoeba Proteus
  Amoebida
  Amoebotaenia
  Amoebotaenia Cuneata
  Amoksapin
  Amoksisilin
  Amonyak
  Amonyak Muamelesi
  Amonyak Zehirlenmesi
  Amonyaklaştırılmış Pamuk Tohumu Küspesi
  Amonyaklaştırılmış Pirinç Kabuğu
  Amonyaklaştırma
  Amonyaklı Fermente Peynir Altı Suyu
  Amonyometre
  Amonyum Klorür
  Amonyum Polifosfat Çözeltisi
  Amonyum Sülfat
  Amorf
  Amorf Madde
  Amorolfin
  Amorotik
  Amper
  Amphimerus Noverca
  Amphimerus Pseudofelineus
  Amphistoma Conicum
  Amphistoma Hominis
  Ampirik
  Ampirik Tedavi
  Ampirizm
  Ampisilin
  Amplifikasyon
  Amplikon
  Amplitak
  Amprolyum
  Ampül
  Ampulla
  Ampulla Duktus Deferentis
  Ampulla Membranasea
  Ampulla Membranasea Anteriyor
  Ampulla Membranasea Lateralis
  Ampulla Membranasea Posteriyör
  Ampulla Ossea
  Ampulla Ossea Anteriyor
  Ampulla Ossea Lateralis
  Ampulla Ossea Posteriyör
  Ampulla Rekti
  Ampulla Tuba Uterina
  Ampullar Gebelik
  Ampullaris
  Ampullitis
  Ampütasyon
  Ampütasyon Nöromu
  Amrinon
  Amrit Mahal Sığırı
  Amsakrin
  Amyant Tel
  Ana Atardamar
  Ana Atardamar Cisimciği Tümörü
  Ana Atardamar Darlığı
  Ana Atardamar Yangısı
  Ana Atardamar Yırtılması
  Ana Bez Hücresi
  Ana Bronş
  Ana Hayvan
  Ana Kist
  Ana Kitle
  Ana Kültür
  Ana Sağım
  Ana Sağım Süresi
  Anabasin
  Anabolik Etki
  Anabolik Steroit
  Anabolizan İlaç
  Anabolizma
  Anadrenalizm
  Anaerob
  Anaerobik
  Anaerobiyozis
  Anafaz
  Anafilaksi
  Anafilaktik
  Anafilaktik Şok
  Anafilatoksin
  Anagen
  Anagenezis
  Anahtar Ve Kilit Modeli
  Anal Kaşıntı
  Anal Kese Apokrin Bez Karsinomu
  Anal Kese Apsesi
  Anal Kese Tümörü
  Anal Kese Uzaklaştırılma Ameliyatı
  Anal Keseler
  Anal Keselerin Yangısı
  Anal Refleks
  Analeptik
  Analerjik
  Analis
  Analit
  Analitik Terazi
  Analjezi Dönemi
  Analjezik
  Analjezik Böbrek Hasarı
  Analog
  Anamnestik
  Anamnestik Cevap
  Anamnez
  Anaplasma
  Anaplasma Centrale
  Anaplasma Marginale
  Anaplasma Ovis
  Anaplasmataceae
  Anaplastik
  Anaplazi
  Anaplazmodastat
  Anaplazmozis
  Anaplerotik Reaksiyon
  Anapnö
  Anapolitik
  Anapolizis
  Anasarka
  Anason
  Anastatik
  Anastomoz
  Anastomozis Arteryovenoza
  Anatipestifer Enfeksiyonu
  Anatoksin
  Anatomi
  Anatomia Komparativa
  Anatomia Şirurjika
  Anatomia Sistematika
  Anatomia Topografika
  Anatomia Veterinaria Komparativa
  Anatomik
  Anatomik Patoloji
  Anatomik-patolojik İnceleme
  Anatomik–patolojik Tanı
  Anatto
  Anaya Bağlı Güç Doğum
  Ançüez
  Ancylostoma Americanum
  Ancylostoma Braziliense
  Ancylostoma Caninum
  Ancylostoma Duodenale
  Ancylostoma Tubaeformis
  Ancylostomatoidea
  Ancylostomum
  Andaluzya Merinosu
  Andaluzya Sığırı
  Andaluzya Tavuğu
  Androblastom
  Androjen
  Androjen Bağlayıcı Protein
  Androjen Duyarsızlığı
  Androjen Taşıyıcı Protein
  Androjenik
  Androjenik Bezler
  Androjenik Steroit
  Androjenler
  Androloji
  Androlojist
  Andrometodoksin
  Androstenedion
  Androsteron
  Anekojen
  Anemi
  Anemik
  Anemik Anoksi
  Anemik Endokardiyal Üfürümler
  Anemik Hipoksi
  Anensefali
  Anerji
  Anestetik
  Anestetizasyon
  Anestezi
  Anestezi Maskesi
  Anestezi Sonrası Miyonekroz
  Anestezi Sonrası Miyopati
  Anestezi Sonrası Rabdomiyolizis
  Anestezik İlaç
  Anestezik Şok
  Anestezist
  Anesteziyoloji
  Anetik
  Anevrizma
  Anevrizmektomi
  Anevrizmorafi
  Angeln Saddlebackdomuzu
  Angiostrongilozis
  Angiostrongylidae
  Angiostrongylus
  Angiostrongylus Cantonensis
  Angiostrongylus Costaricensis
  Angiostrongylus Vasorum
  Angıt Ördeği
  Angiyoblastlar
  Angler Sığırı
  Angstrom
  Anguillula İntestinalis
  Anguillula Stercoralis
  Anguillulina Putrefaciens
  Angularis
  Angulioris
  Angulus
  Angulus İridokornealis
  Angulus İşiyadikus
  Angulus Kosta
  Angulus Lateralis
  Angulus Mandibula
  Angulus Okuli Lateralis
  Angulus Okuli Mediyalis
  Angulus Oris
  Angulus Stilohiyoideus
  Angulus Ventralis
  Angulus Zolea Aksiyalis
  Angulus Zolea Lateralis Ve Mediyalis
  Angus Sığırı
  Anhidremi
  Anhidrit
  Anhidromiyeli
  Anhidröz
  Anhidrozis
  Ani Ölüm
  Ani Ölüm Sendromu
  Anileridin
  Anilin
  Anilin Mavisi
  Anilin Testi
  Animalis
  Animare
  Animasyon
  Aniridi
  Anisakidae
  Anisakiozis
  Anisakis
  Anisaldehit
  Anischkovhücreleri
  Anisolobis Euborellia
  Anistreplaz
  Anız Otlatması
  Anizo
  Anizogamet
  Anizokaryozis
  Anizokori
  Anizokromi
  Anizonükleozis
  Anizopoikilositozis
  Anizositozis
  Anizüri
  Anjin
  Anjiyatelektazi
  Anjiyodermatitis
  Anjiyofibrom
  Anjiyogenik Şok
  Anjiyografi
  Anjiyohemofili
  Anjiyohiyalinozis
  Anjiyokardiyografi
  Anjiyokeratom
  Anjiyokeratozis
  Anjiyoleyomiyom
  Anjiyom
  Anjiyomatozis
  Anjiyomiyolipom
  Anjiyoödem
  Anjiyopati
  Anjiyoplasti
  Anjiyosarkom
  Anjiyoskop
  Anjiyostenoz
  Anjiyostomi
  Anjiyotensin
  Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim
  Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Baskılayıcısı
  Anjiyotensin ı
  Anjiyotensin ıı
  Anjiyotensinojen
  Anjiyotomi
  Ankara Hastalığı
  Ankara Keçisi
  Ankara Kedisi
  Ankara Tavşanı
  Ankebut
  Anket
  Ankilobilefaron
  Ankilodaktili
  Ankilodonti
  Ankiloglossi
  Ankilostom
  Ankilostomatik
  Ankilostomozis
  Ankiloz
  Ankilus
  Ankole Sığırı
  Ankole-watusi Sığırı
  Ankona Tavuğu
  Anksiyete
  Anksiyolitik
  Anlamsız Mutasyon
  Anlamsız Rna
  Annealing
  Annelid
  Annelida
  Annelik
  Anocentor
  Anocentor Nitens
  Anoksemi
  Anoksemik Anoksi
  Anoksi
  Anomali
  Anomerik Karbon Atomu
  Anomerler
  Anonimus
  Anopheles
  Anoplocephala
  Anoplocephala Magna
  Anoplocephala Perfoliata
  Anoplocephalidae
  Anöploidi
  Anoplosefalozis
  Anopluridozis
  Anoreksiya Vitulorum
  Anorganik Kalp Üfürümleri
  Anorganik Madde
  Anormal
  Anormal Doğum Sancısı
  Anormal Kıllılık
  Anormal Kızgınlık
  Anormal Kızgınlık Döngüsü
  Anormal Östrüs
  Anormal Östrüs Siklusu
  Anormal Vajina Akıntısı
  Anormal Vajina Kanaması
  Anorşidi
  Anorşit
  Anorşizm
  Anöstrüs
  Anosya
  Anoti
  Anotojeni
  Anotojenöz Sivrisinek
  Anova
  Anovülasyon
  Anovülatör
  Anovülatör Kızgınlık
  Ansa Aksillaris
  Ansa Distalis Koli
  Ansa Proksimalis Koli
  Ansa Servikalis
  Ansa Spiralis Koli
  Anserinus
  Antagonismus
  Antagonist
  Antagonizma
  Antazolin
  Antelmentik
  Antelmentik İlaç
  Antemortem
  Antemortem Muayene
  Anten
  Antepartum Parapleji
  Anteretrograd Sistografi
  Anteriyor
  Anteriyor Prezantasyon
  Antero-posteriyör Pozisyon
  Anterograd Piyelografi
  Anti Kodon
  Antianafilaksi
  Antiaritmik
  Antiasit
  Antiasit İlaç
  Antibakteriyel
  Antibesleme Unsuru
  Antibiyogram
  Antibiyotik
  Antibiyotik Direnci
  Antibiyotik Duyarlılık Testi
  Antibiyotik Sonrası Etki
  Antidiüretik
  Antidiüretik Hormon
  Antidiyaretik İlaç
  Antidizanterik
  Antidot
  Antiemetik
  Antiepileptik
  Antifagositik
  Antifebril
  Antifebrin Testi
  Antifilojistik
  Antifiriz Proteini
  Antifiriz Zehirlenmesi
  Antifungal İlaç
  Antifungaller
  Antiheliks
  Antihemolitik
  Antihipnotik
  Antihistaminik
  Antihormon
  Antiinflamatuvar
  Antijen
  Antijen Almacı
  Antijen Bağlanma Yeri
  Antijen Bağlayan Parça
  Antijen İşlenmesi
  Antijen Sunan Hücre
  Antijenik Değişim
  Antijenik Determinant
  Antijenik Drift
  Antijenik Farklılaşma
  Antijenik Kayma
  Antijenik Mutantlar
  Antijenik Şift
  Antijenite
  Antikarsinojen
  Antikataral
  Antikoagülan
  Antikoagülasyon
  Antikodon
  Antikolagok
  Antikolik
  Antikolinerjik İlaç
  Antikonvulsan İlaç
  Antikor
  Antikor Titresi
  Antikora Bağımlı Hücresel Toksisite
  Antilopi
  Antilüteolizis
  Antimetabolit
  Antimikotik
  Antimikrobik Spektrum
  Antimikrobiyal Ajan
  Antimisin A
  Antimitotik
  Antimüllerian Hormon
  Antimuskarinik İlaç
  Antinefritik
  Antinematodal İlaç
  Antineoplastik
  Antinöritik
  Antinükleer Antikorlar
  Antiödematöz İlaç
  Antioksidan
  Antioksin
  Antiöstrojen
  Antiparalel Dna
  Antiparalitik
  Antipatik
  Antiperiodik
  Antiperistaltik
  Antipiretik
  Antipirezis
  Antipirotik
  Antipirüritik
  Antiprogestin
  Antiprotozoal Ajan
  Antirabik
  Antiraşitik
  Antirezistan
  Antiseboreik
  Antisepsi
  Antiseptik
  Antiserum
  Antisialogog
  Antisiyalik
  Antispazmodik
  Antisperm Antikorları
  Antisterilite
  Antitiroit İlaç
  Antitoksin
  Antitragus
  Antitrematodal İlaç
  Antitrikomonal İlaç
  Antitripsin Faktörü
  Antitrotropik
  Antiülser İlaç
  Antivenin
  Antiviral
  Antivirüs Tedavi
  Antivitamin
  Antiviviseksisyonist
  Antiviviseksisyonizm
  Antrakinon Sürgüt
  Antrakoit
  Antrakoterapi
  Antrakozis
  Antral Folikül
  Antralin
  Antrekot
  Antritis
  Antropofajik
  Antropolojizm
  Antroponotik
  Antroponozis
  Antroposantrik Çevre Etiği
  Antropotomi
  Antropozoonozis
  Antrum
  Antrum Pilorikum
  Anularis
  Anulat Lamel
  Anuli Fibrozi
  Anulorafi
  Anulus Femoralis
  Anulus Fibrokartilagineus
  Anulus Fibrozus
  Anulus İnguinalis İnternus
  Anulus İnguinalis Superfisiyalis
  Anulus İridis Mayor
  Anulus İridis Minor
  Anulus Prepusyalis
  Anulus Sklera
  Anulus Timpanikus
  Anulus Umbilikalis
  Anulus Vaginalis
  Anüs Solunumu
  Anüs Vajinalis
  Anyon Açığı
  Anyonik Sürfaktan
  Aort Kapakları
  Aorta
  Aorta Abdominalis
  Aorta Assendens
  Aorta Kemeri
  Aorta Koarktasyonu
  Aorta Rupturu
  Aorta Torasika
  Aorta Yarığı
  Aorta Yırtığı
  Aorta-iliyak Tromboz
  Aortik Anevrizma
  Aortik Stenoz
  Aortik Yarım Ay Kapaklar
  Aortikus
  Aortitis
  Apandisit
  Aparatif
  Apatetik
  Apati
  Apeks
  Apeks Kordis
  Apeks Kunei
  Apeks Kuspidis
  Apeks Ossis Sakri
  Apeks Partis Petroza
  Apeks Patella
  Apeks Pili
  Apeks Pulmonis
  Apeks Radisis Dentis
  Apeks Seki
  Apeks Vesika
  Apenninekoyunu
  Aperient
  Aperistalzis
  Apertura
  Apertura Lateralis Ventrikuli ıv
  Apertura Maksillopalatina
  Apertura Mediyana Ventrikuli ıv
  Apertura Nazi Ossea
  Apertura Nazomaksillaris
  Apertura Pelvis Kaudalis
  Apertura Pelvis Kranyalis
  Apertura Sinum Frontalyum
  Apertura Timpanika Kanalikuli Korda Timpani
  Apertura Torasis Kaudalis
  Apertura Torasis Kranyalis
  Aphaniptera
  Aphasmidia
  Apicomplexa
  Apikal Kompleks
  Apikal Organ
  Apikal Yüzey
  Apikalis
  Apikompleksan
  Apikoplast
  Apiretik
  Apış Arası
  Apisektomi
  Apityalizm
  Aplastik
  Aplastik Anemi
  Aplazi
  Apnöstik Merkez
  Apod Larva
  Apoenzim
  Apoferritin
  Apofizis
  Apokarotenal
  Apokrin Karsinom
  Apokrin Salgılama
  Apolipoprotein
  Apolizis
  Apomorfin
  Aponomma
  Aponörotik
  Aponörotik Fibrom
  Aponörotikus
  Aponöroz
  Aponörozis
  Aponörozis Palatina
  Apopleksi
  Apoplektik
  Apoplektik Ölüm
  Apoplektik Şok
  Apoprotein
  Apoptotik Cisimcik
  Apoptozis
  Apostomatöz Yangı
  Apozisyonal Büyüme
  Appaloosa Atı
  Appaloosaatlarının Gece Körlüğü
  Apparatus
  Apparatus Digestoryus
  Apparatus Lakrimalis
  Apparatus Respiratoryus
  Apparatus Suspensoryus Lentis
  Apparatus Suspensoryus Mammaryus
  Apparatus Urogenitalis
  Appendises Epiploika
  Appendises Kolli
  Appenzellbaşlıklı Tavuğu
  Appenzellsakallı Tavuğu
  Apramisin
  Apranti
  Aprinosit
  Aprokarb
  Aprotinin
  Aprozopi
  Apterygota
  Apud Hücreleri
  Apürinik Asit
  Ara Bağlantı
  Ara Beyin
  Ara Duvar Kemiği
  Ara İplikçikler
  Ara Konak
  Ara Lameller
  Ara Lop
  Ara Mezoderm
  Ara Yüzey Deri Yangısı
  Araban
  Arabi Koyunu
  Arabinan
  Arabinoksilanlar
  Arabinoz
  Arachnida
  Araknid Vektörler
  Araknidizm
  Araknoidea
  Araknoidea Ensefali
  Araknoidea Spinalis
  Aralık Ölçümlü Veriler
  Aralıklı Ateş
  Araneae
  Arap Atı
  Arap Atlarında Atlantooksipital Yapılış Bozukluğu
  Arap Taylarının Pnömonisi
  Arap Zamkı
  Araşidik Asit
  Araşidonik Asit
  Araucana Tavuğu
  Arbor Bronkiyalis
  Arbor Vita
  Arbovirüsler
  Arcella
  Arcellinida
  Ard Arda Dönerli Sağım Tesisi
  Ard Arda Sağım Tesisi
  Ardıç Katranı
  Area Koklea
  Area Kribroza
  Area Kribroza Sklera
  Area Nervi Fasyalis
  Area Nuda
  Area Sentralis Rotunda
  Area Sentralis Sitriyaformis
  Area Vestibularis İnferiyor
  Area Vestibularis Superiyor
  Arekolin
  Arenavirüsler
  Arenoblastom
  Areola
  Areolaris
  Argali Koyunu
  Argas
  Argas Brumpti
  Argasid
  Argasidiozis
  Arge Pullata Larva Zehirlenmesi
  Argirofil İplikler
  Arhenotoki
  Arı Akarları
  Arı Dizanterisi
  Arı Sütü
  Arigamöz Sivrisinek
  Arinesefali
  Arini
  Arista
  Aritenoid Kondropati
  Aritenoidektomi
  Aritenoideus
  Arıtılmış Yağlar
  Arıtma
  Aritmetik Ortalama
  Aritmi
  Aritmiya Kordis
  Arizona Enfeksiyonları
  Arjentafin
  Arjinaz
  Arjinin
  Arjirol
  Arjirya
  Arka Açı
  Arka Ameli
  Arka Ayak Bilek Kemikleri
  Arka Ayak Parmak Kemikleri
  Arka Ayak Tarak Kemikleri
  Arka Bacağın Askıya Alınması
  Arka Bacak Kemeri
  Arka Bacak Topallığı
  Arka Durak Gelişme
  Arka Meme Lopları
  Arka Mezenterik Atardamar
  Arka Oda
  Arka Sineşi
  Arkensefalon
  Arkenteron
  Arkriformis
  Arkualis
  Arkuatus
  Arkun
  Arkür
  Arkus
  Arkus Alveolaris
  Arkus Dentalis İnferiyor
  Arkus Dentalis Superiyor
  Arkus Hemalis
  Arkus İşyadikus
  Arkus Kartilaginis Krikoidea
  Arkus Kostalis
  Arkus Palatofaringeus
  Arkus Palatoglossus
  Arkus Palmaris Profundus
  Arkus Palmaris Superfisyalis
  Arkus Tendineus
  Arkus Zigomatikus
  Armigeres
  Armigeres Obturbans
  Armillifer
  Armillifer Armillatus
  Armillifer Moniliformis
  Arneth Formülü
  Arnold-chiari Yapılış Bozukluğu
  Aroma
  Aroma Artırıcı
  Aromalı Yoğurt
  Aromatik
  Aromatik Amino Asitler
  Arpa Böceği
  Arpa Değirmen Kalıntıları
  Arpa Hasılı Silajı
  Arpa Kavuzları
  Arpa Malt Posası Unu
  Arpa Malt Temizleme Kalıntısı
  Arpa Malt Yaş Posası
  Arpa Öğütme Yan Ürünleri
  Arpa Samanı
  Arpacık
  Arpalama
  Arrektor
  Arrest
  Arrigere
  Arsenik
  Arsenik Zehirlenmesi
  Arşenteron
  Art Kafa Displazisi
  Art Kafa Kemiği
  Art Kafa Lokması
  Artçı Boşalım
  Arteritis
  Arterivirüs
  Arterya Abdominalis Kaudalis
  Arterya Abdominalis Kranyalis
  Arterya Akromiyalis
  Arterya Aksillaris
  Arterya Alveolaris İnferiyor
  Arterya Angularis Okuli
  Arterya Angularis Oris
  Arterya Antebrakiyalis Superfisyalis Kranyalis
  Arterya Arkuata
  Arterya Aurikularis Kaudalis
  Arterya Aurikularis Profunda
  Arterya Aurikularis Rostralis
  Arterya Bisipitalis
  Arterya Brakiyalis
  Arterya Brakiyalis Superfisyalis
  Arterya Brakiyosefalika
  Arterya Bronkalis
  Arterya Bronkoözofagea
  Arterya Bukkalis
  Arterya Bulbi Penis
  Arterya Dorsalis Nazi
  Arterya Dorsalis Nazi Kaudalis
  Arterya Dorsalis Nazi Rostralis
  Arterya Dorsalis Penis
  Arterya Duktus Deferentis
  Arterya Epigastrika Kaudalis
  Arterya Epigastrika Kaudalis Superfisyalis
  Arterya Epigastrika Kranyalis
  Arterya Epigastrika Kranyalis Superfisyalis
  Arterya Fasyalis
  Arterya Femoralis
  Arterya Gastrika Breves
  Arterya Gastrika Dekstra
  Arterya Gastrika Sinistra
  Arterya Gastroduodenalis
  Arterya Gastroepiploika Dekstra
  Arterya Gastroepiploika Sinistra
  Arterya Genus Dessendens
  Arterya Genus Suprema
  Arterya Hepatika
  Arterya İleosekokolika
  Arterya İlyaka Eksterna
  Arterya İlyaka İnterna
  Arterya İlyaka Kommunis
  Arterya İnterossea
  Arterya Karotikobazilaris
  Arterya Karotis Eksterna
  Arterya Karotis İnterna
  Arterya Kaudalis Dorsolateralis
  Arterya Kaudalis Femoris
  Arterya Kaudalis Femoris Distalis
  Arterya Kaudalis Femoris Mediya
  Arterya Kaudalis Femoris Proksimalis
  Arterya Kaudalis Lateralis
  Arterya Kaudalis Mediyana
  Arterya Kaudalis Ventrolateralis
  Arterya Klavikularis
  Arterya Koksigika Mediya
  Arterya Kolika Dekstra
  Arterya Kolika Mediya
  Arterya Kommunikans Kaudalis
  Arterya Kommunikans Rostralis
  Arterya Kondilaris
  Arterya Kornualis
  Arterya Koronarya Dekstra
  Arterya Koronarya Sinistra
  Arterya Kremasterika
  Arterya Lakrimalis
  Arterya Lienalis
  Arterya Lingualis
  Arterya Lumbales
  Arterya Maksillaris
  Arterya Mammarya Kaudalis
  Arterya Mammarya Kranyalis
  Arterya Masseterika
  Arterya Mediyana
  Arterya Meningea Mediya
  Arterya Mezenterika Kaudalis
  Arterya Mezenterika Kranyalis
  Arterya Nutrisya
  Arterya Oftalmika Eksterna
  Arterya Oftalmika İnterna
  Arterya Ovarika
  Arterya Oviduktalis Kaudalis
  Arterya Oviduktalis Kranyalis
  Arterya Oviduktalis Mediya
  Arterya Palatina Assendens
  Arterya Palatina Dessendens
  Arterya Palatina Mayor
  Arterya Palatina Minor
  Arterya Palpebra Tersiya
  Arterya Poplitea
  Arterya Profunda Braki
  Arterya Profunda Femoris
  Arterya Prostatika
  Arterya Pudenda Eksterna
  Arterya Pudenda İnterna
  Arterya Radyalis
  Arterya Renalis
  Arterya Safena
  Arterya Sakralis Mediyana
  Arterya Sekalis
  Arterya Sekalis Lateralis
  Arterya Sekalis Mediyalis
  Arterya Sentralis Retina
  Arterya Serebralis
  Arterya Serebri
  Arterya Serebri Kaudalis
  Arterya Serebri Mediya
  Arterya Serebri Rostralis
  Arterya Servikalis Profunda
  Arterya Servikalis Superfisyalis
  Arterya Sirkumfleksa Femoris Lateralis
  Arterya Sirkumfleksa Femoris Mediyalis
  Arterya Sirkumfleksa Humeri Kaudalis
  Arterya Sirkumfleksa Humeri Kranyalis
  Arterya Sirkumfleksa İlyum Profunda
  Arterya Sirkumfleksa İlyum Superfisyalis
  Arterya Sirkumfleksa Skapula
  Arterya Sölyaka
  Arterya Testikularis
  Arterya Tibyalis Kaudalis
  Arterya Tibyalis Kranyalis
  Arterya Tibyalis Mediyalis
  Arterya Torasika
  Arterya Torasika Eksterna
  Arterya Torasika İnterna
  Arterya Ulnaris
  Arterya Umbilikalis
  Arterya Üretralis
  Arterya Uterina
  Arterya Vajinalis
  Arterya Vertebralis
  Arterya Vestibularis
  Arterya Yeyunales
  Arteryektomi
  Arteryel Medya Kireçlenmesi
  Arteryel Tromboz
  Arteryo-kapiller Damarların Yeniden Dolma Zamanı
  Arteryografi
  Arteryol
  Arteryovenöz
  Arteryovenöz Anastomoz
  Arteryovenöz Fistül
  Arteryovenöz Şant
  Arteryozus
  Artezyen Suyu
  Arthus Reaksiyonu
  Artifakt
  Artifisiyel
  Artık Cisimler
  Artık Hacim
  Artık Madde
  Artık Yem
  Artık Yumurtalık
  Artikularis
  Artikulasyo Elipsoidea
  Artikulasyo Femoropatellaris
  Artikulasyo Femorotibyalis
  Artikulasyo Humeroradyalis
  Artikulasyo Humeroulnaris
  Artikulasyo Karpi
  Artikulasyo Koksa
  Artikulasyo Komposita
  Artikulasyo Kondilaris
  Artikulasyo Kubiti
  Artikulasyo Radyokarpea
  Artikulasyo Radyoulnaris Distalis
  Artikulasyo Radyoulnaris Proksimalis
  Artikulasyo Sakroilyaka
  Artikulasyones İnterfalangea Distales Manus
  Artikulasyones İnterfalangea Distales Pedis
  Artikulasyones İnterphalangea Proksimales Manus
  Artikulasyones İnterphalangea Proksimales Pedis
  Artikulasyones Manus
  Artikulasyones Pedis
  Artikulasyones Sternokostales
  Artiodaktila
  Artırılmış Kuzulama Sıklığı
  Artritis Kronika Deformans
  Artritis Suppurativa
  Artritis Tüberküloza
  Artrodez
  Artrodya
  Artrografi
  Artrogripozis
  Artroliz
  Artromiyodisplazia Kongenita
  Artroplasti
  Artropodizasyon
  Artropodoloji
  Artroriz
  Artrosel
  Artroskop
  Artroskopi
  Artrotomi
  Artrozis
  Asaf Koyunu
  Aşamalı Yemleme
  Asbest
  Asbestozis
  Ascaridia
  Ascaridia Galli
  Ascaridida
  Ascarididae
  Ascarididaenfeksiyonları
  Ascaridoidea
  Ascaris
  Ascaris Equi
  Ascaris Equorum
  Ascaris Lumbricoides
  Ascaris Megalocephala
  Ascaris Ovis
  Ascaris Suum
  Ascaris Vitulorum
  Ascarops
  Ascarops Strongylina
  Ascetospora
  Ascheim-zondek Testi
  Aschelminthes
  Aschoff-tawara Düğümü
  Aschoffcisimcikleri
  Aschoffdüğümcükleri
  Asebutolol
  Asefali
  Asefalobrahi
  Asefalokardi
  Asefalopodi
  Asefaloraşi
  Asefalotorasi
  Asefalotorus
  Asemptomatik
  Asentrik
  Asepromazin
  Asepsi
  Aseptik
  Aseptik Ateş
  Aseptik Paketleme
  Aservulus
  Aservus
  Asesülfamat
  Asetabularis
  Asetabulum
  Asetabulum Displazisi
  Asetaldehidraz
  Asetaldehit
  Asetaminofen
  Asetanilit
  Asetarsol
  Asetat Silajları
  Asetazolamid
  Asetik Asit Fermantasyonu
  Asetik Asit Tayini
  Asetil Grubu
  Asetil Karnitin Hcl
  Asetil Koenzim A
  Asetil-coa Karboksilaz
  Asetilasyon
  Asetilen
  Asetilkolin
  Asetilkolinesteraz
  Asetilkolinesteraz Baskılayıcısı
  Asetilsistein
  Asetiltransferaz
  Asetimetre
  Asetoasetat
  Asetoasetik Asit
  Asetokarmin
  Asetonemi
  Asetonüri
  Asetoorsein
  Aşı Sonrası
  Aşı Sonrası Ensefalitis
  Aşı Sonrası Hepatitis
  Aside Dirençli
  Asidik
  Asidik Amino Asitler
  Asidik Boyalar
  Asidik Çözelti
  Asidik Ölüm Katılığı
  Asidik Rigor
  Asidite
  Asidofil
  Asidofil Granülosit
  Asidofil Hücreler
  Asidofilik
  Asidofilik Cisimcikler
  Asidofilus Süt
  Asidofilus Yoğurt
  Asidoz
  Asidüri
  Aşık Kemiği
  Aşık Kemiği Boynu
  Asiklovir
  Asıl Belirti
  Asil Koenzim A Sentetaz
  Asil Taşıyıcı Protein
  Aşil Tendo
  Aşılama
  Aşım Mevsimi
  Aşım Zamanında Besleme
  Asimetri
  Asimetrik Karbon Atomu
  Asimetrik Solunum
  Asinata
  Asiner
  Asiner Hücre
  Asini
  Asinitrazol
  Asinkroni
  Asinöz Karsinom
  Asinus
  Aşırı Beslenme
  Aşırı Değişken Bölgeler
  Aşırı Duyarlılık Anjitisi
  Aşırı Duyarlılık Vaskulitisi
  Aşırı Kıllılık
  Aşırı Kurutma
  Aşırı Otlatma
  Aşırı Pigmentasyon
  Aşırı Sekresyon
  Aşırı Semirtme
  Aşırı Şişmanlık
  Aşırı Terleme
  Aşırı Tükürük Salgısı
  Aşırı Yeme
  Aşırı Yeme Hastalığı
  Aşırı Yemleme
  Aşırı Zayıflama
  Asistoli
  Asit Albümin
  Asit Alkol
  Asit Anyonik Sürfektanlar
  Asit Baz Dengesi
  Asit Deterjan Lif
  Asit Deterjan Lif Tayini
  Asit Deterjan Lignin
  Asit Deterjan Lignin Tayini
  Asit Fosfataz
  Asit Fuksin Boyası
  Asit Grubu
  Asit Hidrolaz
  Asit İyonlaşma Sabitesi
  Asit Kabı
  Asit Kapasitesi
  Asit Kazeini
  Asit Peyniri
  Asit Yağ
  Asit Yağmuru
  Asit Yemler
  Asites
  Asitesli Hepatonefritis
  Asitlendirici
  Asitlendirilmiş Krema
  Asitlendirilmiş Süt
  Asitlik Değeri
  Asitlik Düzenleyici
  Asitlik İndeksi
  Asitretin
  Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
  Aşk Etiği
  Askanazyhücreleri
  Askanyan Koyunu
  Askaridin
  Askaridiyozis
  Askarisidal
  Askarisit
  Askarit
  Askariyozis
  Askarosit
  Asker Sineği
  Aslan Çene Hastalığı
  Asli Ayıplar
  Asöloz
  Asorti
  Asparajin
  Aspartam
  Aspartat Transaminaz
  Aspartaz
  Aspartik Asit
  Asper
  Aspergilik Asit
  Aspergillozis
  Aspergillus
  Asperitas
  Aspermi
  Aspidogastrea
  Aspirasyon
  Aspirasyon Amfizemi
  Aspirasyon Biyopsisi
  Aspirasyon Pnömonisi
  Aspiratör
  Aspirin
  Aspirin Zehirlenmesi
  Aspur Tohumu
  Aspur Yağı
  Assendens
  Assendere
  Assosyasyo
  Astaksantin
  Asteatozis
  Astemizol
  Asteni
  Astenospermi
  Asteroid
  Asteroid Cisimcik
  Astigmatlık
  Astomi
  Astragalus
  Astrenjan
  Astroblast
  Astrosit
  Astrositom
  Astrositozis
  Astrovirusenfeksiyonları
  Astrovirüsler
  Asya Böcekleri
  Asya Sıçan Piresi
  At Anatomisi
  At Babesiozisi
  At Ensefalomiyelitis Virüsü
  At Ensefalomiyelitisi
  At Erlişiyozisi
  At Gribi
  At Herpesvirüs-1 Enfeksiyonları
  At Hiperlipidemisi
  At Kılı Solucanı
  At Kuyruğu
  At Kuyruğu Nöritisi
  At Nalı Böbrek
  At Nalı Plasenta
  At Papüler Dermatitisi
  At Sarkoidi
  At Sinekleri
  At Sülüğü
  At Tırnağı Kıkırdağının Kemikleşmesi
  At Vebası
  At Vebası Ateşi
  At Vebası Virüsü
  At/gc Oranı
  Ataksi
  Atalektatik Orta Kulak Yangısı
  Atapulgit
  Ataraktikler
  Atardamar
  Atardamar Görüntülenmesi
  Atardamar Hipertrofisi
  Atardamar Hiyalinozisi
  Atardamar İçi Enjeksiyon
  Atardamar Kesme
  Atardamar Yangısı
  Atardamarcık
  Atavizm
  Atebrin
  Atelektazi
  Ateloprozopi
  Atelya
  Atent
  Ateroembolus
  Aterom
  Ateromatozis
  Aterosklerozis
  Ateş Eğrisi
  Ateş Tedavisi
  Atgak
  Atgiller
  Atıcı Kanal
  Atık Fetüs
  Atılma Dönemi Yarılanma Ömrü
  Atimizol
  Atipik
  Atipik Akciğer Yangısı
  Atipik Ateş
  Atipik Hücre
  Atipik Mikobakteriyel Granülom
  Atkuyruğu Otu
  Atlantalizasyon
  Atlantis
  Atlanto-oksipital Kaynaşma
  Atlanto-oksipital Sublüksasyon
  Atlanto-oksipital Yapılış Bozukluğu
  Atlantoaksiyal Uyumsuzluk
  Atlarda Azotüri
  Atlarda Bacakların Açısal Bozuklukları
  Atlarda Hava Kesesi Yangısı
  Atlarda Kalıtsal Gece Körlüğü
  Atların Akciğer Perküsyon Sahası
  Atların Bukağılık Dermatitisi
  Atların Bulaşıcı Anemisi
  Atların Bulaşıcı Göğüs Ağrısı
  Atların Çiftleşme Egzantemi
  Atların Ensefalomiyelitisi
  Atların Generalize Granülomlu Hastalığı
  Atların Histoplazmozisi
  Atların Kollajenolitik Granülomu
  Atların Kronik Bronşiolit-amfizem Kompleksi
  Atların Laktasyon Tetanisi
  Atların Monositik Erlişiyozisi
  Atların Multisistemik Epiteliotropik Hastalığı
  Atların Nodüler Nekrobiyozisi
  Atların Paralitik Miyoglobinürisi
  Atların Polinöritisi
  Atların Protozoal Miyeloensefalitisi
  Atların Rabdomiyolizisi
  Atların Soluğan Hastalığı
  Atların Viral Abortusu
  Atların Viral Arteritisi
  Atların Vücut Örtüsü Rengi
  Atların Yanak Bölgesi Yaz Deri Yangısı
  Atlas
  Atlas Çukuru
  Atlep
  Atom Ağırlığı
  Atom Numarası
  Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi
  Atoni
  Atonik
  Atopi
  Atopik
  Atopik Deri Yangısı
  Atopik Dermatitis
  Atopik Reaksiyonlar
  Atopik Rinitis
  Atp Sentaz
  Atpaz
  Atpaz Pompası
  Atraktan
  Atraktilozit
  Atrax Formidabilis
  Atretik
  Atretik Hücre
  Atretik Korpus Luteum
  Atretik Sarı Cisim
  Atrezi
  Atreziya Ani
  Atreziya Ani Ve Rekti
  Atreziya Palpebra
  Atreziya Rekti
  Atrik
  Atrikiya
  Atrikozis Konjenita
  Atriyal Fibrilasyon
  Atriyal Flatter
  Atriyal Natriüretik Faktör
  Atriyal Ruptur
  Atriyal Septum Defekti
  Atriyal Titreme Veya Titreşimler
  Atriyoventriküler Blok
  Atriyoventriküler Demet
  Atriyoventriküler Düğüm
  Atriyoventriküler Kapak Displazisi
  Atriyum
  Atriyum Dekstrum
  Atriyum Sinistrum
  Atrofi
  Atrofik Mide Yangısı
  Atrofik Siroz
  Atropin
  Atropin Deneyi
  Attenüasyon
  Attenüatör
  Attenüe Aşı
  Auchmeromyia
  Auchmeromyia Luteola
  Audire
  Auditivus
  Auditus
  Auerbach Pleksusu
  Aulie-ata Sığırı
  Auramine O
  Aurburn Hindisi
  Aurikula
  Aurikularis
  Australorp Tavuğu
  Austrobilharzia
  Av Düğüm
  Av Köpeklerinin Hipoglisemi Sendromu
  Av Kuşları
  Av-blok
  Avagadro Sayısı
  Avcı Hayvan
  Avermektinler
  Avian Ensefalomiyelitis
  Avianadenovirüs
  Avidin
  Avidite
  Avirülent
  Avisit
  Avitaminozis
  Avoparsin
  Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Danışma Kurulu
  Avrupa Birliği Kodu
  Avrupa Fare Piresi
  Avrupa Kancalı Kurdu
  Avrupa Konseyi Numarası
  Avrupa Kurt Örümceği
  Avrupa Sıçan Piresi
  Avrupa Tarantulası
  Avrupalı Birmanya Kedisi
  Avulziyon
  Avulziyon Kırığı
  Avustralya Alçak Arazi Sığırı
  Avustralya Boynuzsuz Merinosu
  Avustralya Braford Sığırı
  Avustralya Düz Yapağı Merinosu
  Avustralya Frizyan Sahiwal Sığırı
  Avustralya Hamam Böceği
  Avustralya Kaşıntısı
  Avustralya Puslu Kedisi
  Avustralya Sütçü Zebusu
  Avustralya Teriyeri
  Avusturya Dağ Sığırı
  Avusturya Vadi Sığırı
  Aw Değeri
  Ayak Çürüğü
  Ayak Kanseri
  Ayak Kurdu
  Ayak-kanat Halkası
  Ayçiçeği Küspesi
  Ayçiçeği Tohumu
  Ayçiçeği Tohumu Ekspeller Küspesi
  Ayçiçeği Tohumu Ekstraksiyon Küspesi
  Ayçiçeği Tohumu Kabuğu
  Ayçiçeği Tohumu Soyulmuş Ekspeller Küspesi
  Ayçiçeği Tohumu Soyulmuş Ekstraksiyon Küspesi
  Ayçiçeği Yağı
  Ayçiçeği Yeşili
  Aydınlatılmış Olur
  Aydınlatılmış Onam
  Aydınlatma
  Ayerzasendromu
  Aygır
  Ayıklama
  Ayırıcı Besi Yerleri
  Ayırıcı Boyama
  Ayırıcı Jel
  Ayırıcı Konak
  Ayırıcı Santrifüj
  Ayırıcı Tanı
  Ayırma Hunisi
  Ayırt Edici
  Aykırı Asidüri
  Aykırı Emboli
  Aykırı Vestibüler Sendrom
  Ayna Artifaktı
  Ayrı Eşeylilik
  Ayrı Yumurta İkizleri
  Ayrık Bacaklılık
  Ayrık Otu
  Ayrılma
  Ayrılma ısısı
  Ayrım
  Ayrshire Sığırı
  Aysberg Teorisi
  Az Dişlilik
  Az Doymamış Yağ Asidi
  Az Yağlı Krema
  Azadirahtin
  Azalan Besi Durumu
  Azaperon
  Azeotropik Yöntem
  Azı Dişleri
  Azigos
  Azitromisin
  Azo Boyalar
  Azobacter
  Azoospermi
  Azot Dengesi
  Azot Döngüsü
  Azot Protoksit
  Azot Tankı
  Azota Göre Düzeltilmiş Metabolik Enerji
  Azotemi
  Azotiyoprin
  Azotsuz Öz Madde
  Azotsuz Öz Madde Tayini
  Azotüri
  Aztronem
  Azurofil
  Azurofil Granüller
  B Dna
  B Kompleks Vitaminleri
  B Lenfosit
  B- Mod Görüntüleme
  B-lenfosit
  B-tipi Tanecikler
  B1 Vitamini
  B1 Vitamini Yetersizliği
  B10 Vitamini
  B11 Vitamini
  B12 Bağımlı Megaloblastik Anemi
  B12 Vitamini
  B12 Vitamini Tamamlayıcısı
  B13 Vitamini
  B15 Vitamini
  B17 Vitamini
  B2 Vitamini
  B3 Vitamini
  B5 Vitamini
  B6 Vitamini
  B7 Vitamini
  B9 Vitamini
  Baba/anne Bir Kardeş
  Babcock Testi
  Babesia
  Babesia Argentina
  Babesia Bigemina
  Babesia Bovis
  Babesia Caballi
  Babesia Canis
  Babesia Cati
  Babesia Divergens
  Babesia Equi
  Babesia Felis
  Babesia Gibsoni
  Babesia Herpailuri
  Babesia Major
  Babesia Microti
  Babesia Motasi
  Babesia Ovis
  Babesia Pantherae
  Babesia Perroncitoi
  Babesia Trautmanni
  Babesia Vogeli
  Babesiella
  Babesiozis
  Bacak
  Bacak Uyuzu
  Bacillus
  Bacillus Cereus
  Bacillus Piliformis Enfeksiyonu
  Bacillus Polymyxa
  Bacillus Subtilis
  Bacteriodes Fragilis
  Bacteriodes Gingivalis
  Badem Kavuzları
  Badem Yağı
  Bademcik
  Bademcik Taşları
  Bademcik Yangısı
  Baer Diski
  Bağ Doku
  Bağ Doku Beni
  Bağ Doku Tayini
  Bağdaşık
  Baget
  Bağıl Nem
  Bağımlı Değişken
  Bağımlı Örnekler
  Bağımlılık
  Bağımlılık T Testi
  Bağımsız Antogonizma
  Bağımsız Gruplar
  Bağımsız Ribozomlar
  Bağımsız T Testi
  Bağımsızlık
  Bağırsak
  Bağırsak Adenokarsinomu
  Bağırsak Amfizemi
  Bağırsak Asıcı Bağ
  Bağırsak Askısı Dönmesi
  Bağırsak Askısı Fıtkı
  Bağırsak Askısı Yırtığı
  Bağırsak Bağlama Deneyi
  Bağırsak Boğulması
  Bağırsak Dönmesi
  Bağırsak Evresi
  Bağırsak Felci
  Bağırsak İnvaginasyonu
  Bağırsak Kaplamalı Tablet
  Bağırsak Kesesi
  Bağırsak Lenfangiektazisi
  Bağırsak Lipofuskinozisi
  Bağırsak Makası
  Bağırsak Miyazisi
  Bağırsak Ödemi
  Bağırsak Pensi
  Bağırsak Punksiyonu
  Bağırsak Rezeksiyonu
  Bağırsak Sıkışması
  Bağırsak Sindirimi
  Bağırsak Şistosomozisi
  Bağırsak Sıvısı
  Bağırsak Spazmı
  Bağırsak Stazı
  Bağırsak Stenozu
  Bağırsak Taşı
  Bağırsak Tıkanıklığı
  Bağırsak Volvulusu
  Bağırsak Yangısı
  Bağırsaklarda Gaz Birikmesi
  Bağırsaklarda Patolojik Vaziyet Değişiklikleri
  Bağırsakların İç İçe Geçmesi
  Bağışık Cevap
  Bağışık Cevap Genleri
  Bağışık Kompleks
  Bağışıklık Baskılayıcı İlaç
  Bağışıklık Sistemi
  Bağışıklık Uyarıcı İlaç
  Bağışıklık Yetersizliği
  Bağlama Düzeni
  Bağlanma
  Bağlanma Enerjisi
  Bağlanma ısısı
  Bağlanma Proteini
  Bağlantı Yeri
  Bağlayıcı Kompleksler
  Bağlayıcı Madde
  Bağlı Su
  Bahar Yükselmesi Olgusu
  Bahej Tavuğu
  Bainbridgerefleksi
  Bakampisilin
  Bakar Körlük
  Bakar Sığırı
  Bakflaşing
  Bakıcı İnek
  Bakır
  Bakır Eksikliği
  Bakır Kaynakları
  Bakır Sülfat
  Bakır Tayini
  Bakır Yetersizliği
  Bakır Yetersizliği Anemisi
  Bakır Zehirlenmesi
  Bakırlı Oksidazlar
  Bakışımlı
  Bakkal Kaşıntısı
  Bakkarinoit
  Bakla
  Bakla Samanı
  Baklagil Kavuz Ve Kabuğu
  Baklagil Kepeği
  Baklagil Kılıfları
  Baklagil Tohumları
  Baklagil Tohumu Kalıntıları
  Baklagil Yeşil Yemleri
  Baklofen
  Bakteri Sayımı
  Bakterin
  Bakterioit
  Bakterisit
  Bakteriüri
  Bakteriyel
  Bakteriyel Bombaj
  Bakteriyel Endokarditis
  Bakteriyel Enzim
  Bakteriyel Meme Yangısı
  Bakteriyel Misetom
  Bakteriyel Santrifüjleme
  Bakteriyel Toksin
  Bakteriyemi
  Bakteriyofaj
  Bakteriyoklorofil
  Bakteriyolizin
  Bakteriyolizis
  Bakteriyolojik Kontrol
  Bakteriyosin
  Bakteriyosinojen
  Bakteriyosinojenik
  Bakteriyoskopi
  Bakteriyostatik
  Bakteriyozis
  Baktofügasyon
  Bal Ayısı Kedisi
  Bal Mumu
  Baladi Sığırı
  Balamuthia
  Balamuthia Mandrillaris
  Balanitis
  Balanopostitis
  Balantidium
  Balantidium Coli
  Balantidium Suis
  Balantidiyal Dizanteri
  Balantidozis
  Baldır Ak Zarı
  Baldır Kemiği
  Baldıran Otu
  Baldıran Otu Zehirlenmesi
  Balgam
  Balgam Söktürücü
  Bali Kedisi
  Balık Ezmesi
  Balık Hidroliz Kalıntısı
  Balık Hidrolizatları
  Balık Hidrolize Kurusu
  Balık İç Organ Unu
  Balık ıslatma Suyu
  Balık İşleme Kalıntısı
  Balık Kalıntı Unu
  Balık Keki
  Balık Kılçığı Sağım Tesisi
  Balık Kılçığı Sağım Ünitesi
  Balık Köftesi
  Balık Nefsi
  Balık Sakatatı
  Balık Şeridi
  Balık Sosisi
  Balık Stearini
  Balık Unu
  Balık Yağı
  Balık Yağı Konsantresi
  Balıksırtı Sağım Tesisi
  Balki Koyunu
  Balon
  Balonumsu Dejenerasyon
  Balsam
  Baluki Koyunu
  Balvengaller Dağ Koyunu
  Balya
  Balya Makinesi
  Balyalama
  Ban Otu
  Bandaj
  Bandan
  Bandara Tavuğu
  Bankroft Filarya
  Bankroft Solucanı
  Bantam
  Baras
  Barbados Koyunu
  Barbados Siyah Karınlı Koyunu
  Barbitürat
  Barbula
  Bardo
  Barfoed Deneyi
  Barınak Yoğunluğu
  Barka Sığırı
  Barlow Hastalığı
  Barnevelders Tavuğu
  Baroalmaçlar
  Barros Merinosu
  Bartholin Bezi
  Bartholin Kanalı
  Bartlett Testi
  Bartolin Bezi Kisti
  Bartolin Bezleri Apsesi
  Bartonellozis
  Bartter Sendromu
  Baryum Antimon Tartarat
  Baryum Klorür
  Baryum Sülfat
  Barzona Sığırı
  Baş Biti
  Baş Kaldırma
  Baş Miyazisi
  Baş Sineği
  Baş Uyuzu
  Başa Tepki
  Başakvurdu
  Basco-bèarnaiskoyunu
  Basil
  Basiller Hemoglobinüri
  Başın Art Eğik Kası
  Başın Bükücü Kası
  Başın Ön Eğik Kası
  Basınç Atrofisi
  Basınç Divertikülümü
  Basınç Kırığı
  Basınç Ölçer
  Basınçlı Pansuman
  Basınçlı Pişirme
  Basit Ayrı Dikiş
  Basit Bezler
  Basit Böbrek Kisti
  Basit Difüzyon
  Basit Eklem
  Basit Göz
  Basit İndigesyon
  Basit İşkembe Şişkinliği
  Basit Lenfadenitis
  Basit Lipit
  Basit Ön Mide İşlev Bozukluğu
  Basit Protein
  Basit Rastgele Örnekleme
  Basit Rumen Timpanisi
  Basit Sindirim Bozukluğu
  Basit Sürekli Dikiş
  Basit Triaçilgliserol
  Basit Trigliserit
  Basit Vajinitis
  Basit Yağ
  Basitrasin
  Baskılayıcı Mutasyon
  Baskılayıcı Postsinaptik Potansiyel
  Baskılayıcı Sinaps
  Baskılayıcı T Hücreleri
  Baskılayıcı T Lenfosit
  Baskın
  Baskın Folikül
  Başlangıç Bölütü
  Başlangıç Karsinojeni
  Başlangıç Kodonu
  Başlangıç Yemi
  Başları Dikenli Solucanlar
  Başlatma Faktörleri
  Başlık Bağlama Proteini
  Basommatophora
  Basset Tazısı
  Bataklık Ateşi
  Bataklık Atkuyruğu
  Bataklık Humması
  Bataklık Sineği
  Batarya Tipi Kanatlı Kafesi
  Batı Afrika Tripanosomiyozisi
  Batı Bölgesi Dağlık Beyaz Teriyeri
  Batı Nil Virüsü
  Batmotrop Etki
  Baton Sucuk
  Batrakotoksin
  Baum Derecesi
  Bayılma
  Bayır Turpu
  Baykal Çamur Ördeği
  Baykuş Sineği
  Baykuşların Bulaşıcı Hepatosplenitisi
  Bayliascaris Procyonis
  Baylisascaris
  Baylisascaris Columnaris
  Baytara
  Baytarname
  Baz Analogları
  Baz Çifti
  Baz Dizisi
  Baz İyonlaşma- Sabitesi
  Bazadais Sığırı
  Bazal Anestezi
  Bazal Azot Değeri
  Bazal Cisimcik
  Bazal Desidua
  Bazal Hücre
  Bazal Hücre Epteliyomu
  Bazal Hücre Tümörü
  Bazal Hücreli Adenom
  Bazal Hücreli Karsinom
  Bazal Katman
  Bazal Lamina
  Bazal Metabolik Değer
  Bazal Zar
  Bazaliyom
  Bazihiyoit
  Bazik Amino Asitler
  Bazik Çözelti
  Bazik İndigesyon
  Bazilaris
  Bazilika
  Bazilom
  Bazioksipitale
  Bazipodyum
  Bazis
  Bazis Kapituli
  Bazis Krani
  Bazis Pulmonis
  Bazlar
  Baznadomuzu
  Bazofil
  Bazofil Eritroblast
  Bazofil Granülosit
  Bazofil Hücreler
  Bazofil Metamiyelosit
  Bazofil Miyelosit
  Bazofili
  Bazofilik
  Bazofilopeni
  Beagle Köpeklerinin Ağrı Sendromu
  Beagle Köpeklerinin Meningitisi
  Beagleköpeği
  Beden Zayıflığı
  Beefmakersığırı
  Beefmaster Sığırı
  Beer-lambert Yasası
  Befenyum
  Behenik Asit
  Beher
  Beilllese Koyunu
  Beira Baixa Merinosu
  Bekerel
  Bekleme Tedavi
  Beklenen Değer
  Bel Atardamarları
  Bel Bağı
  Bel Omurları
  Bel Salıklığı
  Bel Sinir Ağı
  Bel Sinirleri
  Bel-sağrı Sinir Ağı
  Belarus Kırmızı Sığırı
  Belçika Çoban Köpeği
  Belçika Kırmızı Sığırı
  Belçika Landracedomuzu
  Belçika Mavi Sığırı
  Belde
  Belirlilik Kat Sayısı
  Belirti
  Belirtisiz Enfeksiyon
  Belladon Alkoloitleri
  Bellek Hücreleri
  Belmont Adaptaur Sığırı
  Belmont Kırmızı Sığırı
  Bemegrid
  Ben De İlaç
  Bencillik Etiği
  Benedict Deneyi
  Benekli Domuz
  Benekli Kıl Ağarması
  Benekli Lökotrikiya
  Benfurakarb
  Bengal Kedisi
  Bengal Sığırı
  Benign Kutan Histiyositom
  Benoksakor
  Benomil
  Bentheimer Landschaf Koyunu
  Bentonit
  Benzalkonyum Klorür
  Benzatin Penisilin
  Benzen Hekzaklorür
  Benzidin Deneyi
  Benzil Penisilin
  Benzimidazoller
  Benziodaron
  Benzodiazepinler
  Benzodioksanlar
  Benzoik Asit
  Benzoin
  Benzokain
  Benzoksazol
  Benzoksimat
  Benzontat
  Benzotiadiazit
  Benzulfuron
  Benzulit
  Berber Atı
  Berberin
  Bergamaska Koyunu
  Beriberi Hastalığı
  Berilyozis
  Berilyum Zehirlenmesi
  Berkshiredomuzu
  Berlin Usulü Yatırma
  Bern Dağ Köpeği
  Bern Dağ Köpeklerinde Meningitisi
  Berrendas Sığırı
  Bertiella
  Bertiella Satyri
  Bertielliazis
  Besi Barınağı
  Besi Hayvanı
  Besi Performansı
  Besi Yeri
  Besin Alerjisi
  Besin Değeri
  Besin Değeri Yüksek Yem
  Besin Kirletici
  Besin Maddeleri
  Besin Maddeleri Oranı
  Besin Maddeleri Yoğunluğu
  Besin Maddesi Gereksinimi
  Besin Ögesi
  Beşinci Yutak Kavisi
  Besinsel Askorbik Asit Yetersizliği
  Besinsel Glikozüri
  Besinsel Oran
  Beslenme
  Beslenme Alışkanlığı
  Beslenme Bilimi
  Beslenme Referans Değeri
  Beslenme Uzmanı
  Beslenme Ve Eksiklik Anemisi
  Besler Atardamarlar
  Besler Delikler
  Besleyici Agar
  Besnoitia
  Besnoitia Besnoiti
  Besnoitiozis
  Bestkırmızı Boyası
  Beta Adrenerjik Almaç
  Beta Adrenerjik Almaç Agonisti
  Beta Adrenerjik Almaç Engelleyici İlaç
  Beta Agonistler
  Beta Alanin
  Beta Dönemi
  Beta Galaktosidaz Testi
  Beta Galaktozidaz
  Beta Globulin
  Beta Hemoliz
  Beta Hidroksi Bütirik Asit
  Beta Hidroksi-beta Metilglutaril-coa Redüktaz
  Beta Hipofamin
  Beta Hücreleri
  Beta ışını
  Beta Karoten
  Beta Kazein
  Beta Kırmalı Tabaka
  Beta Kloroalkilamin
  Beta Konformasyon
  Beta Laktam Antibiyotik
  Beta Laktamaz
  Beta Laktoz
  Beta Lipoprotein
  Beta Lipoproteinemi
  Beta Mannosidozis
  Beta Merkaptoetanol
  Beta Oksidasyon
  Beta Propiyolakton
  Beta Şeker
  Beta Siflutrin
  Beta Spermetrin
  Beta2 Mikroglobulin
  Betaherpesvirinae
  Betain
  Betametazon
  Betanekol
  Betaterapi
  Betere
  Bethe Yöntemi
  Betimleyici Etik
  Betoksikain
  Bevasir
  Beyan
  Beyaz Cisim
  Beyaz Çöpleme
  Beyaz Çöpleme Zehirlenmesi
  Beyaz Düve Hastalığı
  Beyaz Et
  Beyaz Hardal
  Beyaz Hollanda Hindisi
  Beyaz İshal
  Beyaz Karaciğer Hastalığı
  Beyaz Kas Hastalığı
  Beyaz Kas Telleri
  Beyaz Kil
  Beyaz Leke Hastalığı
  Beyaz Madde
  Beyaz Peynir
  Beyaz Portekiz Merinosu
  Beyaz Pulpa
  Beyaz-alacalı Böbrek
  Beyaz-granüllü Misetom
  Beygir
  Beyin
  Beyin Atardamar Çemberi
  Beyin Ayakları
  Beyin Fıtkı
  Beyin Hiperemisi
  Beyin İnfarktüs Sendromu
  Beyin İnfarktüsü
  Beyin Kabuğu
  Beyin Kabuğu Displazisi
  Beyin Kanaması
  Beyin Kontüzyonu
  Beyin Korteksi
  Beyin Kumu
  Beyin Kurdu
  Beyin Laserayonu
  Beyin Makası
  Beyin Ödemi
  Beyin Ölümü
  Beyin Omurilik Sıvısı
  Beyin Orağı
  Beyin Sapı
  Beyin Sarsıntısı
  Beyin Sinirleri
  Beyin Üçüncü Karıncığı
  Beyin Ve Omuriliğin Yerel Atrofisi
  Beyin Yan Karıncığı
  Beyin Yangısı
  Beyin Zarı Orta Atardamarı
  Beyin-alerji Ekseni
  Beyin-omurilik Anjiyopatisi
  Beyin-omurilik Mikroanjiyopatisi
  Beyin-omurilik Sıvısı
  Beyin-omurilik Zarı
  Beyincik
  Beyincik Atrofisi
  Beyincik Hipoplazisi
  Beyincik Kemiksel Çadırı
  Beyincik Yaprakları
  Beyincik Zarsal Çadırı
  Bez Epiteli
  Bez Unları
  Bezelye
  Bezelye Samanı
  Bezoar
  Bezold Refleksi
  Bezold-jarisch Refleksi
  Bhagnari Sığırı
  Bhk-21
  Bial Deneyi
  Bibrik Koyunu
  Bıcılgan
  Biçim Bozukluğu
  Biçimsiz Küre
  Bielschowskyyöntemi
  Bifazik Hap
  Bifentrin
  Bifidobacterium
  Bifidus
  Bifidus Sütü
  Bifidus Yoğurdu
  Biftek
  Bifurkasyo
  Bifurkasyo Trake
  Bigeminal Nabız
  Bigeminus
  Biguanid Türevi
  Bikarbonat
  Bikarbonat Sertliği
  Bikornis
  Biküspital Kapak
  Bikuspitalis
  Bilanofos
  Bilateralis
  Bıldırcın
  Bıldırcın Bronşiti
  Bıldırcın Hastalığı
  Bileği Büken Bandaj
  Bilek Dikleşmesi
  Bileşik Eklem
  Bileşik Lipit
  Bileşik Protein
  Bileşik Yağlar
  Bileşiklik
  Bilgilendirilmiş Rıza
  Bilharziyal Dizanteri
  Bilharziyoma
  Bilifer
  Bilifesi
  Biliflavin
  Biligrafine
  Bilim Etiği
  Bilinç Kaybı
  Bilinmeyen Büyütme Faktörleri
  Biliöz Azalıp Çoğalan Malarya
  Bilirkişi
  Bilirubin
  Bilirubin Ensefalopatisi
  Bilirubin Zehirlenmesi
  Bilirubinüri
  Biliverdin
  Bılızlama
  Bilom
  Bilrothpensi
  Binici Embolus
  Binici Trombus
  Binokuler
  Binom Dağılımı
  Binomiyal Sistem
  Biomphalaria
  Bipartitus
  Bipennatus
  Bipolar Sinir Hücresi
  Bir Aşamalı Mutasyon
  Bir Gen Bir Enzim Varsayımı
  Bir Örnek
  Bir Örnek T Testi
  Bira Mayası
  Birbeck Granülü
  Birdsvilleat Hastalığı
  Bireyiçinci Çevre Etiği
  Bireysel Tolerans
  Bireysel Yemleme
  Birikme
  Birikme Oranı
  Biriktirici Bitkiler
  Birinci Çeyrek
  Birinci Derece Atriyoventriküler Blok
  Birinci Derece İyileşme
  Birinci Derece Kalp Bloku
  Birinci Derece Kinetiği
  Birinci Derece Yanık
  Birinci Evre Reaksiyonu
  Birinci Kutup Hücresi
  Birinci Olgunlaşma Bölünmesi
  Birinci Tip Hücre
  Birincil Akantozis Nigrikans
  Birincil Aktif Taşınım
  Birincil Aldosteronizm
  Birincil Bağışık Cevap
  Birincil Cinsiyet Karakterleri
  Birincil Dehidrasyon
  Birincil Döl Yatağı Tembelliği
  Birincil Etki
  Birincil Folikül
  Birincil Fotosensitizasyon
  Birincil Glokom
  Birincil Hemolitik Anemi
  Birincil Hiperoksalüri
  Birincil Hiperparatiroidizm
  Birincil Hipoadrenokortisizm
  Birincil Hücre Kültürü
  Birincil İnanisyon
  Birincil İşkembe Şişkinliği
  Birincil Kıl Dökülmesi
  Birincil Kompleks
  Birincil Lenfoid Organlar
  Birincil Mide Genişlemesi
  Birincil Mide İndigesyonları
  Birincil Oosit
  Birincil Paratiroit Hiperplazisi
  Birincil Polisitemi
  Birincil Sebore
  Birincil Silyar Diskinezi
  Birincil Transkript
  Birincil Tüy
  Birincil Yapı
  Birincil Yumurta Hücresi
  Birleşik Bezler
  Birleşik Dağılım
  Birleşik Hidrosefalus
  Birlikte Taşınım
  Birman Kedisi
  Birmanya Kedisi
  Birnavirüsler
  Bisistronik Mrna
  Bisküvi
  Bişon Çuha Köpeği
  Bit Otu
  Bit Sineği
  Bit Yumurtası
  Bitertanol
  Bitirme Rasyonu
  Bitiyonol
  Bitki Benzeri Kamçılılar
  Bitki Gelişme Düzenleyicisi
  Bitki Paraziti
  Bitkisel Depo Hastalıkları
  Bitkisel Kaynaklı İlaç
  Bitkisel Kaynaklı İnsektisit
  Bitkisel Protein Yemleri
  Bitkisel Yağ
  Bitkisel Yağ Rafineri Lipiti
  Bitler
  Biüre
  Biüret Deneyi
  Bivalan Kromozomlar
  Bivalvulida
  Biventer
  Biyoalletrin
  Biyodeney
  Biyoelementler
  Biyoenerjetik
  Biyoeşdeğerlilik
  Biyoetik
  Biyoetkinleşme
  Biyoetkinsizleşme
  Biyofarmasötik
  Biyofilm
  Biyofizik
  Biyogard
  Biyogaz
  Biyogüvenlik
  Biyoistatistik
  Biyojenik Amin
  Biyokanin A
  Biyokimya
  Biyokimyasal Genetik
  Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi
  Biyokimyasal Toksikoloji
  Biyokimyasal Tolerans
  Biyokimyasal Yol
  Biyokimyasal Zehirli Etki
  Biyolojik Amin
  Biyolojik Analiz
  Biyolojik Arıtma
  Biyolojik Değer
  Biyolojik Değişkenlik
  Biyolojik Deneme
  Biyolojik Etki
  Biyolojik Etkinlik
  Biyolojik Kontrol
  Biyolojik Oksijen Gereksinimi
  Biyolojik Tehlike
  Biyolojik Vektör
  Biyolojik Yarı Ömür
  Biyolojik Zarlar
  Biyomikroskop
  Biyomolekül
  Biyopsi
  Biyopterin
  Biyoreaktör
  Biyoresmetrin
  Biyosentez
  Biyosfer
  Biyosidal
  Biyosidal Ürün
  Biyosit
  Biyositin
  Biyoteknoloji
  Biyotik
  Biyotik Potansiyel
  Biyotik Solunum
  Biyotin
  Biyotip
  Biyotipler
  Biyotoksin
  Biyotransformasyon
  Biyoyararlanım
  Biyoyoğurt
  Bızır
  Bizmut Karbonat
  Bizmut Salisilat
  Bizmut Subnitrat
  Bizmut Tuzları
  Bizmutozis
  Bizon
  Blanco Orejinegro Sığırı
  Blastema
  Blastisidin-s
  Blastogenezis
  Blastom
  Blastomer
  Blastomikozis
  Blastoporus
  Blastosel
  Blastosist
  Blastosit Göçü
  Blastosit İmplantasyonu
  Blastosöl
  Blastula
  Blastulasyon
  Blatta
  Blatta Orientalis
  Blattella
  Blattella Germanica
  Blefarektomi
  Blefaritis
  Blefarofimozis
  Blefaroftalmi
  Blefaron
  Blefaroplasti
  Blefaroptozis
  Blefarorafi
  Blefarospazm
  Blefarosta
  Blenore
  Blepharocorynthina
  Blepharoptosis
  Blok Yem
  Blue Du Maine Koyunu
  Bmd/vd
  Böbreğe Bağlı İkincil Hiperparatiroidizm
  Böbreğin Yer Değiştirmesi
  Böbrek
  Böbrek Amiloidozisi
  Böbrek Anjiyografisi
  Böbrek Apsesi
  Böbrek Atardamarı
  Böbrek Çanakçıkları
  Böbrek Cisimcikleri
  Böbrek Çöküntüsü
  Böbrek Displazisi
  Böbrek Ektopisi
  Böbrek Glikozürisi
  Böbrek Göbeği
  Böbrek Hastalığı
  Böbrek Hipoplazisi
  Böbrek İçi Geri Akış
  Böbrek İnfarktüsü
  Böbrek İskemisi
  Böbrek İşlev Testleri
  Böbrek Kabuğu
  Böbrek Kabuğu Nekrozu
  Böbrek Kistleri
  Böbrek Klirensi
  Böbrek Korteksi
  Böbrek Kurdu
  Böbrek Medulla Nekrozu
  Böbrek Ödemi
  Böbrek Osteodistrofisi
  Böbrek Pelvisi
  Böbrek Piramitleri
  Böbrek Raşitizmi
  Böbrek Sütunları
  Böbrek Taşı
  Böbrek Toplardamarları
  Böbrek Tubulus Asidozisi
  Böbrek Üstü Bezi
  Böbrek Üstü Bezi Androjenleri
  Böbrek Üstü Bezi Hormonları
  Böbrek Üstü Bezi Kabuğu
  Böbrek Üstü Bezi Kapsüler Sklerozisi
  Böbrek Üstü Bezi Steroitleri
  Böbrek Yağı
  Böbrek Yangısı
  Böbrek Yetmezliği
  Böbrek Yokluğu
  Böbreklerde Kazanılmış Kist
  Böbrekte Yarımay Oluşumları
  Bobtailköpeği
  Bobwhitebıldırcını
  Böcek Gelişme Engelleyicileri
  Böcek Genleri
  Böcek Hormonları
  Böcek Kontrolü
  Böcek Kovucular
  Böcek Öldürücü
  Böcek Proteinleri
  Böcek Vektörler
  Böcek Virüsleri
  Böcekçil
  Böcekler
  Bodian Yöntemi
  Boğasak
  Boğulma
  Boğulmuş Fıtık
  Böğür Çıkıntısı
  Böğür Kemiği
  Böğürtlen
  Bohça
  Bohça Otu
  Bohr Etkisi
  Bokser
  Bokser Ülseri
  Bölgesel
  Bölgesel Anestezi
  Bölgesel İleitis
  Bölgesel Lenfadenitis
  Bollinger Cisimciği
  Bollinger Granülleri
  Bolonya Sucuğu
  Bölüm Altı
  Bölünme
  Bölünmüş Kızgınlık
  Bolus
  Bolus Alba
  Bölüt
  Bomba Kalorimetresi
  Bombaj
  Bombay Kedisi
  Bondkoyunu
  Bonferroniyöntemi
  Bonfile
  Bonkalit
  Bonkrekik Asit
  Bonsmarasığırı
  Boophilus
  Booponus
  Boran Sığırı
  Border Hastalığı
  Border Leicesterkoyunu
  Border Teriyeri
  Bordetella Avium Rinotrakeitisi
  Bordetellozis
  Bordır Koli
  Boreliya
  Boreraykoyunu
  Borik Asit
  Börkenek
  Börkenek Çöküntüsü
  Börkenek-kırbayır Büzgeninde Gevşeme Kusuru
  Borna Hastalığı
  Borola Merinosu
  Borrelidin
  Bortlama
  Boru Sesi
  Boş Bağırsak
  Boş Bağırsak Atardamarları
  Boş Günler
  Bos İndicus Sığırı
  Bos Taurus Sığırı
  Boşaltım Organları
  Boşaltım Ve Üreme Sistemi
  Boşluk İçinde
  Boşluklu
  Boşluklu Dejenerasyon
  Bosna Sığırı
  Boston Teriyeri
  Botridiyum
  Botriyoid
  Botriyoid Rabdomiyosarkom
  Botriyomikozis
  Botriyum
  Botulinum Zehri
  Botulismus Etkeni
  Botulizm
  Bouinfiksatifi
  Bouintespit Çözeltisi
  Bovin Spongiform Ensefalopati
  Bovskakoyunu
  Bowie Boyası
  Bowmanaralığı
  Bowmankapsülü
  Bowmanzarı
  Boyama
  Boyle Yasası
  Boynuz Atardamarı
  Boynuz Çıkarma Aygıtı
  Boynuz Köreltme
  Boynuz Sineği
  Boynuz Sineği Deri Yangısı
  Boynuz Toplardamarı
  Boynuzsuz Hayvan
  Boynuzumsu Katman
  Boyun
  Boyun Eti
  Boyun Fistülü
  Boyun Müköz Hücreleri
  Boyun Oluğu
  Boyun Omurları
  Boyun Sinirleri
  Boyunduruk
  Boyunduruk Çukuru
  Boz Don
  Boz Karaciğerleşme
  Boz Sığır
  Bozca
  Brachycera
  Bradikardi
  Bradikinin
  Bradybaena
  Bradzo Hastalığı
  Bradzoit
  Bradzot
  Braford Sığırı
  Brahma Tavuğu
  Brahman Sığırı
  Brahmousin Sığırı
  Brakidaktili
  Brakifalangi
  Brakignati İnferiyor
  Brakignati Superiyor
  Brakisefali
  Brakisefalik
  Brakisefalik Cücelik
  Brakiterapi
  Brakiyalis
  Braksi Hastalığı
  Brançit Dna Testi
  Brangus Sığırı
  Brankiojen Organlar
  Branşiyal
  Branşiyal Fistül
  Branşiyal Poşlar
  Braunvieh Sığırı
  Brecknocktepesi Cheviotkoyunu
  Bretilyum
  Brevibacterium
  Brevibacterium Casei
  Brevibacterium Linens
  Brezilya Kısa Tüylü Kedisi
  Brezilya Lekeli Humması
  Brezilya Somali Koyunu
  Brie Peyniri
  Briga Koyunu
  Briket Yem
  Briks
  Brisket Hastalığı
  Brochothrix Thermosphacta
  Brodifakom
  Brokotriks
  Bromasil
  Bromatoloji
  Brometalin
  Bromfeniramin
  Bromheksin
  Bromkrezol Menekşesi
  Bromobutit
  Bromodiyalon
  Bromofos
  Bromokriptin
  Bromsalanlar
  Bromtimol Mavisi
  Bronkobronkuler Solunum Sesi
  Bronkodilatasyon
  Bronkodilatör
  Bronkografi
  Bronkogram
  Bronkojenik
  Bronkojenik Kist
  Bronkokontrüksiyon
  Bronkolitik
  Bronkomikozis
  Bronkopnömoni
  Bronkoskop
  Bronkoskopi
  Bronkospazm
  Bronkospazmolitik
  Bronkotomi
  Bronkus
  Bronkus Trakealis
  Bronopol
  Bronş
  Bronş Adenomu
  Bronş Ağacı
  Bronş Genişletici
  Bronş Papillomu
  Bronş Toplardamarları
  Bronşadenitis
  Bronşçuk
  Bronşçuk Yangısı
  Bronşektazi
  Bronşiolit
  Bronşiolit Fibroza Obliterans
  Bronşioloalveoler Hiperplazi
  Bronşioloalveoler Karsinom
  Bronşit
  Bronşiyal
  Bronşiyal Astım
  Bronşiyal Bez Adenomu
  Bronşiyalis
  Bronzlaşma Sendromu
  Broyler Besisi
  Brucella Abortus
  Brucella Canis
  Brucella Melitiensis
  Brucella Suis
  Brugia
  Brugia Malayi
  Brugia Pahangi
  Brugia Timori
  Brugiyan Filaryozis
  Brüksel Lahanası
  Brumpt Yöntemi
  Brunnerbezleri
  Brusella
  Brusellozis
  Brusin
  Brüt Enerji Sindirim Katsayısı
  Brutonagamaglobulinemisi
  Bryobia
  Bucephaloides
  Buchner Hunisi
  Budala Buzağı Sendromu
  Bufalo
  Bufalo Tatarcığı
  Buff Hindisi
  Bufotalin
  Bufotenin
  Bufotoksin
  Buftalmi
  Buftalmus
  Buğday
  Buğday Böceği
  Buğday Değirmen Kalıntısı
  Buğday Embriyo Küspesi
  Buğday Embriyo Unu
  Buğday Embriyo Yağı
  Buğday Enteropatisi
  Buğday Germ Unu
  Buğday Germ Yağı
  Buğday Hasılı Silajı
  Buğday Kepeği
  Buğday Özü Yağı
  Buğday Samanı
  Buğday Yemlik Unu
  Buğdaya Duyarlı Enteropati
  Buğdaygil Kavuzları
  Buğdaygil Yeşil Yemleri
  Buharlaşma
  Buharlaşma ısısı
  Buharlaştırıcı Aygıt
  Buharlaştırılmış Süt
  Buharlaştırma
  Buharlı Sıkıştırma
  Buhner Dikişi
  Buhner İğnesi
  Bukağılık Deri Yangısı
  Bukkal Kon
  Bukkalis
  Bukkofarenks Zarı
  Buksina
  Buksten
  Bükülmez Kuzu Hastalığı
  Bulamaç
  Bulanık Şişkinlik
  Bulanıklık
  Bulanıklık Testi
  Bulaşıcı
  Bulaşıcı Agalaksi
  Bulaşıcı Bodurluk Sendomu
  Bulaşıcı Çiftleşme Tümörü
  Bulaşıcı Ektima
  Bulaşıcı Enteritis
  Bulaşıcı Gastroenteritis
  Bulaşıcı Hastalık
  Bulaşıcı Keçi Ciğer Ağrısı
  Bulaşıcı Keçi Plöropnömonisi
  Bulaşıcı Kısrak Metritisi
  Bulaşıcı Miksomatozis
  Bulaşıcı Püstüler Stomatitis
  Bulaşıcı Serözitis
  Bulaşıcı Süngerimsi Beyin Hastalıkları
  Bulaşıcı Trakeobronşit
  Bulaşıcı Viral Kursak Yangısı
  Bulaşma
  Bulber Dönem
  Bulbiformis
  Bulbospinal Yolak
  Bulboüretral Bez
  Bülbül Otu
  Bulbus Aorta
  Bulbus Glandis
  Bulbus Olfaktoryus
  Bulbus Pili
  Buldok Buzağı
  Buldok Pensi
  Bulimidae
  Buliminae
  Bulimus
  Bulimus Fuchsianus
  Bulimus Leachii
  Bulinidae
  Bulinus
  Bulla
  Bulla Lakrimalis
  Bulla Osteitisi
  Bulla Osteotomi
  Bulla Timpanika
  Büllöz Pemfigoid
  Bullteriyer
  Bulmastı
  Bulutumsu Dejenerasyon
  Bumetanid
  Bunamidin Tuzları
  Bündner Oberlandkoyunu
  Bungarotoksin
  Bunostomozis
  Bunostomum
  Bunsen Beki
  Bünyavirüsler
  Bünye
  Buprimat
  Buprofezin
  Burçak
  Burdizzo Pensi
  Büret
  Burkitt Lenfomu
  Burkulma
  Bursa
  Bursa Fabricius
  Bursa Kalkanea Subtendinea
  Bursa Kopulatriks
  Bursa Omentalis
  Bursa Ovarika
  Bursa Sinovyalis
  Bursa Subkutanea
  Bursa Testikularis
  Bursa Trokanterika
  Bursa Yangısı
  Bursektomi
  Burulma
  Burun
  Burun Akarı
  Burun Akariyozisi
  Burun Akıntısı
  Burun Alt Yolu
  Burun Arka Siniri
  Burun Aynası
  Burun Boşluğu
  Burun Daralma Sesleri
  Burun Deliklerinin Darlığı
  Burun Düzlemi
  Burun Granülomu
  Burun Halkası
  Burun İbiği
  Burun İçi Uygulama
  Burun Kanaması
  Burun Kemiği
  Burun Konkaları
  Burun Miyazisi
  Burun Orta Yolu
  Burun Ortak Yolu
  Burun Sineği
  Burun Ucu Abraş
  Burun Ucu Abraş Nişaneli
  Burun Üst Yolu
  Burun Yangısı
  Burun-çene Çentiği
  Burun-meri Sondası
  Burun-mide Sondası
  Burun-parmak Hiperkeratozisi
  Burun-yutak Yolu
  Burunsalık
  Buruşuk Kuzu Kulağı
  Buserelin Asetat
  Busshastalığı
  But Takımı
  Butakonazol
  Butamben
  Butamifos
  Butamizol
  Butarfanol
  Butenoklor
  Butenolit
  Bütil
  Bütil Aminobenzoat
  Bütil Hidroksianizol
  Bütil Hidroksitoluen
  Bütilamin
  Bütillendirilmiş Hidroksianizol
  Bütillendirilmiş Hidroksitoluen
  Bütirat Silajları
  Bütirik Asit
  Bütirik Asit Fermantasyonu
  Bütirik Asit Tayini
  Bütirofenon Türevi
  Bütirometre
  Butobarbital
  Butokarboksim
  Butoksikarboksim
  Buttercup Tavuğu
  Büvelek Sinekleri
  Büyük Atardamarlar
  Büyük Beyaz Domuz
  Büyük Beyin
  Büyük Delik
  Büyük Doku Uygunluk Kompleksi
  Büyük Kan Basıncı
  Büyük Kan Dolaşımı
  Büyük Moleküller
  Büyük Nabız
  Büyük Pirene Köpeği
  Büyük Siyah Böcek
  Büyük Siyah Domuz
  Büyük Vestibulum Bezi
  Büyüme Faktörü
  Büyüme Hormonu
  Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormon
  Büyümeyi Düzenleyici Maddeler
  Büyütme Faktörleri
  Büyütme Yemi
  Buyyon
  Buzağı
  Buzağı Başlangıç Yemi
  Buzağı Besisi
  Buzağı Difterisi
  Buzağı Ölüm Oranı
  Buzağı Verimi
  Buzağılama
  Buzağılama Aralığı
  Buzağılama İndeksi
  Buzağılama Kolaylığı
  Buzağılarda Demir Eksikliği Anemisi
  Buzağıların İnappetenzi
  Buzağıların İndigesyonu
  Buzağıların Sindirim Bozukluğu
  Buzağıların Süt İndigesyonu
  Buzağıların Timpanisi
  Buzağılık Çıkması
  Büzüşmüş Çekirdek
  Büzüştürücü İlaç
  Bvd/md
  Bx Vitamini
  By Kanül
  By Pass Amino Asit
  C Hücre Tümörleri
  C Hücreleri
  C Ve N Dengesi İle Enerji Ölçümleri
  C Vitamini
  C Vitamini Eksikliği
  C Vitaminine Cevaplı Dermatozis
  C-onk Gen
  C-reaktif Protein
  C-terminal
  C3 Konvertaz
  Çabuk Kurutulmuş Kan Unu
  Çabuk Pastörizasyon
  Cachevadisi Virüsü Enfeksiyonu
  Cadı Fındığı
  Caemmerer Çatalı
  Caenorhabditis
  Cairnteriyeri
  Cajal Yöntemi
  Çakal Eriği
  Çakıldak
  Calicophoron
  Çalışma
  Çalkalayıcı
  Çalkalayıcılı Su Banyosu
  Çalkantı Sesi
  Call-exner Cisimciği
  Calliphora Vomitoria
  Calliphoridae
  Calobata
  Cam Bıçak
  Cam İyonomer Çimentosu
  Çam Katranı
  Cam Kemik Hastalığı
  Çam Otu
  Çam Sakızı
  Camallanus
  Çamaşır Sodası
  Cambaroides
  Camembert Peyniri
  Camp Almaç Proteini
  Camp Test
  Campanian Barbary Koyunu
  Campylobacter
  Campylobacter Jejuni
  Camsı Cisim
  Camsı Dejenerasyon
  Camsı Sıvı
  Camsı Zar
  Çamur Ateşi
  Can Çekişme
  Çan Eğrisi
  Canavar
  Candida
  Canik Atı
  Cankurtaran
  Canlandırma
  Canlı Ağırlık
  Canlı Ağırlık Artışı
  Canlı Aşı
  Canlı Boya
  Canlıcılık
  Canlıiçincilik
  Cansızlaştırma
  Çaperon
  Capillaria
  Capillaria Contorta
  Capillaria Hepatica
  Capillaria Philippinensis
  Çaprak
  Çapraz Bağ Yırtığı
  Çapraz Bulaşma
  Çapraz Döllenme
  Çapraz Koruma
  Çapraz Mutasyon
  Çapraz Reaksiyon
  Çapraz Reaktivite
  Çapraz Tablolama
  Çapraz Tolerans
  Carnoysıvısı
  Carnoytespit Çözeltisi
  Çarpık Bacaklı Buzağı Hastalığı
  Çarpık Boyun Hastalığı
  Çarpık Boyunluluk
  Çarpıklık
  Çarpma Hastalığı
  Carrehastalığı
  Caslick Operasyonu
  Castaneda Boyama Yöntemi
  Castlemilk Mooritkoyunu
  Castlemilk Shetlandkoyunu
  Çatal Burun
  Çatal Çürüğü
  Çatlak
  Çatlama Hastalığı
  Cava Kedisi
  Cava Tavuğu
  Çavdar
  Çavdar Kepeği
  Çavdar Mahmuzu
  Çavdar Samanı
  Çay Üzümü
  Çayır
  Çayır Amfizemi
  Çayır İt Kuyruğu
  Çayır Kuru Otu
  Çayır Mantarı
  Çayır Otları
  Çayır Peyniri
  Çayır Tetanisi
  Çayır Üçgülü
  Çayır Yumağı
  Cd Molekülü
  Çeçe Sinekleri
  Cedde Çekme
  Çeki Taşı
  Çekiç Boynu
  Çekiç Kemiği
  Çekiçli Değirmen
  Çekinik
  Çekip Koparma Kırığı
  Çekirdek Büzüşmesi
  Çekirdek Erimesi
  Çekirdek Eşitsizliği
  Çekirdek İçi İnklüzyon Cisimciği
  Çekirdek Kılıfı
  Çekirdek Parçalanması
  Çekirdek Pleomorfizmi
  Çekirdek Poru
  Çekirdek Sıvısı
  Çekirdek Zarı
  Çekirdekçik
  Çekirdekçik Yapıcı Bölgeler
  Çekme Divertikülümü
  Çekme Kelliği
  Çekmen
  Çelerme
  Çeltik Kabukları
  Çemen Otu
  Çene Apsesi
  Çene Deliği
  Çene Eklemi
  Çene Kilitlenmesi
  Çene Kısalığı
  Çene Ucu Kası
  Çene Ucu Siniri
  Çengeller
  Çengelsi Çıkıntı
  Ceratium
  Ceratophyllus
  Ceratophyllus Fasciatus
  Ceratophyllus Gallinae
  Ceratophyllus İdahoensis
  Ceratophyllus Punjabensis
  Ceratophyllus Silantiewi
  Ceratophyllus Tesquorum
  Ceratopogonidae
  Çerçeve Kayması Mutasyonu
  Çerçeve Mutasyonu
  Çerçöp
  Cerek
  Cerithidia
  Cerithidia Cingulata
  Çerkez Peyniri
  Cerrah
  Cerrahi
  Cerrahi Makas
  Cerrahi Matkap
  Cerrahi Şok
  Çeşni Maddeleri
  Cestodaria
  Cestoidea
  Cevap Değişkeni
  Çevirme Melezlemesi
  Ceviz Ağacı
  Çevre Etiği
  Çevre Faktörü
  Çevre İçincilik
  Çevre Toksikolojisi
  Çevresel Mikroorganizmalar
  Cezayir Arap Koyunu
  Chabertia
  Chabertia Ovina
  Chagasia
  Chantecler Tavuğu
  Chaos Chaos
  Charbray Sığırı
  Charmois Koyunu
  Chartreuxkedisi
  Chastekfelci
  Cheddar Peyniri
  Chediak-higashi Sendromu
  Chelicerata
  Chesterbeyaz Domuzu
  Cheyletiella
  Cheyletiellidae
  Cheyne-stokes Solunumu
  Chianina Sığırı
  Chiaritip 2 Yapılış Bozukluğu
  Chilodonella
  Chilognatha
  Chilomastix
  Chiracanthium
  Chiracanthium Diversium
  Chiracanthium İnclusum
  Chironomidae
  Chironomus
  Chloropidae
  Choanotaenia İnfundibulum
  Cholistanikoyunu
  Chorioptes
  Chrysomonadida
  Chrysomyia
  Chrysomyia Albiceps
  Chrysomyia Bezziana
  Chrysomyia Macellaria
  Chrysops
  Chrysops Cecutiens
  Chrysops Silacea
  Ciaccio Boyası
  Çiçek Hastalığı
  Çiçek Tozu
  Çiçek Virüs Enfeksiyonları
  Cidago Bölgesi
  Cidago Fistülü
  Cidago Yüksekliği
  Cidavi
  Çift Arkus Aorta
  Çift Cinsli
  Çift Delikli Köpek Şeridi
  Çift Döl Yatağı
  Çift Etkili İlaç
  Çift Görme
  Çift İplik
  Çift Kas
  Çift Kontrast Gastrografi
  Çift Kontrast Grafi
  Çift Kontrast Kolon Grafisi
  Çift Kontrast Sistografi
  Çift Nabız
  Çift Sarmal
  Çift Servikslilik
  Çift Taraflı Bakışımlı Alopesi
  Çift Taraflı Kalp Yetmezliği
  Çift Yumurta İkizleri
  Çiftçi Akarı
  Çiftçi Akciğeri
  Çiftleşme
  Çiftleşme Davranışları
  Çiftleşme Egzantemi
  Çiftleşme Kapasitesi
  Çiftleşme Kümesi
  Çiftleşme Yaşı
  Çiftleşme Yeteneği
  Çiftlik Hayvanları
  Çiftlik İdaresi
  Çiftlik Yemleri
  Çiğ Balık
  Çiğ Besinci
  Çiğ Yem Atma Sendromu
  Ciğer Otu
  Çiğneme Çukuru
  Çiğneme Kası Siniri
  Çiğneme Siniri
  Çiğneme Tableti
  Çıkan Aorta
  Çıkan Kolon
  Çıkık
  Çıkma Tavuk
  Çikolata Hindisi
  Çikolata Kaplamalı Tablet
  Çıkrıkçın Ördeği
  Çikungunya
  Çil Keklik
  Cılday
  Çildek
  Ciliata
  Ciliophora
  Çimen Ördeği
  Cimex
  Cimex Boueti
  Cimex Lectularius
  Cimex Pilosellus
  Cimex Pipistrella
  Cimex Rotundatus
  Çimi Peyniri
  Cimicidae
  Çimlendirme
  Çin Aslanı Köpeği
  Çin Bıldırcını
  Çin Siyah Alaca Sığırı
  Çin Tarçını Kabuğu
  Çine Koyunu
  Çinko
  Çinko Asetat
  Çinko Basitrasin
  Çinko Eksikliği
  Çinko Kaynakları
  Çinko Klorit Di Amin Kompleksi
  Çinko Klorür
  Çinko Metiyonin Kompleksi
  Çinko Oksit
  Çinko Parmak
  Çinko Sülfat
  Çinko Tayini
  Çinkoya Cevaplı Dermatozis
  Çınlama Sesi
  Cinsel
  Cinsel Dimorfizm
  Cinsel Doyum
  Cinsel Farklılaşma
  Cinsel İlişki
  Cinsel İstek
  Cinsel Olgunluk Yaşı
  Cinsel Yorgunluk
  Cinsiyet
  Cinsiyet Bezi
  Cinsiyet Hormon Bağlayıcı Globulin
  Cinsiyet Hormonları
  Cinsiyet Karakterleri
  Cinsiyet Kromatini
  Cinsiyet Kromozomları
  Cinsiyet Steroidi
  Cinsiyet Tayini
  Cionella
  Cionellidae
  Çıplak Ayaklı
  Çıplak Fare
  Çıplak Tane
  Çıplak Virüs
  Çiroz
  Çırpıcı
  Çırpınma Önleyici İlaç
  Cis İzomer
  Cis-transtesti
  Çit Sarmaşığı
  Çit Solucanı
  Çıtırdama
  Çıtırtılı Harharalar
  Çıtırtılı Raller
  Citrobacter
  Cıva İyodür
  Cıva Klorür
  Cıva Oksit
  Civa Zehirlenmesi
  Civanperçemi
  Civciv
  Civciv Ensefalomalazisi
  Çivi Proteinleri
  Çıyanlar
  Çizgili Kas
  Çizme Seki
  Cladosporium
  Cladosporium Herbarum
  Clarahücresi
  Clonorchis
  Clonorchis Sinensis
  Clostridium
  Clostridium Botulinum
  Clostridium Nigrificans
  Clostridium Perfringens
  Clostridium Putrefaciens
  Clostridium Sporogenes
  Clostridium Tetani
  Clydesdale Atı
  Clydesdale Taylarının Miyenterik Hipogangliozisi
  Cmt Ayracı
  Cmt Kabı
  Co-syncprogramı
  Çoban Çantası
  Çoban Değneği
  Çoban Üzümü
  Coburg Fox Koyunu
  Coburger Fuchschafkoyunu
  Coccidae
  Coccidia
  Cochliomyia
  Cochliomyia Americana
  Cochliomyia Bezziana
  Codmanüçgeni
  Coe No
  Coenurus
  Coenurus Cerebralis
  Çoğa Bölünme
  Çoğul Gebelik
  Çoğulcu Etik
  Çok Aşamalı Mutasyon
  Çok Bileşenli Virüs
  Çok Birimli Düz Kas
  Çok Bölmeli Dışarıya Açık Model
  Çok Çekirdekli
  Çok Çift Bağlı Doymamış Yağ Asidi
  Çok Değişkenli Analizler
  Çok Değişkenli Varyans Analizi
  Çok Dişlilik
  Çok Düşük Yoğunluklu Lipoprotein
  Çok Hücreliler
  Çok Lobüllü
  Çok Loplu
  Çok Loplu Plasenta
  Çok Sistronlu Mrna
  Çökelek
  Çökelme
  Çökelti
  Çoklu
  Çoklu Allel
  Çoklu Doğrusal Regresyon
  Çoklu Doymamış Yağ Asidi
  Çoklu Epifiz Displazisi
  Çoklu Karşılaştırma
  Çoklu Kırıklar
  Çoklu Miyelom
  Çoklu Yeniden Etkin Olma
  Çökme Kırığı
  Çöktürme
  Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat
  Çöktürülmüş Tebeşir
  Çöküntü Kırığı
  Çöl Vaşağı
  Çöl Zambağı
  Çöl Zambağı Ekstresi
  Colby Peyniri
  Coleoptera
  Collyriculum Faba
  Colpodida
  Comeback Koyunu
  Comisana Koyunu
  Çömlek Peyniri
  Conium Maculatum Zehirlenmesi
  Conopodina
  Conorhinus
  Contracaecum
  Cooperia
  Coopworth Koyunu
  Copepoda
  Copromastix
  Copromastix Prowazeki
  Coquillettidia
  Coquillettidia Juxtamansonia
  Coquillettidia Ochracea
  Coquillettidia Perturbans
  Coquillettidia Venezuelensis
  Cordylobia
  Çörek Otu
  Coridöngüsü
  Corpus Ossis Pubis
  Corriedale Koyunu
  Cortiorganı
  Corynebacterium Pyogenes Enfeksiyonu
  Coryza Gangrenosa Bovum
  Costeno Con Cuernos Sığırı
  Costwold Koyunu
  Cotylophoron
  Councilmancisimcikleri
  Çov Çov Köpeği
  Çöven Otu
  Cowper Bezi
  Coxiella
  Coxiella Burnetii
  Coxiellaenfeksiyonu
  Çözdürme Kiti
  Çözücü
  Çözülebilir Protein Tüketimi
  Çözünme Hızı
  Çözünür Yem Maddeleri
  Çözünürlük Sabitesi
  Crenosoma
  Crenosoma Vulpis
  Crenosomatidae
  Creutzfeldt-jacop Hastalığı
  Crevecoeur Tavuğu
  Crollweitzer Hindisi
  Cryptosporidiidae
  Cryptosporidium
  Cryptosporidium Parvum
  Ctenocephalides
  Cubalaya Tavuğu
  Çubuk Grafiği
  Cüce Şerit
  Cücelik
  Çuha Çiçeği
  Çukur Silo
  Culex
  Culicidae
  Culicini
  Culicoides
  Culiseta
  Çulluk Sineği
  Curie
  Curschmannsarmalları
  Çürük
  Çürük Yapağı
  Çürükçül
  Çürükçül Beslenme
  Cushing Dikişi
  Cushing Hastalığı
  Cushingbenzeri Hastalık
  Cushinggörüngüsü
  Cushingsendromu
  Cuterebra
  Cuterebra Sinekleri
  Cuterebridae
  Cüzzam
  Cyathostoma
  Cyathostomum
  Cyclophyllidea
  Cyclorrhapha
  Cyclospora
  Cylindrothorax
  Cylindrothoraxmelanocephala
  Cymric Kedisi
  Cynomyia
  Cysticercus Bovis
  Cysticercus Cellulosae
  Cysticercus Ovis
  Cysticercus Tenuicollis
  Cystocaulus
  Cystoisospora
  Cytauxzoon
  Czerny-lembert Dikişi
  D Vitamini
  D Vitamini Yağı
  D Vitaminine Dirençli Raşitizm
  D-aktifleştirilmiş Bitkisel Sterol
  D-aktifleştirilmiş Hayvansal Sterol
  D-aktifleştirme
  D-amino Asit
  D-gliserikasitemi
  D-şeker
  D-tübokürarin Klorür
  D2 Vitamini
  D2 Vitamini Tamamlayıcısı
  D3 Vitamini
  D3 Vitamini Tamamlayıcısı
  Dachshundköpeği
  Dactylogyrus
  Dactylosoma
  Dağ Hastalığı
  Dağılan Kısım
  Dağılım Fazı
  Dağılım Genişliği
  Dağılım Hacmi
  Dağılım Hızı
  Dağılım Kinetiği
  Dağılım Ölçümleri
  Dağıtıcı
  Dağlama
  Dağlıç Koyunu
  Daimi Enfeksiyonlar
  Daimi Hücreler
  Daimi Parazit
  Dairesel İnfiltrasyon Anestezisi
  Dairesel Mantar Enfeksiyonu
  Dairesel Sineşi
  Dajal Sığırı
  Dakarbazin
  Dakriyoadenitis
  Dakriyosistitis
  Dakriyosistografi
  Dakriyosistorinostomi
  Daktilitis
  Daktilomegali
  Daktinomisin
  Dal Blokları
  Dal Göçü
  Dal Ve Yapraklar
  Dala Koyunu
  Dalak
  Dalak Amiloidozisi
  Dalak Apseleri
  Dalak Atardamarı
  Dalak Büyümesi
  Dalak Göbeği
  Dalak Kordonu
  Dalak Otu
  Dalak Sinüsü
  Dalak Yangısı
  Dalap
  Dalesbred Koyunu
  Dalgalanma
  Dalgalı Ateş
  Dalgalı Dişler
  Dalgalı Sürü Ortalaması
  Dalgalı Zar
  Dalgıç Hastalığı
  Dallı Zincirli Alfa-ketoasit Dekarboksilaz Yetersizliği
  Dalmaçyalı
  Dalton
  Dalton Yasası
  Damacana
  Damak
  Damak Ak Zarı
  Damak Arka Deliği
  Damak Bezleri
  Damak Boşluğu
  Damak Buruşukluğu
  Damak Büyük Atardamarı
  Damak Büyük Deliği
  Damak Çıkan Atardamarı
  Damak Çıkıntısı
  Damak Dikişi
  Damak İbiği
  Damak İnen Atardamarı
  Damak Kası
  Damak Kemiği
  Damak Küçük Atardamarı
  Damak Küçük Delikleri
  Damak Oluğu
  Damak Yarığı
  Damak Yelkeni
  Damak-yutak Kası
  Damak-yutak Kemeri
  Damalinia
  Damani Koyunu
  Damar Beni
  Damar Çentiği
  Damar Daraltıcı
  Damar Dürümü
  Damar Hamartomu
  Damar İçi Anestezi
  Damar İçi Bölgesel Anestezi
  Damar İçi İndüksiyon
  Damar Kutbu
  Damar Sertliği
  Damar Tabakası
  Damar Tıkanma Sendromu
  Damar Yapılış Bozukluğu
  Damara İlgili Atrofi
  Damara Koyunu
  Damgalamak
  Damietta Sığırı
  Damızlık
  Damızlık At
  Damızlık Horoz
  Damızlık Kaz Besleme
  Damızlık Kümes
  Damızlık Kümes Hayvanı
  Damızlık Tavuk
  Damızlık Tavukçuluk İşletmesi
  Damızlık Yarka
  Damla
  Damla Hastalığı
  Damlalıklı Şişe
  Damping Sendromu
  Dana Besisi
  Danazol
  Dandie Dinmontteriyeri
  Dandy-walker Deformitesi
  Dandy-walker Sendromu
  Dandy-walker Yapılış Bozukluğu
  Dangi Sığırı
  Danimarka Jersey Sığırı
  Danimarka Kırmızı Sığırı
  Danimarka Landracedomuzu
  Danimarka Landracekoyunu
  Danofloksasin
  Dans Eden Doberman Hastalığı
  Dansite
  Dantrolen
  Dantron
  Daphnia
  Dapson
  Dar Spektrum
  Dar Spektrumlu Kemoterapötik
  Daralma Sesleri
  Darrow Çözeltisi
  Dartmoor Koyunu
  Dartos
  Daturizm
  Daunorubisin
  Dava Süresi
  Davainea
  Davainea Proglottina
  Davaineidae
  Davenport Boyası
  Dayanıksızlık
  De Angelis Yöntemi
  Dealkilasyon
  Deaminasyon
  Deaminaz
  Debaromyces
  Debaromyces Hansenii
  Debouillet Koyunu
  Debreksin
  Debridman
  Debrizosin
  Debulsing
  Decapoda
  Dechery ‘nin Otokoteri
  Dedektör
  Defekt
  Defekt Koagulopatisi
  Defektif
  Defektus
  Defensin
  Deferens
  Deferentektomi
  Deferentitis
  Deferroksamin
  Defne Ağacı
  Defoliant
  Deformite
  Değer Etiği
  Değerli Etler
  Değirmen Tozu
  Değirmencilik Yan Ürünleri
  Değişik Almaç İşgal Teorisi
  Değişim Kat Sayısı
  Değişken Antijen Tipi
  Değişken Hücreler
  Değişken Özgül Yüzey Glikoproteini
  Değiştirici Yangı
  Değiştirilmiş Soya Proteini
  Degradasyon
  Degranülasyon
  Degregasyon
  Dehalojenasyon
  Dehidrasyon
  Dehidrataz
  Dehidrojenasyon
  Dehidrojenaz
  Dehidrokolesterin
  Deiyonize Su
  Dejenerasyon
  Dejeneratif
  Dejeneratif Hastalık
  Dejeneratif Kas Hastalığı
  Dejeneratif Miyelopati
  Dejeneratif Miyeloradikulomiyopati
  Dejeneratif Pannus
  Dejeneratif Ve Nekrotik Yangı
  Dejenere
  Dekakant
  Dekalsifikasyon
  Dekalsifikasyon Sıvısı
  Dekalsifiye
  Dekantasyon
  Dekapitasyon
  Dekarboksilasyon
  Dekarboksilaz
  Dekarboksilaz Testi (arginin-ornitin-lizin)
  Dekokinat
  Dekoksiyon
  Dekokte
  Dekompenzasyon
  Dekompresyon
  Dekompresyon Hastalığı
  Dekonjestan
  Dekontaminasyon
  Deksametazon
  Dekster
  Dekster Sığırı
  Dekstran
  Dekstroamfetamin
  Dekstroaorta
  Dekstrokardi
  Dekstropropoksifen
  Dekstrorotator İzomer
  Dekstroz Eş Değeri
  Dekübitus
  Dekübitus Ülseri
  Dekussasyo
  Dekussatus
  Delafieldhematoksilen Boyası
  Delainemerinosu
  Delaminasyo
  Delasyon
  Delaware Tavuğu
  Deli Baş Hastalığı
  Deli Civciv Hastalığı
  Deli Dana Hastalığı
  Deli İnek Hastalığı
  Delibal
  Delice
  Delici Uç
  Delinme
  Deliryum Dönemi
  Delme
  Deltavirüs
  Deltoideus
  Demarkasyon Bölgesi
  Demekaryum
  Demineralizasyon
  Demir
  Demir Dikeni
  Demir Eksikliği Anemisi
  Demir Hematoksilen Yöntemi
  Demir Kaynakları
  Demir Tayini
  Demir Tedavisi
  Demir Yetersizliği
  Demir Zehirlenmesi
  Demir-ııı-metiyonin Kompleksi
  Demiyeline
  Demiyelinizasyon
  Demlendirme Suyu
  Demodektik
  Demodektik Uyuz
  Demodex
  Demodex Bovis
  Demodex Cati
  Demodex Criceti
  Demodex Ovis
  Demodex Phylloides
  Demodex Türleri
  Demodicidae
  Demons Kuramı
  Demregü
  Denatürasyon
  Denatüre Olmuş Protein
  Dendrit
  Dendrodendritik Sinapslar
  Deneme
  Deneme Yanılma Yöntemi
  Denervasyon Atrofisi
  Denerve
  Deney Tüpü
  Deneysel Embriyoloji
  Deneysel Farmakoloji
  Denge Eğrisi
  Denge Hidrosefalusu
  Dengeleme
  Dengelenmiş Patojenite
  Dengeli Beslenme
  Dengeli Çözelti
  Dengeli Diyet
  Dengeli Günlük Rasyon
  Dengeli Rasyon
  Dengeli Translokasyon
  Dengesiz Beslenme
  Denitrifikasyon
  Deniz Kadayıfı
  Deniz Köpüğü
  Deniz Üzümü
  Deniz Yosunu
  Deniz Yosunu Unu
  Denizli Tavuğu
  Densovirüsler
  Dentalis
  Dentes Desidui
  Dentes İnsisivi
  Dentes Kanini
  Dentes Molares
  Dentes Permanentes
  Dentes Premolares
  Dentikül
  Dentikulus
  Dentin
  Deoksi-adenozil-kobalamin
  Deoksiadenilat
  Deoksiadenozin
  Deoksiadenozin Monofosfat
  Deoksiguanilat
  Deoksiguanozin
  Deoksiguanozin Monofosfat
  Deoksijenasyon
  Deoksikortikosteron
  Deoksiribonükleaz
  Deoksiribonükleaz Testi
  Deoksiribonükleik Asit
  Deoksiribonükleosit
  Deoksiribonükleotit
  Deoksiriboz
  Deoksisitidilat
  Deoksisitidin
  Deoksitidin Monofosfat
  Deoksitimidilat
  Deoksitimidin
  Deoksitimidin Monofosfat
  Deoni Sığırı
  Deontoloji
  Deontolojik Etik
  Deontolojik Sezgicilik
  Deontolojizm
  Dependovirüsler
  Deplasman
  Depo Hastalığı
  Depo Vezikül
  Depolanmış Besin Maddeleri
  Depolarizasyon
  Depolarizasyon Bloku
  Depolarize
  Depressor
  Depresyon
  Depresyon Kırığı
  Deprimene
  Dereotu
  Deri Altı Amfizemi
  Deri Altı Enjeksiyon
  Deri Altı Feohifomikozis
  Deri Altı Fetotomi
  Deri Altı İmplantasyon
  Deri Altı Mikozisi
  Deri Altı Ödemi
  Deri Amiloidozisi
  Deri Anjiyomatozisi
  Deri Boynuzu
  Deri Çatlakları
  Deri Değişimi
  Deri Değiştirme Bezleri
  Deri Değiştirme Hormonu
  Deri Dermansızlığı
  Deri Eflorensleri
  Deri Flebi
  Deri Hipersomatotropizmi
  Deri Histiyositozisi
  Deri İçi Dölleme
  Deri İçi Enjeksiyon
  Deri İyodizmi
  Deri Kalsinozisi
  Deri Kara Böceği
  Deri Kazıntısı
  Deri Larva Göçü
  Deri Layşmanyozisi
  Deri Lenfomu
  Deri Lupus Eritematozisi
  Deri Miyazisi
  Deri Nokardiyozisi
  Deri Punksiyon Yöntemi
  Deri Şarbonu
  Deri Spongiyozisi
  Deri Tüberkülozu
  Deri Yağı
  Deri Yangısı
  Deride Retiküler Dejenerasyon
  Deride Tirozinaz Yetersizliği
  Derin Ağız Yangısı
  Derin Ekoloji
  Derin Etoloji
  Derin Kistik Kolon Yangısı
  Derin Solunum
  Derin Stromal Kornea Yangısı
  Derinin Aktinik Hastalıkları
  Derisizlik
  Derivasyon
  Derivatif Tedavi
  Deriyle İlişkili Lenfoid Doku
  Dermabrazyon
  Dermacentor
  Dermacentor Halli
  Dermacentor Hunteri
  Dermacentor Marginatus
  Dermacentor Nuttallii
  Dermacentor Occidentalis
  Dermacentor Parumapertus
  Dermacentor Reticulatus
  Dermacentor Sylvarum
  Dermacentor Variabilis
  Dermal Papilla
  Dermal Papillalar
  Dermal Sınır Kuşağı
  Dermanyssidae
  Dermanyssus
  Dermatan Sülfat
  Dermatitis Aktinika
  Dermatitis Bulloza
  Dermatitis Enfeksiyoza
  Dermatitis Eritemetoza
  Dermatitis Eskoratika
  Dermatitis Filariyoza
  Dermatitis Kalorika
  Dermatitis Kombussiyonis
  Dermatitis Kongelasyonis
  Dermatitis Konjelasyo
  Dermatitis Krustoza
  Dermatitis Madidans
  Dermatitis Medikamentoza
  Dermatitis Nekrotikans
  Dermatitis Papulloza
  Dermatitis Pustuloza
  Dermatitis Termika
  Dermatitis Toksika
  Dermatitis Travmatika
  Dermatitis Ülseroza
  Dermatitis Venenata
  Dermatitis Vezikuloza
  Dermatitis-ateş-kanama Sendromu
  Dermatobia
  Dermatobia Hominis
  Dermatobiyozis
  Dermatofibrom
  Dermatofibrozis
  Dermatofiloz
  Dermatofit
  Dermatofitozis
  Dermatojen
  Dermatoloji
  Dermatom
  Dermatomik Mezenkim
  Dermatomikozis
  Dermatomiyotom
  Dermatomiyozitis
  Dermatophagoides
  Dermatophagoides Farinae
  Dermatophagoides Pteronyssinus
  Dermatophagoides Scheremetewskyi
  Dermatosel
  Dermatosparaksis
  Dermatoterapi
  Dermatozis
  Dermatozis Vejetans
  Dermem
  Dermis
  Dermoid
  Dermoid Kist
  Dermoid Operasyonu
  Dermoid Sinüs
  Dermoplasti
  Dermorfin
  Derrengadera
  Derzyhastalığı
  Desaturaz
  Descementzarı
  Deschamps İğnesi
  Desensus
  Desfluran
  Desidere
  Desidua
  Desidual Olmayan Plasenta
  Desidual Plasenta
  Desikatör
  Deskemetitis
  Deskemetosel
  Deskuamasyon
  Desmektomi
  Desmetildiazepam
  Desmolaz
  Desmoplazi
  Desmoprezin
  Desmotomi
  Desmozom
  Dessensus
  Destek Dokusu
  Destek Hücresi
  Destekleyici Bölge
  Destruksiyon
  Desulfotomaculum
  Desulfotomaculum Nigrificans
  Deterjan
  Deterjan Analiz Sistemi
  Determinant Bölge
  Determinasyon
  Determinist Etik
  Detomidin
  Detrivor
  Detruzor
  Dev Böbrek Solucanı
  Dev Hücre
  Dev Hücreli Epulis
  Dev Hücreli Kemik Tümörü
  Dev Hücreli Sarkom
  Dev Hücreli Tümör
  Devamlı Ateş
  Devamlı Hücre Kültürü
  Devamlı Pastörizasyon
  Devamlı Pres Yöntemi
  Devaskülarizasyon
  Deve Çiçeği
  Deve Yeli
  Developman
  Devetabanı
  Deviasyo Uteri
  Deviasyon
  Deviyans
  Deviyant Hayvanlar
  Devlik
  Devokalizasyon
  Devon Sığırı
  Devonkral Kedisi
  Devri Parazit
  Dezartikülasyon
  Dezenfeksiyon
  Dezenfektan
  Dezenfektan Yan Ürünü
  Dezikan
  Dezojestrel
  Dhanni Sığırı
  Diachlorus
  Diaçilgliserol
  Diaforaz ı
  Diaforaz ıı
  Diamanus Montanus
  Diapedezis
  Diasetil
  Diastolik Üfürüm
  Diazepam
  Diazoksit
  Dibenamin
  Dibukain
  Dicrocoeliidae
  Dicrocoelium
  Dicrocoelium Dendriticum
  Dicrocoelium Hospes
  Dicrocoelium Lanceolatum
  Dicrocoelium Macrostomum
  Dictyocaulus
  Dictyocaulus Arnfieldi
  Dictyocaulus Filaria
  Dictyocaulus Viviparus
  Dictyocaulusenfeksiyonları
  Dienoik Yağ Asidi
  Diensefalon
  Dientamoba İshali
  Dientamoeba
  Dientamoeba Fragilis
  Dietari Abomazal İmpaksiyon
  Dieterle Boyama Yöntemi
  Dietilkarbamazin
  Dietilstilbestrol
  Difenhidramin
  Difenil-fosfo-fenilendiamin
  Difenilmetan
  Difenoksilat
  Diferensiyasyon
  Diferensiyel Santrifügasyon
  Diffuz İntravasküler Koagülasyon
  Difiletik
  Difilobotriyozis
  Difiodont
  Diflidiyozis
  Difteritik Zar
  Difteroid
  Difteroid Yangı
  Difüzyon
  Difüzyon Kapasitesi
  Difüzyon Kat Sayısı
  Digastrikus
  Digenea
  Digerere
  Digeste
  Digestoryus
  Digesyon
  Digital-digital Perküsyon
  Digitalis
  Digitasyo
  Digitatus
  Digitoksin
  Digoksin
  Diheteroksenik Parazit
  Dihidralazin
  Dihidroksiaseton
  Dihidroksimorfin
  Dihidromorfenon
  Dihidropridin
  Dihidrotestosteron
  Diizopropilflorofosfat
  Dijital Tozu
  Dikalsiyum Fosfat
  Dikarboksilat
  Dikarboksilat Taşıma Sistemi
  Dikaryotik Hücre
  Diken
  Diken Altı Çukuru
  Diken Üstü Çukuru
  Dikenli Akrep Kuyruğu
  Dikenli Kulak Kenesi
  Dikensi Çıkıntı
  Dikensi Kat
  Dikey Bulaşma
  Dikey Çap
  Dikey Silo
  Dikey U Dikişi
  Dikiş Materyali
  Diklazuril
  Diklik
  Diklofenak Sodyum
  Dikloramin
  Diklorofen
  Diklorvos
  Dikme Tablet
  Dikrosöliyozis
  Diktiyat Oosit
  Dikumarin Zehirlenmesi
  Dikumarol
  Dil Aktinobasillozisi
  Dil Altı Büyük Kanalı
  Dil Altı Etçiği
  Dil Altı Küçük Kanalları
  Dil Altı Siniri
  Dil Altı Tükürük Bezi
  Dil Altı Verilme
  Dil Atardamarı
  Dil Bademciği
  Dil Felci
  Dil Gemciği
  Dil Kasları
  Dil Kemiği
  Dil Kökü
  Dil Oynatma
  Dil Papillaları
  Dil Pensi
  Dil Peyniri
  Dil Solucanı
  Dil Yangısı
  Dil-yutak Siniri
  Dilatasyo Abomazi
  Dilatasyo Özofagi
  Dilatasyo, Dislokasyo Ve Torsiyo Seki
  Dilatator
  Dilate
  Dilbitti
  Dilkanatan
  Dilme
  Diltiazem
  Dimağ
  Dimenhidrinat
  Dimerik Yapı
  Dimerizasyon
  Dimetilglisin
  Dimetilnitrozamin
  Dimetilsülfoksit
  Dimorfik
  Dimorfizm
  Dinein
  Dinleme
  Dinoflagellat
  Dinoflagellida
  Dinoprost
  Dinoprost Trometamin
  Dinorfin
  Dioctophyma
  Dioctophyma Renale
  Dioctophymidae
  Dioctophymoidea
  Dioecocestus
  Dioik
  Dioksijenaz
  Dioksin
  Diopter
  Diöstrüs
  Dipeptit
  Diperodon
  Dipetalonema
  Dipetalonema Enfeksiyonları
  Dipetalonema Perstans
  Dipetalonema Reconditum
  Dipetalonema Streptocerca
  Diphyllobothriidae
  Diphyllobothrium
  Diphyllobothrium Cordatum
  Diphyllobothrium Erinacei
  Diphyllobothrium Mansoni
  Diphyllobothrium Mansonoides
  Diphyllobothrium Parvum
  Dipirion
  Diplö
  Diploit
  Diploit Genom
  Diploit Hücre Kültürü
  Diplokarya
  Diplokok
  Diplomiyeli
  Diplomonad
  Diplomonadida
  Diplostomatidae
  Diplostomulum
  Diploten Dönemi
  Diplozom
  Dipluridae
  Dipol
  Diporpa
  Diprenorfin
  Dipridamol
  Diprotik Asit
  Diprozopus
  Dipsojenik Etki
  Diptera
  Dipteröz
  Dipylidiidae
  Dipylidium
  Dipylidium Caninum
  Direksiyo
  Direkt Ekstraksiyon Yöntemi
  Direkt Emboli
  Direkt Kalorimetrik Ölçümler
  Direkt Tanı
  Direkt Tedavi
  Direnç Faktörü
  Dirofilaria
  Dirofilaria Repens
  Dirofilariyazis
  Dirsek
  Dirsek Atardamarı
  Dirsek Çukuru
  Dirsek Displazisi Sendromu
  Dirsek Eklemi
  Dirsek Eklemi Çıkığı
  Dirsek Higromu
  Dirsek Kemiği
  Dış Arpacık
  Diş Çekme Pensi
  Diş Çürümesi
  Dış Deri
  Diş Dizesi Düzensizliği
  Diş Elavatörü
  Diş Eti Yangısı
  Dış Evre
  Dış Gebelik
  Dış Hidrosefalus
  Dış İşitme Yolu
  Diş Kanalı Tedavisi
  Dış Kaynaklı
  Diş Kırığı
  Dış Kök Kılıfı
  Diş Kökü
  Dış Kulak Hematomu
  Dış Kulak Yangısı
  Dış Kulak Yolu Siniri
  Diş Makası
  Diş Matkabı
  Dış Oftalmik Atardamar
  Diş Otu
  Diş Papillası
  Dış Parazit
  Diş Patolojisi
  Diş Pulpası
  Dış Sabitleyici
  Dış Salgı
  Dış Salgı Bezleri
  Dış Sirkumferansiyel Lameller
  Dış Solunum
  Diş Tacı
  Diş Taşı
  Dış Tespit Yöntemi
  Dış Tomurcuklanma
  Diş Törpüsü
  Diş Tümörü
  Dış Yan Göz Açısı
  Diş Yuvaları
  Disakkarit
  Dişbudak Ağacı
  Diseksiyon
  Disgalaksi
  Disgenezis
  Disgerminom
  Dishormonogenetik Guatr
  Dişi Dış Üreme Organları
  Dişi Domuz
  Dişi Eşey Hücresi
  Dişi İç Üreme Organları
  Dişi Köpek
  Dişi Pronükleusu
  Disimilasyon
  Dişindirik
  Disintegrasyon
  Disizyon
  Disizyon Aspirasyon Yöntemi
  Disjunktif Simbiyozis
  Disk Hastalığı
  Diskalifiye Tanı
  Diskeratozis
  Dışkı
  Dışkı Yeme
  Dışkılama
  Diskinetoplastik Dönem
  Diskinezi
  Diskırasi
  Diskoblastula
  Diskografi
  Diskoid Lupus Eritematozis
  Diskoidal Plasenta
  Diskondroplazi
  Diskospondilitis
  Diskus Embriyonalis
  Diskus İnterkalatus
  Diskus İntervertebralis
  Diskus Nervi Optisi
  Dişlenmiş Kırık
  Dislipoproteinemi
  Dislokasyo Abomazi
  Dislokasyon
  Dismiyelinasyon
  Dismorfiya
  Dismotilite
  Disneyfikasyon
  Disodyum Edta
  Disodyum Fosfat
  Disosiyasyon Sabitesi
  Disosiyatif Ajanlar
  Disosiyatif Anestezi
  Disosteogenezis
  Disostozis
  Disotonomi
  Disparöni
  Dispepsi
  Dispirem
  Displastik
  Displazi
  Dispnö
  Dispnotik
  Dispozisyon
  Disproteinemi
  Disrafi
  Disritmi
  Disseminatus
  Dissemine İntravasküler Koagulasyon
  Dişsizlik
  Dissolüsyon
  Distal Aksonapati
  Distal Paravertebral Anestezi
  Distal Sitoplazma
  Distalis
  Distemper
  Distilasyon
  Distişiyazis
  Distom Serker
  Distom Trematod
  Distoma Sinensis
  Distomatozis
  Distoni
  Distopi
  Distrofi
  Distrofik Kireçlenme
  Distrofik Ve Dejeneratif Kalp Kası Bozukluğu
  Disülfiram
  Disülfit Bağı
  Disüri
  Disürik
  Disvitaminozis
  Ditylenchus
  Ditylenchus Dipsaci
  Diüretik
  Diürezis
  Diurnal
  Divertikülektomi
  Divertikülitis
  Divertikülozis
  Divertikülüm
  Divertikülüm Nazi
  Divertikülüm Tuba Auditiva
  Diyabet
  Diyabetes İnsipidus
  Diyabetes Mellitus
  Diyabetik
  Diyabetik Katarakt
  Diyabetik Ketoasidoz
  Diyadlar
  Diyafiz
  Diyafragma Sella Tursika
  Diyafram
  Diyafram Fıtkı
  Diyafram Siniri
  Diyaframatosel
  Diyagnostik Tedavi
  Diyagnostik Ultrason
  Diyagonal
  Diyakinez
  Diyalektik
  Diyaliz
  Diyapedez
  Diyapedez Kanama
  Diyapoz
  Diyastaz
  Diyastema
  Diyastol
  Diyastol Sonu Hacim
  Diyastolik
  Diyastolik Kan Basıncı
  Diyastomiyeli
  Diyatermi
  Diyatezis
  Diyatezis Hemorajika
  Diyet Alerjisi
  Diyet Tedavisi
  Diyetsel Hepatozis Sendromu
  Diyette Lif
  Diz Ardı Atardamarı
  Diz Ardı Çentiği
  Diz Ardı Çukuru
  Diz Bağı
  Diz Eklemi
  Diz Eklemi Atardamarı
  Diz Eklemi Yangısı
  Diz Kapağı Kemiği
  Diz Kapağı Kemiği Çıkığı
  Diz Kapağı Refleksi
  Dizanteri
  Dizanteri Amibi
  Dizigotik
  Dizigotik İkizler
  Dizomi
  Dl-fenilalanin
  Dl-lisin
  Dl-metiyonin
  Dl-metiyonin Hidroksi Analog Kalsiyum
  Dl-metiyonin Hidroksi Analoğu
  Dl-metiyonin Sodyum Tuzu
  Dl-triptofan
  Dna Aşısı
  Dna Belirteçleri
  Dna Dizisi
  Dna Erimesi
  Dna Eşleşmesi
  Dna Giraz
  Dna Helikaz
  Dna Ligaz
  Dna Polimeraz
  Dna Replikaz Sistemi
  Dna Virüsler
  Dna-bağlayıcı Protein
  Dnase Testi
  Dnaz Testi
  Dna’ya Bağımlı Rna Polimeraz
  Doberman
  Dobutamin
  Doğal Antikor
  Doğal Bağışıklık
  Doğal Çayır
  Doğal Durumda Yem
  Doğal Konformasyon
  Doğal Mera
  Doğal Mineral Kaynakları
  Doğal Öldürücü Hücre
  Doğal Ot Kurutma
  Doğal Su
  Doğal Yem
  Doğmamış Buzağı Karkas Ürünleri
  Doğmasal Anomali
  Doğrama
  Doğrudan Gelişme
  Doğu Afrika Tripanosomozisi
  Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı
  Doğu Geyik Kenesi
  Doğu Kısa Tüylü Kedisi
  Doğu Sahil Humması
  Doğu Şistosomozisi
  Doğu Uzun Tüylü Kedisi
  Doğum
  Doğum Ağırlığı
  Doğum Çarası
  Doğum Çengeli
  Doğum İpi
  Doğum Kanalı
  Doğum Öncesi Dönem
  Doğum Öncesi Felci
  Doğum Oranı
  Doğum Sonrası Akut Metritis
  Doğum Sonrası Bozukluklar
  Doğum Sonrası Döl Yatağı Tembelliği
  Doğum Sonrası Dönem
  Doğum Sonrası Enfeksiyon
  Doğum Sonrası Hemoglobinüri
  Doğum Sonrası Kanama
  Doğum Sonrası Karaciğer Koması
  Doğum Sonrası Parapleji
  Doğum Sonrası Septik Metritis
  Doğum Sonrası Tetanos
  Doğum Sonrası Toksoplasmozisi
  Doğum Zinciri
  Doğum Zinciri Tutacağı
  Doğum-gebe Kalma Aralığı
  Doğum-ilk Kızgınlık Aralığı
  Doğum-ilk Tohumlama Aralığı
  Doğumun Uyarılması
  Doğurganlık
  Doğurma
  Doğurucu Katman
  Doğuştan
  Doğuştan Alakrima
  Doğuştan Anevrizma
  Doğuştan Artrogripozis-hidranensefali Sendromu
  Doğuştan Bağışıklık Yetersizliği
  Doğuştan Eklem Sertliği
  Doğuştan Enfeksiyon
  Doğuştan Hidrosefalus
  Doğuştan Hiperostozis
  Doğuştan Hipotiroidizm
  Doğuştan Hipotrikozis
  Doğuştan Kalıtsal Hipotrikozis
  Doğuştan Karaciğer Kisti
  Doğuştan Katarakt
  Doğuştan Kornea Bulanıklığı
  Doğuştan Kulaksızlık
  Doğuştan Malarya
  Doğuştan Megakolon
  Doğuştan Mezoblastik Nefrom
  Doğuştan Miksödem
  Doğuştan Parmaksızlık
  Doğuştan Porfiri
  Doğuştan Portal Sistemik Şant
  Doğuştan Protoporfiri
  Doğuştan Sağırlık
  Doğuştan Tendo Kontraktürü
  Doğuştan Titreme Sendromu
  Doğuştan Toksoplasmozis
  Doğuştan Yemek Borusu Divertikülümü
  Döhle Cisimciği
  Döhleinklüzyon Cisimciği
  Doksapram
  Doksazosin Mezilat
  Doksilamin
  Doksisiklin
  Doksorubisin Kardiyotoksisitesi
  Doku Gömme
  Doku Kültürü
  Doku Pensi
  Doku Reddi Reaksiyonu
  Doku Sıvısı
  Doku Uyumluluğu
  Dokuda Depolanma
  Dokunaç
  Dokuzat Sodyum
  Döl Tutmama
  Döl Tutmayan
  Döl Yatağı
  Döl Yatağı Adenomiyozisi
  Döl Yatağı Apsesi
  Döl Yatağı Atardamarı
  Döl Yatağı Bezi
  Döl Yatağı Biyopsi Katateri
  Döl Yatağı Biyopsisi
  Döl Yatağı Boynu
  Döl Yatağı Boynuzu
  Döl Yatağı Burulması
  Döl Yatağı Çarpıklığı
  Döl Yatağı Çıkması
  Döl Yatağı Delinmesi
  Döl Yatağı Dibi
  Döl Yatağı Dışı Gebelik
  Döl Yatağı Ektopisi
  Döl Yatağı Felci
  Döl Yatağı Fıtkı
  Döl Yatağı Gövdesi
  Döl Yatağı İçi Gereç
  Döl Yatağı Kalıntısı Granülomu
  Döl Yatağı Kumu
  Döl Yatağı Prolapsusu
  Döl Yatağı Sıvabı
  Döl Yatağı Stafilokok Granülomu
  Döl Yatağı Sütü
  Döl Yatağı Tabanı
  Döl Yatağı Tembelliği
  Döl Yatağı Toplardamarı
  Döl Yatağı Uyarıcıları
  Döl Yatağı Yırtığı
  Döl Yatağına İnfüzyon
  Döl Yatağına Tohumlama
  Döl Yatağına Uygulama
  Döl Yatağından Tedavi
  Döl Yolu
  Dolaşım Anoksisi
  Dolaşım Sistemi
  Dolaylı Gelişme
  Dolaylı Kalorimetrik Ölçümler
  Dolaylı Ödev Görüşü
  Dolgu Maddesi
  Dolgu Maddesince Zengin Yemler
  Dolikosefale
  Dölleme Yeteneği
  Döllenme
  Döllenmiş Yumurta
  Dolomitik Kireç Taşı
  Dölüt
  Dölüt Amfizemi
  Dölüt Hepatitisi
  Dölüt Hidropsu
  Dölüt Maserasyonu
  Dölüt Mumyalaşması
  Dölüt Sıkışması
  Domates Posası
  Dominans
  Dominik Tavuğu
  Dominiyonizm
  Domperidon
  Domuz
  Domuz Ayrığı
  Domuz Babesiozisi
  Domuz Çiçeği
  Domuz Dizanterisi
  Domuz Eniklerinin Hiperostozisi
  Domuz Gribi
  Domuz Hipomiyelinogenezisi
  Domuz Kolerası
  Domuz Kuru Gübresi
  Domuz Pastırması
  Domuz Poksvirüsleri
  Domuz Poliomiyelitisi
  Domuz Solucanı
  Domuz Tenyası
  Domuz Yağı
  Domuzbaşı
  Domuzların Atrofik Burun Yangısı
  Domuzların Bağırsak Adenomatozisi
  Domuzların Bordetella Bronchiseptica Enfeksiyonu
  Domuzların Bulaşıcı Gastroenteritisi
  Domuzların Bulaşıcı Poliartritisi
  Domuzların Bulaşıcı Pyoderması
  Domuzların Enzootik Polioensefalomiyelitisi
  Domuzların Hemaglütine Edici Ensefalomiyelitis Virüs Enfeksiyonu
  Domuzların İnklüzyon Cisimcikli Rinitisi
  Domuzların Parvovirüs Enfeksiyonu
  Domuzların Poliserözitisi
  Domuzların Sitomegalovirüs Enfeksiyonu
  Domuzların Streptokok Adenitisi
  Domuzların Viral Ensefalomiyelitisi
  Dondurarak Kurutma
  Dondurarak Saklama
  Dondurarak-çöktürülmüş Plazma
  Dondurma Kesiti
  Dondurma Mikrotomu
  Dondurmak
  Döndürme
  Döndürme Çatalı
  Dondurulmuş Sperma
  Dondurup Kesme Yöntemi
  Dönek
  Dönemsel
  Döner Eklem
  Döner Kemik
  Dönerli Balıksırtı Sağım Tesisi
  Dönerli Sağım Tesisi
  Döngüsel Adenozin Monofosfat
  Döngüsel Guanizin Monofosfat
  Donma ısırığı
  Donma Noktası
  Dönme Hastalığı
  Dönüşümsüz
  Dönüşümsüz Koma
  Dopamin
  Dopeksamin
  Doping
  Dopler Ultrasonografi
  Doramektin
  Dördüncü Derece Yanık
  Dördüncü Kuşak Sefalosporinler
  Dördüncü Yutak Kavsi
  Dördüncül Yapı
  Dorking Tavuğu
  Dornic
  Dorothy-reeddev Hücreleri
  Dorperkoyunu
  Dorsal Aorta
  Dorsal Gaz Keseli Rumen Timpanisi
  Dorsal Tabaka
  Dorsalis
  Dorset Down Koyunu
  Dorset Koyunu
  Dorsofleksiyo
  Dorsoilyal Vaziyet
  Dorsopubikal Vaziyet
  Dorsosakral Vaziyet
  Dorsoventral Pozisyon
  Dorsoversiyo
  Dorsum Nazi
  Dorsum Sella Tursika
  Dört Gözlü Tablo
  Dört Odacık Yöntemi
  Dörtlü Seri
  Dörtnal Koşma
  Doru Don
  Doruk Konsantrasyon
  Döş Etek
  Döş Kemiği
  Dot-blot Melezleme
  Döterotoki
  Dötonimf
  Dötovum
  Döven Otu
  Dövülmüş Avrat Otu
  Dövülmüş Kabuksuz Yulaf
  Downer Cowsendromu
  Doyen Kulak Pensi
  Döyer Larva
  Doymamış Yağ
  Doymamış Yağ Asidi
  Doymuş Yağ Asidi
  Doz Bilgisi
  Doz Ölçer
  Doza Bağımlı Kinetik
  Dozaj
  Dracunculidae
  Dracunculoidea
  Dracunculus
  Dracunculus İnsignis
  Drahthaarköpeği
  Draize Testi
  Draje
  Drakunkular
  Drakunkulozis
  Draschia
  Draschia Megastoma
  Drenaj
  Drigere
  Drog Bilgisi
  Dromoran
  Dromotrop Etki
  Droperidol
  Drosophila Melanogaster
  Droughtmaster Sığırı
  Drysdale Koyunu
  Dualist
  Dubin-johnson Pigmenti
  Dubin-johnson Sendromu
  Duchenne Distrofisi
  Duchenne Tipi Kas Distrofisi
  Dudak
  Düğümcük
  Duktuli Alveolares
  Duktuli Biliferi
  Duktuli Efferentes Testis
  Duktuli Ekskretori
  Duktuli Laktiferi
  Duktuli Prostatisi
  Duktulus
  Duktus
  Duktus Arteryozus
  Duktus Arteryozusun Kapanmaması
  Duktus Ejakulatoryus
  Duktus Endokarditisi
  Duktus Epididimidis
  Duktus Glandula Bulboüretralis
  Duktus Hepatikus
  Duktus İnterlobularis Bilifer
  Duktus Koklearis
  Duktus Koledokus
  Duktus Laktifer
  Duktus Limfatikus Dekster
  Duktus Mandibularis
  Duktus Nazofaringeus
  Duktus Nazolakrimalis
  Duktus Pankreatikus
  Duktus Pankreatikus Aksesoryus
  Duktus Papillaris
  Duktus Parotideus
  Duktus Semisirkulares
  Duktus Sistikus
  Duktus Sublinguales Minores
  Duktus Sublingualis Mayor
  Duktus Torasikus
  Duktus Venozus
  Dul Avrat Otu
  Dulbecco Vasatı
  Dulong Sığırı
  Dulsitol
  Dum-dum Ateşi
  Dunnett Testi
  Dünya Sağlık Örgütü
  Duodenitis
  Duodenorafi
  Duodenostomi
  Duodenoyeyunostomi
  Duodenum
  Duodenum Çöküntüsü
  Dupleks Uterus
  Duplikasyon
  Duplikitas
  Duplikitas Anteriyor
  Duplikitas Posteriyör
  Dur Kodonları
  Dura Mater Ensefali
  Dura Mater Spinalis
  Duramater
  Düren Hastalığı
  Durgunluk Hipoksisi
  Durgunluk Ödemi
  Durgunluk Sarılığı
  Durham Tüpü
  Durin
  Durocdomuzu
  Durrin
  Duruş
  Dusere
  Düşme Hastalığı
  Düşük Enerjili Fosfat Bileşiği
  Düşük Enerjili Gıda
  Düşük Florlu Kaya Fosfatı
  Düşük Gosipollü Pamuk Tohumu Küspesi
  Düşük Laktozlu Yoğunlaştırılmış Peynir Altı Suyu
  Düşük Sıcaklık Uzun Zaman Pastörizasyonu
  Düşük Yağlı Süt Sendromu
  Düşük Yoğunluklu Lipoprotein
  Dutchercisimciği
  Duvar Kemiği
  Duvar Sarmaşığı
  Duyarlı
  Duyarlı Dönem
  Duyarlık Testi
  Duyarsızlaşma
  Duygucu Etik
  Duyu Kılları
  Duyu Organları
  Duyusal
  Duyusal Değerlendirme
  Duyusal Sinir Sonlanmaları
  Düz Bağırsak
  Düz Bağırsak Divertikülümü
  Düz Bağırsak Prolapsusu
  Düz Bağırsak Yolu
  Düz Bölüm
  Düz Eklem
  Düz Endoplazmik Retikulum
  Düz Kas
  Düz Kas Dokusu
  Düz Kas Hücresi
  Düz Koryon
  Düz Tohum Borucukları
  Düz Tüylü Retrivır
  Düz Tüylü Tilki Teriyeri
  Düzeltme Faktörleri
  Düzenleme
  Düzenli Aralıklı Ateş
  Düzenli Nabız
  Düzenli Sıkı Bağ Dokusu
  Düzensiz Nabız
  Düzensiz Sıkı Bağ Dokusu
  Dv Pozisyon
  E Kod
  E Vitamini
  E Vitamini Eksikliği
  E Vitamini Tamamlayıcısı
  Eagles Vasatı
  Eber Deneyi
  Ebeveyn
  Ebner Bezleri
  Ebner Yarım Ayları
  Ebola
  Ebola Kanamalı Humması
  Ebola Virüs
  Ebola Virüs Hastalığı
  Ebruli Ördek
  Eburnasyon
  Eburneus
  Ec Kod
  Ec Numarası
  Ecbo Virüsler
  Echidnophaga Gallinacea
  Echinochasmus
  Echinococcus
  Echinococcus Alveolaris
  Echinococcus Multilocularis
  Echinococcus Vogeli
  Echinorhynchus Gigas
  Echinorhynchus Hominis
  Echinorhynchus Moniliformis
  Echinostoma
  Echinostoma İlocanum
  Echinostoma Revolutum
  Echinostomatidae
  Edam Peyniri
  Edeagus
  Edep Dış Atardamarı
  Edep İç Atardamarı
  Edep Kemiği
  Edep Kemiği Gövdesi
  Edinsel
  Edinsel Bağışıklık
  Edinsel Kıl Dökülmesi
  Eds-76
  Edward Sülünü
  Edwardsiella
  Efedrin
  Efektif Arteryel Kan Hacmi
  Efemeral Ateş
  Effektör Organ
  Efferens
  Efferent
  Efferent Arteryol
  Efferent Sinir
  Efüzyon
  Egemenlik Görüşü
  Eğik Çap
  Eğilim
  Eğir Kökü
  Egosantrik Çevre Etiği
  Eğrelti Otu
  Eğrelti Otu Zehirlenmesi
  Eğri Altındaki Alan
  Eğri Bacaklı Kuzu
  Eğrisel Regresyon
  Egzama
  Egzama Bullozum
  Egzama Eritematoza
  Egzama Kurustozum
  Egzama Nazi
  Egzama Papüllozum
  Egzama Püstüllosum
  Egzama Seboreikum
  Egzama Skuamozum
  Egzama Verrukozum
  Egzama Vezikülozum
  Egzamatoid
  Egzotik
  Egzotik Kısa Tüylü Kedi
  Ehlers-danlos Sendromu
  Ehmer Bandajı
  Ehrlich Asit Hematoksilen Boyası
  Ehrlich Nötral Boyası
  Ehrlich Triasit Boyası
  Ehrlichia
  Ehrlichia Canis
  Ehrlichia Chaffeensis
  Ehrlichia Cowdria
  Ehrlichia Equi
  Ehrlichia Phagocytophila
  Ehrlichia Platys
  Ehrlichia Risticii
  Ehrlichia Ruminantium
  Ehrlichia Sennetsu
  Ehrlichieae
  Eikozanoitler
  Eimeria
  Eimeria Tenella
  Eimeriida
  Eimeriidae
  Eimeriina
  Eisenmenger Sendromu
  Eisenmengerkompleksi
  Ejakulasyon
  Ejakulat
  Ejakulatör
  Ejakulatör Kanal
  Ejakulatoryus
  Ek Bağırsağın Ters Dönmesi
  Ek Bağırsak Yangısı
  Ek Yem
  Ek Yemleme
  Ekartör
  Ekbolik
  Ekdizon
  Ekhinostom Serker
  Ekhinostomozis
  Ekimotik
  Ekimoz
  Ekinokokkotomi
  Ekinokokkozis
  Ekinokokkus
  Ekinostom Trematod
  Ekkondrom
  Eklampsi
  Eklamptojenik
  Eklem
  Eklem Ayçası
  Eklem Ayçası Kireçlenmesi
  Eklem Ayçası Yırtığı
  Eklem Bacaklılar
  Eklem Bacaklılar Bilimi
  Eklem Bilimi
  Eklem Boşluğu
  Eklem Diski
  Eklem Faresi
  Eklem İçi Enjeksiyon
  Eklem Sıvısı
  Eklem Yangısı
  Eklemeli Sıklık
  Eklemeli Sıklık Eğrisi
  Eklemli Örümcek
  Eklenti Tiroit Bezi
  Eklenti Yumurtalık
  Ekmek Mayası
  Eko Artışı Artifaktı
  Eko Kaybı Artifaktı
  Ekografi
  Ekokardiyografi
  Ekokardiyogram
  Ekolojik Potansiyel
  Ekolojik Tolerans
  Ekolojik Uyum
  Ekolojik Yaşam Süresi
  Ekoparazit
  Ekosistem
  Ekotropik Retrovirüsler
  Ekovirüs
  Ekrin Salgılama
  Eksarbasyon
  Eksartikülasyon
  Eksenterasyo Bulbi
  Eksenterasyon
  Eksflagellasyon
  Eksfolyatif
  Ekşi Yonca
  Eksik Enfeksiyon
  Eksikli Müdahil Mutantlar
  Eksiksiz Yem
  Eksilme
  Eksitabilite
  Eksitabl
  Eksitasyon
  Eksitasyon-salıverilme Keneti
  Eksitatör Postsinaptik Potansiyel
  Eksite
  Eksitotoksin
  Eksitotoksitite
  Eksitovaskuler
  Eksitus
  Eksize Etmek
  Eksizyon Artroplastisi
  Ekskavasyo Pararektalis
  Ekskavasyo Pubovesikalis
  Ekskavasyo Rektogenitalis
  Ekskavasyo Vesikogenitalis
  Ekskavasyon
  Ekskresyon
  Ekskretoryus
  Ekskretuar Ürografi
  Ekspektoran
  Ekspektorasyon
  Ekspeller Yöntemi
  Ekspirasyon Yedek Hacmi
  Ekspiratorik Dispnö
  Eksplorasyon
  Ekspresivite
  Ekspresyon
  Ekspresyon Vektörü
  Ekstansif Üretim
  Ekstansif Yemleme
  Ekstantif Besi
  Ekstensiyo
  Ekstensiyon
  Ekstensör
  Ekstensoryus
  Eksternal
  Eksternal Fiksasyon Yöntemi
  Eksternal Seminal Vezikül
  Eksternus
  Ekstirpasyon
  Ekstra
  Ekstraenteral Kolik
  Ekstrahepatik
  Ekstrakapsüler Ekstraksiyon
  Ekstraksiyon
  Ekstraksiyon Aspur Küspesi
  Ekstraksiyon Fors
  Ekstramedüller
  Ekstramedüller Hematopoez
  Ekstramural
  Ekstramuralis
  Ekstraperikardiyal
  Ekstraperitoneal
  Ekstraplöral
  Ekstrasellüler Sıvı
  Ekstraselüler Boşluk
  Ekstrasistol
  Ekstravazasyon
  Ekstremitas
  Ekstrüzyon
  Ekstrüzyonlanmış Soya
  Ekstübasyon
  Eksudasyon
  Eksudat
  Eksudatif Diatez
  Eksudatif Yangı
  Ektatik
  Ektodermozis
  Ektofitik Parazit
  Ektokardi
  Ektokolon
  Ektokommensal
  Ektomeninks
  Ektoparaziter İlaç
  Ektoparazitisit
  Ektopi
  Ektopik
  Ektopik Abdominal Gestasyo
  Ektopik Gebelik
  Ektopik Kalp
  Ektopik Kemikleşme
  Ektopik Kireçlenme
  Ektopik Mineralizasyon
  Ektopik Ritm
  Ektopik Üreter
  Ektotriks
  Ektozoik Parazit
  Ektrodaktili
  Ektropion
  Ektropion Operasyonu
  Ekuare
  Ekuinus
  Ekuus
  Eküvyon
  Ekvatoryal Düzlem
  Ekzantem
  Ekzergonik Reaksiyonlar
  Ekzoenzim
  Ekzofajik
  Ekzoftalmik
  Ekzoftalmus
  Ekzogastritis
  Ekzojen Amino Asit
  Ekzojen Antijen
  Ekzojen Egzama
  Ekzojen Hipertermi
  Ekzojen Retrovirüsler
  Ekzokarans
  Ekzokardiyal Üfürümler
  Ekzokrin Bezler
  Ekzokrin Pankreas Yetmezliği
  Ekzon
  Ekzonükleaz
  Ekzopeptidaz
  Ekzopiterigot
  Ekzopod
  Ekzoserozis
  Ekzositoz
  Ekzospor
  Ekzotermik Reaksiyon
  Ekzotik
  Ekzotik Hayvan
  Ekzotik Virüs
  Ekzotoksin
  El Konmuş Yem
  Elaeophora
  Elaidik Asit
  Elaoforozis
  Elastaz
  Elastik Atardamarlar
  Elastik İplikler
  Elastik Kıkırdak
  Elastik Türdeki Düzenli Sıkı Bağ Dokusu
  Elastikiyet
  Elastikus
  Elastin
  Elastinaz
  Elastofibrom
  Elastozis
  Elde Aşım
  Elefantiyazik
  Elefantoid
  Elek Altı
  Elektoral Merinosu
  Elektrik Kataraktı
  Elektrik Yanığı
  Elektrikli Boynuz Çıkarıcı
  Elektrikli Çit
  Elektrikli İnek Yönelticileri
  Elektriksel Sinaps
  Elektroanaliz
  Elektroejakülatör
  Elektroejekülasyon
  Elektroepilasyon
  Elektrofil
  Elektroforetik Analiz
  Elektroforez
  Elektrofotometre
  Elektrokardiyograf
  Elektrokardiyografi
  Elektrokardiyogram
  Elektrokimyasal Değişim
  Elektrokimyasal Potansiyel
  Elektrokoter
  Elektrolit
  Elektrolit Tedavisi
  Elektromiyografi
  Elektron
  Elektron Alıcı
  Elektron ışınlaması
  Elektron Mikrografı
  Elektron Mikroskobik
  Elektron Mikroskop
  Elektron Taşıyıcı
  Elektron Transferi
  Elektron Verici
  Elektronik Hücre Sayım Cihazı
  Elektronik Partikül Sayacı
  Elektroretinografi
  Elektroşirurji
  Elektrotrop Etki
  Eleme Kalıntıları
  Element
  Elementer Cisimcik
  Elenmiş Mısır Kırması
  Elevatör
  Eliksir
  Eliminasyon
  Elipsoit Eklem
  Eliptik
  Eliptikus
  Eliza
  Elle Derin Muayene
  Elle Kırkım
  Elle Muayene
  Elle Sağım
  Elliot Sülünü
  Elliottdale Koyunu
  Elma Posası
  Elmacık Kemeri
  Elmacık Kemiği
  Elmacık Siniri
  Elüent
  Elüsyon
  Emanasyon
  Emasiasyon
  Emaskülatör
  Emay İşlemeli Böbrek
  Emb Agar
  Embeding
  Emboli
  Emboliformis
  Embolik
  Embolik Akciğer Yangısı
  Embolik Böbrek Yangısı
  Embolik-piyemik Böbrek Yangısı
  Embolizm
  Embolus
  Embriyo
  Embriyo Dışı Gövde Boşluğu
  Embriyo Göçü
  Embriyo İçi Gövde Boşluğu
  Embriyo Nakli
  Embriyoblast
  Embriyofor
  Embriyogenezis
  Embriyoloji
  Embriyolojist
  Embriyolu Pirinç Kepeği
  Embriyonel
  Embriyonel Biyopsi
  Embriyonel Dönem
  Embriyonel Karsinom
  Embriyonel Testis Karsinomu
  Embriyonelis
  Embriyonik Dönem
  Embriyonik Kese
  Embriyonik Ölüm
  Embriyopati
  Embriyosuz Tane
  Embriyotom
  Emetik
  Emici Pansuman
  Emilebilen Dikiş Malzemesi
  Emilemeyen Dikiş Malzemesi
  Emilim
  Emilim Bozukluğu
  Emilim Bozukluğu Sendromu
  Emilme
  Eminensiya
  Eminensiya İlyopubika
  Eminensiya İnterkondilaris
  Eminensiya Konka
  Emissaryum
  Emittere
  Emme Refleksi
  Emodin
  Empati
  Empiyem
  Emülgatör
  Emülsifiye Edici Tuz
  Emülsifiyer
  Emülsiyon
  Emülsiyon Tipi Et Ürünleri
  Emzirme
  Emzirme Hastalığı
  En Çok Olabilirlik Yöntemi
  En Düşük Bakteri Yok Edici Konsantrasyon
  En Düşük Baskılayıcı Yoğunluk
  En Düşük Etkili Yoğunluk
  En Düşük Öldürücü Konsantrasyon
  En Düşük Önleyici Konsantrasyonu
  En Küçük Kareler Yöntemi
  En Muhtemel Sayı
  En Uygun Gereksinim
  Enalapril
  Enantiomerler
  Enartrozis
  Encephalitozoon
  Encephalitozoon Cuniculi
  Endangitis
  Endangiyum Yangısı
  Endaortitis
  Endemik
  Endemik Eroziv Stomatitis
  Endemik Hematüri
  Enderby Adası Sığırı
  Endergonik Reaksiyon
  Endikasyon
  Endirekt Kan Nakli
  Endirekt Tedavi
  Endobronşit
  Endoderm
  Endodiyogeni
  Endoenteritis
  Endofajik
  Endoftalmitis
  Endogastritis
  Endojen Antijen
  Endojen Egzama
  Endojen İdrar Azotu
  Endojen Lipit Pnömonisi
  Endojen Öksürük
  Endojen Pirojen
  Endojen Retrovirüsler
  Endokarans
  Endokard Yastık Kusurları
  Endokard Yastıkları
  Endokardiozis
  Endokarditis
  Endokarditis Fibroza
  Endokarditis Kalsifikans
  Endokarditis Ülseroza
  Endokarditis Valvularis Kronika
  Endokarditis Ve Arteritis Verminoza
  Endokardiyal
  Endokardiyal Fibroelastozis
  Endokardiyal Üfürümler
  Endokardiyum
  Endokolitis
  Endokondral Kemikleşme
  Endokrin Bez
  Endokrin Deri Yangısı
  Endokrin Etki
  Endokrin Görev Bozukluğu Anemisi
  Endokrin Muayene
  Endokrinojen Dermatitis
  Endokrinoloji
  Endokrinolojist
  Endokrinopati
  Endokütikül
  Endolenf
  Endolimax
  Endomeniks
  Endometritis
  Endometriyal
  Endometriyal Biyopsi
  Endometriyal Kap
  Endometriyal Polip
  Endometriyozis
  Endometriyum
  Endometriyum Biyopsisi
  Endometriyum Hiperplazisi
  Endometriyum Kisti
  Endometriyum Metaplazisi
  Endometriyumun Kistik Dejenerasyonu
  Endometriyumun Kistik Hiperplazisi
  Endomisyum
  Endonöryum
  Endonükleaz
  Endopalpasyon
  Endopati
  Endopeptidaz
  Endoperikarditis
  Endoperimiyokarditis
  Endoperitonitis
  Endoplazma Retikulumu
  Endopod
  Endopoligeni
  Endopterigotlar
  Endorfin
  Endosalpingitis
  Endosimbiyont
  Endosimbiyoz
  Endosistitis
  Endositoz
  Endoskop
  Endoskopi Cihazları
  Endoskopik Biyopsi
  Endoskopik Muayene
  Endosperm
  Endospor
  Endosteum
  Endosülfan
  Endotel
  Endotel Kaynaklı Damar Gevşetici Faktör
  Endotelin
  Endotelyokoriyal Plasenta
  Endotermik Reaksiyon
  Endotoksik Şok
  Endotoksikozis
  Endotoksin
  Endotrakiyal Entübasyon
  Endotriks
  Endozom
  Endrin
  Endüstri Kalıntıları
  Enerji Bakımından Zengin Yemler
  Enerji Değişimi
  Enerji Dengesi
  Enerji Sağlayan Yem Katkı Maddeleri
  Enerji Salıveren Reaksiyonlar
  Enerjisi Azaltılmış Gıda
  Enfeksiyon
  Enfeksiyöz
  Enfeksiyöz Abortus
  Enfeksiyöz At Anemisi
  Enfeksiyöz Bronşit
  Enfeksiyöz Bursal Hastalık
  Enfeksiyöz Bursitis
  Enfeksiyöz Doz 50
  Enfeksiyöz Göz Yangısı
  Enfeksiyöz Hastalık
  Enfeksiyöz İkterohemoglobinuri
  Enfeksiyöz İnfertilite
  Enfeksiyöz Kanatlı Sinovitisi
  Enfeksiyöz Keratokonjuktivitis
  Enfeksiyöz Köpek Hepatitisi
  Enfeksiyöz Koriza
  Enfeksiyöz Laringotrakeitis
  Enfeksiyöz Miyokarditis
  Enfeksiyöz Olmayan Vajinitis
  Enfeksiyöz Püstülar Vulvovajinitis
  Enfeksiyöz Serözitis
  Enfeksiyöz Sığır Keratokojuntivitisi
  Enfeksiyöz Sığır Rinotrakeitisi
  Enfeksiyöz Sinovitis
  Enfeksiyöz Sinüzitis
  Enfeksiyöz Stanting Sendrom
  Enfeksiyöz Trakeobronşit
  Enfeksiyöz Yavru Atma
  Enfektif Bulbar Nekroz
  Enfestasyon
  Enflüenza Virüs
  Enfluran
  Enikleme
  Enine Çap
  Enine Kolon
  Enine Tubuluslar
  Enjeksiyon
  Enjeksiyonluk Su
  Enkist
  Enkloser
  Enkondral
  Enkondrom
  Enoftalmitis
  Enoftalmus
  Enostoz
  Enrofloksasin
  Ense Ak Zarı
  Ense Bağı
  Ensefalikus
  Ensefalitozoonozis
  Ensefalografi
  Ensefalomalasi
  Ensefalomiyelitis
  Ensefalomiyelonöropati
  Ensefalomiyokarditis Virüs Enfeksiyonu
  Ensefalopati
  Ensiformis
  Ensize Etmek
  Ensizyon
  Entalpi
  Entalpi Değişimi
  Entamobiyozis
  Entamoeba
  Entamoeba Buccalis
  Entamoeba Coli
  Entamoeba Dispar
  Entamoeba Gingivalis
  Entamoeba Hartmanni
  Entamoeba İnvadens
  Entamoeba Polecki
  Entansif Besi
  Entansif Üretim
  Entansif Yemleme
  Enteral Beslenme
  Enteral Kolik
  Enteraljia Kataralis
  Enterektomi
  Enteretoksemi Etkeni
  Enteretoksijenik Escherichia Coli
  Enteretomi
  Enterik
  Enterikus
  Enteritis
  Enterobacter
  Enterobacter Aerogenes
  Enterobius
  Enterobiyozis
  Enterocytozoon
  Enterocytozoon Bieneusi
  Enteroendokrin Hücreler
  Enterogastrik Refleks
  Enterohemorajik Escherichia Coli
  Enterohepatik Dolaşım
  Enterohepatik Döngü
  Enterohepatitis
  Enteroinvaziv Escherichia Coli
  Enterokarans
  Enterokok
  Enterokokkozis
  Enterokolitis
  Enterokromafin Hücreler
  Enterokutanöz Fistül
  Enteromikozis
  Enteromiyazis
  Enteromonadina
  Enteromonas
  Enteropati
  Enteropatojenik
  Enteropatojenik Escherichia Coli
  Enteropatojenik Kolibasillozis
  Enteroraji
  Enterorekzis
  Enterositomi
  Enterotoksemi
  Enterotoksijenik
  Enterotoksijenik Kolibasillozis
  Enterotoksin
  Enterotüp
  Enterovirüsler
  Entodiniomorphida
  Entolerans
  Entomoloji
  Entomopoksvirüsler
  Entomopoxvirinea
  Entozoik Parazit
  Entropi
  Entropi Değişimi
  Entropion
  Entübasyon
  Enüklasyo Bulbi
  Enükleasyon
  Enzim
  Enzim Baskılanması
  Enzim Baskılayıcısı
  Enzim İmmunoassay
  Enzim İndükleyici
  Enzim İndüksiyonu
  Enzimle Bağlanmış İmmünosorbent Deneyi
  Enzimoloji
  Enzootik
  Enzootik Artrogripozis Ve Hidranensefali
  Enzootik Ataksi
  Enzootik Balanopostitis
  Enzootik Hematüri
  Enzootik Kalsinozis
  Enzootik Kan İşeme
  Enzootik Kas Distrofisi
  Enzootik Pnömoni
  Enzootik Postitis
  Eozin
  Eozinoblast
  Eozinofil Lökosit
  Eozinofil Metamiyelosit
  Eozinofil Miyelosit
  Eozinofili
  Eozinofilik
  Eozinofilik Ağız Granülomu
  Eozinofilik Burun Granülomu
  Eozinofilik Gastroenteritis
  Eozinofilik Granülom
  Eozinofilik Granülom Kompleksi
  Eozinofilik Kas Yangısı
  Eozinofilik Keratitis
  Eozinofilik Kıkırdak Şeritleri
  Eozinofilik Mide-bağırsak Yangısı
  Eozinofilik Plak
  Eozinofilik Pnömoni
  Eozinofilik Ülser
  Eozinofilik Ve Kollajenolitik Dermatitis
  Eozinofilik-ülserli Kolon Yangısı
  Eozinofilüri
  Eozinopeni
  Epadenyum
  Eparteryal
  Ependim
  Ependim Hücreleri
  Ependimom
  Eperitrozoonazis
  Eperythrozoon
  Ephemeroptera
  Epiblast
  Epiboli
  Epicauta
  Epidemik
  Epidemik Kanamalı Hastalık
  Epidemiyoloji
  Epidermal Uygulama
  Epidermis
  Epidermis Displazisi
  Epidermis Hipergranülozisi
  Epidermis Kisti
  Epidermis Kolareti
  Epidermis Yakalığı
  Epidermiste Hipogranulozis
  Epidermitis
  Epidermolizis
  Epidermolizis Bulloza
  Epidermomikozis
  Epididimis
  Epididimis Adenomiyozisi
  Epididimis Gövdesi
  Epididimis Kanalı
  Epididimis Yangısı
  Epididimitis
  Epididimitis-vajinitis
  Epididimo-orşitis
  Epidural
  Epidural Anestezi
  Epidurografi
  Epifenomen
  Epifiz
  Epifiz Ayrılması
  Epifiz Bezi
  Epifiz Displazisi
  Epifiz Kıkırdağı
  Epifiz Plağı
  Epifizyal Plak
  Epifizyalis
  Epifizyodez
  Epifora
  Epifunikulum
  Epigastrikus
  Epigastriyum
  Epiglottikus
  Epiglottis
  Epiglottis Tutukluğu
  Epihiyoit
  Epikardiyum
  Epikaridyum
  Epikondilus
  Epikondilus Lateralis
  Epikondilus Mediyalis
  Epikranyum
  Epikütiküla
  Epileptik
  Epileptoit
  Epimastigot
  Epimeraz
  Epimerler
  Epinöryum
  Epiorşiyum
  Epiploikus
  Epiploon
  Epipod
  Episistitis
  Episklera
  Episkleritis
  Epispadias
  Epistazis
  Epistrofeus
  Episyoplasti
  Episyotomi
  Epitalamus
  Epitel Doku
  Epitele Bağımlı Gevşetici Faktör
  Epiteliotropik
  Epiteliotropik Lenfom
  Epiteliyal Retikulum Hücreleri
  Epiteliyalis
  Epitelizasyon
  Epiteloid Hücre
  Epitelyogenezis İmperfekta
  Epitelyokoryal Plasenta
  Epitelyum
  Epitimpanikum
  Epitop
  Epivag
  Epivaginits
  Epizom
  Epizootik
  Epizootik Artritis
  Epizootik Kanamalı Hastalık
  Epizootik Kanamalı Hastalık Virüsü
  Epizootik Klamidiyozis
  Epizootik Lenfangitis
  Epizootik Sığır Abortusu
  Epizootiyoloji
  Epoksit
  Epoksit Hidrataz
  Eponişiyum
  Epooforon
  Epstein-barr Virüs
  Epulis
  Epulis Dev Hücresi
  Er Bezi
  Er Bezi Ağı
  Er Bezi Atardamarı
  Er Bezi Bölmeleri
  Er Bezi Hiperplazisi
  Er Bezi Hipertrofisi
  Er Bezinin Götürücü Kanalcıkları
  Ereksiyon
  Erektor
  Ergasitoplazma
  Ergenlik
  Ergin Koyun
  Ergojen
  Ergokalsiferol
  Ergometrin Maleat
  Ergosterol
  Ergot
  Ergot Zehirlenmesi
  Erigere
  Erime Nekrozu
  Erime Sertliği
  Erime Sıcaklığı
  Erisipelas
  Erişkin
  Erişkin Tipi Şeker Hastalığı
  Eritem
  Eritemojenik
  Eritme Peynir
  Eritremi
  Eritremik Miyelozis
  Eritritol
  Eritroblast
  Eritroblastozis
  Eritroblastozis Fetalis
  Eritrodekstrin
  Eritroderm
  Eritrodermatitis
  Eritroit Lökozis
  Eritrolösemik Lösemi
  Eritromisin
  Eritropoetik
  Eritropoetik Protoporfiri
  Eritropoetin
  Eritrositozis
  Eritroz
  Eritruloz
  Erkek
  Erkek Dış Üreme Organları
  Erkek İç Üreme Organları
  Erkek Üreme Eklenti Bezleri
  Erkek Üreme Sistemi
  Erkekleşme
  Erkeklik Hormonları
  Erkekte Büyük Memelilik
  Erken Blastosit
  Erken Boşalma
  Erken Doğum
  Erken Embriyonik Ölüm
  Erken Gebelik Faktörü
  Erken Gelişme
  Erken Generalizasyon
  Erken Genler
  Erken Hasat Etme
  Erken Kaz Besisi
  Erlen
  Erlişhiyal
  Erlişiyozis
  Eroziv
  Erozyon
  Erringtonhastalığı
  Erüpsiyon
  Erüsik Asit
  Erwinia
  Erysipelothrix
  Erysipelothrix Rhusiopathiae
  Eş Ayaklılar
  Eş Gamet
  Eş Gametlilik
  Eş Hacimli Kasılma
  Esansiyel Amino Asit
  Esansiyel Amino Asit İndeksi
  Esansiyel Olmayan Amino Asit
  Esansiyel Yağ
  Esansiyel Yağ Asitleri
  Esas Donlar
  Esas Hücreler
  Esatalaz
  Esbach Deneyi
  Escherchia Coli Entereotoksemisi
  Escherichia
  Escherichia Coli
  Escherichia Coli: O157:h7
  Eşcinsel
  Eşcinsellik
  Eşdeğer Gram
  Eşdeğerlik
  Eşey Bezi
  Eşey Deliği
  Eşey Deliği Büyük Dudağı
  Eşey Deliği Küçük Dudağı
  Eşey Hücre Tümörleri
  Eşey Hücresi
  Eşey Kromatini
  Eşeyli Üreme
  Eşeysiz Üreme
  Eşhacimli Gevşeme Evresi
  Eşhacimli Kasılma Evresi
  Eşin Atılmaması
  Eşit Olmayan İkizler
  Eşkal
  Eski İngiliz Çoban Köpeği
  Eski İngiliz Oyun Tavuğu
  Eski Norveç Koyunu
  Eskimo Köpeği
  Eskurial Merinosu
  Eşlendirilmiş Diziler
  Eşleşmeyi Engelleyen Ajan
  Eşleştirilmiş Örnekler
  Esmarch Yöntemi
  Esmarchkompresyon Tüpü
  Esmer ırk Sığır
  Eşmerkezli Atrofi
  Esneme
  Espundiya
  Esrar
  Ester
  Ester Çizgisi
  Ester Yağ Asitleri
  Esteraz
  Esteziyoloji
  Esteziyonöroblastom
  Esteziyonöroepitelyom
  Estinil
  Estonya Kırmızı Sığırı
  Et Çözünürleri Kurusu
  Et Ekstraktı
  Et Kemik Tankaj Unu
  Et Kemik Unu
  Et Sineği
  Et Unu
  Et Yan Ürünleri
  Etakrinik Asit
  Etanol Fermantasyonu
  Etanolamin
  Etçi ırklar
  Etçi Sığır
  Etçillerin Akciğer Muayene Sahası
  Etçillerin Erlişiyozisi
  Etçillerin Trişurozisi
  Etene
  Eterik Yağlar
  Etidyum Bromid
  Etik Egoizm
  Etiket Formu
  Etiketleme
  Etil Alkol
  Etilen Glikol Zehirlenmesi
  Etilendiamin Tetra Asetik Asit
  Etilvanilin
  Etiyoloji
  Etiyolojik
  Etiyolojik Faktörler
  Etiyolojik Tanı
  Etiyopatogenetik Tanı
  Etken
  Etken Madde
  Etkicil Maddeler
  Etkili Doz
  Etkin Bağışıklık
  Etkin Besin Maddeleri
  Etkin Kömür
  Etkin Kritik Sıcaklık
  Etkin Makrofaj
  Etkin Merkez
  Etkin Protein Değeri
  Etkin Taşınma
  Etkinleşme Enerjisi
  Etkinleşmiş Durum
  Etkinleştirici Protein
  Etkisiz Doz
  Etkisiz Duruma Getirme
  Etleşme
  Etlik
  Etlik Piliç
  Etlik Piliç Besisi
  Etmen
  Etoksikuin
  Etoloji
  Etomidat
  Etopati
  Ette İlaç Kalıntısı
  Eucoccidiida
  Euflagellata
  Eugenol
  Euplotes
  Eurypelma Hentzii
  Eusimulium
  Eutriatoma
  Eutrombicula
  Eutrombicula Alfreddugèsi
  Eutrombicula Splendens
  Ev Akrebi
  Ev Sineği
  Ev Sivrisineği
  Ev Tozu Akarı
  Evaginasyon
  Evaporasyon
  Evapore Süt
  Evcil
  Evcil Hayvan
  Evcilleştirme
  Evdime
  Eventrasyon
  Eviserasyo Bulbi
  Eviserasyon
  Evolen Sığırı
  Evreden Evreye Nakil
  Evrimci Etik
  Evsaf
  Eyer Çıbanı
  Eyer Örtüsü
  Eyer Yarası
  Ezilme Sendromu
  Ezilmiş Tane Sorgum
  Ezoetmoiditis
  Ezomfalyen
  Ezzak
  F Dağılımı
  F Değeri
  F İstatistiği
  F Plazmidi
  F Testi
  F Vitamini
  F-geni
  Fabella
  Fabricius Kesesi
  Fabrika Yemi
  Faeohifomikozis
  Fagolizozom
  Fagosit
  Fagositik
  Fagositik Hücre
  Fagositik İndeks
  Fagositin
  Fagositoz
  Fagozom
  Fahrenheit Sıcaklık Ölçeği
  Faj Tipi
  Fakitis
  Fakoemülsifikasyon
  Fakoklastik Uvea Yangısı
  Fakolitik Uvea Yangısı
  Fakosistitis
  Faktör
  Faktör ı
  Faktör ıı
  Faktör ııı
  Faktör ıx
  Faktör V
  Faktör Vıı
  Faktör Vııı
  Faktör X
  Faktör Xı
  Faktör Xıı
  Faktör Xııı
  Fakültatif
  Fakültatif Aerob
  Fakültatif Anaerob
  Fakültatif Parazit
  Falangektomi
  Falanks
  Fallot Dörtlü Belirtisi
  Fallot Tetralojisi
  Falsiformis
  Familya
  Familya Seleksiyonu
  Famotidin
  Fanconibenzeri Sendrom
  Fanconisendromu
  Fannia
  Fannia Canicularis
  Fantom
  Fare Akarı
  Fare Hastalığı
  Fare Hepatitisi
  Fare Piresi
  Fare Şeriti
  Fare Teriyeri
  Fare Testi
  Farengeal Hipofizden Gelişen Kist
  Farengektomi
  Farengolarengitis
  Farengoskop
  Farengoskopi
  Farengostomi
  Farengoterapi
  Farengotonsillitis
  Farklı Renkli Tinea
  Farklılaşmamış Mezenkim Hücreleri
  Farksızlık Varsayımı
  Farmakodinami
  Farmakodinamik Etkileşme
  Farmakodinamik Zehirli Etki
  Farmakodiyagnozis
  Farmakofor
  Farmakogenetik
  Farmakokinetik
  Farmakokinetik Etkileşme
  Farmakokinetik Tolerans
  Farmakoloji
  Farmakolojik Antagonist
  Farmakolojik Etki Zıtlığı
  Farmakope
  Farmakoterapi
  Farmasötik Kimya
  Farmasötik Örnek
  Farsi
  Farsi Borucukları
  Farsi Tomurcukları
  Fasciola
  Fasciola Cervi
  Fasciola Gigantica
  Fasciola Hepatica
  Fasciola Heterophyes
  Fasciola Magna
  Fasciolidae
  Fascioloides
  Fascioloides Magna
  Fasciolopsis
  Fasciolopsis Buski
  Fasikulat
  Fasin
  Fasiola
  Fasiolar
  Fasiolisit
  Fasioloidiozis
  Fasiolopsiozis
  Fasiolozis
  Fason Üretim
  Fassikulus
  Fastigyum
  Fasya
  Fasya Aksillaris
  Fasya Antebraki
  Fasya Braki
  Fasya Dorsalis Manus
  Fasya Dorsalis Pedis
  Fasya Endotorasika
  Fasya Glutea
  Fasya İlyaka
  Fasya Klitoridis
  Fasya Kruris
  Fasya Lata
  Fasya Masseterika
  Fasya Muskulares
  Fasya Nuke
  Fasya Obturatorya
  Fasya Pelvis
  Fasya Servikalis
  Fasya Yangısı
  Fasyalis
  Fasyes
  Fasyes Anteriyor Lentis
  Fasyes Anteriyor Palpebrarum
  Fasyes Artikularis Kapitis Kosta Kranyalis Ve Kaudalis
  Fasyes Artikularis Tuberkuli Kosta
  Fasyes Atriyalis
  Fasyes Aurikularis
  Fasyes Distalis
  Fasyes Dorsalis
  Fasyes Lateralis
  Fasyes Mediyalis
  Fasyes Teres
  Fasyes Visseralis
  Fat Cowsendrom
  Fatal
  Fauna
  Faveolus
  Favses
  Favus
  Faz Kontrast Mikroskobu
  Faz Mikroskobu
  Fazmit
  Fc Almacı
  Febantel
  Febril
  Febris Rekurens
  Fehling Deneyi
  Fehlinga Çözeltisi
  Fehlingayracı
  Fehlingb Çözeltisi
  Fehlingı Çözeltisi
  Fehlingıı Çözeltisi
  Fekal
  Felç Yapıcı Kabuklu Su Ürünleri Zehirlenmesi
  Felçli Miyoglobinüri
  Felicola Substrostratus
  Felin Dermatitis Solaris
  Felin Enfeksiyöz Peritonitis
  Felin Spongioform Ensefalopati
  Felin Ürolojik Sendrom
  Femininus
  Feminist Biyomedikal Etik
  Feminist Ekoloji
  Feminist Etik
  Feminizasyon
  Femoral Fıtık
  Femoralis
  Femur
  Femur Başı Epifiziolizisi
  Femur Çıkığı
  Fena Veya Kusurlu Kaynama
  Fenestra Koklea
  Fenestra Vestibuli
  Fenestrasyon
  Fengjing Domuzu
  Fenidon
  Fenil-asetil-glutamin
  Fenilalanin
  Fenilalanin Deaminaz Testi
  Fenilasetürik Asit
  Feniletilamin
  Fenilketonüri
  Fenol
  Fenol İndeksi
  Fenol Katsayısı
  Fenolfitalein
  Fenotip
  Fenotipik Karışım
  Fenotipik Varyasyonlar
  Fenotiyazin
  Fenvalerat
  Feokromoblast
  Feokromositom
  Fer-de-lancevirüsü
  Feral Hayvanlar
  Ferdi Seleksiyon
  Ferdilens Virüsü
  Ferengolarengektomi
  Fermantasyon
  Fermantasyon Çözünürleri Kurusu
  Fermantasyon Çözünürleri Özüt Kurusu
  Fermantasyon Deneyi
  Fermantasyon ısısı
  Fermantasyon Maddeleri
  Fermantasyon Mutantları
  Fermantasyon Özüt Unu
  Fermantasyon Pres Keki
  Fermantasyon Yardımcısı
  Fermantasyona Bağlı Kayıplar
  Fermante Olmuş Yem
  Fermante Sucuk
  Fermente Türk Sucuğu
  Feromon
  Ferremi
  Ferrik
  Ferritin
  Ferro
  Ferro Fumarat
  Ferroprotein
  Ferros Glukonat
  Ferruginöz
  Ferruginöz Cisimcik
  Fertil
  Fertilite
  Fertilite Parametreleri
  Fertilizasyon Yaşı
  Fertilize Olmuş Yumurta
  Fesada Gelmek
  Feston
  Feta Peyniri
  Fetal
  Fetal Çarpma
  Fetal Ekstraktör
  Fetal Gelişim
  Fetal Güç Doğum
  Fetal Hipoksi
  Fetal Kan Dolaşımı
  Fetal Maserasyon
  Fetal Mumifikasyon
  Fetal Ölüm
  Fetal Plasenta
  Fetal Rezorbsiyon
  Fetal-plasental Dolaşım
  Fetalizasyon
  Fetotomi
  Fetüsün Mumifikasyonu
  Fibra
  Fibra Zonulares
  Fibrilasyon
  Fibrilla
  Fibrin
  Fibrinli
  Fibrinli Akciğer Yangısı
  Fibrinli Lenfadenitis
  Fîbrinli Yangı
  Fibrinohücresel
  Fibrinoid
  Fibrinoid Nekroz
  Fibrinolitik
  Fibrinoliz
  Fibrinöz Akciğer Yangısı
  Fibrinsizleşme
  Fibrinsizleşme Sendromu
  Fibrinüri
  Fibroblast
  Fibroblastom
  Fibroin
  Fibrokartilago
  Fibrokartiloginöz
  Fibrokartiloginöz Embolik Miyelopati
  Fibrokistik
  Fibrokondrom
  Fibrolipom
  Fibrom
  Fibromatöz Ve Ossifiye Epulis
  Fibromiyom
  Fibronektin
  Fibropapillom
  Fibroplazi
  Fibrosarkom
  Fibrosit
  Fibrotik Alveolitis
  Fibrotik Deri Yangısı
  Fibrotik Miyopati
  Fibrotoraks
  Fibröz
  Fibröz Astrosit
  Fibroz Halkalar
  Fibröz Kıkırdak
  Fibröz Osteodistrofi
  Fibröz Protein
  Fibrozis
  Fibula
  Fibularis
  Fieldspanyeli
  Fiğ Samanı
  Fikomikozis
  Fiks Virüs
  Fiksatif
  Fiksator
  Fiksus
  Fil Hastalığı
  Filaria
  Filaria Demarquayi
  Filaria Diurna
  Filaria Juncea
  Filaria Medinensis
  Filaria Ozzardi
  Filaria Perstans
  Filaria Recondita
  Filaria Volvulus
  Filariform
  Filariform Larva
  Filarioidea
  Filarioidea Enfeksiyonları
  Filarisidal
  Filarisit
  Filaroides
  Filaroides Osleri
  Filaroididae
  Filarya
  Filaryal
  Filaryal Dermatitis
  Filaryal Elefantiozis
  Filaryozis
  Filebovirüsler
  Fileto
  Filicollis Anatis
  Filiformis
  Filipin Yerli Domuzu
  Filiz
  Filloeritrin
  Fillokinon
  Film Kaplı Tablet
  Film-obje Uzaklığı
  Filoplume
  Filopodyum
  Filovirüsler
  Filtrum
  Filum Terminale
  Fimbriaria
  Fimbriaria Fasciolaris
  Fimbriya
  Fimbriya Ovarika
  Fimbriya Tuba
  Fimbriyatus
  Fimozis
  Fındık Küspesi
  Finlandiya Landracedomuzu
  Finlandiya Sığırı
  Finlandiya Spitzi
  Fırça
  Fırıncılık Ürünleri
  Fırlatma Evresi
  Fırlatma Kanalı
  Fırlatma Kesesi
  Fırsatçı Mikobakteriyel Granülom
  Fırsatçılık
  Fisalopteriozis
  Fisher Kesin Olasılık Testi
  Fisher Projeksiyon Formülü
  Fissür
  Fissura
  Fissura Ligamentum Teretis
  Fissura Longitudinalis Serebri
  Fissura Mediyana
  Fissura Orbitalis
  Fissura Palatina
  Fissura Prima
  Fissura Transversa Serebri
  Fistül
  Fistülektomi
  Fistülizasyon
  Fistülografi
  Fistülotomi
  Fitat
  Fitaz
  Fiteyöntemi
  Fıtık
  Fitik Asit
  Fitil
  Fitin
  Fitin Fosforu
  Fitizis
  Fitizis Bulbi
  Fitobezoar
  Fitomastigoforean
  Fitoöstrojenler
  Fitosterin
  Fitosterol
  Fitoterapi
  Fitotrikobezoar
  Fitriyozis
  Fiyu Ördeği
  Fizik Tedavisi
  Fiziksel Bombaj
  Fiziksel Dezenfeksiyon
  Fiziksel Muamele
  Fiziksel Muayene
  Fizitis
  Fizohematometra
  Fizohidrometra
  Fizometra
  Fizyoloji
  Fizyolojik
  Fizyolojik Antagonist
  Fizyolojik Antagonizma
  Fizyolojik Eriyik
  Fizyolojik Kompartıman
  Fizyolojik Meme Ödemi
  Fizyolojik Serum
  Fizyolojik Tuzlu Su
  Fizyopatoloji
  Fizyopatolojik
  Flabellina
  Flabellum
  Flagella Boyama Yöntemi
  Flagellar
  Flagellata
  Flaksidus
  Flaman
  Flambaj
  Flamentöz
  Flaşing
  Flavin
  Flavin Adenin Dinükleotit
  Flavin Mononükleotit
  Flavivirüsler
  Flavobacterium
  Flavoksantin
  Flavoprotein
  Flebektazi
  Flebitis
  Flebografi
  Flebogram
  Flebosklerozis
  Flebotomi
  Flebotomidozis
  Flebotromboz
  Flegmon
  Flehmen
  Fleksör Refleks
  Fleksura
  Fleksura Diyaframatika
  Fleksura Duodeni Kaudalis
  Fleksura Duodeni Kranyalis
  Fleksura Duodenoyeyunalis
  Fleksura Koli Dekstra
  Fleksura Koli Sinistra
  Fleksura Pelvina
  Fleksura Sentralis
  Fleksura Sigmoidea Penis
  Fleksura Sternalis
  Flektere
  Flessa Agrafıyla Vulva Dikişi
  Flessa Trokarı
  Flexispira Rappini Enfeksiyonu
  Flor Zehirlenmesi
  Florasetamit
  Floresan Antikor
  Floresan Antikor Deneyi
  Floresan İzotiyosiyanat
  Floresan Mikroskobisi
  Floresan Mikroskobu
  Floresanlık
  Floressein
  Floressein Boyama Testi
  Florida Kraker Sığırı
  Florit
  Floroasetat
  Florogeston Asetat
  Florokinolonlar
  Florometri
  Floroskopik Ekran
  Florsuzlaştırma
  Floru Alınmış Fosfat
  Flovmetre
  Flugeston Asetat
  Fluktuasyonis
  Flumen
  Flumina Pilorum<