Türklerin Kullandığı Takvimler


12 Hayvanlı Takvim: Güneş yılı esaslıdır.Bir yıl 365 gün 5 saattir. Her yıla bir hayvan ismi verilir. 12 aydan oluşur. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Moğollar vs. tarafından kullanılmıştır. Başlangıcı yoktur.

Hicri Takvim: Ay yılı esaslıdır.Bir yıl 354 gündür. İlk kez Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlanmıştır.
Hicret başlangıçlıdır. Günümüzde sadece dini ay ve günlerin belirlenmesinde kullanılır.

Celali Takvim: Büyük Selçuklu Devleti’nde Melikşah zamanında ayrıca Harzemşahlar ve Babürler tarafından da kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır. İran kökenlidir.Başlangıcı 1079 yılıdır.

Rumi (Mali) Takvim: Güneş yılı esaslı bir takvimdir.Bir yıl 365 gün 6 saatir. Osmanlılarda IV. Mehmet zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Sadece ekonomik alanda ( vergi, maaş vs. ) kullanılmıştır. Tanzimatla beraber resmileşerek yaygınlaşmıştır. Hicret başlangıçlıdır.

Miladi Takvim: Bir yıl 365 gün 6 saattir. 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar bulmuş, Yunan ve Romalılar geliştirmiştir. Hz. İsa’nın doğumu (Milat – 0) başlangıç kabul edilmiştir

Admin

Taglar: TürklerinKullandığıTakvimler

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

Tarih Biliminin Yöntem Basamakları

Terkip, Tenkit, Tahlil, Tasnif, Tarama. Zamana göre sınıflandırma, Mekana göre sınıflandırma, Konuya göre sınıflandırma.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin