Doğum-ilk Kızgınlık Aralığı » Veteriner Terimi


  1. Doğum-ilk Kızgınlık Aralığı anlamı nedir?

  2. 1. Doğum sonrası ilk kızgınlığın görülmesine kadar geçen süre. 2. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-ilk kızgınlık aralıkları toplamının, toplam inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer.

    Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 60 günü geçmemesi hede

  3. Veteriner Terimleri Sözlüğü Tüm Liste »

Sayfa Yorumları

Yorum EkleMesaj / Bildirim Gönderin