Tip ııı Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu » Veteriner Terimi


  1. Tip ııı Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu anlamı nedir?

  2. Bir antijenin ilk enjeksiyonuyla vücutta antikor oluşumunu takiben, bu antijenin ikinci enjeksiyonundan sonraki birkaç saat içinde antijen ve antikor kompleksinin ve komplementin beraberce bölgede oluşturduğu yangısal reaksiyon

  3. Veteriner Terimleri Sözlüğü Tüm Liste »

Sayfa Yorumları

Yorum EkleMesaj / Bildirim Gönderin