KOBİ’ lere Sağlanan Destekler


KOBİ’ lere Sağlanan Destekler
KOSGEB, KOBİ’ lerin ticari dünya ile ilgili her türlü bilgi ihtiyacını karşılamak, yurt dışındaki KOBİ’ lerin ülkemizdeki KOBİ’ ler hakkındaki bilgi ihtiyacını karşılamak, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi amacıyla teknolojik yenilik yapmayı amaçlayan yaratıcı girişimcilere Ar-ge ve üretimde kaliteyi artırmak için destek hizmetleri, kullanılacak kredilere teminat sağlamak, uluslararası pazarlara açılması için KOBİ’ lere her türlü desteği sağlamak, bölgeler arası farklılıkları kaldırarak dengeli kalkınmayı sağlamak, işletmelerin hammadde seçimi ve ürünü pazarlamasına kadar her safhada danışmanlık ederek kaliteyi artırarak değişen şartlara uyumu kolaylaştırmak için eğitim hizmetleri vermek gibi hizmetleri sayabiliriz.


Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), işletmelere danışmanlık, eğitim, teknik ve bilgi hizmeti sunmaktadır. MPM üretim, insan kaynakları ve hizmet içi eğitim alanlarında eğitim çalışmaları yapmak, yeniden örgütlenme ve ücret sistemleri alanında danışmanlık yapmak ve işletmecilikteki son gelişmeleri yayınlamak gibi hizmetleri sunmaktadır.


Ticaret ve Sanayi Odaları, üyelerinin mesleki sorunlarını çözümlemek amacıyla araştırmalar yapmak ve bunları yayınlamak, eğitim seminerleri ve paneller düzenlemek, üyelerinin sorunlarını ilgili mercilere iletmek gibi hizmetleri vermektedir.


KOBİ’ lere destek sağlayan diğer kuruluşlar:

* Türkiye Vakıflar Bankası Kredileri,

* KOBİ Aş,

* Kredi Garanti Fonu,

* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayi ve El Sanatları Genel Müdürlüğü,

* Küçük Sanayi, Sanayi Bölgesi ve Siteleri Genel Müdürlüğü,

* GAP Bölgesi Girişim Destekleme ve Yönlendirme Merkezi,

* Sanayi Kooperatifleri,

* Esnaf ve Sanatkarlar Kefelet Kooperatifleri,

* Birleşmiş Milletlerin Sınai Kalkınma Örgütü Ankara Ofisi (vb).

Admin

Taglar: KOBİ’lereSağlananDestekler

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin