Aranan: Tarih

 1. Türk Tarih Kurumu

  Telefon: (312) 310 23 68, Adres: Kızılay Sokağı No:1 Sıhhiye 06100 TÜRKİYE

 2. Yaşanmış En Düşük ve En Yüksek Sıcaklık Kaç Derecedir?

  Dünyamızda tespit edilebilen en düşük sıcaklık güney kutbunda eksi 89.6 derece ile Antarktika Vostok istasyonunda ölçülmüştür. En yüksek sıcaklık gölgede 58 derece olarak 13 Eylül 1922 tarihinde Libya’da El-Azizia’da ölçülmüşt

 3. Deniz Suyu Neden Tuzludur?

  Sodyum (Na) ve Klor (Cl). Bilim insanları Sodyum’un ilk teoride olduğu gibi nehirler yolu ile karalardan denizlere taşındığını, Klor’un ise dünya tarihinin ilk dönemlerinde, yer kabuğu ile yer merkezi arasında kalan katmanlardan, okyanusla

 4. Emin Çapa - Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?

  TEDxİstanbul Konuşması: Emin Çapa, "Türk Hamamlarında Suyun Kaldırma Kuvveti Neden Yok?" başlıklı konuşmasında tarihin önde gelen bilim adamlarıyla çıktığı yolculuğa Türk eğitim sistemine yönelttiği eleştirilerle devam ediyor.

 5. Tarih Dersini Antik Şehirde İşlediler

  Antalya’da 2018 Perge Yılı etkinlikleri kapsamında 9’uncu sınıf öğrencileri, tarih dersini Geç Klasik, Helenistik ve Roma İmparatorluğu dönemlerinin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti’nde tarihi mirası gezerek gerçekleştiriyor.

 6. Müzeler Öğretmenlere Ücretsiz Olacak

  24 Kasım Öğretmen Günü’nden itibaren biz bir hediye vermek istiyoruz. Gerekli alt yapı yazılımlarını düzelteceğiz ve o tarihten itibaren öğretmenlerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecek" d

 7. Tarih Öncesi Devirler

  İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

 8. Türkiye Tarihi (11-13. yy’lar)

  Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular, Çaka Beyliği ve diğer Türk Devletleri

 9. 23 Eylül Özellikleri

  Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.

 10. Türklerin İslamiyeti Kabulü

  Maveraünnehir: “İki nehir arası” anlamına gelen bir coğrafya terimidir. Orta Asya’da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) arasında tarihi bölgedir. Bugün Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür. Maveraünneh

 11. Mum Yanınca Niçin Geriye Bir Şey Kalmıyor?

  Tarihi çok eskiye uzanan mum ışığının adeta büyülü bir gücü vardır. İnsanda romantik duygular uyandırdığı gibi, tüm dinlerde ruhani bir yeri de vardır. Ayin ve adakların vazgeçilmez malzemesidir. Mum tarihin ilk icatlarından biridir

 12. Osmanlı Sanatı (Osmanlıda Sanat)

  Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine özel bir yer

 13. Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

  Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

 14. Köktürkler (Göktürkler)

  I. Köktürk Devleti (552-659), II. Köktürk (Kutluk) Devleti (682-744). Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları yerdir. Orhun ve Selenga ırmakları arasında kalır ve bütün Türk boyları tarafından kutsal kabul edilir.

 15. Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

  Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

 16. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

  Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya çıkmıştır.Türk adının TÜREMEK, OLGUNLUK ÇAĞI TÖRE SAHİBİ, GÜÇLÜ , KUVVETLİ gibi anlamlara geldiği belirtilmiştir.

 17. Milli Mücadele Öncesi Atatürk’ün Çalışmaları

  Büyük önder Atatürk şüphesiz milli mücadele işine 19 Mayıs 1919 tarihinde başlamadı. Tarihsel süreç çok öncelere dayanmaktadır. Ancak şartlar 1919’da olumlu bir hale geldiğinden mücadele bu süreçte başlamıştır.

 18. 360 Derece Midyat Görüntüsü

  Midyat Kaymakamlığından 360 Midyat’ı gezin. Tarihi Midyat’ı Google Street View ile görebilirsiniz.

 19. Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

  Telefon: (312) 428 61 00, Adres: Atatürk Bulvarı No:217 Kavaklıdere 06680 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 20. Wilson Prensipleri Nedir?

  11 Şubat 1918 tarihinde ABD başkanı Wilson’un yaptığı bir konuşmada ortaya koyduğu yeni barış şartları daha sonraki süreçte kabul edilmelerinden dolayı önem kazanmıştır.

 21. 1917 Olayları Nedir?

  1917 yılında gerçekleşen olaylar hem dünya tarihini hem de ulusal tarihimizi oldukça etkilemiştir. Bu olayları şu şekilde sıralayabiliriz:

 22. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

  Arkeoloji ve Sanat Tarihi ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 23. Kara Kedi Geçmesi Neden Uğursuzluk Getirir?

  Dünya tarihinde kedilerden başka, önce tanrılaştırılan, sonra şeytanla özdeşleştirilip soykırımına uğrayan, sonra da tekrar evin baş köşesine yerleştirilen hiçbir canlı türü yoktur.

 24. Orta Asya Uygarlığı

  Orta Asya kültür tarihi MÖ.5000 yıllarına kadar uzanmaktadır.Tarih sahnesine ilk defa Orta Asya da çıkan Türkler bu kültürden etkilenmişlerdir.

 25. Tarih Çağları Soruları

  Insanlık tarihinin en uzun çağı hangisidir? Kavimler Göçü ile başlayan çağ nedir? Maden çağlarının içinde en gelişmiş çağ hangisidir?

 26. Tarih Devirleri

  Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.

 27. Zeydiyye ve Ortaya Çıkışı

  Kûfe ve Basra’da Zeyd b. Ali’yle birlikte ayaklanmalarla başlıyor, kendisi uzun süre ayaklanamaya karşı dirense de sıkıştırılmalara karşı daha fazla dayanamaz ve ayaklanmaya onay verir. Ayaklanama için belirli bir tarih isterler, tarih

 28. Tarihi Çağlara Giriş

  İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3200 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

 29. Türkçülük (Pan Turanizm) Akımı Nedir?

  19. yüzyılda yapılan çalışmalar sonucunda Türklerin Selçuklular ve Osmanlılardan çok önce Orta Asya’ya kadar uzanan bir tarihleri olduğunu ortaya koymuştur.

 30. YKS Tarih Konuları

  Tarih Bilimi, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, İlk Türk Devletleri, İslam Tarihi ve Uygarlığı, Türk-İslam Devletleri, Türkiye Tarihi, Beylikten Devlete (1300-1453), Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600), Arayış Yılları (17.

 31. Tarih Bilimine Giriş Soruları

  Türklerin açıklayın boyunca kullandıkları takvimleri yazarak; bu takvimlerin özelliklerini kısaca açıklayınız.

 32. Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

  Sosyal bilimlerin ortak araştırma konusu nedir?Aynı amaca yönelik araştırma yapan bilimler arasında yardımlaşmanın yararları neler olabilir?

 33. YKS Edebiyat Konuları

  Güzel Sanatlar ve Edebiyat, Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir), Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler, Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf), Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Destan Dönemi Türk Edebiyatı

 34. Periyodik Cetvel’in Tarihçesi

  Johann Döbereiner, Alexandre Beguyer de Chancourtois, John Newlands, Dimitri İvanovic Mendeleyev/ Lothar Meyer, Lothar Meyer, Henry Moseley, Glenn Seaborg

 35. Tarih Yazıcılığı

  İçinizde günlük tutan var mı? Neden günlük tutarsınız? İnsanlar tarih boyunca yaşadıklarını kaydetme ihtiyacı duymuşlardır, bunun sebebi ne olabilir?

 36. Tarih Öğreniminin Önemi

  Sizce neden tarih dersi görüyorsunuz? Geçmişi bilmek bize ne kazandırır? Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünü nasıl yorumlarsınız?

 37. Mezhepler Tarihinin Diğer İlimlerle İlişkisi

  Kelam: İMT’nin Kelam gibi savunma amacı yoktur. İslam Tarihi: Kaynaklarından faydalanır. İMT daha çok siyasî-itikadî gelişmelerle ilhilenir. İslam Tarihi ise tarihi boyutu ele alır

 38. İslam Mezhepler Tarihi Özet

  Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

 39. Tarih Biliminin Yöntem Basamakları

  Terkip, Tenkit, Tahlil, Tasnif, Tarama. Zamana göre sınıflandırma, Mekana göre sınıflandırma, Konuya göre sınıflandırma.

 40. Ya İstikla Ya Ölüm Konu Anlatımı

  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Doğu Cephesi(Gümrü Antlaşması), Güney Cephesi(Ankara Antlaşması), Düzenli ordunun kurulması. Batı cephesi, savaş ve anlaşmalar.

 41. Girişimciliğin Tarihi

  İlk kez 18. yüzyılın başlarında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından; “henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanan girişimci

 42. Tarih Bilimine Giriş

  Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

 43. Türkiye’deki Barajların Listesi

  Türkiye’de bulunan barajlar, bulundukları şehirler, yükseklikleri, açılış tarihleri ve amaçları

 44. Adana Arkeoloji Müzesi

  Adana’nın ve bütün Çukurova’nın tarihi eserlerinin sergilendiği Müze, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında kurulmuştur.

 45. Adıyaman Müzesi

  1982 yılında modern binasına kavuşmuş ve bu tarihten sonra kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır.

 46. Amasya Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi

  Mustafa Kemal’in 1919 yılı Haziranı’nda Amasya’ya gelişinde üs olarak kullandığı ve Amasya Tamimi’nin kaleme alındığı yer olan Saraydüzü Kışla Binası bu tarihi önemi gözetilerek aslına uygun biçimde Yeşilırmak kıyısında y

 47. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

  Yapıların Tarihi Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazarı olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi’nin dış duvarının güneydoğusundaki yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır.

 48. Ankara Cumhuriyet Müzesi

  Binanın Tarihçesi Ankara Ulus meydanında bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının inşaasına, 1915 yılında başlanmıştır.

 49. Ankara Etnografya Müzesi

  Etnografya Müzesi Ankara’nın Namazgâh adı ile anılan semtinde, Müslüman mezarlığı olan tepede kurulmuştur. Anılan tepe, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 15 Kasım 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Millî Eğitim Bakanlığ

 50. Antalya Alanya Kalesi

  Denizden ve karadan zor ulaşabilirliği nedeniyle tarih boyunca devamlı yerleşime uğramış olan Alanya Kalesi; Anadolu’yu süsleyen yüzlerce kaleden bugün ayakta kalabilmiş, en iyi korunmuş olanlarından birisidir.

 51. Antalya Simena Örenyeri

  Kale Köyü eski Simena antik kenti üzerine kurulmuştur. Bulunan yazıtlardan kentin tarihini M.Ö. IV. yüzyıla kadar indirebiliyoruz.

 52. Atatürk Kronolojisi

  Fotoğraflarla Atatürk kronolojisini bulabilirsiniz. Doğduğu ev ve tarihten öldüğü gün ve yere kadar.

 53. Bartın Amasra Müzesi

  Amasra’nın antik bir yerleşim merkezi olması ve tarihî eser açısından zengin olması nedeniyle burada bir müze kurulması zorunlu hâle gelmiştir.

 54. Başkomutan Tarihi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Ziyaret (Kültürel Değerler, Tarih ve Milli Mücadele, Kahramanlık, Anıtlar)

 55. Beyşehir Gölü Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, Kuş Gözlem, Sportif Olta Balıkçılığı (Tarihi kalıntılar, jeomorfolojik oluşumlar, tabii bitki ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler)

 56. Çanakkale Arkeoloji Müzesi

  Çanakkale’de Müzecilik faaliyetleri Atatürk’ün zamanında başlamıştır. 1936’da Zafer Meydanında tarihi mermer ve taş eserler toplanması ile başlanılmış, 1965 yılında ise yine aynı meydan da bulunan kilisenin ek binasında Müze Mü

 57. Çorum Müzesi

  Doğu ile Batı arasında bir köprü vazifesi gören, insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde ön sıralarda yer almış ve pek çok uygarlığın beşiği olmuş ülkemizde, Çorum ve çevresi binlerce yıldır süregelen Anadolu’nun yerli kültü

 58. Erzurum Kalesi

  İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Erzurum Kalesi’nin M.S. 5. yüzyılın ilk yarısında Bizanslılar tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

 59. Göreme Tarihi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Tarihi eski yerleşimler (kiliseler, şapeller, ve peri bacaları) jeomorfolojik oluşumlar, dinlenme ve eğlenme

 60. Nemrut Dağı Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Tarihi Açık Hava Müzesi, Manzara, Doğa yürüyüşü, Ekoturizm, Fotoğrafçılık. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Adıyaman ili sınırları içindedir.

 61. Nenehatun Tarihi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Ziyaret (Aziziye tabyası, tarih, kahramanlık, milli mücadele). Tarihimize 93 Harbi olarak geçen 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşında şehrin korunmasında etkin rol üstlenen Mecidiye ve Aziziye tabyaları, Rusların kente daha f

 62. Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Tarih, Sarıçam Yayılışı, Yaban hayatı Zenginliği. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars ve Erzurum illeri sınırlarıiçinde yer almaktadır.

 63. Tektek Dağları Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Ziyaret, Tarihi ve arkeolojik özellikler, Kervansaray, harabeler, yabani Antep Fıstığı, ceylan, dev kertenkele.

 64. Troya Tarihi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Ziyaret (Tarihi Kalıntılar ve jeomorfolojik Yapı). Ege Bölgesi’nde,Çanakkale ili sınırları içinde yer almaktadır.1996 yılında ilan edilmiştir.

 65. Yutulabilir Hap Balon ile Mide Küçültme Ameliyatlarına Son

  Yutulabilir hap keklindeki balon midenize indiğinde kendiliğinden şişiyor, böylece midenizin daha az besin almasını sağlıyor. Mide küçültme ameliyatları tarih olabilir.


 1. Eceabat » Opet Tarihe Saygı Ortaokulu

  İsmetpaşa Mah. Ahmet Meriç Sk. No: 43 Eceabat / Çanakkale

 2. Antakya » Özel 3k Muhasebe İktisat Matematik Türkçe Ve Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Öğretim Kursu

  Haraparası Mah. 2. Cad. No: 1 İç Kapı No: 1 Antakya / Hatay

 3. Eyüp » Özel Tarih İlkokulu

  Nişancı Mah. Eyüp Sultan Bul. No: 54 İç Kapı No: 1 Eyüp / İstanbul

 4. Eyüp » Özel Tarih Ortaokulu

  Nişancı Mah. Eyüp Sultan Bul. No: 54 İç Kapı No: 1 Eyüp / İstanbul


 1. Biscoe Tarih Tablosu

  W. S. Biscoe'ca hazırlanmış kitap fişlerinin dizimlerde, kitapların ise raflarda tarih sırası

 2. Çoğaltı Tarihi

  Yazmaların elle yazılarak çoğaltıldığı yılı belirten tarih.

 3. Diptarih

  1. Yazılı belgelerin ortaya çıkmasından önceki insanlığın tarihi. 2. Kazılar sonucu elde e

 4. Durum Tarihçesi

  1. Danışman kılavuzdan yardım görmesi beklenilen bir kişiyle ilgili olarak düzenli biçimde t

 5. Düşünceci Tarih Anlayışı

  Toplumsal gelişmenin başlıca etkeninin düşünceler, kuramlar, bilinç vb. olduğunu savunan ö

 6. Eğitim Tarihi

  İlk çağlardan günümüze dek eğitim kurum ve uygulamalarının geçmişini ve gelişmesini ince

 7. Ekinsel-tarihsel Yaklaşım

  Tarihi ün yapmış kişilerin yaşamlarının betimlenmesi olmaktan çıkarıp, toplumsal gelişmen

 8. Felsefe Tarihi

  Felsefenin kökenini ve gelişimini, bu gelişimin yasalarını ve aşamalarını, değişik felsefe

 9. Hicrî Tarih

  Muhammet Peygamberin Mekke'den Medine'ye göçü (1622) ile başlayan ay yılı sayımı.

 10. Hicrî Tarih Hesabı

  Hicret gününü ve yılını başlangıç alan takvim hesabı.

 11. İbranî Tarih Hesabı

  Musevilerin kullandığı takvime dayanan hesap.

 12. İlkçağ Tarihi

  Yazılı belgelerin bulunduğu en eski zamanlardan, genellikle Batı Roma İmparatorluğunun çökü

 13. İtfa Tarihi

  Bir taşınır değerin ya da borcun geri ödeme tarihi.

 14. Jülien tarihi

  İsa' nın doğum yılının Ocak ayının birinci gününe 1721057 sayısı verilip, Greenwich' in

 15. Jülyen Tarihi, Jt

  Jülyen dönümüyle belirtilen tarih yalnız gökbilimde kullanılır. Sözgelimi, 16 şubat, 1967

 16. Kolofon Tarihi

  Kitabın yazılması ya da basılması ile ilgili olarak kolofonda verilen tarih.

 17. Kültür Tarihi Okulu

  İlkellerin kültürlerine tarihsel bir derinlik kazandırmaya ve evrimci kuramlar yerine bu kültü

 18. Milâdî Tarih

  İsa peygamberin doğumu ile başlayan ve bugün Batı'da kullanılan yıl sayımı.

 19. Miladî Tarih

  Hz. İsa'nın doğumunun yaklaşık olarak dördüncü yılını başlangıç olarak alan yılların

 20. Milâdî tarih

  İsa' nın doğumunun yaklaşık olarak dördüncü yılını başlangıç olarak kabul alan yıllar

 21. Olgu Tarihçesi

  Bireyin yaşamında önemli bir olayın baş göstermesine yol açan nedenlerin oluş sırasına gö

 22. Önsöz Tarihi

  Önsözün bitimine konulan ve kitapta başka bir tarih yoksa, basım tarihi yerine de geçen tarih.

 23. Öntarih

  Tarih öncesi zamanlardan tarih zamanlarına geçiş dönemi.

 24. Orta Çağ Tarihi

  İlk Çağ ile Orta Çağ arasındaki zaman kesiminin tarihi.

 25. Öyküsel Tarihçilik

  Olayları, aralarındaki nedensel ilişkileri ve zaman sırasını gözetmeksizin, yüzeysel olarak

 26. Sinema Tarihçisi

  Sinema Sinema tarihi üzerine araştırma, inceleme yapan kimse.

 27. Sinema Tarihi

  Sinema Sinemanın bulunuş, doğuş, gelişme evrelerini konu alan tarih dalı.

 28. Son Kullanım Tarihi

  Uygun koşullarda depolandığı süre içinde müstahzar vb.nin kendine özgü özelliklerini koruy

 29. Son Kullanma Tarihi

  Sinema Boş filmlerin kutularında yer alan, filmin kullanılması ve açındırılması için aşı

 30. Son Tüketim Tarihi

  Gıda maddesinin uygun koşullarda depolandığı süre içinde kendine özgü özelliklerini koruya

 31. Soy Sınıflaması Veya Tarihsel Sınıflama

  Dillerin hangi ana dilden çıkıp ürediklerine bakılarak yapılan sınıflama.

 32. Tarih

  Nesrin hikâyeleme türlerinden biri olup her türlü kaynaklardan faydalanarak, zaman içinde geçe

 33. Tarih

  1. Ulusların geçmişte oluşturdukları kültür ürünlerini, yaptıkları savaşları, kurduklar

 34. Tarih

  İnsanların, üyesi bulundukları toplumu etkileyen eylemlerinden doğan, olayları zaman ve yer g

 35. Tarih

  Bir olayın, bir gözlemin zamanını, gün, ay, yıl olarak belirten ifade.

 36. Tarih Aykırılığı

  Tarih sırasını, tarih tutarlığını bozmak. Tiyatro yazınında ve mizansende güldürü sağla

 37. Tarih Başı

  Herhangi bir olaylar sırası için başlangıç olarak kabul edilen zaman. Bir değişen yıdızın

 38. Tarih Bilinci

  1. (Genel olarak) İnsan düşüncesinin kendi tarihine olan ilişkisinin dile gelişi olarak tarih

 39. Tarih Düşürmek

  (Divan edebiyatı terimi) Bir olay üzerine, harfleri ebcet hesabınca o olayın yıl tarihini göst

 40. Tarih Düşürmek

  Önemli sayılan bir olayın, çoğunlukla koşuk biçiminde söylenen sözlerle, ebcet hesabına g

 41. Tarih Düşürmek

  Önemli sayılan bir olayın, çoğunlukla nazım biçiminde söylenen sözlerle, ebcet hesabına g

 42. Tarih Felsefesi

  Konusu tarih ve tarihsel bilgi olan bir felsefe dalı. // Deyim olarak ilkin Voltaire kullanmıştı

 43. Tarih Felsefesi

  Tarihsel olayların anlamını, düzenlilik ve yasalarını, insanın gelişimindeki ana eğilimleri

 44. Tarih Hesabı

  Gökbilim olaylarına ve kanunlarına dayanarak yapılan zaman hesabı.

 45. Tarih Komedisi

  Konusu tarihten alınan komedi.

 46. Tarih Komedyası

  Konusu tarihten alınmış komedya türü.

 47. Tarih Örneklemesi

  Yaşanan sırada geçen siyasal bir olayı anlatmak için, geçmişteki benzer bir olayla karşıla

 48. Tarih Orunlaması

  Yaşanan zamanda geçen politik bir olayı, geçmişteki benzer bir durumla anıştırmak (karşıla

 49. Tarih Oyunu

  Bir tarih olayını ele alıp o olayın geçtiği çağı, çevreyi, insanlarını yansıtan oyun.

 50. Tarih Sıralaması

  Kitap, kitapça, kesik gibi kitaplık gereçlerinin ya da katalog fişleri ile kaynakçaların bası

 51. Tarihçe

  Bir olay ya da nesnenin özet olarak yazılmış tarihi.

 52. Tarihçi

  Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kişi.

 53. Tarihe Geçmek

  Önemi bakımından unutulmayacak bir durum kazanmak. Örn: Bütün ömründe tek bir kitap yazmı

 54. Tarihe Karışmak

  Unutulmak, yalnız adı kalmak. Örn: Bir yaş gelir ki ondan sonra ehemmiyet verdiğiniz şeyler t

 55. Tarihî Gramer

  Bir lehçenin, bir dilin veya bir dil ailesinin gramer yapısını tarihî devirlerdeki değişme ve

 56. Tarihölçer

  Ekonometri ve diğer niceliksel tekniklerin kullanıldığı iktisat tarihi çalışmaları.

 57. Tarihöncesi

  Tarihten (yazılı belgelerden) önceki çağlar.

 58. Tarihsel Aykırılık

  Eleştiri ya da güldürü sağlamak amacıyla tarihsel tutarlığı ya da gerçekliği bozarak yad

 59. Tarihsel Balad

  Tam anlamıyla tarihsel nitelik gösteren, özellikle ulusal olayları anlatan balad türü.

 60. Tarihsel Bilinç

  İnsanın kendisinin tarihsel bir varlık olduğunu bilmesi kendi üzerinde bugün de etkisi ve bask

 61. Tarihsel Boyut

  Halkbilim olay ve ürünlerinin oluşumunda görev alan tarihsel etkenlerin tümü.

 62. Tarihsel Coğrafya

  Coğrafyanın, ilkçağdan günümüze değin gelişim aşamalarını, bugünkü coğrafya anlayış

 63. Tarihsel Dilbilim

  Dillerin gelişmesini inceliyen dilbilim.

 64. Tarihsel Döngü Kurama

  Vico'nun geliştirmiş olduğu ve toplumun durmadan aynı aşamalardan geçtiğini öne süren kuram

 65. Tarihsel Film

  Sinema Tarihsel bir olayı konu alan, bu olayın geçtiği çağı, çevreyi, kişileri yansıtan fi

 66. Tarihsel Giysi

  Oyuncuların sahne üzerinde rol gereği giydikleri tarihsel giysilerin tümü.

 67. Tarihsel Gramer

  Tarihsel dilbilim anlamdaşı.

 68. Tarihsel Halkbilim

  Halk kültürünün yalnız tarihsel yönüyle ilgilenen bilim, bk. tarihsel halkbilimci, tarihsel y

 69. Tarihsel Halkbilimci

  İncelemelerini tarihsel yönteme göre yapan halkbilimci, bk. tarihsel yöntem.

 70. Tarihsel Komedya

  Konusu tarihten alınmış komedya türü,

 71. Tarihsel Okul

  1. (Dar anlamda) 19. yüzyılın başlarında kurulan (Savignhy, Eichhorn vb.) tarihsel hukuk okulu.

 72. Tarihsel Okul

  Olayların kaynak ve diğer bütün sorunlarının, ancak ilgili tarihsel belgeler yardımıyla çö

 73. Tarihsel Oyun

  Bir tarih olayını ele alıp o olayın geçtiği çağı ve çevreyi yansıtarak yazıldığı dön

 74. Tarihsel Özdekçilik

  Marksçılığın tarih anlayışına verilen ad (Engels'in koyduğu terim). Eytişimsel özdekçili

 75. Tarihsel Özdekçilik

  1. İnsan topluluklarının tarihsel gelişim süreci içinde toplumsal gelişmenin genel yasaların

 76. Tarihsel Resim

  Özellikle 19. y.y. da Fransada yaygın olan, konusu tarihten alınmış resim.

 77. Tarihsel Roman

  Başlıca kişileri ve olayları tarihten alınan roman.

 78. Tarihsel Saga

  Tarihsel bir kişi ya da olayla ilgili saga. bk. saga.

 79. Tarihsel Sermaye-hasıla Oranı

  Geçmiş yıllardaki sermaye ve hasılada gözlemlenen değişmelere göre hesaplanan sermaye-hasıl

 80. Tarihsel Sıralama Yöntemi

  Birbirlerini izleyen tarihsel halk kültürlerini görevsel özelliklerine göre inceleme işlemi, b

 81. Tarihsel Söylenbilim

  Söylenlere ilişkin sorunları karşılaştırma yöntemiyle çözmeye çalışan söylenbilim. bk.

 82. Tarihsel Söylence

  Bir tarihsel olay ya da kişiyle ilgili olan yerel söylence. bk. söylence, krş. yerel söylence,

 83. Tarihsel Veya Gelenekli Yazılış

  Bir kelimenin, söylenişi değişmiş olduğu halde, eski söylenişine göre olan şekilde yazılm

 84. Tarihsel Yöntem

  Kültürü, tarihsel gelişimi içinde, yazılı belgelere dayanarak izleyen ve inceleyen yaklaşım

 85. Tarihsel Yöntem

  Bir olgunun gerçek doğuş ve oluşum sürecini düşüncede yansıtma yöntemi.

 86. Tarihsel Yöntem

  Halkbilim olay ve ürünlerinin kaynaklarını bulmak amacıyla, bu olay ve ürünlerin saptanan tar

 87. Tarihsel-coğrafyasal Yöntem

  Masal ile kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel ve coğrafyasal değişkenlerini, karşılaştırma

 88. Tarihselcilik

  19. yüzyılın ortalarında, özellikle Almanya'da tarih bilimlerinin bağımsız gelişme sürecin

 89. Tarihselcilik

  Olayları ve nesneleri belli tarihsel gelişimin ürünleri olarak gören, bunların nasıl ortaya

 90. Tarihsellik

  1. Tarihsel olanın varlık biçimi. 2. Zamana bağlılık, gelip geçicilik. 3. Tarihsel koşullulu

 91. Televizyon Tarihçisi

  TV. Televizyon tarihi üzerine araştırma ve inceleme yapan kimse.

 92. Televizyon Tarihi

  TV. Televizyonun bulunuş, doğuş, gelişme evrelerini konu alan tarih dalı.

 93. Yakınçağ Tarihi

  Fransız devriminden günümüze değin uzanan tarih.

 94. Yapım Tarihi

  Sinema/TV. Bir filmin, bir televizyon izlencesinin yapımına başlandığı ve yapımının tamamla

 95. Yapıt Hakkı Tarihi

  Bir düşün ya da sanat yapıtının her türlü haklarının korunmaya başlandığı tarih. (Kita

 96. Yararcı Tarihçilik

  Geçmiş olayların gelecek olaylar için örnek alınması amacını güden tarih yazıcılığı.

 97. Yarı Tarihsel Balad

  Küçük bir yere ilişkin olarak anlatılan balad. bk. balad. krş. tarihsel balad.

 98. Yayın Tarihi

  TV. Bir izlencenin yayınlanacağı gün ve saat.

 99. Yeniçağ Tarihi

  Ortaçağın sonundan yeniçağın başına değin uzanan tarih.Mesaj / Bildirim Gönderin