Tarih Bilimine Giriş Soruları


1. Tarih nedir? Tanımlayınız.

2. Olay ve olgu kavramlarını tanımlayarak birer örnek veriniz.

3. Olay ve olgu arasındaki farkı yazınız.

4. Tarihin araştırma yöntem basamaklarını sırasıyla yazarak ; bu basamakları kısaca açıklayınız.

5. Birinci elden tarihi kaynak nedir?yazınız ve bir örnek veriniz.

6. Malzemenin türüne göre kaynak çeşitlerini yazarak birer örnek veriniz.

7. Güneş takvimini icat eden uygarlığı yazınız.

8. Ay takvimini icat eden uygarlığı yazınız.

9. Güneş takviminin günümüze kadar geçirdiği aşamaları yazınız.

10. Türklerin açıklayın boyunca kullandıkları takvimleri yazarak ; bu takvimlerin özelliklerini kısaca açıklayınız.

11. Tarih bilmenin yararları nelerdir? Açıklayınız.

12. Tarihi olaylar değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? yazınız.

13. Hikayeci tarih yazıcılığının özellikleri hakkında bilgi veriniz.

14. Öğretici tarih yazıcılığının özellikleri hakkında bilgi veriniz.

15. Araştırıcı tarih yazıcılığının özellikleri hakkında bilgi veriniz.

16. Dipnot nedir ? Açıklayınız.

17. Vakanüvis nedir ?Açıklayınız.

18. Tarihe yardımcı bilimlerden 3 tanesini yazarak kısaca açıklayınız

Admin

Taglar: TarihBilimineGirişSoruları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

Tarih Biliminin Yöntem Basamakları

Terkip, Tenkit, Tahlil, Tasnif, Tarama. Zamana göre sınıflandırma, Mekana göre sınıflandırma, Konuya göre sınıflandırma.

Tarih Öğreniminin Önemi

Sizce neden tarih dersi görüyorsunuz? Geçmişi bilmek bize ne kazandırır? Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünü nasıl yorumlarsınız?Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin