İlkçağ Tarihi » Tarih Terimi


  1. İlkçağ Tarihi anlamı nedir?

  2. Yazılı belgelerin bulunduğu en eski zamanlardan, genellikle Batı Roma İmparatorluğunun çöküşüne (47
    6) değin geçen zamanları konu edinen bilim.

  3. Tarih Terimleri Sözlüğü Tüm Liste »

Sayfa Yorumları

Yorum EkleMesaj / Bildirim Gönderin