Tarih Biliminin Yöntem Basamakları


TARİHİN SINIFLANDIRILMASI

1. Zamana göre sınıflandırma: Tarih çağ ve yüzyıl gibi dönemlere ayrılarak incelenir.

Örnek: 20.yy Osmanlı Tarihi, Ortaçağ Avrupa Tarihi


2. Mekana göre sınıflandırma : Belli bir bölgenin tarihi incelenir.

Örnek: Anadolu Tarihi , Asya Tarihi.


3. Konuya göre sınıflandırma:

Örnek: ekonomi tarihi , siyasi tarih , Dinler tarihi, tıp tarihi


ZAMAN VE TAKVİM

Tartışma :İnsanoğlu zamanı hangi amaçla; yıllara, aylara,hafta ve günlere ayırmıştır?


TAKVİM:

* İnsanoğlu yıldızların, ayın ve güneşin hareketlerine göre çeşitli takvimler oluşturmuşlardır. Örnek: Ay takvimi, Güneş takvimi

* İlk Güneş takvimi Mısırlılar, ilk Ay takvimi ise Sümerler tarafından oluşturulmuştur.

* Ay yılı 360 gün, Güneş yılı 365 gündür.

* Takvimlerin başlangıcı olarak çeşitli tarihi olaylar esas alınmıştır. Örnek: Hicri takvim başlangıcı Hz Muhammet’in hicreti; Miladi takvimin başlangıcı olarak Hz. İsa’nın doğumu esas alınmıştır.


Güneş takviminin zaman içinde gelişimi:

* Mısırlıların güneş takvimini icat etmeleri

* Güneş takviminin Roma Hükümdarı Jül Sezar döneminde yeniden düzenlenmesi ve JÜLYEN TAKVİMİ adını alması

* Jülyen Takviminin Papa III.Gregorius tarafından yeniden düzenlenmesi ve GREGORYEN TAKVİMİ adını alması.


NOT: Günümüzde dünya genelinde ve ülkemizde Gregoryen Takvimi kullanılmaktadır.

Admin

Taglar: TarihBilimininYöntemBasamakları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşamSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin