Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları


Tartışma sorusu: Sosyal bilimlerin ortak araştırma konusu nedir?Aynı amaca yönelik araştırma yapan bilimler arasında yardımlaşmanın yararları neler olabilir?

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Filoloji : Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler.

Coğrafya : Coğrafi bölgelerin özelliği ve iklimi tarihi olayların değerlendirilmesinde etkilidir. Örneğin Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmalarının nedeni coğrafyalarının tarıma elverişli olmamasıdır.

Kronoloji : Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir.

Paleografya : Toplumların eskiden kullandıkları yazıları inceler. (Mısır hiyeroglifi, Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin Orhun ve Uygur abideleri gibi) Bu bilim dalı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında etkili değildir.

Antropoloji : İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır.

Diplomatik : Fermanlar, beratlar ve dönemin yazışmalarını inceler. Siyaset bilimi olarak da adlandırılır. Başlangıç noktası Kadeş Barışının imzalanmasıdır.

Etnografya : Toplumların öz kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. Örf adet bilimi.

Arkeoloji : Kazı bilimidir. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında yararlanılmaktadır.

Sosyoloji : Toplum bilimidir. Tarihi olayları sosyoloji konularını hesaba katarak inceler.

Kimya : C14 metodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları hakkında bilgi verir.

Nümizmatik : Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir.

Epigrafi : Kitabeleri inceler. Örneğin: Göktürk ve Kültepe yazıtları.

Toponomi : Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur.

Heraldik : Arma ve Mühür bilimidir. Eski mühürleri inceler.

Ekoloji: Canlıların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen ve doğanın korunması ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalıdır.

Hukuk: Toplu halde yaşayan insanların birbirleriyle ve devlet ile ilişkilerini düzenleyen kuralları inceleyen bilimdir.

Felsefe: Akıl , mantık ve düşünme biçimleri ile ilgilenen bilimdir. Tarih felsefesine yön verir.

Edebiyat: Tarih boyunca meydana gelen olaylar edebiyatın konusu olmuş ve bu olaylar edebiyat bilimi aracılığı ile nesilden nesile aktarılmıştır. Örnek: destanlar

İstatistik: Her hangibir olayla ilgili veri toplama bu verileri tablolaştırma , verileri yorumlama ve sonuç çıkarma bilimidir.Tarihi bir olayın değerlendirilmesinde önemli rol oynar.

Admin

Taglar: TarihinFaydalandığıBilimDalları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

Tarih Biliminin Yöntem Basamakları

Terkip, Tenkit, Tahlil, Tasnif, Tarama. Zamana göre sınıflandırma, Mekana göre sınıflandırma, Konuya göre sınıflandırma.

Tarih Öğreniminin Önemi

Sizce neden tarih dersi görüyorsunuz? Geçmişi bilmek bize ne kazandırır? Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünü nasıl yorumlarsınız?Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin