Orta Asya Uygarlığı


Orta Asya kültür tarihi MÖ.5000 yıllarına kadar uzanmaktadır.Tarih sahnesine ilk defa Orta Asya da çıkan Türkler bu kültürden etkilenmişlerdir. Bu bölgede oluşan başlıca kültürler; Anav Kültürü, Andronova Kültürü, Karasuk Kültürü, Tagar Kültürüdür,

İSKİTLER

Orta Asya Uygarlığının Oluşumunda Önemli bir katkısı olan İskitler Türk Kökenlidirler.


- Alper Tunga Destanı İskitlere aittir.

- Atı Kullanmakta ustalaşmışlardır.

- Altın ve gümüş işçiliğinde ustalaşmışlardır.

- Sanatta HAYVAN USLUBU nu kullanmışlardır.

- Gök Tanrı (Tek tanrı inancı) dinine inanmışlardır.

Admin

Taglar: OrtaAsyaUygarlığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

İlk Çağ Uygarlıkları

Mezopotamya Uygarlığı. Orta Asya Uygarlığı. Mısır Uygarlığı. İran Uygarlığı (Persler). Hint Uygarlığı

Maden Çağları

Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır.

Mezopotamya Uygarlığı

Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve verimli arazilerden oluşan geniş bölgeye MEZOPOTAMYA adı verilir. Mezopotamyada kurulan devletler şunlardır: Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller, AsurlularSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin