Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı


Türk Adının Anlamı:


Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya çıkmıştır.Türk adının TÜREMEK, OLGUNLUK ÇAĞI TÖRE SAHİBİ, GÜÇLÜ , KUVVETLİ gibi anlamlara geldiği belirtilmiştir. Tarihte ilk defa Türk adına Çin Yıllıklarında rastlanmaktadır. GÖKTÜRK DEVLETİ döneminde yazılan ORHUN KİTABELERİNDE Türk kelimesi TÜRÜK şeklinde geçmektedir. Bu kelime zamanla TÜRK haline gelmiştir.


Türklerin İlk Anayurdu:

Türklerin ana yurdu ORTA ASYA dır. Orta Asya, kuzeyde Sibirya, güneyde Himalaya dağları, batıda Hazar denizi ve doğuda Kingan dağları ile çevrili geniş bir coğrafyadır.

Bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle Türkler tarafından Ana Yurt olarak tercih edilmiştir.Türkler bu bölgede göçebe olrak yaşamışlar yazın Yazlak; kışın kışlak (Anadoludaki yaylacılık kültürü) denilen bölgelere göç etmişlerdir.


Göçebe kültürünün sonucunda şu durumlar ortaya çıkmıştır.

* Merkezi yapı güçlenememiş,

* Teşkilatçı özellik gelişememiş,

* Mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,

* Ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,

* Askeri yapıysa gelişmiştir.

Admin

Taglar: TürklerinTarihSahnesineÇıkışı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin