Wilson Prensipleri Nedir?


11 Şubat 1918 tarihinde ABD başkanı Wilson’un yaptığı bir konuşmada ortaya koyduğu yeni barış şartları daha sonraki süreçte kabul edilmelerinden dolayı önem kazanmıştır. Bu bildirinin yayınlanmasında Wilson’un insanlık ve barış inancının bulunduğunu kabul etmekle beraber ABD çıkarlarının da bulunduğu bir gerçektir. Buna göre bu prensipleri özetleyecek olursak;


1. Barış Antlaşmalarının açık olması, gizli anlaşma yapılmaması

2. Karasuları dışında savaş ve barışta uluslararası suların açık olması

3. Uluslararası bütün ekonomik engellerin kaldırılması

4. Ülkelerin silahlanma yarışını bırakarak, orduların iç güvenlik seviyelerine indirilmesi

5. Sömürgeler halklarının serbest bırakılarak kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesine yardımcı olunması

6. İşgal edilen Rus topraklarının boşaltılması ve bağımsız bir Rusya’nın varlığının tanınması

7. Belçika’nın yeniden bağımsız bir devlet olarak kurulması

8. Almanya’nın işgal ettiği Fransız topraklarından çıkartılarak savaş öncesi barış durumuna dönülmesi

9. İtalyan sınırlarının ulusal esaslara göre düzenlenmesi

10. Romanya, Sırbistan ve Karadağ’ın boşaltılması ve Sırbistan’a denizden bir çıkış verilmesi

11. Balkan Devletlerinin siyasal ve ekonomik bağımsızlıklarının garanti altına alınması

12. Osmanlı Devletinde Türklerin bulunduğu bölgelerde Bağımsız bir devletin kurulması, egemenlik altındaki diğer uluslara bağımsızlık verilmesi

13. Denizden çıkış kapısı bulunan bir Polonya kurulması

14. Büyük küçük devletlerin toprak bütünlüklerinin güvenlik altına alınması için bir Milletler Cemiyeti kurulması.

Admin

Taglar: WilsonPrensipleriNedir

Osmanlının Son Dönemi Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Atatürk’ün Anadoluya Gönderilmesi

Atatürk’ün İstanbul’a neden geldiğini ve neler yapmaya çalıştığını daha önce özetlemiştik. Atatürk İstanbul’a merkezi otoriteye sahip olmak için gelmişti.

Atatürk’ün Anadoluya Gönderilmesi

Atatürk’ün İstanbul’a neden geldiğini ve neler yapmaya çalıştığını daha önce özetlemiştik. Atatürk İstanbul’a merkezi otoriteye sahip olmak için gelmişti.

İttihat Terakki Dönemi

İttihat Terakki dönemi yenileşme ve milli ekonomi politikaları (1908-1918). İttihat Terakki Türk sosyal ve ekonomik yaşantısında büyük bir değişimin temelini atmıştır. Siyasette Milliyetçilik ilkesini savunan İttihat Terakki ekonomide

1. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu

Osmanlı Devleti dünyanın iki büyük gruba bölünmesinden oldukça fazla etkilenmiştir. İngiltere’ye dayalı yaşam politikası güden Osmanlı Devleti İngiltere’nin bu politikadan vazgeçmesi üzerine ister istemez Avrupa’da yeni bir güç o

1. Dünya Savaşında Savaşılan Cepheler

Doğu Cephesi (Sarıkamış Hareketi). Güney Cephesi (Kanal Hareketi). Irak Filistin Cephesi. Çanakkale Cephesi. Ermeni Sorunu

1917 Olayları Nedir?

1917 yılında gerçekleşen olaylar hem dünya tarihini hem de ulusal tarihimizi oldukça etkilemiştir. Bu olayları şu şekilde sıralayabiliriz:Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin