Tarih Bilimine Giriş


İNSAN VE TARİH

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam sürdüğünü merak ediyor musunuz?

Öğrenci notu: Tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.


TARİHİN KONUSU

Tartışma sorusu: Sizce tarih bilimi neleri konu edinir? Tarih sadece geçmişte yaşanan savaşları mı inceler, mesela bir deprem, salgın hastalıklar, geçmişte yaşamış evcil hayvanlardan kalan kemik parçaları, tarih konusu olabilir mi?

Öğrenci notu: İnsanların her türlü faaliyeti tarihin konusunu oluşturur. Geçmişte yaşamış insanların siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetleri tarih biliminin araştırma alanına girer.

OLAY: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir.

OLGU: Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan kavramdır.Zaman içerisinde meydana gelen benzer durumlardır.

OLAY OLGU FARKI:Olgu olaya göre daha geneldir.Olayda başlangıç ve bitiş zamanı vardır,olguda yoktur.

ÖRNEKLER

Malazgirt şavaşı => Olay
Miryokefelon savaşı => Olay
Anadolunun Türkleşmesi => Olgu
Reform => Olay
Rönesans => Olay
Avrupa’da bilim ve sanatın gelişmesi => Olgu


TARİHTE SEBEP- SONUÇ, YER – ZAMAN İLİŞKİSİ

Tartışma : Bir olayın mutlaka bir sebebi ve sonucu vardır.Olaylar birbirlerine sebep sonuç ilişkisiyle bağlıdır.Her olay kendinden önceki olayın sonucu ve kendinden sonraki olayın sebebidir.

Bu durumu günlük hayatımızla örnekleyelim: Ali okulda en sevdiği arkadaşı ile kavga etmiş ve derslere girmeden eve dönmüştür.(1.Olay) Çok sinirli olan Ali eve geldiğinde kendisinden bisikletine binmek için izin isteyen kardeşine bir tokat atmıştır.(2. olay ve 1. Olayın sonucu) Bu durum üzerine Ali nin babası Aliye dışarı çıkmama cezası vermiştir.( sonuç)

* Avrupanın Coğrafi Keşifler ile zenginleşmesi, Avrupalı devletlerin Pazar ve sömürge yarışına girmeleri (sebep)

I. Dünya Savaşı ( Sonuç)


TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ

1. Tarama (Kaynak tarama)
2. Tasnif (Sınıflandırma)
3. Tahlil (Çözümleme)
4. Tenkit (Eleştiri)
5. Terkip (Sentez)1.TARAMA: Araştırılacak konu ile ilgili bilgi toplama ,konuyla ilgili kaynaklara ulaşma ve bunları inceleme.

KAYNAK ÇEŞİTLERİ
*Birinci elden kaynaklar: İncelenen döneme ait her türlü buldu.(para,çanak çömlek,yazılı belge,resim vs.)

*İkinci elden kaynaklar: İncelenen döneme yakın bir zamanda oluşturulmuş kaynaklar.

KAYNAĞIN ,MALZEMENİN TÜRÜNE GÖRE KAYNAK ÇEŞİTLERİ *Yazılı Kaynaklar: Kitap,gazete,mühür,para ferman vs.

*Sözlü kaynaklar: Destan,hikaye,efsane
*Kalıntılar: Taş ,toprak,çanak,çömlek,mezar
*Çizili, sesli Görüntülü kaynaklar: cd,film,fotoğraf


2. SINIFLANDIRMA (TASNİF): Ulaşılan kaynaklardan ortak özellikleri olanları bir araya getirme ve bunları sıralama


3. ÇÖZÜMLEME (TAHLİL): Sınıflandırılan bilgilerin içeriklerin incelenmesi.bilgilerin nerede ve nasıl kullanılacağının belirlenmesi


4.ELEŞTİRİ (TENKİT):
İç tenkit: Bilgilerin doğruluğunun diğer kaynaklarla uyumlu olup olmadığının araştırılması

Dış tenkit: Bilgilerde yazım yanlışı olup olmadığı, yazı karakteri,basım tarihi gibi konuların araştırılması


5.SENTEZ (TERKİP): Bilgilerin bir anlam bütünlüğü içinde bir araya getirilerek yazıma hazırlanması

Admin

Taglar: TarihBilimineGiriş

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını oSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin