Tarih Yazıcılığı


Tartışma sorusu: İçinizde günlük tutan var mı? Neden günlük tutarsınız? İnsanlar tarih boyunca yaşadıklarını kaydetme ihtiyacı duymuşlardır, bunun sebebi ne olabilir?


Tarih yazıcılığına örnekler: Orhun Kitabeleri, Yenisey Yazıtları,Vakayinameler,Anallar vb.


Not: Tarih yazıcılığı Hitit krallarının tutturduğu yıllıklarla (anal) başlar.

TARİH YAZICILIĞI TÜRLERİ

HİKAYECİ TARİH ÖĞRETİCİ TARİH ARAŞTIRICI TARİH
* Bilgiler Hikaye ve efsaneler yoluyla aktarılır. * Topluma fayda sağlama amacı vardır. * Bilimsel tarih yazıcılığıdır.
* Olaylara ait yer- zaman , sebep - sonuç bilgisi genellikle verilmez. * Toplumu milli birlik ve ahlaki değerler açısından geliştirmek amaçlanır. * Sebep-sonuç ilişkisi kurulur.
* Temsilcisi Heredot’tur. * Temsilcisi Tukidides’tir. * Yer ve zaman belirtilir.
    * Olaylar kaynaklara dayalı olarak araştırılır. Kullanılan kaynaklar
     
    dipnot olarak belirtilir.


DİPNOT: Bilimsel bir eserde belirtilen bilginin hangi kaynaktan alındığını gösteren ve genellikle bilginin bulunduğu sayfanın altında (dibinde) yer alan notlardır.


TÜRKLERDE TARİH YAZICILIĞI


1.Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı:

* Temel amaç devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılmasıdır.

* Tarihi olayların kaydedilmesi ve araştırılması vakanüvis ve şehnameci ( vakanüvislerden önce) adlı görevliler tarafından yapılmıştır.


NOT: Vakanüvisler Osmanlı Devletinde resmi devlet tarihçileridir.2.Cumhuriyet Dönemi Tarih Yazıcılığı:

* Cumhuriyet dönemi tarih yazıcılığının gelişiminde Atatürk’ün büyük katkısı vardır.

-1931 yılında kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile birlikte; Türklerin kökeni, dünya uygarlıklarına katkıları ,İslam medeniyetine katkıları gibi konular araştırılmaya başlanmıştır.

NOT: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti günümüzde Türk Tarih Kurumu adıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Admin

Taglar: TarihYazıcılığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

Tarih Biliminin Yöntem Basamakları

Terkip, Tenkit, Tahlil, Tasnif, Tarama. Zamana göre sınıflandırma, Mekana göre sınıflandırma, Konuya göre sınıflandırma.

Tarih Öğreniminin Önemi

Sizce neden tarih dersi görüyorsunuz? Geçmişi bilmek bize ne kazandırır? Bir musibet bin nasihatten iyidir sözünü nasıl yorumlarsınız?Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin