Can Modal Verb ve Örnekler


Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Örnek kullanım alanları:

* Olasılık, ihtimal, kabliyet ve yeteneklerden bahsederken.

* İstekte bulunurken.

* İzin verme ve isteme durumlarında can kullanılır.


Can’in Genel Yapısı

Özne + can + esas fiil

  Özne Yardımcı Fill Esas Fiil  
+ I can play football.
- He can not play football.
? Can you play football?

Yukarıdaki örnek cümlelerde şunlara dikkat edelim:

"Can" de herhangi bir dğeişiklik yok.

Esas fiil de yalın halde.Can in Kullanımı ve örnek cümleler.

Can: Olasılık, ihtimal, kabiliyet ve yeteneklerin anlatıldığı durumlarda kullanılır.

Örnek cümeler:

He can drive a motorbike.
Motosiklet sürebilir.

----------------------------------

Adam can speak French.
Adam Fıransızca konuşabilir.

----------------------------------

I cannot see you. (I can’t see you.)
Seni göremiyorum.

----------------------------------


Can: İstek, Rica ve emir cümlelerinde kullanılır.

Örnek cümeler:

Can i have a glass of water, please?
Bir bardak su alabilirmiyim lütfen?

----------------------------------

Can you go there for a while.
Bir süre için oraya gidermisin.

----------------------------------

Can you be quiet!.
Sessiz olurmusun lütfen.

----------------------------------

Can: İzin durumlarında kullanılır.

Örnek cümeler:

Can i borrow your dictionary?
Sözlüğünü ödünç alabilirmiyim?

----------------------------------

Can i close the window?
Pencereyi kapatabilirmiyim?

Admin

Taglar: ModalVerbÖrnekler

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

İngilizce "There is - There are" Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır. Gramer kalıbı şu şekildedir:Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin