Tarihi Çağlara Giriş


TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR (karanlık dönem)
 

 
TARİH ÇAĞLARI
 

 
TAŞ MADEN İLK
 
ORTA
 
YENİ
 
YAKIN
ÇAĞI ÇAĞI ÇAĞ
 
ÇAĞ
 
ÇAĞ
 
ÇAĞ
1.Eski Taş 1.Bakır Çağı (mö.3000/m.s375) 375-1453 1453-1789 1789
2.Orta Taş 2.Tunç Çağı
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Yeni Taş 3.Demir Çağı
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tartışma Soruları:

* Çağ nedir?

* Tarih neden çağlara ayrılmıştır?

* Tarih öncesi dönem ne demektir? Bu döneme ait tarihi bilgi yok mudur?

* Tarih çağlarını birbirinden nasıl ayırırız?

* Yukarıdaki tabloda tarihi dönemleri birbirinden ayıran olaylar nelerdir?

* Neden Yakın Çağın bitiş tarihi belli değildir?


TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3200 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır :

* Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir.

* Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır.

* Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklargöstermiştir.

* Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiştir. Bunun nedeni göçler sonucunda uygarlık alanında ileri toplumların diğer toplulukları etkilemesidir.

Admin

Taglar: TarihiÇağlaraGiriş

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

Tarih Bilimine Giriş Soruları

Türklerin açıklayın boyunca kullandıkları takvimleri yazarak; bu takvimlerin özelliklerini kısaca açıklayınız.

Tarih Biliminin Yöntem Basamakları

Terkip, Tenkit, Tahlil, Tasnif, Tarama. Zamana göre sınıflandırma, Mekana göre sınıflandırma, Konuya göre sınıflandırma.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin