Aranan: Bitki

 1. Endüstri Bitkileri Yetiştirme Ve Değerlendirme Bölümü

  Endüstri Bitkileri Yetiştirme Ve Değerlendirme; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 2. Endüstri Bitkileri Borsası Bölümü

  Endüstri Bitkileri Borsası; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 3. Türkiye’de Bitki Çeşitleri

  Türkiye, Zengin Bitki Çeşitliliğine Sahip Olan Dünyanın Sayılı Ülkelerinden Biridir. Bu Zenginlikte; İklim Çeşitliliği, Kısa Mesafelerde Değişen Yeryüzü Şekilleri, Coğrafi Konum, Jeolojik Zamanlar Boyunca Görülen İklim Değişiklikl

 4. Bitki Çeşitleri

  İklim Etkisi: Sıcaklık ve yağışın uygun olduğu alanlarda bitki örtüsü zengin iken kurak ve soğuk yerlerde bitki yetişmez. İklim ve bitki örtüsü birbirine bağlıdır.

 5. Bitkisel Üretim Bölümü

  Bitkisel Üretim ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 6. Bitki Koruma Bölümü

  Bitki Koruma ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 7. Sarı Yoğurt Otu Faydaları

  Bu bitkinin değişik türleri vardır:Tırmanca Yoğurtotu (Galium aparina) tarlalarda,çayırlarda ve çit kıyılarında bolca yetişir ve çiftçiler tarafından zararlı ot olarak bilinir. 60-160 cm boyundaki bitkinin yaprakları halka dizilişlidir.

 8. Polen Faydaları

  Çiçeklerin ortasında bulunan erkek üreme hücresidir. Ancak mikroskop altında görülebilen bu hücreler 10 yıl dayanabilecek kadar canlıdırlar ve o bitkinin tüm genetik ve diğer özelliklerini taşır, döllenmeyi sağlayarak nesillerin devamı

 9. Öksürük Otu Faydaları

  Devetabanı, Farfaraotu, Kavalak, Sulandıkotu olarakta bilinir. Çayırlarda, bayırlarda daha hiçbir bahar yeşili görülmeden ilkbahar başlangıcında, tüm bitkilerden önce, sarı çiçeklerini açmaya başlar.

 10. Ev Çiçekleri Bize Nasıl Zarar Verebilirler?

  Evimizdeki bitkiler veya süs çiçekleri solunumlarında gündüzleri havadaki karbondioksiti alarak oksijen verirler ama geceleri ise bizim gibi oksijen alarak karbondioksit verirler.

 11. Türk İslam Devletlerinde Sanat

  Türk-İslam sanatının temelleri KARAHANLILAR döneminde atılmıştır.Bu dönemin mimari eserleri diğer dönemlere örnek teşkil etmiştir. Süslemelerde bitki ve hayvan motifleri kullanılmıştır.

 12. Türkiye’de Bitki Toplulukları

  Türkiye’de Bitki Toplulukları; Relikt (Kalıntı) Bitki, Endemik Bitki, Geniş Yapraklılar, İğne Yapraklılar: Ladin, Köknar, Sarıçam, Karaçam, Kızılçam

 13. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

  Telefon: , Adres: Eskişehir Yolu 9. km Bakanlık Yeni Bina 12-13. Kat Lodumlu/ ANKARA TÜRKİYE

 14. Türkiye Topraklarının Oluşumu

  Ülkemiz toprak çeşitleri yönünden dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır.Türkiye topraklarının oluşumunu etkileyen faktörler çok çeşitlidir. Bunlar iklim, bitki örtüsü, ana materyal, zaman, yeryüzü şekilleridir. Türkiye de görü

 15. Türkiye’nin Bitki Örtüsü

  Bitkiler hayvanların besin kaynağıdır, Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar, Bitkilerden ilaç yapılır, Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.

 16. Bitkiler - Plants

  Bitkiler - Plants / İngilizce Kelimeler; bamboo-bambu, bouquet of flowers-çiçek buketi, branch-dal, bud-tomurcuk, clover-yonca

 17. Küçük Çiçekli Yakı Otu Faydaları

  Bu bitkinin pek çok değişik türleri vardır. Şifalı olanlar; pembe kırmızı Yakıotu (E.roseum), Küçük çiçekli Yakıotu (E.parviflorum), Dağ Yakıotu (E.montanium), Koyu Yeşil Yakıotu (E.obscrum), Mızrak Yapraklı Yakıotu

 18. Kırlangıç Otu Faydaları

  Temreotu olarak ta bilinir. 30-80 cm yüksekliğindeki bitki, Mayıstan sonbahar ortalarına kadar çiçeklenir. Yapraklarının uçları dişlidir ve meşe yapraklarına benzer.

 19. Isırgan Otu Faydaları

  Şifası kök, sap ve yaprak ve çiçeğindedir. Bitki ne kadar taze olursa tedavi gücü o oranda fazladır. Kışın kullanımı için Mayıs ayında toplanıp, kurutulmalıdır. Tohumları ise Temmuz - Ağustos aylarında toplanıp, gölgede kurutulmal

 20. Bahçe Bitkileri Bölümü

  Bahçe Bitkileri ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 21. Türkiye’de Rüzgarların Oluşturduğu Şekiller

  Ülkemizde rüzgarlar genelde bitki örtüsünün yağış olduğu İç Anadolu. G. Doğu Anadolu ve d.Anadolu bölgeleri ile delta ovalarında aşındırma ve biriktirme yaparak etkili olurlar.

 22. Ebegümeci Faydaları

  Küçük yapraklı Ebegümeci (Malva vulgaris) ve büyük yapraklı ( Malva grandifolia) ve başka değişik cinsleri genellikle çiçek ve sebze bahçelerinde, insanların yaşadıkları yerlerin yakınlarında yetişir. Bu bitkiler, yapraklarında, çi

 23. Dokular - Bitkisel Dokular

  Sürgen doku bitkilerde uzamayı ve kalınlaşmayı sağlar. Bu hücreler devamlı bölünme özelliğine sahiptirler. Bitkinin ömrü boyunca bölünme özelliğine sahip hücrelerin oluşturduğu dokuya birincil (primer) meristem denir.

 24. Canlılık ve Çevre

  Ototroflar (Üreticiler) İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler. En fazla bulunan gruptur. İki tiptir. Fotosentetikler: Işık enerjisini kullanırlar. Klorofilleri vardır. Örnek: Yeşil bitkiler,bakteriler ve mavi-yeşil algler.

 25. Çobançantası Otu Faydaları

  Çantacık, Latinçiçeği, Çobankesesi, Çobantorbası, Rahibeçantası, Kuşkuşotu’da denir. Yol kenarlarında, çayırlarda, tarlalarda, hendeklerde, bayırlarda ve sebze bahçelerinde yetişen bu bitki rahatsız edici bir yabani ot olarak bilinir.

 26. Civan Perçemi Otu Faydaları

  Akbaşlı, Barsamotu, Binbiryaprakotu ve Kandilliçiçeği diyede bilinir.Bitki çayırlarda, dar tarla yollarında, yol kenarlarında ve tahıl tarlalarının kıyılarında kümeler halinde yetişir. Mayıs ve Ekim ayları arasında çiçek açar. Boyu

 27. Bal Faydaları

  Balın kalitesi alındığı bitkilere göre değişir, en kaliteli bal çiçekbalıdır.Memleketimizde ise yaylanın yüksekliği ve çiçek çeşidinin bolluğu ile tanınan ANZER balı çok kıymetli ve çok şifalı olduğuna inanılır.

 28. Bitkilerde Hormonal Düzenleme

  Bitkilerde sinir sistemi ve vücudu sürekli dolaşan daimi bir sıvı (kan) yoktur. Organlar ve dokular arasındaki düzenleme işi ve duyarlılığın sağlanması sadece hormonlarla yapılır.

 29. Bitkilerde Boşaltım

  Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.

 30. Bitkilerde Destek Yapılar

  Basit yapılı bitkilerde ve yüksek yapılı bitkilerin genç dokularında desteklik vazifesini yapan, diklik ve sertliği sağlayan turgor basıncıdır.

 31. Fizikte Kılcallık Olayı

  Kılcal boru adı verilen çok küçük çaplı borularda suyun yükselmesi bilinen bir olaydır. Bitki özsuyunun ağaçlarda yükselmesi kısmen kılcallık etkisi iledir. Su, kayalardaki yarık ve çatlaklardan yukarı doğru tırmanır ve donduğu zam

 32. Ayı Sarımsağı Otu Faydaları

  Yabani sarımsak ta denilir. Bitki daha görünmeden keskin sarımsak kokusu duyulur. İlkbaharın müjdecisi ayısarmısağı, nemli çayırlarda, gölgeli ve nemli dere kıyılarında, çalılıkların altında, karanlık yapraklı ağaç ormanlarında,

 33. Bitkilerde Sindirim

  Bitkilerde genellikle özelleşmiş bir sindirim sistemi bulunmaz. Saprofit mantarlar kloroplastları olmadığı için besinlerini sentezleyemezler. Bunun için hücre dışı sindirimi gerçekleştirebilirler.

 34. Bitkilerde Gaz Değişimi

  Bitkilerde Gaz Değişimi; Stoma (Gözenek), Lentisel (Kovucuk), Kökler aracılığı ile gerçekleşir.

 35. Bitkilerde Taşıma Sistemi

  Tek hücreli bitkilerde özel bir taşıma sistemi bulunmaz. Gerekli maddelerin taşınmasını hücre zarlarıyla yaparlar.

 36. Anason Otu (Çayı) Faydaları

  Maydanoz türünde bir bitkidir. Beyaza çalan yaprakları, meyvesinde iki tane birbirine yapışık şifalı tohumlarının kendine özgü kokusu vardır.

 37. Bitkisel Dokular

  Yüksek yapılı bitkilerdeki dokular; sürgen (meristem) doku ve değişmez doku olmak üzere iki grupta incelenir.

 38. Altınbaşak Otu Faydaları

  Bu bitki hendeklerde, orman kıyılarında, eğimli çayırlarda, ağaçları kesilmiş orman bölgelerinde yetişir. Tüylü ve altın sarısı çiçeklerle bezeli sapı 80 cm kadar yükselebilir. Çiçekleri Temmuzdan Ekim’e kadar toplanabilir.

 39. Bitkiler

  Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

 40. Adaçayı Faydaları

  Ballıbabagillerden olan Adaçayı, Dişotu ve Meryemiye diye de tanınır. Akdeniz kıyılarının kır bitkisidir. Ülkemizde kışın sert geçmediği yörelerde, bahçelerde de tohumlardan üretilir. Hafif kireçli, kolay su geçiren, kuru

 41. Buz Küpü Deneyi

  Buz Küpü Deneyi. Ne oluyor? Bitkisel yağ üzerinde yüzen buz, ancak bebek yağında azalır. Buz eridiği halde, her iki sıvıda da su azalır. Uygulanan gaz büyür ve eriyen su düşer. Daha sonra erimiş su ve yağ arasındaki sınır, güzel bir

 42. Altındere Vadisi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Kültürel değerler, Sümela Manastırı, doğa yürüyüşü, tabii bitki toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, fotoğrafçılık

 43. Beydağları Sahil Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Arkeolojik kalıntılar, Zengin Bitki Örtüsü, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Manzara, Fotoğrafçılık. Akdeniz Bölgesi’nin Antalya ili sınırları içinde yer almaktadır.

 44. Beyşehir Gölü Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, Kuş Gözlem, Sportif Olta Balıkçılığı (Tarihi kalıntılar, jeomorfolojik oluşumlar, tabii bitki ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler)

 45. Dilek Yarımadası - Büyük Mendere Deltası Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Fotoğrafçılık, Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme. Parkımız Ege Bölgesi, Aydın ili sınırları içinde yer alır.

 46. Güllük Dağı (termessos) Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Arkeolojik kalıntılar, Zengin Bitki Örtüsü, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık. Akdeniz Bölgesi’nin Antalya ili sınırlarıiçindedir.

 47. Hattila Vadisi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, Zengin Bitki Örtüsü, Jeolojik, jeomorfolojik oluşumlar ve yaban hayatı zenginliği, ekoturizm

 48. Honaz Dağı Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Arkeolojik kalıntılar, Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumlar, Endemiklerce Zengin Bitki Örtüsü, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık

 49. Ilgaz Dağı Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Zengin Bitki Örtüsü, Dağ ve Kar Sporları, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık. Batı Karadeniz Bölgesi’nde,Çankırı ve Kastamonu illerisınırları içinde yer almaktadır.

 50. Kaçkar Dağları Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Doğa Fotoğrafçılığı, Ekoturizm, İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, bitki ve yaban hayatı zenginliği, geleneksel yaylacılık

 51. Karatepe Aslantaş Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Arkeolojik kalıntılar, Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme. Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye ili sınırları içindedir.

 52. Kazdağı Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Zengin Bitki Örtüsü ve Fauna, Biyolojik Çeşitlilik, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık. Marmara ve Ege Bölgeleri geçişzonunda, Balıkesir ili sınırları içinde yer alır.

 53. Kızıldağ Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Zengin Bitki Örtüsü, Jeolojik yapı, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık. Akdeniz Bölgesi’nde, Isparta ili sınırları içindedir.1969 yılında ilan edilmiştir.

 54. Köprülü Kanyon Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, Rafting, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık.

 55. Kovada Gölü Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Zengin Bitki Örtüsü, Göller, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Olta Balıkçılığı, Fotoğrafçılık, Manzara. Akdeniz Bölgesi’nin Isparta ili sınırları içindedir.

 56. Kuş Cenneti Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Doğa Fotoğrafçılığı, Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlem. Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili sınırları içindedir.

 57. Munzur Vadisi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Jeolojik yapı, Zengin Bitki Örtüsü ve fauna, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık. oğu Anadolu Bölgesi’nin Tunceli ili sınırlarıiçinde yer almaktadır

 58. Saklıkent Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Zengin Bitki Örtüsü ve fauna, Hidrolojik yapı, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Olta Balıkçılığı, Fotoğrafçılık. Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya ve Muğla illeri sınırları içinde yeralmaktadır.

 59. Soğuksu Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme, piknik, kampçılık. İç Anadolu Bölgesi’nde,Ankara ili sınırları içindedir. 1959 yılında ilan edilmiştir

 60. Spil Dağı Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık. Ege Bölgesi’nin Manisa ili sınırları içindedir.

 61. Uludağ Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Jeolojik yapı, tabii bitki toplulukları, kayak, dağcılık, kar sporları, ekoturizm. Marmara Bölgesi’nde, Bursa ili sınırları içindedir. 1961 yılındailan edilmiştir.

 62. Yedigöller Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Zengin Bitki Örtüsü, Göller, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Olta Balıkçılığı, Fotoğrafçılık. Yedigöller Milli Parkı 29.04.1965 yılında 6831 sayılı Orman Kanununun 25. Maddesi gereği

 63. Yozgat Çamlık Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Piknik, Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı orman, dinlenme ve eğlenme. İç Anadolu Bölgesi’nde, Yozgat ili sınırlarıiçindedir. 1. Akümülatör Bitkiler

  Biriktirici bitkiler.

 2. Biriktirici Bitkiler

  Yapılarında belirli kimyasal elementleri çok aşırı miktarlarda toplayarak biriktiren bitkiler,

 3. Bitki Bakısı

  Her tür bitki taneleri aracılığıyla yitikleri bulma ve geleceği okuma işi. bk. bakı. krş. u

 4. Bitki Benzeri Kamçılılar

  Phytomastigophorea sınıfındaki protozoonlar.

 5. Bitki Bilimi

  (Yun. phyton: bitki logos: bilim) Biyolojinin bitkilerle ilgilenen kısmı. Botanik.

 6. Bitki Bitleri

  Yaprakbitlerini, kabuklubitleri ve unlu bitleri içine alan eşkanatlılar topluluğu.

 7. Bitki Biyolojisi

  (Yun. phyton: bitki bios: hayat logos: bilim) Bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalı. Fitobiyol

 8. Bitki Coğrafyası

  (Yun. phyton: bitki ge: yer) Bitkilerin coğrafik dağılımını inceleyen bilim dalı. Fitocoğraf

 9. Bitki Doku Kültürü

  Bitki hücreleri, dokulan, organları ya da bitkinin tamamının in vitro büyütülmesi ve devam et

 10. Bitki Gelişme Düzenleyicisi

  Tarımda bitki gelişmesini düzenleyerek verimin artmasını, biçim yönünden daha düzenli ürü

 11. Bitki Hormonları

  (Yun. phyton: bitki hormaein: uyarmak) Tabiî olarak bitkilerde meydana getirilen büyüme ile buna

 12. Bitki Örtüsü

  Herhangi bir bölgede, o bölgenin doğal koşullarına uygun olarak gelişen, orman, çayır gibi,

 13. Bitki Paraziti

  Bitkiler aleminde bulunan herhangi bir parazit.

 14. Bitki Topluluğu

  Yeryüzünün belli bir bölgesinde, az çok ortak doğal koşullar altında gelişen ve yaşayan bi

 15. Bitki-kesengiller

  (Phytotomidae), (Yun. phyton = bitki, Yun.tomia = kesme): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sın

 16. Bitkicil

  (anlamdaş. fitofag), (Yun. phyton = bitki, Yun.phagein=yemek): Bitki yiyerek beslenen hayvanlar ot

 17. Bitkikesengiller

  (Yun. phyton: bitki tome: kesme) Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) tak

 18. Bitkiler Âlemi

  Çok hücreli, ökaryot bitkileri içine alan modern sınıflandırmanın beşinci âlemi.

 19. Bitkinlik

  Dürtü, içgüdü ya da bir tepki dizgesinin belirli örgensel erkesi olduğu varsayımı ile her t

 20. Bitkinlik Sabuklaması

  Uzun süren güçlü beden etkinlikleri, zehirlenmeler, yüksek ateş gibi durumlar sonucu baş gös

 21. Bitkisel Asalak

  Asalak yaşama uymuş bulunan ilkel ya da yüksek yapıda bitkilerden her biri asalak bitki.

 22. Bitkisel Depo Hastalıkları

  Geviş getiren hayvanlarda, kimi bitkilerin içerdiği swainsonine adlı alkaloidin, alfa-mannosidaz

 23. Bitkisel Dışasalak

  Konakçının derisine yerleşen bitkisel asalak.

 24. Bitkisel Gözdeğmelik

  Sarmısak, çöreotu, üzerlik, çitlembik, fasulye, bakla, börülce, İrlanda yoncası gibi bitkil

 25. Bitkisel İçasalak

  Konakçının iç ergenlerinde gelişen bitkisel asalak.

 26. Bitkisel Kaynaklı İlaç

  Bitkilerden elde edilen ilaç.

 27. Bitkisel Kaynaklı İnsektisit

  Nikotinoidler, rotenoidler, piretrum, piretroidler gibi bitkisel kaynaklı böcek öldürücü bile

 28. Bitkisel Muska

  Tohum, yaprak, kök, meyve, çiçek ve ağaç parçacıklarından yapılan muska türü. bk. muska.

 29. Bitkisel Protein Yemleri

  Proteince zengin olan ve hayvan beslemede çoğunlukla protein kaynağı olarak kullanılan bitkisel

 30. Bitkisel Yağ

  Mide üzerinde yumuşatıcı ve irkilti giderici etkileri olan ve daha çok ishal yapıcı olarak ku

 31. Bitkisel Yağ Rafineri Lipiti

  Bir bitkisel yağın yemeklik olarak kullanılmak üzere alkaliyle rafinasyonunda elde edilen büyü

 32. Bitkiye Tapma

  Bugün birçok halk kültürlerinde kalıntıları saptanan ilkadamla ilkellerin, bitkilerde bulundu

 33. Böcekkapan Bitkiler

  Utricularia ve Nepenthes gibi azot ihtiyaçları için küçük böceklere ihtiyaç duyan bitkiler.

 34. Çok Yıllık Bitki

  Yaşamlarını iki yıldan daha fazla sürdüren bitkiler.

 35. Çokgözeli Bitkiler

  Birçok gözeden meydana gelen ve mantarlar gibi ilkel, yabanketeni, ökseotu, canavarotu gibi yüks

 36. Çöp Bitkisi

  Genellikle çöplüklerde ve terk edilmiş yerlerde yetişen, yapıları nitrat anyonunca zengin ola

 37. D-aktifleştirilmiş Bitkisel Sterol

  Bitki kaynaklı bir sterol fraksiyonun ultra-viyole ışını veya diğer yolla etkinleştirilmesiyl

 38. Dokuma Bitkileri

  Pamuk, kenevir, keten gibi dokumacılıkta kullanılan lifleri sağlayan bitkilerin genel adı.

 39. Fotodinamik Bitkiler

  Kılıç otu, kuzu kıran, karabuğday, akdarı, demir dikeni veya demir çökerten, üçgül türle

 40. Gölge Bitkileri

  (Yun. skia: gölge phyton: bitki) Gelişmelerini en iyi gölgede yapan bitkiler.

 41. Gölgecil Bitkiler

  İklime bağlı çevre koşulları içinde gölgeden hoşlanan ve yapılarını buna göre düzenlem

 42. Güneşçil Bitkiler

  İklime bağlı çevre koşulları içinde ışıktan hoşlanan ve yapılarını buna göre düzenle

 43. Halk Bitkibilimi

  Halkın bitki dünyasıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını içeren bilim dalı bk. halkbilim, krş.

 44. Hemolitik Etkili Bitkiler

  Hayvanlar tarafından fazla miktarda tüketildiğinde hemoliz meydana getiren, kara lahana ve karnab

 45. Hint Yağı Bitkisi

  Sütleğengiller (Euphorbiaceae) familyasından, 15 m kadar boylanabilen, yaprakları almaşlı dizi

 46. ışığa Duyarlı Kılan Bitkiler

  Fotodinamik bitkiler.

 47. ışık Bitkileri

  (Yun. helios: güneş phyton: bitki) Gelişmelerini en iyi güneş ışığı altında yapan bitkile

 48. İşleyim Bitkileri

  Şeker pancarı, pamuk vb. ürünlerin kaldırılmasından sonra fabrikada işlenerek herhangi bir g

 49. Jalap Bitkisi

  Kabuklarından elde edilen reçinenin halk arasında, müshil, idrar söktürücü ve safra akış

 50. Kalıntı Bitki

  Geçmiş dönemlerde dünya florasında yaygın hâlde bulunurken, günümüzde bu özelliklerini ka

 51. Kalsinojenik Bitki

  Çiftlik hayvanlarında yumuşak doku kireçlenmesi, zayıflık, kanda kalsiyum ve fosfor düzeyinde

 52. Kanser Oluşturan Bitkiler

  Eğrelti otu ve kanarya otu, su kanarya otu gibi pirolizidin alkoloiti içeren ve kanser yapıcı ö

 53. Kargabüken Bitkisi

  Hindistan, Güneydoğu Asya ve Kuzey Avustralyada yetişen ve tohumlarında, striknin, brusin, logan

 54. Karsinojenik Bitkiler

  Kanser oluşturan bitkiler.

 55. Keten Bitkisi Ürünü

  Keten tohumları hasat edildikten ve esas lifler ve keten kavuzları ayrıldıktan sonra kalan ve be

 56. Klimaks Bitki

  Bir iklim bölgesinde en iyi yetişen ve verimi en fazla olan bitki.

 57. Kültür Bitkileri

  İnsanlarca yetiştirilen bitkilerin tümü: Taro, yam, maniok, patates, hindistancevizi, hint kiraz

 58. Kurakçıl Bitkiler

  İklime bağlı çevre koşullarından kuraklığa uymuş ve yapılarını buna göre düzenlemiş b

 59. Kusma Ve Bitkinlik Hastalığı

  Sinirsel veya sindirim kanalı bozukluklarıyla belirgin, süt emen domuzlarda görülen korona vir

 60. Nemcil Bitkiler

  İklime bağlı çevre koşullarından nem ve sudan hoşlanan, yapılarını buna göre düzenlemiş

 61. Nicotiana Türü Bitkilerlezehirlenme

  Yabani tütün zehirlenmesi.

 62. Nitrat Ve Nitrit Biriktiren Bitkiler

  Özellikle kurak mevsimlerde dokularında fazla miktarda nitrat birikebilen mısır, yulaf, sorgum g

 63. Ormanaltı Bitkileri

  En ilginç örnekleri eşleksel ormanlarda görülen, ormanaltı topraklarına uymuş, yoğun ve ço

 64. Östrojenik Etkili Bitkiler

  Çok fazla tüketildiğinde döl yatağı salgısının niteliğini değiştiren ve spermanın ovuma

 65. Poikilohidrik Bitkiler

  (Yun. poikilos: çeşitli hydor: su) Su durumlarını çevrenin nem durumuna göre ayarlayabilen bit

 66. Porsuk Bitkisi

  Porsukgiller (Taxaceae) familyasından, 20 m kadar boylanabilen, her zaman yeşil, yassı yapraklı,

 67. Selenefor Bitkiler

  Dokularında selenyum biriktiren, geven türleri gibi bitkiler.

 68. Sıcak İklim Bitkisi

  İlkbahar ve yaz aylarında gelişebilen bitki.

 69. Şili Bitki-kesen Kuşu

  (Phytotoma rara ): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamafores) üst-fam

 70. Şili Bitkikesen Kuşu

  Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, bağırganlar (Clamatores) üst familyasının, bitki

 71. Siyanik Asit Oluşturan Bitkiler

  Yapısında siyanojenik glikozit içeren ve hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucunda hidrosiyani

 72. Suni Kurutulmuş Mısır Bitkisi

  Sap, yaprak ve koçandan oluşan tüm mısır bitkisinin yapay olarak kurutulup öğütülmüş biç

 73. Tallıbitkiler

  Kök, gövde, yaprak gibi ana örgenlerden yoksun bulunan ve çoğu asalak ya da çürükçül yaşa

 74. Tiyamin Tahribine Neden Olan Bitkiler

  Hayvanlar tarafından bulundukları meralarda tüketilmeleriyle tiyamin eksikliğine bağlı hastal

 75. Tohumlu Bitkiler

  (Yun. phaneros: açık gamos: evlenme) Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek tohum meydana geti

 76. Tohumsuz Bitkiler

  (Yun. kryptos: gizlenmiş gamos: birleşme) Eşeysiz ya da eşeyli olarak üreyen, eşeyli üremede

 77. Yağ Bitkileri

  Meyve ya da tohumlarından insanların beslenmesinde ya da kimi işleyimlerde işlenmemiş özdek ol

 78. Yalancı Porsuk Bitkisi

  Porsukgiller (Taxaceae) familyasından, 15m kadar boylanabilen, yapraklarını dökmeyen erkek ve di

 79. Yapay Kurutulmuş Mısır Bitkisi

  Suni kurutulmuş mısır bitkisi.

 80. Yem Bitkileri

  Toprak üstü ve/veya toprak altı kısımları veya tohumları yem olarak kullanılabilen bütün b

 81. Yem Bitkileri Ürünleri

  Hayvan beslemede kullanılan yem bitkileri ve onların ürünleri.

 82. Yemlik Bitkisel Yağ Rafineri Lipiti

  Bitkisel yağ rafineri lipiti.

 83. Yetiştirim Bitkileri

  Kendiliğinden yetişen bitkilere karşılık, insan eliyle yetiştirilen ve "tarım" denilen ekonomMesaj / Bildirim Gönderin