Türkiye’de Bitki Çeşitleri


Türkiye’de Bitki Çeşitleri
Türkiye, Zengin Bitki Çeşitliliğine Sahip Olan Dünyanın Sayılı Ülkelerinden Biridir. Bu Zenginlikte;
 • İklim Çeşitliliği,
 • Kısa Mesafelerde Değişen Yeryüzü Şekilleri,
 • Coğrafi Konum, Jeolojik
 • Zamanlar Boyunca Görülen İklim Değişiklikleri
 • Toprak Türleri Gibi Faktörler Etkili Olmuştur.

Yeryüzünün belirli bir bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine yerli (endemik) bitki denir. Toroslar.
 • Köyceğiz Gölü çevresinde sığla (günlük) ağacı
 • Datça ve Teke Yarımadası’nda Datça hurması
 • Kazdağları’nda Kazdağı göknarı
 • Göller Yöresi’nde kasnak meşesi
 • Kastamonu ve Yozgat çevresinde ispir meşesi
 • Rize’de (Anzer Yaylası) Anzer çayı
 • Safranbolu çevresinde safran otu
 • Erzurum’da (Karayazı) ters lale

Geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış olan bitki türlerinden bazıları, günümüz iklim koşullarına da uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmektedir. Bu bitkilere kalıntı (relikt) bitkiler denir.
 • Kayın ağacı (Amanos Dağları ve Murat Dağı),
 • Sığla ağacı (Köyceğiz Gölü çevresi),
 • Sedir ağacı (Kelkit Çayı Vadisi),
 • Ihlamur ağacı (Bey Dağları),
 • Kocayemiş ve sandaldır (Çoruh Vadisi).

Türkiye’deki bitki toplulukları; orman, çalı (maki, garig, psödomaki) ve ot (bozkır ve dağ çayırları) olmak üzere üç gruba ayrılır.( %28,6’sı Ormanlar Akdeniz ve Karadeniz’e paralel uzanan dağlar(YAĞIŞ)

Türkiye ormanları geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşmakla birlikte bu ağaçların yarıdan fazlasını meşe ve kızılçamlar oluşturur.

Geniş yapraklı; meşe, kayın, gürgen, ıhlamur, kestane, akçaağaç, kızılağaç, çınar’dır.(Yaprak döken)

İğne yapraklılar; kızılçam, karaçam, sarıçam, ardıç, göknar, sedir ve ladin’dir.(Yıl boyu yeşil)Ormanlar

- Yağış ve nemden dolayı ormanlarımızın %50’si Karadeniz ve Akdeniz(Toroslar) bölgesindedir.

- Diğer bölgelerde de ormanlar Yükseltinin fazla olduğu dağlık alanlarda görülür. -Ormanların olduğu bölgede yağış ve sıcaklık koşulları uygundur.

- Akdeniz iklim kuşağında yer almamızdan dolayı en yaygın türler; Kızılçam ve Meşe’dir.


Karadeniz Ormanları

Trakya’da yer alan Yıldız Dağlarından Gürcistan’a uzanır.

- 0-1000 m’ye kadar Geniş yapraklı ağaçlar görülür.( kayın, kestane, gürgen, ıhlamur, kızılağaçtır.)

- 1500 m’den sonra iğne yapraklı ormanlar görülür.(sarıçam, karaçam, göknar, ladin)


Akdeniz Ormanları

-Toros dağlarında

500-1000 m arası meşe ve kızılçam(kuraklığa dayanıklı)
1000 m’den sonra Sedir, karaçam, ardıç ve katran(iğne yapraklı)

Batı Anadolu Ormanları(Ege) Doğu Anadolu İç Anadolu Güneydoğu Anadolu
Akdeniz-Karadeniz arası geçiş kuşağıdır. Meşe, karaçam ve sarıçam(Soğuğa dayanabilen) Yükseklerde görülür. Güneydoğu Torosları, Karacadağ
-Kayın, karaçam, kızılçam ve meşe   -Meşe ve karaçam yaygındır. -Meşe (Ormanın en az olduğu bölge)Maki ve Garig

Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisidir. Akdeniz, Ege, Güney Marmara’da görülür.

!!! Ülkemizde makiler, deniz seviyesinden itibaren başlayıp Akdeniz’de 1000 metre, Ege’de 600 metre,

Marmara’da ise 200-300 metreye kadar çıkar. Maki yükselti sınırının bölgelere göre değişmesinin nedeni, enleme bağlı olarak kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasıdır.

- Makilerin tahrip edildiği alanlarda ortaya çıkan çalı topluluklarına ise garig adı verilmektedir.
 • Sıcaklık ve yağış koşulları nedeniyle bodur boylu olan bu çalı ve ağaççıkların yaprakları, kurak geçen yaz aylarında su kaybını azaltmak için küçük, kalın, sert ve dikensidir.
Karadeniz’in kıyı kesimlerinde de yer yer ağaççık topluluklarına rastlanır. Kısa boylu türlere psödomaki (yalancı maki) denir. Başlıca türleri yabani zeytin, kızılcık, fındık’tır.Bozkır

Kurak ve yarı kurak bölgelerde(İÇ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU, ERGENE), ilkbahar yağışlarıyla yeşeren ve yaz kuraklığının etkisiyle sararan ot topluluklarıdır. Bozkırlarda görülen yaygın ot türleri; geven, koyun yumağı, üzerlik, çakırdikeni, yavşan otu, gelincik, sığırkuyruğu, kılıç otu, çayır üçgülü, peygamber çiçeğidir.

Antropojen bozkır; Tahrip edilen orman örtüsünün kendini yenileyememesi nedeniyle ortaya çıkan ağaçlıklı bozkırlara denir. Yozgat çamlığı.

Yüksek dağlarımızın orman üst sınırının üzerinde bulunan yerlerinde DAĞ(ALPİN) çayırı yetişir.

Akdeniz, Karadeniz, Erzurum-Kars çevrelerinde görülür. Büyük baş hayvancılık ve arıcılık yapılır.


Türkiye’de Bitkilerden Yararlanma

Bitkiler; insanlara gıda, yakıt, barınak, temiz hava, su, ilaç, gelir kaynağı, istihdam, dinlenme ve peyzaj gibi pek çok alanda katkı sunmaktadır.


Bitkilerin Doğrudan Yararları
Ağaçların gövde kısımlarının kullanılmasıyla Oluşturulan orman ana ürünler; Ağaçların gövdesi dışındaki her türlü kısmından elde edilen yan ürünler;
   
• Tomruk • Reçine
 
• Parke • Sığla yağı
• Mobilya • Çam kozalağı
• Kontraplak • Ihlamur
• Sunta • Keçiboynuzu
• Kâğıt • Defne yaprağı
• Telefon direği • Çam fıstığı
• Maden direği • Çam balı
• Yakacak odun • Kekik
• Lif  
• Yonga odunu
 Admin

Taglar: Türkiye’deBitkiÇeşitleri

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin