Dokular - Bitkisel Dokular


Dokular - Bitkisel Dokular
SÜRGEN (MERİSTEM) DOKU
* Sürgen doku bitkilerde uzamayı ve kalınlaşmayı sağlar.
* Bu hücreler devamlı bölünme özelliğine sahiptirler.
* Bitkinin ömrü boyunca bölünme özelliğine sahip hücrelerin oluşturduğu dokuya birincil (primer) meristem denir.
* Bu dokunun bulunduğu bölgelere bitkinin büyüme noktas denir. Kök, gövde ve dalların ve kısımlarında bulunur. Boyuna büyümeyi sağlar.
* Değişmez doku hücrelerinin sonradan bölünme özelliği kazanmasıyla oluşan dokuya ikincil (sekonder) meristem denir.
* Bu dokudan oluşan kombiyum kök ve gövdenin enine büyümesini sağlar.

DEĞİŞMEZ DOKU
* Birincil veya ikinci meristem doku hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasından oluşurlar.
* Değişmez dokuları meydana getiren hücreler bölünebilme özelliğini kaybederler.

Değişmez Dokular Yapı ve Görevlere Göre
1. Parankima Dokusu
2. Koruyucu Doku
3. İletken Doku
4. Destek Doku
5. Salgı Dokusu


PARANKİMA DOKUSU

ÖZÜMLEME PARANKİMASI
Yeşil bitkilerin yapraklarında, genç gövde ve dallarında bulunur. Hücrelerinde bol kloroplast bulunur. Fotosentezle organik besin yaparlar.

HAVALANDIRMA PARANKİMASI
Bataklık ve su bitkilerinin kök ve görevdelerinde bulunur. Bu boşluklarda hava depo edilir. Bitkinin gaz alışverişine yardım olur.

İLETİM PARANKİMASI
Özümleme parankiması ile iletim demetleri arasında bulunur. Bu iki doku arasında su ve besin maddelerinin iletilmesini sağlar.

DEPO PARANKİMASI
Bitkilerin kök, gövde, tohum ve meyvalarında bulunur. Yedek besin ve su depo ederler. Ör: Patates besin, kaktüs su depo eder.

KORUYUCU DOKU
Kök, gövde ve meyvaların üzerini örter. Kalın çeperli hücreler olup, alt kısımdaki ince çeperli hücreleri korurlar.

Koruyucu doku hücrelerinden bazıları farklılaşarak çeşitli şekil ve görevleri
olan tüyleri ve stoma denilen gözenekleri oluşturur.

Stomalar çoğunlukla yaprakların alt yüzeyinde bulunup bitkinin gaz alış- verişi ve terleme ile bitkideki su miktarını düzenler. Stomalar bitkinin havaya açılan kapılan gibidir.


İLETİM DOKUSU

ODUN BORULARI
Odun boruları, köklerle alınan su ve suda erimiş madensel tuzları bitkinin gövde, dal, yaprak gibi organlarına taşırlar.
Odun borularında hareket tek yönlü olup, topraktan yukarı doğrudur.

SOYMUK BORULARI
Soymuk boruları, fotosentezle meydana gelen organik bileşikleri yapraklardan diğer organlara taşırlar.
Soymuk borularında hareket iki yönlüdür.


DESTEK DOKU
Bitkilerin biçimlerini koruyup dış etkilere karşı dayanıklı hale gelmeleri destek doku ile sağlanır.

Bitkiler canlılıklarını sürdürebilmek, sahip oldukları yapıyı korumak ve dıştan gelen etkilere karşı da dayanıklılık göstermek zorundadır.

SALGI DOKUSU
Bu doku bitkinin çeşitli dokuları arasında toplu veya tek tek dağılmış olarak bulunur. Salgı dokusu hücreleri bitki için özel bir bileşime sahip salgı maddelerini meydana getirirler.

Bu salgılardan bazıları bitkiyi zararlı hayvanlardan korurken, bazıları ise böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.

Admin

Taglar: DokularBitkiselDokular

Biyoloji Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Dolaşım Sistemi

Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

Endokrin Sistem

Canlılarda sistemler arasındaki uyumlu çalışmayı sağlayan özel maddelere hormon denir. Bunların sağlandığı yere endokrin bezler,bu sisteme de endokrin sistem denir.

Enerji ve Hayat - Fotosentez

Klorofilli canlıların ışık(güneş) enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik maddeler sentezlemesidir. Fotosentez yeryüzündeki en önemli dönüşüm olayıdır.

Bir Bilim Olarak Biyoloji

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

Bitkiler

Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

Bitkilerde Boşaltım

Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin