Bitkilerde Hormonal Düzenleme


Bitkilerde Hormonal Düzenleme
Bitkilerde sinir sistemi ve vücudu sürekli dolaşan daimi bir sıvı (kan) yoktur. Organlar ve dokular arasındaki düzenleme işi ve duyarlılığın sağlanması sadece hormonlarla yapılır.

Bitkisel Hormonlar Görevi
Oksinler: Hücre bölünmesi ve farklılaşması, yaprak dökümü, çiçek açma, meyve verimi.

Oksin hormonları normal miktarlarda üretildiği zaman kök tomurcuk ve gövdede büyümeyi artırdığı gibi çok fazla üretildiği zaman gelişmeyi durdurucu olabilir.
Giberellinler: Gövde uzaması, meyve vermesi, tohumun çimlenmesi.

Sitokininler: Tomurcuk gelişmesi, tohum çimlenmesi, yaprakların geç yaşlanması.

Absisik Asit: Tomurcuk ve tohum uykusunun sağlanması (dormansi).

Etilen: Bir hidrokarbon olup, sadece üretildiği yerlerde etkilidir.Yaprak dökümü, meyve olgunlaşmasını sağlar.

Bu hormonlardan bazılarının diğer bir görevi de bitkisel hareketlere neden olmalarıdır. Bitkilerde, duyarlılığı sağlayan başlıca bitkisel hareketler üç grupta toplanır.

1. Tropizma (Yönelim) Hareketi
Uyartının yönüne bağlı olarak meydana gelen yönelme hareketidir. Özellikle uç meristem bölgesindeki oksin hormonunun eşit olmayan dağılımından kaynaklanır.
Yönelim hareketi uyarana doğru ise (+) tropizma, uyaranın aksi yönünde ise, (–) tropizma adını alır.

Uyaran Tropizma Adı
Işık Fototropizma
Sıcaklık Termotropizma
Nem ve su Hidrotropizma
Kimyasal madde Kemotropizma
Yerçekimi Geotropizma
Yaralanma Travmatropizma


2. Nasti (Irganım) Hareketleri
Uyaranın yönüne bağlı olmaksızın yapılan irkilme hareketidir. Olay, turgor basıncındaki ani değişmelerden kaynaklanır. Uyartının yönüne bağlı olmadığından (+) ve (–) nastiden söz edilemez.


Uyaran Nasti Adı
Dokunma Tigmonasti
Sarsıntı Sismonasti
Sıcaklık Termonasti
Işık Fotonasti


3. Taksi (Yer Değiştirme) Hareketleri
Uyaranın yönüne bağlı olarak, özellikle tek hücreli bitkilerin yer değiştirme hareketidir.
Uyaranın yönü önemli olduğu için (+) ve (–) taksi hareketinden söz edilir.


Uyaran Taksi Adı
Işık Fototaksi
Sıcaklık Termotaksi
Kimyasal madde Kemotaksi

Admin

Taglar: BitkilerdeHormonalDüzenleme

Biyoloji Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Boşaltım Sistemi

Metabolizma sonucunda oluşan zararlı ve işe yaramayan maddelerin dışarı atılmasına boşaltım denir.

Canlıları Oluşturan Bileşikler

Enerji Vericiler: Karbonhidrat, yağ, protein. Enerji Verimi: Yağ, protein, karbonhidrat. Yapıcı-Onarıcı: Protein, yağ, karbonhidrat. Düzenleyiciler: Protein, vitamin, mineraller, su

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıları, benzerlik ve akrabalık derecelerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. 2 tip sınıflandırma vardır.

Bir Bilim Olarak Biyoloji

Canlıların bütün özelliklerini ve hayat olaylarını inceleyen bilim dalına biyoloji denir.

Bitkiler

Fotosentez yapan ototrof canlılardır. Yarı parazit bitkiler (ökseotu) fotosentez yapar, fakat su ve mineralleri konaktan alır. Tam parazit bitkiler (cinsaçı) fotosentez yapmaz. Bitkiler üremelerine göre sınıflandırılır.

Bitkilerde Boşaltım

Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin