Aranan: Toplu

 1. Yurt Dışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

  Telefon: (312) 218 40 00, Adres: Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No:145 Balgat 06520 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (toki)

  Telefon: (312) 266 76 80, Adres: Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 3. Ongun Tan - Maker Hareketinin Dönüştürücü Etkisi

  TEDxİstanbul; İnovasyonun ve üretimin yeniden topluma inmesini sağlayan Maker Hareketi’nin Türkiye’deki en büyük topluluğu Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan, eğitimden sağlığa, endüstriden sosyal hayata hareketin yarattığı dönüşüm

 4. Toplumcu Şiir (1960 - 1980 Arası)

  Toplumcu Şiirciler; Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Ceyhun Atuf Kansu, Gülten Akın, Can Yücel, Ahmet Telli

 5. Toplumcu Şiir (1920 - 1960 Arası)

  Toplumcu Şiir;1920 - 1960 Arası. Türk şiirinde toplumcu şiirin öncülüğünü Nazım Hikmet Ran yapmıştır. ”Aydınlık” ve “Resimli Ay” dergilerinde bir araya gelen sanatçılar bu anlayışı başlattılar. Şiirlerinde serbest ölçü

 6. İngilizce Toplu Taşıma - Public Transportation

  İngilizce Toplu Taşıma - Public Transportation;

 7. Türkiye’de Bitki Toplulukları

  Türkiye’de Bitki Toplulukları; Relikt (Kalıntı) Bitki, Endemik Bitki, Geniş Yapraklılar, İğne Yapraklılar: Ladin, Köknar, Sarıçam, Karaçam, Kızılçam

 8. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

  Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Oğuzlar, Sabirler, Türgişler, Kırgızlar, Karluklar

 9. Türk İslam Devletlerinde Eğitim

  Türk-İslam devletlerinde Karahanlılar dönemi bir dönüm noktasıdır. İlk türk devletlerinde dağınık şekilde verilen eğitim bu dönemde bir plana bağlanmıştır. Eğitimin tüm toplum kesimleri için önemli olduğu görüşü ağırlık kaz

 10. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

  Bir çok Avrupa ülkesinde Türk kadınından yıllar sonra milletvekili seçilme hakkı verilmiştir. Türkiye’de 1935 Yılındaki yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmeyi başarmıştır.

 11. Osmanlıda Esnaf Birlikleri

  Osmanlı toplumunda esnaflar LONCA adı verilen teşkilatlara sahiptiler. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. (Bugünkü tabipler odası, mimarlar odası, şoförler cemiyeti gibi...)

 12. Türkiye’de Girişimcilik Ahlakı

  Türkiye’de iş ahlakı üzerine, özellikle son zamanlarda, yapılan çalışmaların daha çok rüşvet, vergi kaçırma, casusluk ve aldatmaya yönelik iş uygulamaları ağırlıklı olarak ve toplumsal boyutta ele alındığı görülmektedir.

 13. Avrupa Topluluğu Bölümü

  Avrupa Topluluğu; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 14. Hint Uygarlığı

  Toplum KAST SİSTEMİ (Kast Sisteminde meslekler babadan oğula geçer.Bir Kasta mensup kişi başka bir sınıfa geçemez.Diğer kastlarla sosyal ilişki kurmak yasaktır) denilen katı sınıf ayrımı ile sınıflara ayrılmıştır.

 15. İlk Türk Devletlerinde Ekonomi

  Bozkır hayatında göçebe toplum olarak varlığını sürdüren İlk Türklerde ekonominin temelini hayvancılık oluşturur. En çok koyun ve at yetiştirilirdi. Zenginler at eti, diğer insanlar ise koyun eti yerlerdi. Kısrak sütünden kımız, dar

 16. İlk Türk Devletlerinde Hukuk

  İlk Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktu. Bunun yerine Töre adı verilen ve nesilden nesile aktarılan örf ve adetler vardı. Törede toplumun ve zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilikler ve düzenlemeler yapılırdı.

 17. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Kavramları

  REAYA: Osmanlı toplumunda yönetilenlere ,halka verilen addır. CİZYE: Osmanlı’da Müslüman olmayanlardan alınan askerlik vergisi. VÂKIF : Vakfeden kişiye denir. MEVKÛF : Vakfedilen mala denir. MÜTEVELLİ: Vakıf yöneticisine denir. VAKFİYE :

 18. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Klasik Sorular

  İlk Türk devletlerinde dini hayat ve inanışlar hakkında bilgi veriniz. Klasik dönem Osmanlı toplum yapısı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devletinde uygulanan “Millet Sistemi” hakkında bilgi veriniz.

 19. Meslek Hastalığı Nedir?

  Hızla gelişen bilim ve teknoloji, sanayileşme sürecini beraberinde getirmiş ve böylece toplumsal değişimlere yol açmıştır. Her ülkenin sanayileşme süreci o ülkenin çalışma hayatını iş sağlığı ve güvenliği konusunda farklı boyu

 20. Sıfatlar (Ön adlar) Türleri

  Sıfat Çeşitleri; Niteleme Sıfatları, Belirtme Sıfatları. İşaret Sıfatları, Sayı Sıfatları; Asıl Sayı Sıfatları, Sıra Sayı Sıfatları, Kesir Sayı Sıfatları, Üleştirme Sayı Sıfatları, Topluluk Sayı Sıfatları. Belgisiz Sıfatl

 21. Erkekler Eskiden Nasıl Tıraş Oluyorlardı?

  Erkekler günümüzde olduğu gibi geçmiş zamanlarda da din, toplumsal konum ve moda gibi nedenlerle tıraş oluyorlardı. Örneğin, Roma’da sadece özgür insanlar tıraş olabilirdi. MS. 14. yüzyılda şimdiki usturanın ilkelleri ortaya çıkmaya

 22. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı

  Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahipti. Ancak Türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru meydana getiriyordu. Fakat yine de bütün Müslümanlar hakim unsur durumundaydılar.

 23. Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

  Büyük Selçuklular döneminde toplumlar arası kaynaşma sağlanmış; Türk İslam toplum yapısı oluşmaya başlamıştır. Selçuklular zamanında toplum, yönetenler, yönetilenler olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

 24. İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

  İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı; toplumsal yapı, yaşayış ve dini hayat.

 25. Mürcie Anlayışı Nedir?

  Haricilik toplumda kaos ortamı oluşturmuştur. ISTIRAZ, sorgulamayla insanları test ediyor ve ona göre tekfir ediyor. Hem kabilesini hem de şahsı sorgulamış oluyor. Ayrıca toplumu germiştir. Toplum artık Harici zihniyetten kurtulmak istemiştir

 26. YKS Coğrafya Konuları

  Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Mekansal Sentez Türkiye, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum, Ekonomik Faaliyetler

 27. Varlıklarına Göre İsimler

  Varlıklarına Göre İsimler; Tekil isimler, çoğul isimler, topluluk isimleri

 28. Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

  Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

 29. İsimler (Adlar)

  Varlıklara Verilişlerine Göre; Özel İsim, Cins İsmi. Maddelerine Göre İsimler; Somut İsim, Soyut İsim. C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler; Tekil İsim, Çoğul İsim, Topluluk İsmi

 30. Altındere Vadisi Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Kültürel değerler, Sümela Manastırı, doğa yürüyüşü, tabii bitki toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, fotoğrafçılık

 31. Beyşehir Gölü Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, Kuş Gözlem, Sportif Olta Balıkçılığı (Tarihi kalıntılar, jeomorfolojik oluşumlar, tabii bitki ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler)

 32. Dilek Yarımadası - Büyük Mendere Deltası Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Fotoğrafçılık, Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme. Parkımız Ege Bölgesi, Aydın ili sınırları içinde yer alır.

 33. Karatepe Aslantaş Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Arkeolojik kalıntılar, Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme. Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye ili sınırları içindedir.

 34. Köprülü Kanyon Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, Rafting, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık.

 35. Kuş Cenneti Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Doğa Fotoğrafçılığı, Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlem. Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili sınırları içindedir.

 36. Mevsimlerden Yakınanlara Fıkrası

  Bir toplulukta soğuklardan yakınanlar olmuş. İçlerinden biri: "Şu insanoğlu haline şükretmesini hiç bilmez; kışın soğuktan, yazın sıcaktan yakınırlar."demiş.

 37. Soğuksu Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme, piknik, kampçılık. İç Anadolu Bölgesi’nde,Ankara ili sınırları içindedir. 1959 yılında ilan edilmiştir

 38. Spil Dağı Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık. Ege Bölgesi’nin Manisa ili sınırları içindedir.

 39. Uludağ Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Jeolojik yapı, tabii bitki toplulukları, kayak, dağcılık, kar sporları, ekoturizm. Marmara Bölgesi’nde, Bursa ili sınırları içindedir. 1961 yılındailan edilmiştir.

 40. Yozgat Çamlık Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Piknik, Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı orman, dinlenme ve eğlenme. İç Anadolu Bölgesi’nde, Yozgat ili sınırlarıiçindedir.


 1. Merkez » 30 Ekim Toplu Konutlar İdaresi İlkokulu

  30 Ekim Mah. Toki Siteleri Cad. No: 120 Merkez / Kars

 2. Merkez » 30 Ekim Toplu Konutlar İdaresi Ortaokulu

  30 Ekim Mah. Toki Siteleri Cad. Bölge Trafik Sitesi No: 1 Merkez / Kars

 3. Merkez » Ağın Toplum Sağlık Merkezi

  Tatar Ağa Mah. Sağlık Sok.

 4. Merkez » Başbakanlık Toplu Konutlar İlkokulu

  Yenişehir Mah. Çevre Yolu Cad. Toki Başbakanlık İlk.öğretim.okulu Blok No: 33-15 Merkez / Kars

 5. Merkez » Başbakanlık Toplu Konutlar Ortaokulu

  Yenişehir Mah. Çevre Yolu Cad. Toki Başbakanlık İlk.öğretim.okulu Blok No: 33-15 Merkez / Kars

 6. Merkez » Çünür Toplu Konut İdaresi İlkokulu

  Çünür Mah. 5444 Sk. Toki Sitesi No: 2 İç Kapı No: 1 Merkez / ısparta

 7. Merkez » Çünür Toplu Konut İdaresi Ortaokulu

  Çünür Mah. 5444 Sk. Toki Sitesi No: 2 İç Kapı No: 1 Merkez / ısparta

 8. Hizan » Döküktaş Köyü Topluca Mezrası İlkokulu

  Döküktaş Köyü Topluca Mezrası No: 1 Hizan / Bitlis

 9. MERKEZ » GAZI ECZANESI-AHMET TOPLU

  HASAN EFENDI MAH: GENCLIK CAD. NO:23/B

 10. Gülnar » Gülnar Toplum Sağlığı Merkezi

  Saray Mahallesi Akkavak Caddesi

 11. Sason » Gürgenli Topluca İlkokulu

  Gürgenli Köyü Topluca Mezra Mezrası No: 1 Sason / Batman

 12. Küçükçekmece » Halkalı Toplu Konut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Atakent Mah. Atatürk Cad. Topluknut Lisesi Sitesi No: 7 İç Kapı No: 1 Küçükçekmece / İstanbul

 13. Hopa » Hopa Toplum Sağlık Merkezi

  Merkez Kuledibi Mah. Turgay Ciner Cad. No:4

 14. Konak » Konak 1 Nolu Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Milli Kütüphane Cad. No:10 Konak İzmir

 15. Konak » Konak 2 Nolu Göztepe Toplum Sağlık Merkezi

  34 Sokak No:18 Güzelyalı

 16. Konak » Konak 3 Nolu Gültepe Toplum Sağlık Merkezi

  Gazi Cad. No:129 / D Gültepe

 17. Köprübaşı » Köprübaşı Toplum Sağlığı Merkezi

  Gündoğan Mah. / Köprübaşı

 18. Köprübaşı » Köprübaşı Toplum Sağlık Merkezi

  Temrek Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Köprübaşı / Manisa

 19. Köprüköy » Köprüköy Toplum Sağlığı Merkezi

  Ziyaret Mah. İlçe Hastanesi

 20. Korgun » Korgun Toplum Sağlık Merkezi

  Uludağ Mahallesi Kurşunlu Caddesi

 21. Merkez » Kovancılar Toplum Sağlık Merkezi

  İsmet Paşa Mah. Arslan Sok.

 22. Kozaklı » Kozaklı Toplum Sağlık Merkezi

  Dr. Doğan Birgül Caddesi Kozaklı / Nevşehir

 23. Kozan » Kozan Toplum Sağlık Merkezi

  Cumhuriyet Mah. Şehit Hüseyin Soydan Sok. Kat1 Kozan

 24. Kozluk » Kozluk Toplum Sağlık Merkezi

  Şemdinağa Mah. Emniyet Cad No:17

 25. Kula » Kula Toplum Sağlık Merkezi

  Kenan Evren Mah. Şehit Mehmet Topcuoğlu Cd. No. 16 Kat:2 Kula

 26. Kulu » Kulu Toplum Sağlığı Merkezi

  Karşıyaka Yüzbaşı Varol Cad. 42770 Kulu

 27. Kuluncak » Kuluncak Toplum Sağlık Merkezi

  İstiklal Mah. Kuluncak

 28. Küre » Küre Toplum Sağlığı Merkezi

  Müderris Mah. Hastane Cad.

 29. Kurşunlu » Kurşunlu Toplum Sağlık Merkezi

  Yeşil Mahalle Hastane Caddesi 64 / A

 30. Kurucaşile » Kurucaşile İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Kargacak Mah. Çakmak Cad. Tavşançalı Sok. No:45 Kurucaşile

 31. Laçin » Laçin Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mah. Fatih Cad. No:35 / 1 19020 Laçin

 32. Ladik » Ladik Toplum Sağlık Merkezi

  Akpınar Mah. Gaziler Cad. No:77

 33. Lapseki » Lapseki Toplum Sağlık Merkezi

  Cumhuriyet Mh. Marmara Cd. Lapseki

 34. Lüleburgaz » Lüleburgaz Toplum Sağlığı Merkezi

  Atatürk Mah. Duygu Cad. No:31

 35. Marmaraereğlisi » M.ereğlisi Toplum Sağlık Merkezi

  Cedit Ali Paşa Mah. Bulvar Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat

 36. Maçka » Maçka Toplum Sağlığı Merkezi

  Merkez Mah. / Maçka

 37. Merkez » Maden Toplum Sağlık Merkezi

  Camiikebir Cad. Hastane Cad.

 38. Mahmudiye » Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi

  Mahmudiye İlçesi

 39. Merkez » Malatya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

  Yukarı Çöşnük Mah. Mehmet Buyruk Cad.

 40. Malkara » Malkara Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. Hastane Karşısı

 41. Mamak » Mamak Toplum Sağlık Merkezi

  Mamak Kaymakamlığı Hükümet Konağı 1. Kat Mamak

 42. Mazgirt » Mazgirt Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mahalle / Mazgirt

 43. Mecitözü » Mecitözü Toplum Sağlık Merkezi

  Sarıdede Mh. Ceyhan Sk. İlçe Hastanesizemin Kat Mecitözü

 44. Menderes » Menderes Toplum Sağlık Merkezi

  Kasımpaşa Mah. İzmir Cad. No 135

 45. Menemen » Menemen Toplum Sağlık Merkezi

  Kasım Paşa Mh. Atatürk Cd. Esk. Devlet Hastanesi

 46. Mengen » Mengen Toplum Sağlık Merkezi

  Türkbeyli Mah.

 47. Merkez » Meram Toplum Sağlığı Merkezi

  Şükran Mah. Hançerli Sok. No:28 / A Meram

 48. Merkez » Merkez 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi

  Raufbey Mahallesi 27 Sk. M. Tamer Sitesi Yanı

 49. Merkez » Merkez 1 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

  Saraylar Mah. Selçuk Cad. No:18 / Denizli

 50. Merkez » Merkez 2 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi

  Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğretmen Evi Yanı

 51. Merkez » Merkez 2 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

  Yunus Emre Mah. 6401 Sk. No:3 / Denizli

 52. Merkez » Merkez 3 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

  Sümer Mah. 2521 Sk. No:3 / Denizli

 53. Merkez » Merkez 4 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

  Çakmak Mh. Oğuzkağan Cad. No:11 / Denizli

 54. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

  Bahçelievler Mahallesi Turan Sokak

 55. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

  Cumhuriyet Mahallesi. Uzun Sokak

 56. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Çerdiğin Mah. N. Fazılkısakürek Cad. No:6 Kat:3

 57. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Aladağ Mah. 14 Nolu Sok Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi / Merkez / Bartın

 58. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mah. Şehit Ersan Cad. Parım Sok No:12 / 1 Burdur

 59. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Cevatpaşa Mh. Atatürk Cd. N:22 Merkez Ç. Kale

 60. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Ertuğrul Mah. Hasan Şekerözü Sok. No:3

 61. Merkez » Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

  Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No:5 / Bilecik

 62. Merkez » Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

  Fatih Mah. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Binası

 63. Merkez » Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

  Halk Sağlığı Binası

 64. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Hacıilyas Mah. Sağlıkocağı Sok. No. 2

 65. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Hastane Cad. Çavuş Sok. No:2 Artvin

 66. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  19 Mayıs Mah. 21. Cad. Şehit Öğretmenler İ. Ö. Okulu Arkası

 67. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Zahit Mah. Ayyıldız Cad. Belkent Sok. No:2

 68. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  İnönü Mah. Genç Cad. Merkez Bingöl

 69. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mahalle İsfandiyar Sokak No:3 Merkez Toplum Sağlığı Çankırı

 70. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Bahçelievlr Mah. 2059 Sokak Kırıkkale

 71. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Bağbaşı Mah. İstiklal Cad. No:1

 72. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  75. Yıl Mh. Bekir Sıtkı Paşa Cd. Kütahya

 73. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Aşağı Kayabaşı Mah. Süleyman Fethi Cad. Niğde

 74. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Moğultay Mh. Hastane Cad. / Tunceli

 75. Merzifon » Merzifon Toplum Sağlık Merkezi

  Sofular Mahallesi Abdurrahman Kargı Bulvarı No 4 Merzifon

 76. Mezitli » Mezitli Toplum Sağlığı Merkezi

  Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Artemiz Sitesi Yanı

 77. Mihalgazi » Mihalgazi Toplum Sağlığı Merkezi

  Mihalgazi İlçesi

 78. Mihalıççık » Mihalıççık Toplum Sağlığı Merkezi

  Mihalıççık İlçesi

 79. Mucur » Mucur Toplum Sağlık Merkezi

  Karşıyaka Mah. Acıöz Cad.

 80. Mudanya » Mudanya Toplum Sağlık Merkezi

  Mütareke Mh. Sağlık Sokak No:1

 81. Mudurnu » Mudurnu Toplum Sağlık Merkezi

  Hızırfakı Mah. Taşmektep Sokak Mudurnu

 82. Muratlı » Muratlı Toplum Sağlık Merkezi

  Turan Mah. Hastane Cad. 1. Sok.

 83. Musabeyli » Musabeyli Toplum Sağlığı Merkezi

  Musabeyli-kilis

 84. Mustafa K. Paşa » Mustafakemalpaşa Toplum Sağlık Merkezi

  Zülferbey Mh. Eren Sk. No: 2

 85. Mut » Mut Toplum Sağlığı Merkezi

  Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi Kaymakamlık Binası Kat:2

 86. Nallıhan » Nallıhan Toplum Sağlık Merkezi

  100. Yıl Mah. Ardıç Sok. No:3 06920 Nallıhan / Ank

 87. Narlıdere » Narlıdere Toplum Sağlık Merkezi

  Mithatpaşa Caddesi No 463 Narlıdere

 88. Narman » Narman Toplum Sağlığı Merkezi

  Camii Kebir Mah.

 89. Nazımiye » Nazımiye Toplum Sağlık Merkezi

  Hürriyet Mh. Tunceli Cd. / Nazımiye

 90. Niksar » Niksar İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

  50. Yıl Mahallesi Mevlana Sok. No 2

 91. Nilüfer » Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi

  Konak Mh. Gülbiten Sk. N:25-nilüfer-bursa

 92. Ödemiş » Ödemiş Toplum Sağlık Merkezi

  Atatürk Mah. Denizciler Sok. No 1 Ödemiş

 93. Odunpazarı » Odunpazarı Toplum Sağlığı Merkezi

  Arifiye Mah. İki Eylül Cad. Ptt Çıkmazı Sok. Ptt Başmüdürlüğü Binası

 94. Of » Of Toplum Sağlığı Merkezi

  Solaklı Mah. / Of

 95. Oğuzlar » Oğuzlar Toplum Sağlık Merkezi

  Gölbaşı Mah. Ülkü Mevkii İlçe Hastanesi Oğuzlar

 96. Oltu » Oltu Toplum Sağlığı Merkezi

  Erzurum Yolu Üzeri Cum. Mah. Eski Devlet Hastanesi

 97. Olur » Olur Toplum Sağlığı Merkezi

  Gazi Mah. Atatürk Cad. İlçe Hastanesi

 98. Ondokuzmayıs » Ondokuzmayıs Toplum Sağlık Merkezi

  Pazar Mah. Fatih Cad. No:55

 99. Orhaneli » Orhaneli Toplum Sağlık Merkezi

  İsmetpaşa Mh. Hastane Sokak

 100. Orhangazi » Orhangazi Toplum Sağlık Merkezi

  Hürriyet Mh. Klüp Sk. Kargil İlköğretim Yanı


 1. Açıktopluluk

  Kent, bölge, alan, ulus ya da ülke kesitleri gibi örgütlenme ve toplumsal ilişkilerin kapsamı

 2. Aile Toplumbilimi

  Toplumlarda, toplumsal kümelerde aile kurumunun toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işley

 3. Aktöre Toplumbilimi

  Toplumlardaki, toplumsal kümelerdeki aktöre ölçü ve kurallarının özellikleri ve toplum büt

 4. Avcı-toplayıcı Topluluk

  Yaşamlarını avlanma ve bitki toplama ile sürdüren ilkel insan topluluğu.

 5. Avcı-toplayıcı Topluluk

  Yaşamlarını avlanma ve bitki toplama ile sürdüren ilkel insan topluluğu.

 6. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

  Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından atom enerjisinin kullanımı

 7. Avrupa Ekonomik Topluluğu

  25 Mart 1957'de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un imzaladığı ve 1

 8. Avrupa Kömür Ve Çelik Topluluğu

  Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından üye devletler arasında kö

 9. Avrupa Topluluğu

  1957'deki Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1987 yılında Tek Senedin yü

 10. Avrupa Toplulukları

  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu için kullanılan ad.

 11. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

  Kurucu antlaşmaların yorumlanması ve uygulanmasında hukuka uygunluğu sağlayan Anayasa Mahkemes

 12. Avrupa Toplulukları Sayıştayı

  Bütçe gelir ve gider hesaplarını ve bu hesapların dayandığı işlemlerin yasal uygunluğunu d

 13. Bagardus Toplumsal Yakınlık Ölçeği

  Deneğin, şema üzerinde söz konusu edilen kimi kişilere ya da kümelere ne denli yakınlık duyd

 14. Bağdaşık Toplum

  Aynı tipte olan, aynı gelenekten, aynı kökten gelen ve aralarında çok az toplumsal ayrım bulu

 15. Bağımsız Devletler Topluluğu

  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra Rusya, Ukrayna, Be

 16. Bale Topluluğu

  Bale türünün bütün özelliklerini kapsayan ve gereklerini yerine getiren kuruluş.

 17. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

  Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gana, Gine, Yeni Gine, Liberya, Mali,

 18. Bilgi Toplumbilimi

  Bilginin ve bilimin, toplumbilimsel koşullarını inceleyen toplumbilim dalı.

 19. Bilgi Toplumu

  Bilginin, bilgi teknolojisinin, üretim ve ekonominin merkezinde olduğu, sanayi toplumu sonrası to

 20. Bitki Topluluğu

  Yeryüzünün belli bir bölgesinde, az çok ortak doğal koşullar altında gelişen ve yaşayan bi

 21. Bölgesel Halk Toplumu

  Bir halkın, belli bir coğrafya bölgesi içinde yaşayan, aynı zamanda belirli kimi halk kültür

 22. Çalgı Topluluğu

  Değişik çalgıların bir arada bulunduğu küçük müzik topluluğu.

 23. Ceza Toplumbilimi

  Suç sayılan davranışların cezalandırılmasına ilişkin kuram ve yöntemleri inceleyen toplumb

 24. Çocuk Topluluğu

  1. 'Rönesans'ta saraylarda gösteriler düzenleyen kadın ve erkek rollerini çocukların oynadığ

 25. Çocuk Topluluğu

  1. XVI. yüzyılda saraylarda temsiller veren, kadın ve erkek rollerini çocukların oynadığı ti

 26. Çoğulcu Toplum

  Türlü sınıfları, katmanları eşdeğerde sayılan ve her birine toplumun yönetimini etkileme h

 27. Dernekler Toplumbilimi

  Bir toplumda, bir toplumsal kümede oluşan derneklerin toplum bütünü içindeki yeri ile kuruluş

 28. Dil Topluluğu

  Aynı dili konuşan topluluk.

 29. Din Toplumbilimi

  Toplumlarda, toplumsal kümelerde, dinsel kural ve kurumların özellikleri ye toplum bütünü içi

 30. Dinsel Topluluk

  Aynı dinden olanlardan oluşan topluluk.

 31. Doğalcı Toplumbilim

  İnsanın dirimbilimsel özelliklerini saltıklaştırarak, insan gelişiminin dirimbilim yasaların

 32. Doğu Afrika Topluluğu

  Üye ülkeler arasındaki iktisadi, politik ve sosyal işbirliğini sağlamak ve geliştirmek amacı

 33. Dolaşıcı Topluluk

  Oradan oraya dolaşarak oyunlar oynayan taşra topluluğu.

 34. Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu

  Üyeleri iki yüzden fazla ülkedeki bankalar ve finans kurumları olan ve üyelerine ölçünleşti

 35. Düşey Toplumsal Devingenlik

  Çoğunlukla bir toplumsal sınıfın, türlü katmanlarındaki bireylerin, toplumsal kümelerin, uy

 36. Eğitim Toplumbilimi

  Toplumbilimin ilkelerini, kurallarını, ulusal ve çevresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygulay

 37. Endüstri Toplumu

  Batı ülkelerinde sanayi devrimiyle gelişip sanayi üretimini destekleyen ve bu üretim biçimiyle

 38. Figüran Topluluğu

  Sinema Bir filmdeki bütün figüranlar bu figüranların hep bir arada bulunması durumu.

 39. Gecekondu Topluluğu

  (İ. Yasa) Gecekondu ailelerinden oluşan topluluk.

 40. Geleneksel Toplum

  Geniş anlamıyla insan ilişkilerinde geleneklerin egemen olduğu, çoğunluğunun okuma yazma bilm

 41. Geleneksel Toplum

  Geniş anlamıyla insan ilişkilerinde geleneklerin egemen olduğu, çoğunluğunun okuma yazma bilm

 42. Gezici Kukla Topluluğu

  Bir yerde yerleşik olmayan oradan oraya gezen kukla topluluğu.

 43. Gezici Topluluk

  1. Belli bir yeri olan, ama gidebileceği yerlere sık sık geziler yapıp oyunlar veren tiyatro 2.

 44. Göçebe Toplum

  1. Göçebelerin yaşadığı toplum. 2. İbn-i Haldun'un adlandırdığı iki toplum biçiminden bi

 45. Görgül Toplumbilim

  Toplum yaşamının ekonomi, hukuk, aile, siyasa vb. gibi yanlarının inceleme sırasındaki durumu

 46. Güney Doğu Asya Uluslar Topluluğu

  Belirli sanayi dallarında işbirliği yapmak, bazı temel ürünlerde ortak gümrük tarifesi uygul

 47. Halk Toplumu

  Tarihsel, toplumsal, kültürel ve bazı yan etkenlerin baskısı altında halk kültürü adı veri

 48. Hayvan Topluluğu

  Bir bölgede yaşayan çeşitli türde hayvanların tümü.

 49. Hayvan Toplumbilimi

  Hayvan toplumlarının kuruluş ve işleyişini inceleyen bilim dalı.

 50. Hayvan Toplumları

  İçgüdüsel olarak toplu durumda yaşayan, üyeleri arasında belirli bir örgütlenme ve işböl

 51. İkarya Topluluğu

  Ayaklarıyla hokkabazlık yapıp kullandıkları nesneleri birbirlerine geçiren usta hokkabazlar to

 52. İktisadi Ve Toplumsal Eşitlik

  Toplumsal sınıf farklılıklarını ortadan kaldırıp üretim araçlarından ortaklaşa yararlanm

 53. İlkel Toplum

  Yazılı uygarlığa geçmemiş olan toplum.

 54. İlkel Toplum

  Çağımızda yaşayan ve insanlık kültürünün ilk basamaklarında bulunan kişilerden oluşan t

 55. İngiliz Uluslar Topluluğu

  İngiltere ile eski sömürgeleri arasında oluşturulan iktisadi, mali, siyasi ve kültürel birlik

 56. İnsanbilimsel Toplumbilim

  İlkel toplumlarla uygar toplumların halk katmanlarının özdeksel ve tinsel kültürlerini incele

 57. ırkçı Toplumbilim

  Bireylerin, birey kümelerinin toplumsal yeri ile insanın gövde ve doku yapısı (kafatasının b

 58. Kalkışa Geçme Aşamasındaki Toplum

  Kalkınmanın süreklilik göstermeye başladığı, yabancı ve yurtiçi tasarrufların harekete ge

 59. Kalkışa Hazırlık Aşamasındaki Toplum

  Sosyal sabit sermaye yatırımlarının ve özellikle ulaştırma yatırımlarının gerçekleştiri

 60. Kapalıtopluluk

  İşyeri, küçük küme ve örgüt gibi yersel ya da ilişki ağı bakımından sınırlı ve dar k

 61. Kapitalist Toplum

  Kapitalist sistemin ve kapitalist üretim ilişkilerinin geçerli olduğu toplum.

 62. Karayip Topluluğu Ve Ortak Pazarı

  Topluluk dışındaki ülkelere karşı kambiyo kısıtlamaları getirmek, topluluk içinde nitelikl

 63. Kent Toplumbilimi

  Kentlerin toplum bütünü içindeki yerleri ile oluşum,, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri

 64. Kırsal Topluluk

  İlkel ortaklık düzeninin son aşamasında, toprak, otlak ve ormanlar dışındaki üretim araçla

 65. Kırsal Toplum

  Geçimlerini avcılık, çobanlık, özellikle çiftçilikle sağlayan doğal çevrelerine büyük

 66. Köy Topluluğu

  Genellikle, geniş anlamda tarımla uğraşan, toplum bütünü ile ilişkileri az ve eşgüdülmemi

 67. Köy Topluluğu

  Köyde yaşayan insanlardan oluşan toplumsal birim. bk. köy, köylü, kırsal toplum.

 68. Köy Toplumbilimi

  Köy topluluklarının toplumsal bütün içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini düze

 69. Küçük Küme Toplumbilimi

  Toplumun en yalınç öğesi olarak insanı değil, ruhsal nitelikteki soyut bir takım toplumsal ba

 70. Küme (toplumsal)

  Aralarında bir bağlaşma bulunan az sayıda bireyden oluşmuş amaçlı ve işlevsel birlik.

 71. Öğretimde Toplulaştırma

  Çocuğun kavrayış gücünü göz önünde tutarak özellikle ilk ve orta okullarda ders konuları

 72. Olgunlaşma Aşamasındaki Toplum

  Modern teknoloji kullanımı ve kitlesel üretim yönteminin yaygınlaştığı, ekonomide sanayi ke

 73. Örgensel Toplum Kuramı

  İnsan toplumunu canlı örgenliğine benzeten, toplumsal olayların dirimbilim yasaları yardımıy

 74. Örgütlenme Ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi

  Toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine, sendika ayrımcılığı yapılmamasına ve farklı k

 75. Özenci Topluluk

  Oyuncuları eğitim görmemiş topluluk.

 76. Ruhbilimci Okul (toplumbilimde)

  Toplumsal olayları anlamamızı ve açıklamamızı sağlayacak kilidin, bireylerin ve topluluklar

 77. Sanat Toplumbilimi

  Toplumlardaki, toplumsal kümelerdeki sanat etkinliklerinin özelliklerini, toplum yapısının bell

 78. Ses Topluluğu

  Bir ezgiyi birlikte söyleyen topluluk.

 79. Sinema Toplumbilimi

  Sinema Sinemanın toplumdaki yerini ve etkisini, toplumbilimsel özelliklerini inceleyen bilim kolu.

 80. Siyasal Toplumbilim

  Toplumlarda, toplumsal kümelerde siyasal erkin toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyi

 81. Somut Toplumbilim

  Toplum yaşamının türlü yan ve öğeleri (örneğin ekonomi, günlük yaşam, aile ve yakınlık

 82. Tarımcı Topluluk

  Üretim yapısı tarıma dayalı olan topluluk.

 83. Tek Elektron Toplu ışıtaç

  TV. Renkli almaçlarda genellikle üç ana rengin her birini veren üç elektron topuna karşılık,

 84. Televizyon Toplumbilimi

  TV. Televizyonun toplum içindeki yer ve etkisini, toplumbilimsel özelliklerini inceleyen bilim kol

 85. Tiyatro Topluluğu

  Belli sayıda oyuncu ve yardımcılardan kurulu yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu.

 86. Toplu Bencillik

  Bir toplum ya da toplumsal küme üyelerinin kendi ortak çıkarlarını başka toplum ya da toplums

 87. Toplu Çekim

  Sinema/TV. Bir yerin uzaktan çevrilmiş görüntüsünü veren çekim.

 88. Toplu Davranış

  Toplumsal düzgülerle tam olarak denetlenmeyen, kişisel etkileşmelerin ve duyguların geniş yer

 89. Toplu Dizin

  Ayrı ayrı zamanlarda çıkan dizinlerin belirli aralarla toplanmasından oluşan dizin.

 90. Toplu Dosya

  Öğrenciye etkili bir biçimde yardım edebilmek için derlenen bütün önemli ve anlamlı bilgile

 91. Toplu Dosya

  Öğrenci ya da denekler üzerinde uzunca bir süre içinde toplanan türlü bilgi ve belgelerin bir

 92. Toplu Etkinlik Üniteleri

  Öğrencileri kümeler halinde araştırma ve inceleme çalışmalarına yönelten öğretim ünitel

 93. Toplu ışık

  Sinema/TV. Belirli bir alanı aydınlatmak üzere kullanılan ışık. Dağınık ışık karşıtı

 94. Toplu İşlem

  İşlembilgilerin biriktirildiği, bilgisayara, hazırlandıktan sonra toplu olarak bir seferde giri

 95. Toplu Katalog

  Dermesi ayrı ayrı yerlerde bulunan bir kitaplığın ya da birden çok kitaplığın dermelerini b

 96. Toplu Öğretim

  İşlenilen konuların dikkate alınması gereken organik bir yapısı bulunduğu, öğretimde ayrı

 97. Toplu Sanat Yapıtı

  İlk kez Richard Wagner'in kendi sanat anlayışını anlatmak için ortaya attığı bu deyim, sonr

 98. Toplu Satış

  Şirket sermayesinin %10'undan fazlasını oluşturan hisse senetlerinin toplu halde satılması.

 99. Toplu Tartışma

  Belli bir konu üzerinde birbiri ardına yapılan konuşmalardan oluşan ve kimi durumlarda sınıf

 100. Toplu Test

  Türlü işlevleri ölçen soruların birkaç bölümde sunulması yerine bütün soruların birbiriMesaj / Bildirim Gönderin