Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?


Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değiştirmekte ve dolayısıyla girişimcilik kavramı da bu anlamda değişmektedir. Buna dayanarak bilinenleri en iyi yapan ve hünerlerine aklını da katan, olağan ve olağan dışı koşullarda işgücü ve sermaye kaynaklarını verimli bir biçimde kullanacak önlemleri düşünen, analiz eden, planlayan, yürürlüğe koyan, uygulayan ve sonuçlarını denetleyebilen kişi yaratıcı girişimcidir.


Literatürde başarılı girişimciler için farklı özellikler tanımlanmıştır. Ancak genel anlamda başarılı girişimcileri incelediğimizde; kendini iyi tanıması, cesaret, özgüven, başarılı olma hırsı, azim gibi özelliklerin ortak olduğunu görürüz.


Girişimci adaylarının da girişimde bulunmadan önce bu özelliklerin kendilerinde bulunduklarına emin olmalıdırlar. Aksi takdirde başarısızlığa zemin hazırlarlar.


Girişimci kişinin 10 önemli özelliği aşağıdaki gibidir

* Kendini tanıma

* Kendini motive etme

* Cesaret

* Özgüven

* Sabır

* Hızlı karar verme

* Tecrübe

* Bilgi

* Azim

* İstek

Admin


Taglar: GirişimciKimdirKimeGirşimcidenir

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimciliğin Tarihi

İlk kez 18. yüzyılın başlarında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından; “henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanan girişimciSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin