İsimler (Adlar)


Tanım: Canlı cansız bütün varlıkları, kavramları,  hatta fiilleri de karşılayan, onları anmaya, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir: ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, gidiş, dönüş vb.
İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılır.


A. Varlıklara Verilişlerine Göre
1. Özel İsim
2. Cins İsmi


B. Maddelerine Göre İsimler 
1. Somut İsim
2. Soyut İsim


C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler 
1. Tekil İsim
2. Çoğul İsim
3. Topluluk İsmi


D. Yapılarına Göre İsimler 
1. Basit İsim
2. Türemiş İsim
3. Birleşik İsim
a. Bitişik Yazılan Birleşik İsimler 
b. Ayrı Yazılan Birleşik İsimler


E. İsimlerde Küçültme


F. İsmin Hâlleri 
1. Yalın  Hâl (Nominatif) 
2. Belirtme (Yükleme) Hâli 
3. Yönelme Hâli 
4. Bulunma Hâli 
5. Ayrılma (Uzaklaşma, Çıkma) Hâli 
6. Eşitlik Hâli 
7. Vasıta Hâli 
8. İlgi Hâli (Tamlayan Hâli)


G. İsim Tamlamaları
1. Belirtili İsim Tamlaması
2. Belirtisiz İsim Tamlaması
4. Takısız İsim Tamlaması
3. Zincirleme İsim Tamlaması
5. Karma Tamlama

Admin

Taglar: İsimlerAdlar

Türkçe Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bağlaçlar

Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.

Cins İsimler

Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir. taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza

Edatlar (İlgeçler) Türleri

Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.

Zamir Nedir? Zamirler Ders Notları

Zamir Nedir? İsmin yerini tutan,ismin yerine kullanılabilen kelime ve eklere zamir denir. Sözcük Halindeki Zamirler; Kişi Zamiri, İşaret Zamiri, Belgisiz Zamir, Soru Zamiri. Ek Halindeki Zamirler; İyelik Zamiri, İlgi ZamiriSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin