Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Kavramları


KAVRAMLAR


REAYA: Osmanlı toplumunda yönetilenlere ,halka verilen addır.
CİZYE: Osmanlı’da Müslüman olmayanlardan alınan askerlik vergisi
VÂKIF : Vakfeden kişiye denir.
MEVKÛF : Vakfedilen mala denir.
MÜTEVELLİ: Vakıf yöneticisine denir.
VAKFİYE : Kadı huzurunda düzenlenen, vakıf şartlarını belirten sözleşmeye denir.

BOŞLUK DOLDURMA / DOĞRU YANLIŞ

1. İlk Türk Devletlerinde toplumsal yaşayışı düzenleyen kurallara TÖRE adı verilir.

2. İlk Türk devletlerinde toplum ; oğuş (aile), urug (aileler birliği), boy ve budun adı verilen yapılardan oluşmuştur. Türk ailesi genellikle baba, anne ve çocuklardan oluşan çekirdek ailedir..Ailede genellikle babanın egemen olduğu Ataerkil bir yapı vardır ancak; aile içi kararlarda anne de söz sahibi olmuştur. Karahanlı Devleti’nde toplum tamamen Türklerden oluşuyordu.

3. Selçuklular zamanında toplum , yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Yönetilenler ise Müslümanlar ve Gayrımüslimler şeklinde iki gruba ayrılmıştır.

4. Ahilik 12.-13. yy’da Anadolu’da; İslami kurallar çerçevesinde, sosyal dayanışmayı ve üretimde kontrolü sağlayan esnaf meslek örgütüdür.

5. 2. Mahmut döneminde Osmanlı toplumundaki Müslim , gayrimüslim ayrımı sona ermiş ve tüm Osmanlı toplumu teba adını almıştır.

6. Islahat Fermanı ile din ve ırk ayrımı tamamen kaldırılmış ve tüm yönleri ile kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturulmaya çalışılmıştır.

7. Tanzimat Fermanı ile tüm Osmanlı halkı eşit haklara kavuşmuş ve vatandaşlık kavramı yerleşmeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde Medeni kanun ile kadın-erkek ilişkileri Avrupa normlarına göre yeniden düzenlenmiştir

Admin

Taglar: KlasikDönemOsmanlıToplumYapısıKavramları

Tarih Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1938 e kadar)

Milli Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır.

Cumhuriyet Döneminde Ekonomi (1938 e kadar)

Yeni Türk Devletinin ekonomi politikalarını belirlemek için 17 şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Askeri Eğitim, Mesleki Eğitim, Bilim. İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insana önem verilmiştir.

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Devlet Teşkilatı

Bu yüzyıllarda meydana gelen önemli değişmeler şunlardır. Osmanlı devletinde 18. yüzyılda sadrazamın güçlenmesiyle Divan Toplantıları Bab-ıali de(sadrazam konağı) toplanmaya başladı.

İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Devlet Yönetimi. İlk Türk devletlerinde Kağanı koruyan seçme muhafız birliklerine Böri, Keşifler yapan akıncı birliklerine deYelme denir.

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı; toplumsal yapı, yaşayış ve dini hayat.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin