Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar* 30 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçmen olma hakkı,

* 26 Ekim 1933’te muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı,

* 5 Aralık 1934’te milletvekili seçilme ve seçme hakkı verildi.

* 25 Kasım 1925’de “Şapka Kanunu “ çıkarıldı.

* 30 Kasım 1925’de tekke , zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatıldı.

* 1934 çıkarılan bir kanunla din görevlilerinin dini elbiselerle ibadet yerleri dışında dolaşmaları yasaklandı. En yetkili kişi hariç (Diyanet İşleri Başkanı “”gibi)

* 1925 Yılında Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak Miladi takvim kabul edildi.1 Ocak 1926’dan itibaren uygulamaya geçildi.

* 1931 Yılında bir kanunla Okka ,arşın vb. yöresel ölçü birimleri yerine Kilo, metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi.

* 1935 Yılında hafta sonu tatili Cuma’dan Pazar gününe alındı.

* 24 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi.

* Türk Kadınına Siyasi Haklar Verildi.


NOT:
Bir çok Avrupa ülkesinde Türk kadınından yıllar sonra milletvekili seçilme hakkı verilmiştir. Türkiye’de 1935 Yılındaki yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmeyi başarmıştır.

Admin

Taglar: ToplumsalAlandaYapılanİnkılaplar

İnkılap Tarihi Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

Tarım Alanında Gelişmeler

Köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925’te kaldırıldı.

Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

Genelge ve Kongreler

Havza Genelgesi - 29 Mayıs 1919. Amasya Genelgesi - 22 Haziran 1919. Erzurum Kongresi - 23 Temmuz 1919. Sivas Kongresi - 4-11 Eylül 1919. Amasya Görüşmeleri - 20-22 Ekim 1919

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin