Aranan: Sonu

 1. Patlamış Mısır Nasıl Patlıyor?

  Kalın kabuk ısıtıldığında, tanenin içi de süratle ısınır ve içindeki su, basınçlı bir su buharı oluşturur. Isınma süresince gittikçe artan bu basınç, sonunda kalın kabuğun adeta infilak ederek yırtılmasına yol açar. Tane ilk b

 2. İzzet Pinto - Paylaşmayı Bilmezsen Kazanamazsın

  TEDxİstanbul Konuşması: Başarısızlıkla sonuçlanan tüm girişimlerine rağmen denemekten vazgeçmemek gerektiğine dikkat çeken İzzet Pinto, başarının hayal etmek, harekete geçmek, %100 inanmak ve risk almakla elde edildiğini vurguluyor.

 3. Telefon Şehir Kodları Nasıl Veriliyor?

  Bunun nedeni, kod sisteminin tuşlu telefonlar yaygınlaşmadan önce kadranlı telefonlara göre kurulmuş olmasıdır. Kadranlı telefonlarda 9’u çevirmek için, hizasındaki deliğe parmağınızı sokup, sonuna kadar kadranı çevirmeniz ve bırakm

 4. İngilizce Gerund And Infinitive

  A gerund is a form of verb that functions as a noun and ends in ing. Gerund isim olarak kullanilan ve sonuna ing eki getirilerek kullanilan bir fiil seklidir.

 5. Niçin Hapşırıyoruz?

  Hapşırmadan önce sanki bir yerimiz ısırılmış gibi sinir uçlarının ikaz göndermesi sonucu, burnumuzdan önce bir salgı gelir. Biz bunun pek farkına varamayız. Bu salgının ardından beyine giden ikaz neticesinde baş ve boynumuzdaki kaslar

 6. Liseye Girişte Yeni Sistem 2018

  Bakan Selçuk, karma eğitimin kalkacağı iddialarını yalanlayarak 20 bin öğretmen atamasının Aralık sonunda yapılacağını söyledi. Vizyon belgesinin de 15 Ekim’de açıklanacağını belirtti.

 7. Toprak Çeşitleri

  Toprak; taşların (kayaçların) çözülmesi sonucu oluşan içerisinde çeşitli canlıların, mineral ve organik maddenin bulunduğu doğal bir örtüdür.

 8. Türkiye’de İç Kuvvetler

  Ülkemiz, özellikle III. Jeolojik Zaman’dan sonra dikey ve yatay yönde meydana gelen yer kabuğu hareketlerinden etkilenmiştir. Bu hareketler sonucu günümüzdeki dağ kuşakları, çöküntü alanları ve kırık hatları oluşmuştur.

 9. Yeni Veteriner Fakültesi Açılmasın

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’nın sonuç bildirisinde, Türkiye’de verilen veterinerlik eğitimini kapsayan konularla ilgili görüş ve önerilere yer verildi.

 10. Dünyanın Tektonik Oluşumu

  Dünya, günümüzden yaklaşık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluşmuş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır.

 11. Banyodan Sonra Ellerimiz Niçin Buruşur?

  Parmaklarımızın uçları ve tabanlarımız suyun altında belli bir süre kalıp iyice ıslanırsa, osmos denilen daha sulu bir maddenin daha koyu bir maddenin içine girişi sonucunda derimizin altına su girer ve bu su burada kendine yer bulmak ister

 12. Dünya’nın Eksen Eğikliği ve Sonuçları

  Dünya’nın eksen eğikliğinin anlaşılabilmesi için şu terimlerin bilinmesi gerekmektedir.

 13. Büyük Selçuklu Devleti’nin Dağılması

  Ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşılması ve sonu gelmez taht mücadeleleri ilk Türk devletlerinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti’nin de yıkılış dönemine girdi. Fetret Dönemi adı verilen bu dönem, 1091 ile 1118 yıllarını k

 14. Niçin Yaşlanıyoruz?

  İnsan vücudunda, hücrelerin bölünerek, yeni hücre oluşturabilmelerinin de sayısı sınırlıdır. Sonuna kadar bölünebilen tek hücre kanser hücresidir. Dolayısıyla aslında kanserin sırrının çözülmesi insanın yaşlanma olgusuna da ı

 15. Dünyanın Şekli ve Hareketleri

  Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna geoit denir. Dünya’nın geoit şekli, kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan, merkez kaç kuvvetiyle savrulması sonucu meydana gelmiştir

 16. Türk Yüksek Öğrenim Sisteminde Girişimcilik

  Girişimcilik ülkemizde ekonomik gelişmenin ve yeni iş yaratmanın motoru olarak görülmektedir. Türkiye’ de 1980’ lerden sonra yaşanan ekonomik değişimler sonucunda serbest piyasa ekonomisine geçilmiş,

 17. Girişimcilik Öğrenilebilir mi?

  Girişimci pazardaki fırsatları belirleyen, fırsatları veya ihtiyaçları iş fikrine dönüştüren, üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getiren, kar amacı güden ve girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere katlanan ve tüm

 18. Osmanlı Sanatı(Osmanlıda Sanat) Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

  El yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlere denir.

 19. İngilizce’de Hindiye Niçin Turkey Deniliyor?

  Sonunda her iki ırkın farklı olduğu anlaşılmıştı, ama bu Amerikan kökenli kuşun adı 17. yüzyılda Amerika’ya göç eden İngiliz göçmenler sayesinde Amerika’da ’Turkey’ olarak yerleşti.

 20. Türklerde Eğitim Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

  Aşağıda verilen Osmanlı eğitim kurumlarını/ faaliyetlerini örgün ya da yaygın olma durumlarına göre (X) işareti koyarak sınıflayınız.

 21. Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları

  İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması

 22. Türklerde Ekonomi Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

  Uygurlara kadar az da olsa tarım yapılırdı. Hunlar döneminde açılan Tötö kanalı ile sulama yapılır, Eski Türklerde çiftçilere tarıgçı denirdi. Buğday, arpa, Mısır önemli tarım ürünleri idi. Yerleşik hayata geçen Uygurlarla birli

 23. İlk Türk Devletleri

  Türk Adının Anlamı. Türklerin İlk Anayurdu. Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları. Asya Hun Devleti. Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

 24. Hücre Bölünmesi - Mayoz Bölünme

  Üreme ana hücrelerinde görülür.(Erkek => Testis , Dişi => Ovaryum). Eşeyli üremelerde görülür. Kromozom sayısı yarıya iner.(2n => n). Kromozom yapısı değişir (Canlılarda çeşitliliği sağlar. Krossing-over sayesinde). Bölünme sonucu

 25. Mudanya Akeşkes Antlaşması’nın (11 Ekim 1922) Önemi Nedir?

  Toplantıya İngiltere,Fransa. ve İtalya katılmış, Yunanlılar bir gemide sonucu beklediler. Türkiye adına İsmet paşa katıldı.

 26. Üreme Sistemi Hastalıkları

  Erkek ve dişi üreme sistemi hastalıkları mesleki sağlık tehlikeleri açısından gittikçe artan bir ilgiyle incelenmektedir. Üreme toksisitesi çevresel etkenlere maruz kalma sonucu üreme sistemi üzerindeki olumsuz etkilerdir.

 27. Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonucu

  Osmanlı Devleti yöneticilerinin 1918 yılına gelindiğinde savaşın müttefik devletler tarafından kazanılamayacağını anladığını görmekteyiz.

 28. 2018 YKS Yerleştirme Analizi: Zirvede Rekabet Kızıştı

  Yaklaşık iki milyon öğrencinin merakla beklediği 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM ve YÖK 31 Ağustos’da sınavla ilgili veriler yayınladı.

 29. Türkiye’de Buzulların Oluşturduğu Şekiller

  Yağan karın erimesi ve tekrar donması sonucu buzullar oluşur. Günümüzden soğuk ve az yağışlı olan devreye buzul devresi denir. Buzullar, güneş ışını az olan dağların kuzeye bakan yamaçlarında oluşmuştur.

 30. Günde 4 Saatlik Uyuma Sonucunda Neler Oluyor

  Olumlu Bak yazarlarından biri, günlük programını değiştirip, uykuya sadece 2-4 saat ayırmaya karar verdi! Bir günde daha fazla saat olsaydı, ne güzel olurdu, diye hiç düşündünüz mü?

 31. Türkiye’nin Dağları

  Türkiye’deki dağlar orojenik hareketlerle ve volkanik olaylar sonucu oluşmuştur.

 32. Sıfatlarda Karşılaştırma - Comparative adjectives

  İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır. Sıfatlara genellikle direk olarak ’–

 33. I. Dünya Savaşının Genel Sonuçları Nelerdir?

  Osmanlı İmparatorlğu, Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu.

 34. Boşaltım Sistemi

  Metabolizma sonucunda oluşan zararlı ve işe yaramayan maddelerin dışarı atılmasına boşaltım denir.

 35. Türkçülük (Pan Turanizm) Akımı Nedir?

  19. yüzyılda yapılan çalışmalar sonucunda Türklerin Selçuklular ve Osmanlılardan çok önce Orta Asya’ya kadar uzanan bir tarihleri olduğunu ortaya koymuştur.

 36. Sinav Kazandiran 5 Adim

  Sınav kazanmak sadece çalışarak olmuyor. Bazı taktiklerde daha iyi sınav sonuçları elde edersiniz.

 37. Canım Öğretmenim Filmi (2011)

  Montreal’de Cezayirli bir göçmen olan Bachir Lazhar, çok sevilen ve sınıfta gerçekleştirdiği intihar sonucu ölen bir ilkokul öğretmeninin yerine geçmek üzere çarçabuk işe alınmıştır.

 38. İngilizce Düzenli Çoğul Yapılar

  Genelde isimlerin sonuna -s eki getirilir. İngilizcede bazı isimler çoğul yapılırken, yukarıda saydığımız kurallara uymazlar. Bunlar düzensiz yapılardır.

 39. II. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

  I. Balkan Savaşı’nda aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamayan Balkan ülkeleri kendi aralarında savaşa tutuştular. Osmanlı Devleti bunu fırsat olarak gördü ve saldırarak Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı

 40. Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri

  Yatak eğimleri fazladır. Bunun sonucunda; Akış hızları fazladır, Aşındırıcı etkileri fazladır, Enerji potansiyelleri yüksektir, Ulaşıma elverişli değillerdir, Rejimleri düzensizdir.

 41. Durgun Akışkanların Basıncı

  Akışkanlar, akma özelliğine sahip maddelerdir. Hem sıvılar hem gazlar akışkan maddeler olarak sınıflandırılır. Sıvılar, akma özelliğinin bir sonucu olarak içinde bulundukları kabın şeklini alır. Gazlar ise içinde bulundukları kabı

 42. I. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

  1912’de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılar

 43. Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Verimli Çalışma Teknikleri

  Çalışmaya başlamak için dikkatinizi bir türlü toplayamıyor musunuz? Tam çalışırken en küçük bir şeyde dikkatiniz mi dağılıyor? Saatlerce çalışıyor ama hala istediğiniz sonuçları alamıyor musunuz? Sizin için “çalışsa iyi ç

 44. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ancak cinsel hastalığı olan birisiyle girilen cinsel ilişki sırasında ya da fiziksel temas sonucunda bulaşabilir. Doğal olarak birden fazla seks partneri olan kişiler, daha fazla risk altındadırlar.

 45. Fen Dersleri İçin Kullanılabilecek 17 Adet Deney

  Çocukların Fen Dersleri İçin Kullanılabileceği 17 Adet Deney. Yapımı kolay, sonucu ilginç deneyler.

 46. Kütlenin Korunumu Kanunu

  Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

 47. Patates Kullanarak Telefon Şarj Etmek

  Bu videoda, bir telefonu patatesle şarj edip edemeyeceğinizi göreceksiniz. Sonuçlar şok edici!

 48. Yapay Zekanın Müthiş Sonuçları

  Yapay zeka ile çalışan fotoğraf düzenleme programının yapmış olduğu inanılmaz düzenlemeler.

 49. YKS 2018 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

  Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Yapan Aday Sayıları. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

 50. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi

  Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarında Afyon’da kurulan Asar-ı Atika Muhipleri Cemiyeti’nin çabaları sonucunda, Gedik Ahmet Paşa Medresesi (Taş Medrese), çevredeki eski eserlerin toplandığı bir depo haline getirilmeye başlanmıştır.

 51. Antalya Müzesi

  Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, Antalya’nın İtalyan işgali altında bulunduğu sıralarda bazı İtalyan arkeologları medeniyet adına yapıldığını öne sürerek, merkez ve yakın çevredeki ören yerlerinde ele geçirdikleri çeşitli a

 52. Bursa Mudanya Mütareke Evi Müzesi

  Zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı’nın mütareke ile taçlandırıldığı bu bina, Aynı zamanda Mustafa Kemal başkanlığındaki Ankara Hükümeti’nin Türk Milletinin tek temsilcisi olarak ilk kabul edildiği yerdir.

 53. Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi

  Hierapolis Ören Yerinde bulunan Roma Hamam Yapısı’nın 1970’li yıllarda yapılan restorasyonu sonucu, başta Hierapolis Kazılarında çıkan ve diğer ören yerlerimizden getirilen eserlerin teşhir ve düzenleme çalışmaları tamamlanarak, 1


 1. Tutak » Kaşönü İlkokulu

  Kaşönü Köyü No: 7 Tutak / Ağrı

 2. Konak » Özel (yds) Yüksek Düzey Ve Sonuç Açık Öğretim Ve İngilizce Kursu

  İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sk. No: 18 İç Kapı No: 201 Konak / İzmir

 3. Odunpazarı » Özel Eskişehir Yüksek Düzey Ve Sonuç İngilizce Kursu

  İstiklal Mahallesi Reşadiye Sokak No:12 Odunpazarı / Eskişehir

 4. Yenişehir » Özel Mersin Yüksek Düzey Ve Sonuç Yabancı Dil Kursu

  Günevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi Doğan Yıldız İş Merkezi A Blok Kat:2

 5. Zeytinburnu » Özel Net Sonuç Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (bulvar Şubesi)

  Nuripaşa Mah. 58 Bulvar Cad. A. Hayıroğlu İş Merkezi Sitesi No: 116 İç Kapı No: 1 Zeytinburnu / İstanbul

 6. Zeytinburnu » Özel Net Sonuç Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Zeytinburnu Şubesi

  Veliefendi Mah. Semiha Şakir Cad. Atik Sitesi No: 5 İç Kapı No: 1 Zeytinburnu / İstanbul

 7. İzmit » Özel Sonuç Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

 8. Karesi » Özel Yüksek Düzey Ve Sonuç A.öğretim Ve İngilizce Kursu Çarşı Şubesi

  Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. Simit Dünyası Blok No: 10 / 12 İç Kapı No: 1 Karesi / Balıkesir

 9. Karesi » Özel Yüksek Düzey Ve Sonuç Açıköğretim Ve İngilizce Kursu

  Akıncılar Mah. Vasıfçınar Cad. No: 69 İç Kapı No: 1 Karesi / Balıkesir

 10. Merkez » Özel Yüksek Düzey Ve Sonuç Açıköğretim Ve İngilizce Kursu Çanakkale Şubesi

  İsmetpaşa Mah. Aynalı Çeşme Sk. No: 34a Merkez / Çanakkale

 11. Edremit » Özel Yüksek Düzey Ve Sonuç Açıköğretim Ve İngilizce Kursu Edremit Şubesi

  Gaziilyas Mah. Şafak Cad. No: 19 İç Kapı No: 1 Edremit / Balıkesir

 12. Viranşehir » Taşönü İlkokulu

  Taşönü Mah. Taşönü Sk. No: 6 Viranşehir / Şanlıurfa


 1. Acele İşin Sonu Pişmanlık

  Acele ederek yaptığımız işten istediğimiz sonucu alamayabiliriz.

 2. Aracı-sonuç Gücü

  (Tolman) Kişinin aracı nesneyle erek nesnesi arasındaki ilişkilere tepki yapabilmesini sağlayan

 3. Armudun Önü Kirazın Sonu

  Armut ilk çıktığında, kiraz da biteceği zaman yenilmeli.

 4. Ayta Sonu

  (Söz sanatı terimi) Bir söylevin sonunda, ya ileri sürülmüş bulunan kanıtları özetlemek ve

 5. Bilgisel Sonuç

  q önermesinin p gibi bir önermenin a kişisine göre bilgisel sonucu olması, (…) nun kendini des

 6. Borulu Sönümleç

  İçine yağ doldurulmuş bir yuvgu ve bunun içinde gidip gelen, ucu tekerleğe bağlı bir tokaçt

 7. Çiftborulu Sönümleç

  İç içe iki boru arasında yağ birikimliği bulunan, iç borusu tokaca yataklık eden sönümleç

 8. Çıkarım Sonucu

  (…) || Anl. vargı.

 9. Dişönü

  Testerede dişin ağaca çarpan yüzü.

 10. Diyastol Sonu Hacim

  Kabin dolma evresinde, her bir karıncıkta bulunan kan miktarı.

 11. Dizimsel Sonuç

  p gibi bir önermenin, K önerme kümesinin bir dizimsel sonucu olması, p nin K dan türetilebilmes

 12. Dönüşül Sönüm

  Denge konumu yöresindeki salınımların dönemsel niceliğini yitirecek ölçüde söndürülmesi.

 13. Duyarlık Sonu

  Herhangi bir duyu örgeninin algılayabildiği en güçlü duyum.

 14. Gönderim Sonu Damgası

  Bir ya da daha çok ileti ile bunlara ilişkin başlıkları kapsayabilen bir gönderimin bittiğini

 15. Harman Sonu Dervişlerindir

  Herkesin bol bol yararlandığı şeylerin artakalanından alçak gönüllüler yararlanır.

 16. ışınımla Sönüm

  Bir elektriksel titreşkenin ışıma yaparak erke yitirmesinin yol açtığı genlik düşüşü.

 17. Makara Sonu

  Sinema Bir makaradaki filmin son bölümü.

 18. Mantıksal Sonuç

  p önermesinin K gibi bir önerme kümesinin mantıksal bir sonuç'u olması, K nın p yi içermesi

 19. Mıknatıssal Sönüm

  Bir işlergenin, bir mıknatıssal alan içinde salınan ya da dönen parçalarının devinimlerinin

 20. Neden-sonuç Ölçeri

  Deneğin, belirli bir nedenin etkisini ya da bir etkinin nedenini bulmasını gerektiren bir ölçer

 21. Ödevsel Sonuç

  q önermesinin p gibi önermenin ödevsel sonuç'u olması, Ö(p=>q) nun ödevler mantığında geç

 22. Olanaklı Sonuçlar

  Bileşik bir olayın gerçekleşebileceği tüm biçim ya da durumlar.

 23. Önemli Sonuç

  Önsoruşturma ya da ilk soruşturma sonunda, elde edilen ve savcının asliye ya da ağır ceza yar

 24. Ortam Sonu Damgası

  Bir veri ortamının fiziksel sonunu, bir veri ortamının kullanılmış bölümünün sonunu ya da

 25. Örü Sonu Damgası

  Bir örüyü bitirmek üzere kullanılan bir gönderim güdüm damgası.

 26. Primer Sonu

  Monomerik alt ünitelerin eklendiği primerin sonlandırılması.

 27. Sabrın Sonu Selamettir

  Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.

 28. Sanısal Sonuç

  q önermesinin p gibi bir önermenin sanısal sonuç'u olması, (…) nun geçerli bir önerme olmas

 29. Sesin Sönüm Hızı

  Sesin, zamanla dalga genliğindeki azalma hızı. Desibel ölçeğinde değerlendirilir.

 30. Sığırların Doğum Sonu Hemoglobinürisi

  Doğum sonrası hemoglobinüri.

 31. Sistol Sonu Hacim

  Kalpte karıncık sistolü sonunda her bir ventrikülde kalan kan miktarı.

 32. Sonu Dalgalı

  Yunancada son hecesinde dalgalı vurgu bulunan ( kelime ).

 33. Sonu Ötümlü

  Sonuna doğru Ötümleşen abanık.

 34. Sonu Ötümsüz

  Sonuna doğru ötümü kalmıyan ötümlü abanık.

 35. Sonu Vurgulu

  Son hecesi vurgulu ( kelime ).

 36. Sonuç

  (Mantıkta) Tasımın üçüncü önermesi verilen öncüllerden çıkarılan önerme. // Öncüller

 37. Sonuç

  Bir diğer savın kanıtlanımından açıkça elde edilebilen sav.

 38. Sonuç Almak

  1) bir işi bitirmek, sonuçlandırmak 2) istenilen sonuca ulaşmak, verim almak. Örn: Görüşmel

 39. Sonuç Bilgisi

  Öğrenmenin her basamağında öğrenciye başarı durumu üzerinde bilgi vermenin öğrenmeyi kola

 40. Sonuç Çıkarma Yordamı

  Bireye bütünlenmemiş bir öykü ya da olaylar dizisi sunup bundan sonuç çıkarmasını isteyere

 41. Sonuç Çıkarmak

  1) mat. bir işlemi bitirip sonuca ulaşmak 2) kesin bir karar veya görüşe varıp bunu bildirmek.

 42. Sonuç Değişkeni

  Bağımlı değişken.

 43. Sonuç Vermek

  Bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak. Örn: Çalışmaları sonuç vermedi.

 44. Sonuç Yasası

  Sagalann son bölümlerinde, olayların gürültülü bir biçimde başladıktan sonra, yavaş yava

 45. Sonuç Yazmanı

  Her yarışın sonucunu, bitiriş sıralarını, süre, yükseklik, uzaklıklara ilişkin bilgileri

 46. Sonuçcu Etik Öğretiler

  Ahlaki eylemin değerini belirleyen şeyin, eylemin ürettiği sonuç olduğunu savunan ahlaki teori

 47. Sonucu İzleme Bölümü

  Öğrencilerin gelişmelerinde ve yeni durumlara uymalarında kılavuzluk etkinliklerinin ne ölçü

 48. Sonucun Çıkmaması

  Sonucu, görünüşte bile öncüllerinden çıkmayan çıkarım.

 49. Sönük Çelik

  Oksijeni iyice giderilmiş ve katılaşması sırasında gaz kabarcığı salmayan çelik.

 50. Sonul İstem

  Üretilen mallara, hanehalkları ve devlet tarafından doğrudan doğruya tüketim amacıyla yönelt

 51. Sonul Mal

  Üretim aşamalarından geçerek son biçimini almış ve doğrudan tüketime hazır mal.

 52. Sonul Satış

  Tüketim, sabit yatırım, hükümet harcamaları ve net dışsatımdan oluşan millî gelir büyük

 53. Sönüm

  1. Bir salınınım ya da dalga deviniminin genliğinin sürekli azalışı. 2. Bir devinimin sürt

 54. Sönüm

  Engelleyici bir ortamda, saçılma ya da emilme yoluyla ışınırlık yoğunluğunun düşmesi.

 55. Sönüm

  Bir ortam içinde devim yavaşlaması, genliğin azalması.

 56. Sönüm Çarpanı

  Bir salınımın ya da bir dalganın genliğinin, erke yitiği yüzünden uğradığı sönümün ö

 57. Sönüm Katsayısı

  Işığın, bir ortamdan geçtikçe ne ölçüde azaldığını belirleyen nicelik.

 58. Sönümleç

  Aracın salınımını sönümleyen aygıt.

 59. Sönümleç Ayarı

  Kimi sönümleçlerde sertlik ayarını yaparak devinim kararlılığını artırma işlemi.

 60. Sönümleç Borusu

  Kimi sönümleçlerde yağ ve tokacı barındıran boru.

 61. Sönümleç Kapacı

  Sönümleç içinde yağın akışına direnerek salınım erkesinin ısıya dönüşmesini sağlaya

 62. Sönümleç Kolu

  Sönümleç tokacının devinimini sağlayan kol.

 63. Sönümleç Yağı

  Sönümlecin içinde, erkenin soğurulmasına yarayan yağ.

 64. Sönümleme

  Işığın bir gaz bulutundan geçerken daha çok soğrulma nedeniyle zayıflaması.

 65. Sönümlü Dalga

  Ortamın soğurganlığı yüzünden genliği zamanla ya da uzaklıkla küçülerek giden dalga.

 66. Sönümlü Salınım

  Ardışık dönemlerde genliği üstel olarak düşen ve bir süre sonra sıfıra inerek sönen sal

 67. Sönümlü Salınım

  Bir ortam içinde genliği zamanla azalan salınım.

 68. Sönümlü Tartaç

  Salınımları söndürecek düzenekle donanmış tartaç.

 69. Sönümsüz Dalga

  Ardışık salınımları genlikçe özdeş olan sürekli dalga katarı.

 70. Sönümsüz Salınım

  Genliği ve sıklığı değişmeyen dalgalı akım ya da genliği değişmeden biteviye süren sal

 71. Sönümsüz Salınım

  Genliği değişmez kalan salınım.

 72. Sonun Atılmaması

  Yavru zarlarının atılmaması.

 73. Sonuncu Önceliği

  (Voeks) Bir durum içinde hayvanın en son denediği tepkiyi, aynı durum yinelenince ilk olarak den

 74. Sonunu Almak

  1) bir işi bitirmek 2) bir işin bittiğini görmek.

 75. Sonunu Getirememek

  İyi başladığı bir işi başarıyla bitirememek.

 76. Sönurozis

  Deli baş hastalığı.

 77. Sonurtu

  (…)koşullu önermesinde p önermesi.

 78. Sönurus

  İç germinal zardan çok sayıda skoleksin tomurcuklanarak oluştuğu ancak hiçbirisinin iç ikinc

 79. Tekborulu Sönümleç

  Tek bir boru içindeki yağ ve tokaçtan oluşan, "de carbon" ilkesiyle çalışan sönümleç tür

 80. Tünelin Sonunda ışık Görünmek

  Sıkıntılı durumdan kurtulmak için çare belirmek.

 81. Yarı Sönük Çelik

  Yapısındaki çözünük oksijen, tüm olarak giderilmemiş olan çelik.

 82. Yönelteç Sönümleci

  Yönelteçlerin yanal salınımını önleyen erke sönümleci.Mesaj / Bildirim Gönderin