Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları


SEBEPLER

* İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması

* Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar

* Salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi

* Dış baskılardan (Çin, Kitan ve Moğol) dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri

* Yeni yurtlar edinme düşüncesi

SONUÇLAR

* Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.

* Farklı kültürler ile Türk Kültürü arasında etkileşim meydana gelmiştir.

* Türkler göç ettikleri bölgelerde farklı isimlerle birçok devlet kurmuşlardır.

* Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.

* Batıya giden Türkler, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.

Admin

Taglar: OrtaAsyaTürkGöçlerininSebepSonuçları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin